Aktivní fyzická ČINNOST je připomínána pokaždé, kdy prochází nějaká planeta sluneční soustavy znamením Beran.

Aktivní fyzická ČINNOST s převzetím vůdčí role na osobní rovině

To bývá každý měsíc při průchodu Luny znamením Beran a každý rok na jaře při průchodu Slunce, Merkura a Venuše znamením Beran, což bývá na přelomu března a dubna, tedy v době, kdy začínají práce na poli a na zahrádce. Nejsilněji se aktivní fyzická ČINNOST projevuje jednou za dva roky po dobu zhruba dvou měsíců při průchodu planety Mars znamením Beran. Je to z toho důvodu, že v tom čase při aktivní fyzické ČINNOSTI zároveň ZÍSKÁVÁME to, co potřebujeme k přežití. Průchod těchto planet znamením Beran trvá několik týdnů až měsíců, a tak působí spíše na osobní rovině.

Aktivní fyzická ČINNOST s převzetím vůdčí role na duchovní rovině

Na duchovní rovině působí průchod planet duchovního rozvoje – Jupiter a Saturn. Je to z toho důvodu, že tyto planety působí déle než rok a připravují podmínky pro delší období. Průchod planety Jupiter znamením Beran připomíná z hlediska DUCHOVNÍHO RŮSTU aktivní fyzickou ČINNOST pro nový začátek jednou za 12 let po dobu jednoho roku (12-13 měsíců).

Průchod planety Saturn znamením Beran připomíná aktivní fyzickou ČINNOST pro nový začátek z hlediska plnění karmické VESMÍRNÉ ZKOUŠKY jednou za 30 let po dobu 2,5 roku.

Aktivní fyzická ČINNOST s převzetím vůdčí role při plnění generačních úkolů

Zvláště důležitý je průchod generačních planet znamením Beran, kdy se při novém začátku připravují podmínky pro celé budoucí generace lidstva. Kdy bylo toto působení v uplynulých 245 letech nejsilnější a proč? To se dovíte z e-booku níže.

Poznámka: Bližší informace k tomuto tématu naleznete v SEKCI Porozumět MAPĚ ŽIVOTA v e-booku „OBECNÁ MAPA ŽIVOTA-Jak jí porozumět?„; bližší informace ke zmiňovaným aspektům naleznete v SEKCI Porozumět VESMÍRU v části věnované řešení problémů.

POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST – Pluto v Beranu – 1823-1853

Z tohoto přehledu je patrné, že pro aktivní fyzickou ČINNOST na začátku něčeho nového bylo nejaktuálnější 19.století, kdy to, co začínalo, bylo zdůrazněno průchodem planety Pluto znamením Beran v letech 1823-1853. Pojďme se tedy podívat, co se v těchto letech dělo v českých zemích. Nejprve obecný přehled, jak je zpracován v knize „Dějepis na dlani“ (Martina Komsová, Helena Kohoutková)

V tomto období se také začalo pracovat na tom, aby se Češi a Slováci spojili v jediném státu. Důkazy o tom podává kniha „KORESPONDENCE – T.G.Masaryk – slovenští veřejní činitelé (do r.1918)„. Jak to bylo v letech 1823-1853, to se dočtete v e-booku s úryvky z této knihy.

A jaký byl život obyčejných lidí té doby? Pojďme se blíže seznámit s tím, jak atmosféru té doby líčí ve své knize „Císařské fialkyVladimír Neff. prostřednictvím životních osudů významné postavy českých dějin Vojtěcha Náprstka.

V té době začaly také vznikat různé spolky… Tím nejvýznamnějším byl bezesporu Sokol

Mimoto byl v té době položen základ ke vzniku dalšího spolku. Prozatím si k tomu řekneme jen tolik, že roku 1836 koupil Jan Šleitr, hospodský z Chotusic, v Kolíně domek č.p. 15 a zařídil ho jako hostinec s názvem „u Šleitrů“. Proč byl právě tento hostinec tak důležitý? To si řekneme, až na to bude ta správná doba.

Nyní budeme pokračovat tím, co se v Čechách dělo v letech 1851-1884, kdy se to všechno STABILIZOVALO