Uvažujeme-li o budoucnosti, pak s univerzálním poznáním života víme, že se v budoucnu bude jen opakovat to, co se dělo v minulosti. My již ale víme, z čeho můžeme čerpat, na jaké období minulosti bude budoucnost navazovat a víme tudíž i to, jak si poradit s budoucími problémy a jak se už nyní připravit na budoucnost tím, že budoucím problémům budeme jednoduše předcházet. I přesto je nutné mít povědomí o tom, že v budoucnu problémy budou, o to je však důležitější právě nyní propojit minulost s budoucností a uvědomit si skutečný rozměr života i to, že podobu našeho života máme zcela ve svých rukou a že již nyní můžeme udělat něco pro to, aby naši potomci měli z čeho čerpat.