UČENÍ

NAŠE SPOLEČNÁ VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ

TABULKY

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ A VIZE mého KOLEGY

KOLEGA

KOLEGOVA VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ

VIZE – EnergieVIZE – Životní oblast
Celá generace mého KOLEGY se SJEDNOCUJE při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na DUCHOVNÍ ROVINĚ.Můj KOLEGA se SJEDNOCUJE při každodenních povinnostech, tedy při „Službě druhým lidem“, v zaměstnání, stravování, v souvislosti s hygienou a zdravím  

K uskutečnění této VIZE potřebuje i můj KOLEGA určité SCHOPNOSTI

SCHOPNOSTI

KOLEGA

ŽITÍ, MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ

U těchto SCHOPNOSTÍ můj KOLEGA uplatňuje tyto Energie  v těchto životních oblastech

 ŽITÍ – EnergieŽITÍ – Životní oblastMYŠLENÍ-EnergieMYŠLENÍ – Životní oblast
Při ŽITÍ uplatňuje můj KOLEGA TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci.Můj KOLEGA uplatňuje energii TVŮRČÍHO ŽITÍ v oblasti FINANCÍ.MYŠLENÍ uplatňuje můj KOLEGA při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaciMůj KOLEGA uplatňuje TVŮRČÍ MYŠLENÍ v oblasti FINANCÍ.
KOMUNIKACEANALYZOVÁNÍ
Můj KOLEGA uplatňuje KOMUNIKACI jako OSOBNOST a také v UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH (léčebny, ústavy, kláštery, vězení, kasárna…) i v souvislosti s NEVĚDOMÍM, tedy v tom, co bylo vytěsněno KOLEGOU samotným nebo jeho předky, z čehož čerpá.Můj KOLEGA uplatňuje citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ v BLÍZKÉM OKOLÍ (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ.

K uskutečnění VIZE dále potřebuje i můj KOLEGA OCENĚNÍ a ZDROJE

OCENĚNÍ a ZDROJE

KOLEGA

Zde jde především o OCENĚNÍ vlastních osobních schopností a u ZDROJŮ jde především o to, čeho se KOLEGOVI dostává v bohaté míře. U OCENĚNÍ a ZDROJŮ uplatňuje můj KOLEGA tyto Energie  v těchto životních Oblastech

 OCENĚNÍ – EnergieOCENĚNÍ – Životní oblastZDROJ– EnergieZDROJE – Životní oblast
Při OCENĚNÍ mému KOLEGOVI nejvíce pomáhá ANALYZOVÁNÍ na základě vlastních pocitů.Můj KOLEGA je nejvíce OCEŇOVÁN v BLÍZKÉM OKOLÍ (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ.Při OCENĚNÍ je KOLEGOVÝM nejsilnějším ZDROJEM NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ.Můj KOLEGA uplatňuje tento nejsilnější  ZDROJ při KOMUNIKACI s BLÍZKÝM OKOLÍM (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ.

K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také PROSTŘEDKY a PLÁN

KOLEGA

PROSTŘEDKY a PLÁN

Zde jde především o to, aby měl KOLEGA pro uskutečnění své VIZE dostatek PROSTŘEDKŮ a dále je třeba mít stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit.

Zde je nutné zdůraznit, že musí jít o takový PLÁN, se kterým bude možné BUDOVAT pevně daný řád, do kterého se může zapojit každý, kdo o to projeví zájem a bude ochoten převzít zodpovědnost za své ČINY. Právě to je ta nejsilnější motivace pro osobní rozvoj, jehož výsledkem je úcta druhých lidí.

V  případě mého KOLEGY je to takto:

 PROSTŘEDKY – EnergiePROSTŘEDKY – Životní oblastPLÁN – Energie
Pro mého KOLEGU je nejdůležitějším PROSTŘEDKEM pro uskutečnění jeho VIZE citlivá a empatická PÉČE o to, co je přirozené a co souvisí s rodinou, původem, národem, vlastí a planetou Zemí.
Při  ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ uplatňuje můj KOLEGA citlivou a empatickou PÉČI o to, co je přirozené a co souvisí s rodinou, původem, národem, vlastí a také s planetou Zemí.
Můj KOLEGA ZÍSKÁVÁ tyto PROSTŘEDKY jako OSOBNOST.Životní oblast, kde musí můj KOLEGA tento PLÁN usilovně a zodpovědně BUDOVAT, se týká hlubokého pochopení druhých lidí, především PARTNERŮ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH, a to i za pomoci astrologie či psychologie, a také se tento PLÁN týká „peněz druhých lidí“ (faktury, úvěry, účtenky, hypotéky, půjčky…)

Toto je UKÁZKA s VIZÍ mého KOLEGY. V další TABULCE se dočtete, v čem si já a můj KOLEGA rozumíme, v čem se navzájem podporujeme a v čem si naopak nerozumíme a jak takovou situaci řešit. Možná Vám tyto TABULKY pomohou leccos pochopit i ve Vašich vztazích a podaří se Vám dospět ke SPOLUPRÁCI.

Vy tak budete mít možnost seznámit se s tím, jak podle horoskopu narození rozpoznat, v čem si s druhým člověkem rozumíte a v čem nikoliv a jak tyto rozpory řešit, jak je chápat. Možná Vám to pomůže pochopit, z čeho pramení Vaše konflikty s druhými lidmi (pokud je máte) a jak tyto konflikty řešit.

Nyní pokračujte kliknutím na tlačítko níže na záložku, ve které si ukážeme, jak spojit dvě TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ tak, abychom mohli dospět ke SPOLUPRÁCI a SJEDNOCENÍ.

TABULKA S VIZÍ KE SPOLUPRÁCI A SJEDNOCENÍ

3.TABULKA s VIZÍ KE SPOLUPRÁCI a SJEDNOCENÍ

TABULKA s VIZÍ KE SPOLUPRÁCI a SJEDNOCENÍ

JANA MAŠKOVÁ a KOLEGA

TO TAM NEDÁVAT NAŠE SPOLEČNÁ VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ
UČENÍ? NAŠE SPOLEČNÁ VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ Jana Mašková Jméno, Příjmení, datum, místo, čas narození
VIZE-Energie Zvolte položku.
V této záložce máte možnost lépe porozumět tomu, o čem jsme hovořili na předcházejících záložkách.VIZE – Životní oblast a SJEDNOCOVÁNÍ VIZE-Životní oblast – KOLEGA Můj KOLEGA se SJEDNOCUJE při každodenních
povinnostech, tedy při „Službě druhým lidem„, především v ZAMĚSTNÁNÍ, stravování,  v souvislosti s hygienou, zdravím aj. VIZE-Životní oblast-Jana Mašková Já osobně se SJEDNOCUJI s lidmi, s nimiž sdílím stejné ideály, tedy s PŘÁTELI. Jak SPOLUPRACOVAT? KOLEGA Projekt se začal formovat na základě materiálu, který můj KOLEGA v zaměstnání zpracovával jako specialista IT, aby zjednodušil složité procesy, které je nutné v IT řešit celkem pravidelně a dosti složitě. Jana Mašková VIZE mého KOLEGY mě okamžitě inspirovala k tomu, že leccos z toho by bylo  možné využít i v ŽIVOTĚ, že stačí vybrat to, co skutečně pomůže. SJEDNOCOVÁNÍ Když jsem projekt dokončovala, oslovila jsem skupinu lidí, s nimiž jsem již dříve spolupracovala a o které jsem věděla, že by je mohl tento projekt zajímat. VIZE – Energie VIZE a SJEDNOCOVÁNÍ VIZE-Energie-KOLEGA Celá generace mého KOLEGY se SJEDNOCUJE při HLEDÁNÍ
společné cesty pro dalekou budoucnost na DUCHOVNÍ ROVINĚ, a to v té
životní oblasti, které se to týká. VIZE-Energie-Jana Mašková Celá moje generace se SJEDNOCUJE při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI, a to v té životní oblasti, které se to týká. Jak SPOLUPRACOVAT? KOLEGA– HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost Projekt se začal formovat na základě materiálu, který můj KOLEGA v zaměstnání zpracovával jako specialista IT, když HLEDAL způsob, jak by zjednodušil složité procesy, které je nutné v IT řešit celkem pravidelně a dosti složitě, a to tak, aby nešlo jen o dočasné řešení, ale aby toto
řešení fungovalo i v budoucnu. HLEDÁNÍ u KOLEGY naznačuje začlenit do VIZE a PLÁNU v ZAMĚSTNÁNÍ nějaký DUCHOVNÍ prvek, například něco, co u KOLEGŮ i u zákazníků vzbudí pozitivní pocity. Energie HLEDÁNÍ je navíc aktivní energie, která přebírá vůdčí roli, takže to může být právě KOLEGOVA generace, která bude HLEDAT DUCHOVNÍ cestu pro budoucnost a napoví, jak naplnit hluboké TOUHY naší generace až k TRANSFORMACI. Jana Mašková – Naplnění hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI VIZE mého KOLEGY při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na DUCHOVNÍ ROVINĚ mě inspirovala k tomu, že DUCHOVNÍ PRVEK je to, co by skutečně mohlo pomoci k hluboké proměně, tedy k TRANSFORMACI, a že by zde mohla pomoci ke SJEDNOCENÍ také skupina lidí, s nimiž spolupracuji. Energie hluboké TOUHY je pasivní energie, která je citlivá a dokáže jít k samotné podstatě a odhalit příčinu, kterou „vynese na povrch“ a „nechá z ní vyrůst něco nového“, tedy změnit ji a přetransformovat na něco jiného, a to tím, že pochopíme samotnou podstatu, k níž jsme se svou skutečně hlubokou TOUHOU propracovali tím, že jsme se vrátili třeba až do hluboké minulosti a se současnými zkušenostmi již chápeme, o co v té době šlo. SJEDNOCOVÁNÍ KOLEGOVA generace by pak mohla to, co naše generace odhalila při TRANSFORMACI, dále šířit a přidat nějaký DUCHOVNÍ PRVEK.
 

SCHOPNOSTI

ŽITÍ, MYŠLENÍ, KOMUNIKACE,
ANALYZOVÁNÍ

ŽITÍ-Energie KOLEGA Při ŽITÍ uplatňuje můj KOLEGA TVOŘENÍ pro vlastní
reprezentaci. ŽITÍ – Životní oblast                 KOLEGA                  Můj KOLEGA uplatňuje energii TVOŘENÍ v oblasti
FINANCÍ
ŽITÍ-Energie Jana Mašková Při ŽITÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. ŽITÍ -Životní oblast Jana Mašková Já osobně uplatňuji energii TVOŘENÍ pro ŽITÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ
v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie.
MYŠLENÍ-Energie KOLEGA MYŠLENÍ uplatňuje
můj KOLEGA při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. MYŠLENÍ -Životní oblast

KOLEGA Můj KOLEGA
uplatňuje MYŠLENÍ při TVOŘENÍ v oblasti FINANCÍ.
MYŠLENÍ -Energie Jana Mašková Při MYŠLENÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci MYŠLENÍ -Životní oblast

Jana Mašková Já osobně uplatňuji TVOŘIVÉ MYŠLENÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH
VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie.
Jak SPOLUPRACOVAT? KOLEGA Pokud se podíváte na energetický potenciál KOLEGY, pak zjistíte, že KOLEGA při MYŠLENÍ a v ŽIVOTĚ potřebuje uplatnit svou TVOŘIVOST. Jana Mašková TVOŘENÍ uplatňuji v ŽIVOTĚ a při MYŠLENÍ i já, což nám s KOLEGOU usnadňuje situaci. SJEDNOCOVÁNÍ To, co já na základě KOLEGOVA díla vytvořím, to můj KOLEGA  přetvoří tak, aby to lidi zaujalo a bylo to pro ně přitažlivější a zajímavější (viz MAPA ŽIVOTA).
KOMUNIKACE – KOLEGA Můj KOLEGA uplatňuje KOMUNIKACI jako OSOBNOST a také v UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH (léčebny, ústavy, kláštery, vězení, kasárna…), Čerpá také z NEVĚDOMÍ, tedy z toho, co bylo vytěsněno KOLEGOU samotným nebo jeho předky.  KOMUNIKACE Jana Mašková Já osobně uplatňuji KOMUNIKACI ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH.
ANALYZOVÁNÍ – KOLEGA Můj KOLEGA uplatňuje citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ v BLÍZKÉM OKOLÍ (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ.ANALYZOVÁNÍ Jana Mašková Já osobně uplatňuji citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ
v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v
souvislosti s CIZINOU
Jak SPOLUPRACOVAT? KOMUNIKACE Jak je patrné z uvedeného, KOLEGOVA KOMUNIKACE se týká především toho, co souvisí s UZAVŘENÝMI PROSTORAMI a čerpá dost možná i z toho, co bylo vytěsněno do NEVĚDOMÍ. Je dost možné, že právě z NEVĚDOMÍ čerpá onu VIZI, kterou já pak mohu využít při KOMUNIKACI ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH. ANALYZOVÁNÍ Vzhledem k tomu, že je KOLEGA dosti vytížen, musí citlivě vybírat to praktické, co použije ve svém BLÍZKÉM OKOLÍ (podle toho, jak se cítí). K tomu já občas přispěji citlivou a praktickou VÍROU a FILOZOFIÍ tak, aby mohlo dojít k rovnováze mezi tělesnou a duševní stránkou KOLEGOVY osobnosti.

OCENĚNÍ a ZDROJE

OCENĚNÍ-Energie KOLEGA Při OCENĚNÍ mému
KOLEGOVI nejvíce pomáhá ANALYZOVÁNÍ na základě jeho
vlastních pocitů. OCENĚNÍ-Životní oblast KOLEGA Můj KOLEGA je
nejvíce OCEŇOVÁN v BLÍZKÉM OKOLÍ (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a
také při VZDĚLÁNÍ.
OCENĚNÍ-Energie Jana Mašková Při OCENĚNÍ mi nejvíce pomáhá NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ OCENĚNÍ-Životní oblast Jana Mašková Já osobně uplatňuji OCENĚNÍ při NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ v oblasti VÍRY, FILOZOFIE
a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU. NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ pro SPOLUPRÁCI uplatňuji i při svém působení ve SPOLEČNOSTI.
ZDROJE-Energie KOLEGA Při OCENĚNÍ je
KOLEGOVÝM nejsilnějším ZDROJEM NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ. ZDROJE-Životní oblast KOLEGA Můj KOLEGA
uplatňuje tento nejsilnější  ZDROJ, tedy NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ, při KOMUNIKACI
s BLÍZKÝM OKOLÍM (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při
VZDĚLÁNÍ. Rovnováhu pro spolupráci čerpá však i ze své rodiny, původu, národu, vlasti a z toho, co je přirozené.
ZDROJE -Energie Jana Mašková Při OCENĚNÍ je mým nejsilnějším ZDROJEM pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ, a to
především PŘIJÍMÁNÍ inspirace. ZDROJE-Životní oblast Jana Mašková Já osobně uplatňuji tento nejsilnější ZDROJ, tedy PŘIJÍMÁÍNÍ inspirace, při KOMUNIKACI
BLÍZKÝM OKOLÍM (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také
při VZDĚLÁNÍ.

Jak SPOLUPRACOVAT?

OCENĚNÍ a ZDROJE

KOLEGA

Při OCENĚNÍ mému KOLEGOVI nejvíce pomáhá citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ toho, co potřebuje k přežití, což je nejvíce patrné v jeho BLÍZKÉM OKOLÍ a při  VZDĚLÁNÍ. Právě díky svým pocitům může můj KOLEGA při kontaktu se svým BLÍZKÝM OKOLÍM i při VZDĚLÁNÍ rozpoznat pozitivní a negativní projev obou energií – jak ANALYZOVÁNÍ, tak ve VZTAZÍCH, kdy dokáže posoudit, zda se s lidmi ze svého BLÍZKÉHO OKOLÍ cítí dobře či nikoliv. A nejenom s lidmi z BLÍZKÉHO OKOLÍ. NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ  souvisí i s jeho rodinou, původem, národem, vlastí a také s planetou Zemí.

Jana Mašková

Pro mě je při OCENĚNÍ nejdůležitější NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ, a to především v oblasti VÍRY a FILOZOFIE a také v souvislosti s CIZINOUNAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ je pro mě důležité také při mém uplatnění ve SPOLEČNOSTI.

SJEDNOCOVÁNÍ

To, co můj KOLEGA citlivě a prakticky ZANALYZUJE, např.  při VZDĚLÁNÍ nebo ve svém BLÍZKÉM OKOLÍ, to já mohu předat ve svých VZTAZÍCH a začlenit to do své VÍRY a FILOZOFIE nejen u nás v Čechách, ale i v CIZINĚ, přičemž KOLEGA může udělat totéž v BLÍZKÉM OKOLÍ a při VZDĚLÁNÍ.

PROSTŘEDKY a PLÁN

PROSTŘEDKY-Energie KOLEGA Pro mého KOLEGU
je nejdůležitějším PROSTŘEDKEM pro uskutečnění jeho VIZE
citlivá a empatická PÉČE o to, co je přirozené a co souvisí s rodinou,
původem, národem, vlastí a planetou Zemí.
Při  ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ uplatňuje můj KOLEGA citlivou a empatickou PÉČI o
to, co je přirozené  a co souvisí s rodinou, původem, národem, vlastí a také s
planetou Zemí. PROSTŘEDKY-Životní oblast KOLEGA Můj KOLEGA ZÍSKÁVÁ
tyto PROSTŘEDKY při PÉČI o to přirozené
jako OSOBNOST.
PROSTŘEDKY -Energie Jana Mašková Pro mě je nejdůležitějším PROSTŘEDKEM pro uskutečnění
mé VIZE ZÍSKÁNÍ těch správných pravdivých informací při KOMUNIKACI
Při ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ uplatňuji aktivní, intelektuální KOMUNIKACI. PROSTŘEDKY-Životní oblast Jana Mašková Já osobně ZÍSKÁVÁM PROSTŘEDKY KOMUNIKACÍ při spolupráci ve svých
PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH.
PLÁN-Energie – KOLEGA Zde je nutné
zdůraznit, že PLÁN musí být takový, aby bylo možné s ním BUDOVAT
pevně daný řád, do kterého se mohou zapojit všichni dle svých
schopností a převzít zodpovědnost za své ČINY. PLÁN-Životní oblast KOLEGA Životní oblast, kde
musí můj KOLEGA tento PLÁN usilovně a zodpovědně BUDOVAT, se týká
hlubokého pochopení druhých lidí, především PARTNERŮ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH, a
také „peněz druhých lidí“ (faktury, úvěry, účtenky, hypotéky,
půjčky, daně…atd.)
PLÁN -Energie Jana Mašková Vzhledem k tomu,
že PLÁN je při utváření VIZE jedním z nejdůležitějších faktorů, jen
připomínám, že PLÁN musí být takový, aby bylo možné s ním BUDOVAT
pevně daný řád, do kterého se mohou všichni zapojit a převzít
zodpovědnost za své ČINY
. PLÁN-Životní oblast Jana Mašková Životní oblast, kde musím tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na
něm pracovat, jsou moje osobní FINANCE a STABILIZOVÁNÍ mé životní situace na úrovni
finanční, prostorové a citové.  

Jak SPOLUPRACOVAT?

PROSTŘEDKY A PLÁN

KOLEGA

Můj KOLEGA již jako OSOBNOST připomíná, že jako jeden z důležitých PROSTŘEDKŮ při BUDOVÁNÍ PLÁNU je nutné brát v potaz především to, co je přirozené a co souvisí s planetou Zemí – MATKOU a také DOMOVEM nás všech. Bez ohledu na to, kde žijeme, pro každého z nás je prioritní náš PŮVOD – rodina, vlast, národ, k němuž patříme a k němuž bychom se měli hlásit a PEČOVAT o něj, protože je to naše vlast, národ, rodina, kde se cítíme nejlépe. A dobře se cítíme právě tam, kde souzníme s naším PŮVODEM, protože to je to, co nás provází od samotného narození. Právě toto poselství, a sice že o to přirozené a o náš  PŮVOD je třeba PEČOVAT, nám předává můj KOLEGA jako OSOBNOST.

Jana Mašková

Pro mě je nejdůležitějším PROSTŘEDKEM při BUDOVÁNÍ plánu KOMUNIKACE, protože i KOMUNIKACE souvisí s PÉČÍ o náš původ, národ, vlast. A to je také důvod, proč tak pečlivě vybírám informace, které předávám dále druhým lidem, především těm, s nimiž  spolupracuji. Jde mi především o pravdivost a spolehlivost  informací a také o to, aby v nás tyto informace vyvolávaly pozitivní EMOCE

SJEDNOCOVÁNÍ

KOLEGOVO poselství vypovídá o tom, že PÉČE o to přirozené a o náš PŮVOD, musí být už od začátku součástí našeho PLÁNU a měli bychom se toho důkladně držet, protože to souvisí s našimi CITY a  EMOCEMI. A pokud se chceme cítit dobře, pak musíme ze svého PŮVODU čerpat, protože se nám bude stále připomínat. To platí nejen pro nás, pro Čechy, ale i pro všechny ostatní NÁRODY.

A jsou to právě EMOCE, s čím se v životě čas od času potýkáme – hlavně EMOCE negativní. Pro tyto  případy je tady EMOČNÍ TABULKA, s níž se můžete seznámit kliknutím na tlačítko níže, kde naleznete také ÚVOD PRO AKČNÍ PLÁN.

EMOČNÍ TABULKA – ÚVOD PRO AKČNÍ PLÁN