Pasivní a praktické ANALYZOVÁNÍ je připomínáno pokaždé, kdy prochází nějaká planeta sluneční soustavy znamením Panna.

Pasivní a praktické ANALYZOVÁNÍ na osobní rovině

To bývá každý měsíc při průchodu Luny znamením Panna a každý rok při průchodu Slunce, Merkura a Venuše znamením Panna, což bývá na přelomu srpna a září. V té době je již většinou po sklizni a to, co bylo sklizeno, je tříděno pro další zpracování. I my se znamením Panna v životě rozlišujeme, co pro život využijeme a co nikoliv, jen s tím rozdílem, že k tomuto rozlišování nepoužíváme praktičnost, ale své vlastní pocity, takže se rozhodujeme podle toho, jak to cítíme. Nejsilněji se pasivní a praktické ANALYZOVÁNÍ projevuje každý rok při průchodu planety Merkur znamením Panna. Právě v tom čase nám naše MYŠLENÍ může na základě našich vnitřních pocitů při ANALYZOVÁNÍ napovědět, co je pro nás dobré a co nikoliv.

Planeta Mars připomíná pasivní a praktické ANALYZOVÁNÍ průchodem znamením Panna jedenkrát za dva roky po dobu zhruba 1,5 měsíce.

Průchod Slunce, Měsíce a také planet Merkur, Venuše a Mars znamením Panna trvá několik týdnů až měsíců, a tak působí spíše na osobní rovině.

Pasivní a praktické ANALYZOVÁNÍ na duchovní rovině

Průchod planety Jupiter znamením Panna připomíná z hlediska DUCHOVNÍHO RŮSTU pasivní a praktické ANALYZOVÁNÍ jednou za 12 let po dobu jednoho roku (12-13 měsíců). V tomto případě je však nutné si dát pozor na přehnané rozpitvávání detailů až puntičkářství namísto citlivé analýzy na duchovní rovině.

Průchod planety Saturn připomíná pasivní a praktické ANALYZOVÁNÍ z hlediska plnění karmické VESMÍRNÉ ZKOUŠKY jednou za 30 let po dobu 2,5 roku.

Pasivní a praktické ANALYZOVÁNÍ při plnění generačních úkolů

Zvláště důležitý je průchod generačních planet znamením Panna, kdy na základě vlastních pocitů připravují podmínky pro celé budoucí generace lidstva v příštích staletích. Kdy bylo toto působení v uplynulých 245 letech nejsilnější a proč? To se dovíte z e-booku níže.

Poznámka: Bližší informace k jednotlivým pojmům naleznete v SEKCI Porozumět MAPĚ ŽIVOTA v e-booku „OBECNÁ MAPA ŽIVOTA-Jak jí porozumět?„; bližší informace ke zmiňovaným aspektům naleznete v SEKCI Porozumět VESMÍRU v části věnované řešení problémů.

Nejprve se podíváme, co se v té době dělo u nás i ve světě.

Kniha „Dějepis na dlaní“ – Martina Komsová, Helena Kohoutková – Co se dělo u nás?

Nejprve se pojďme podívat na to, co se u nás dělo v roce 1969.

Zde jsme se dověděli, že na protest proti událostem, k nimž v té době docházelo, se v tehdejším Československu upálili tři lidé.

Kniha „Dějepis na dlaní“ – Martina Komsová, Helena Kohoutková – Co se dělo ve zbytku světa?

A jak to bylo ve zbytku světa? V e-booku, který si stáhnete níže, si propojíme minulost s tehdejší přítomností a budoucností.

Kniha „Budování kapitalismu v Čechách“

Nyní se podíváme, jak se v 60.letech budoval kapitalismus v Čechách

E-book „Poselství z roku 2005“ – Jana Mašková

V následujících obdobích již mohu vyprávět z osobní zkušenosti, a tak vyprávění mé maminky vystřídá vyprávění z e-booku „Poselství z roku 2005„, které jsem napsala v době své nemoci v roce 2005. Co mě vedlo k napsání tohoto e-booku, to se dozvíte v e-booku „NÁROD SOBĚ a pasivní, praktické ANALYZOVÁNÍ-1956-1972-E-book Poselství z roku 2005-60.léta 20.století“, kde naleznete také informace o tom, jak se žilo v 60.letech 20.století. E-book si stáhnete níže.

A po ANALYZOVÁNÍ je tu NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ. Co se v té době u nás v Československu dělo?