Na tomto místě se budeme věnovat tomu, co se dělo v uplynulých 245 letech v českých zemích. Tato sonda do minulosti českého národa má za cíl dovést nás k hlubokému poznání našeho českého původu a měla by sloužit také k objektivnímu porovnání toho, co dělal český národ v porovnání se zbytkem světa. Pak si snad začneme svého českého původu více vážit.

S minulostí českého národa se budeme seznamovat v kontextu s vesmírným působením. Vždy si nejprve vysvětlíme, o co v té době šlo a potom co se dělo v českých zemích. České dějiny tak můžeme sledovat jako příběh českého národa, ve kterém Češi bojovali o vlastní sebeurčení a sebeprosazení ve světovém fóru. A budeme mít šanci se přesvědčit o tom, že se jim to dařilo, takže určitě máme na co navázat.