Moje VIZE

Mojí VIZÍ je umožnit komukoli, aby mohl být sám sebou a žil tak, jak je pro něj přirozené. Jedná se o systém, na kterém pracuji již od roku 2006 a jeho cílem je, aby se do něj mohl zapojit každý, kdo TOUŽÍ po nějaké změně ve svém životě. Systém je určen pro všechny věkové kategorie včetně dětí, i když u těch jsou informace směřovány spíše k rodičům dětí. Také chci docílit toho, aby lidé začali spolupracovat tak, aby mohlo dojít k té vytoužené rovnováze a harmonii, aby si lidé dokázali lépe rozumět; prostě proto, že budou všichni znát onen celek.

Nyní nám vyrůstá nová generace dětí, velice citlivá. Někteří jedinci jsou natolik citliví, že je to, co se nyní děje, nutí blokovat svou přirozenou energii, takže se u nich objevují různé nemoci, např. Tourettův syndrom. Protože z dnešních dětí budou jednou dospělí, velice záleží na tom, jak tento dětský handicap jako dospělí zvládneme. I to je důvod, proč Tourettovu syndromu věnuji jednu celou sekci na tomto webu. Je velice důležité, aby z generace dnešních dětí vyrostli jedinci, kteří přispějí nám všem v tom pozitivním smyslu. To všechno se musí děti naučit už v dětství.

Podobně jako Tourettův syndrom u dětí je dnes velkým problémem také schizofrenie. Tento projekt jsem zpracovala již v roce 2012, dokonce jsem byla v kontaktu s členkou Centra pro schizofreniky, ale celý projekt ztroskotal na tom, že jsem neměla dostatečné vzdělání na to, abych mohla se schizofreniky pracovat. Pokud ale patříte mezi ty, které toto téma zajímá, v záložce 5. SCHIZOFRENIE se dovíte více. I tito lidé mají na víc, než aby se zmítali mezi dvěma stránkami své povahy a způsobovalo jim to problémy.

Ptáte se, proč je to tak důležité?

Odpověď na tuto otázku naleznete až v poslední sekci tohoto webu „Co se bude dít do konce 21.století?„. Než se k ní ale propracujete, je bezpodmínečně nutné přečíst si všechno to, co je uvedeno na tomto webu na všech záložkách, alespoň co se týče toho, jak celý systém funguje. Pokud by Vám tyto informace chyběly, pak byste byli u poslední sekce o tom, co se bude dít do konce 21.století, více či méně zmatení.

VIZE nemají všechny generace stejné. O tom se dočtete v jednotlivých osobních TABULKÁCH, ale svými VIZEMI se jednotlivé generace mohou navzájem ovlivňovat, doplňovat i inspirovat. Proto pro Vás bude určitě dobré nechat si zpracovat Vaši osobní TABULKU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ, případně i další.

Nyní bychom si měli také ujasnit, proč je právě teď důležitá změna a převzetí zodpovědnosti. Jde totiž o to, abychom položili základy pro příštích více než 2000 let, tedy pro zcela nový Věk Vodnáře. Více se dočtete po kliknutí na níže uvedené tlačítko.