Chceme-li porozumět Vesmíru, musíme se seznámit především s tím, jak se projevují jednotlivé vesmírné energie, tedy energie znamení zvěrokruhu. Je to z toho důvodu, že v současnosti i v průběhu Věků šlo jen a pouze o zvládání těchto dvanácti energií, a tak přišel čas, abychom se seznámili s tím, jaký je energetický potenciál znamení zvěrokruhu a jak tento energetický potenciál chápat a rozpoznat. Také je dobré vědět, jak je to s životními oblastmi, které jsou přirozenou součástí našeho života.

Toto vše se dozvíte z e-booku “ Kde se bere VELKÝ KŘÍŽ?“, který si můžete stáhnout níže.

Planety, mytologie a vesmírný systém

Na náš život také působí planety sluneční soustavy, které jsou propojeny s pradávnými mýty. To v praxi znamená, že i každý z nás je prostřednictvím planet sluneční soustavy rovněž součástí pradávných mýtů. Planety sluneční soustavy navíc poukazují na systém, který je patrný po celou historii lidstva a bude patrný i v budoucnu, a tak je dobré se s ním seznámit.

Všechny tyto informace naleznete v e-booku „Planety, mytologie a vesmírný systém“, který si můžete stáhnout níže.

Kde se berou problémy a jak je řešit?

I problémy, s nimiž se v životě setkáváme, mají svůj prapůvod ve vesmírném dění. Více se dozvíte v e-booku „Kde se berou problémy a jak problémy řešit?“, který si stáhnete níže.

Problémy a rozvoj osobnosti

Životní problémy souvisí s naším osobním rozvojem. Rozvoj osobnosti každého z nás má však souvislost s pohybem planet.

ROZVOJ OSOBNOSTI, BUDOUCNOST, CIZINA

Pokud něco děláme, pak si musíme uvědomit také dopad toho všeho na dalekou budoucnost, protože to souvisí s rozvojem naší osobnosti. V určitém okamžiku našeho života je nutné dát tomu, co děláme, duchovní rozměr, protože tak si to žádá vesmír. Rozvoj osobnosti má pevně daný vzorec, který je zřejmý již z okamžiku narození. Duchovní rozměr nám pomáhá přesáhnout naše vlastní „Já“ i hranice vlasti, abychom si uvědomili, že planeta Země je domovem nás všech bez ohledu na to, kde žijeme. Jak je to s rozvojem osobnosti, to je uvedeno ve videích.

V tomto videu je uvedeno, jak ovlivňuje průchod planet sluneční soustavy náš osobní rozvoj.

S hlubokým pochopením může souviset i to, co se odehrálo v prvních dnech, měsících a letech života jedince, protože z toho jedinec čerpá celý život a ovlivňuje to rozvoj jeho osobnosti. I přesto si musíme přiznat, že rozvoj osobnosti je daný již v okamžiku narození. Svědčí o tom to, co je uvedeno ve videích níže … 

Rozvoj osobnosti v prvním roce života

Jak probíhá rozvoj osobnosti v prvních dvanácti letech života

Jak je to s plněním generačních úkolů?

Rozvoj osobnosti je shrnutý v e-booku „Rozvoj osobnosti od narození k moudrosti“, který si můžete stáhnout níže.

Toto vše souvisí s naším zaměřením na budoucnost a s hledáním společné cesty pro budoucnost, což souvisí i s cizinou. Proto čekají informace předávané v projektu MAPA ŽIVOTA na schopné překladatele, kteří je věrně přetlumočí do dalších světových jazyků.

Podíváme-li se do minulosti, pak zjistíme, že uplynulých dva tisíce let byly jen o válkách a ovládání. Pokud by měli lidé jednotnou filozofii, která by je vedla a SJEDNOCOVALA, pak by mohlo dojít k oné vytoužené TRANSFORMACI, přičemž je několik možností, jak TRANSFORMACE, tedy vnitřní změně smýšlení a postojů, dosáhnout. Pokud to neuděláme, pak se bude opět opakovat stejný scénář, jako v uplynulých 250ti letech. Proto bude dobré porozumět MINULOSTI a poučit se z ní. Příležitost máte v SEKCI „Porozumět MINULOSTI„, kde je podrobně vypsáno, co se dělo od závěru osmnáctého století. Stačí kliknout na tlačítko níže.