Mojí VIZÍ je vytvořit ve spolupráci s ostatními přáteli takový společenský systém, do kterého se může zapojit každý svým přirozeným způsobem. S tímto společenským systémem se budou seznamovat již děti na školách a budou k němu vedeny. Chci docílit toho, aby lidé začali spolupracovat tak, aby mohlo dojít k té vytoužené rovnováze a harmonii, které jsou základem skutečného OSVOBOZENÍ od toho, co nás omezuje, aby si lidé dokázali lépe rozumět; prostě proto, že budou všichni znát onen celek.

Pokud Vás toto téma zajímá, další informace naleznete v manuálu „VĚK RYB, VĚK VODNÁŘE A TRANSFORMACE“, který si můžete stáhnout níže.

A právě proto jsem založila tyto webové stránky, aby zde bylo zaznamenáno vše, co považuji za důležité. Hned Vám také napíšu proč. Je to totiž můj úkol přijímat a předávat informace, aby zůstaly zachovány i v psané podobě. Onou změnou by si měl projít každý jedinec – někdo už si touto změnou prošel, někdo jí právě prochází, ale na někoho změna teprve čeká. A aby byla ona změna co nejméně bolestivá, abyste to vše lépe chápali a zvládali, proto píšu tyto webové stránky, které Vám ukážou cestu.

Změna by měla být samozřejmě k lepšímu tak, aby v nás vzbuzovala pozitivní emoce, radost a vnitřní spokojenost.

Je sice pravda, že ne vždy na nebi našeho života „svítí Slunce“ pro radost a vnitřní spokojenost, ale pokud chápeme, jak funguje život, pak si dokážeme poradit i s tím, co není právě příjemné.

Aby se kdokoliv mohl opět „vrátit sám k sobě“, ke svému vlastnímu „Já“, zpracovala jsem několik TABULEK, s nimiž se můžete nasměrovat na zcela novou cestu k novému životu. Tyto TABULKY jsou zpracovány jako ukázky v záložce TABULKY a je zde postup, jak za pomoci těchto TABULEK dospět k harmonii mezi tělesnou a duševní stránkou osobnosti – ať už té Vaší nebo Vašeho dítěte. Vše Vám ukážu v praxi sama na sobě ve svých osobních TABULKÁCH.