Naučte se opět milovat sami sebe i svůj život

Základní lidské schopnosti

Základní, „skryté“ schopnosti jsou schopnosti, které jsou Vám vlastní, ale nemáte o nich ani ponětí. Pojďme se seznámit s těmito základními lidskými schopnostmi, přesto, nebo spíše právě proto, že jsou součástí našeho vlastního „Já“ již od okamžiku narození. Pokud se naučíte tyto ZÁKLADNÍ LIDSKÉ SCHOPNOSTI využívat, mohou Vám pomáhat celý život.

ZÁKLADNÍ LIDSKÉ SCHOPNOSTI

Schopnost
  1.Činnost
  2.Stabilizování
  3.Komunikace
  4.Péče
  5.Tvoření
  6.Analyzování
  7.Navazování vztahů
  8.Touha
  9.Hledání
  10.Budování
  11.Osvobozování
  12.Přijímání

Na následujících stránkách nejenomže Vám vysvětlím vše, co se týče PYRAMIDY a TABULKY UČENÍ, naleznete zde i další TABULKY, o kterých jsme hovořili výše. Mimoto se budeme ještě UČIT, takže se dozvíte nové informace, které Vám mohou pomoci na Vaší další životní cestě…  posoudit, co má společného ŽIVOT a počítačové programovací jazyky. I to souvisí se způsobem myšlení.

Tento materiál má několik částí, které tvoří dohromady jeden celek a poskytují celkový obraz nejen o UČENÍ, ale i o životě jako celku. Původně byl zpracován pro ty, kteří se zabývají informační technikou, tedy pro informační technology a programátory, aby lépe porozuměli tomu, jak pracovat s počítačovými programy a jak si poradit s programováním, ale postupem času se začal pomalu přetvářet v MANUÁL, který nám pomůže lépe pochopit život.

Je tedy možné říci, že tento manuáluniverzální charakter. Stačí si jej přečíst jednou nebo několikrát tak, abyste pochopili nejen strukturu, ale i to, na jakém systému je založen. V manuálu jsou ukryty de facto tři druhy informací. Na samotném začátku se učíte teorii. Zde se dozvíte mnoho nového o tom, jak se učit, což se Vám jistě bude hodit i v životě.

V tomto MANUÁLU naleznete tři TABULKY, ve kterých bude uvedeno, jak je to s VIZEMI pro celou vaši i naši generaci. Dozvíte se také, jak v souvislosti s  VIZEMI na sebe vzájemně působí obě naše generace. Každopádně se budeme i nadále především UČIT.

V dalším MANUÁLU naleznete TABULKY, kde se dozvíte, jak bychom měli nasměrovat energii pro VIZI tak, aby se mohly obě naše generace navzájem podporovat a pomáhat si.

Jak to bude fungovat při plnění zadaných úkolů?

Každý člověk má nějaké své schopnosti, které může uplatnit při plnění zadaných úkolů. Nejsme všichni stejní, o to je lepší, že se můžeme navzájem doplňovat. Před započetím projektu bych tedy doporučovala si sednout k jednomu stolu, vybrat ze svého středu nějakého dobrého analytika a začít přemýšlet o tom, co všechno budete k uskutečnění svého záměru potřebovat.

Kdo to bude zařizovat?

Toho, co je potřeba k zajištění projektu, je celá řada, každý člen vaší skupiny však bude mít k dispozici materiál, kde bude mít uvedeno, jaká energie je pro něj přirozená. Pak se stačí podívat, jestli právě tato energie může při zvládnutí projektu pomoci.

Jak rozpoznat, zda mám ke zvládnutí úkolů vlohy?

To rozpoznáte velice jednoduše tím, že bude v tabulce uvedena příslušná energie z OKAMŽIKU NAROZENÍ jako platná pro Váš život v uvedené životní oblasti, což bude zřejmé z toho, že v příslušné vesmírné energii a životní oblasti bude přítomné nějaké vesmírné těleso nebo bude přítomna nějaká důležitá vesmírná energie doplněná doprovodným textem.

To rozpoznáte velice jednoduše tím, že bude v tabulce uvedena příslušná energie z OKAMŽIKU NAROZENÍ jako platná pro Váš život v uvedené životní oblasti, což bude zřejmé z toho, že v příslušné vesmírné energii a životní oblasti bude přítomné nějaké vesmírné těleso nebo bude přítomna nějaká důležitá vesmírná energie doplněná doprovodným textem.

TABULKY, které pomáhají

V tomto prvním MANUÁLU „NAUČTE SE PLNIT SI SVÉ VIZE-UČENÍ“ se seznámíte s VIZÍ naší a vaší generace a s tím, jak se navzájem ovlivňují.

druhém MANUÁLU naleznete tři TABULKY, které na téma VIZE navazují a doplňují je o další informace, a sice:

  • TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ
  • EMOČNÍ TABULKA
  • FRUSTRAČNÍ TABULKA

V druhém MANUÁLU budete mít uveden postup, jak s TABULKAMI pracovat, protože všechny TABULKY na sebe navazují včetně tabulky z tohoto prvního MANUÁLU „NAUČTE SE PLNIT SI SVÉ VIZE! UČE“.

Projekt „Naučte se opět milovat sami sebe i svůj život“

V projektu se prolíná soustava UČENÍpraktickými životními zkušenostmi.

Proč vznikl tento projekt?

Toto je první, teoretická část, v níž je vše, proč projekt vlastně vznikl včetně UČENÍ. CÍLEM je naplnit životní VIZI.

Druhá část, tedy druhý MANUÁL, se věnuje řešení a definování problémů.  Jsou zde vyjmenovaná pomocná témata s informacemi, které Vás dovedou k Vaší samotné podstatě. Tyto materiály jsou zpracovány na základě Vašich údajů o narození, takže jsou zpracovány v souznění s vesmírným děním.

Projekt má takovýto systém:

Vychází se z psychických poznatků, které jsou doplněny a dokumentovány o poznatky z dalších oborů.

Čemu věnovat pozornost a co řešit?

Pozornost bychom měli věnovat tomu, s čím sami můžeme něco udělat. To, co neovlivníme naší vlastní vůlí, musíme nechat, ať se nám to líbí nebo ne, protože pokud bychom to chtěli řešit, jen by nás to frustrovalo.

Jak řešit negativní emoce při učení?

Někdy se stává, že máme k učení odpor, leckdy až nepřekonatelný. To bývá ve chvílích, kdy si s něčím nevíme rady nebo něčemu nerozumíme a tím pádem se nemůžeme hnout z místa. V tomto MANUÁLU se tedy pokusíme sepsat postup, jak to udělat, abychom se naučili to, co se naučit máme a přitom jsme mohli uplatnit pozitivní emoce a vyhnuli jsme se frustraci.

Vnitřní a vnější faktory a TLAK                         

Vnitřní a vnější faktory mohou způsobit tlak. Naše přesvědčení, postoje a charakterové rysy jsou vnitřní faktory, které mohou ovlivnit, jak zvládáme tlak. Například perfekcionismus nás může přimět dělat vše bezchybně a rychle, což může způsobit tlak. Zvládnout takové charakterové rysy může být obtížné, protože se vyskytují nevědomě a odrážejí se ve formě emocí. Abychom to zvládli, musíme se věnovat činnostem, které nutí náš mozek fungovat jinak, jako je hudba nebo kreslení, aby náš mozek vymyslel něco nového a narušil naše obvyklé vzorce myšlení.

Tlak mohou vyvolat i vnější faktory, jako je to, co si o nás druzí říkají nebo myslí, nebo přísné termíny. Měli bychom vědět, že lidé nás mohou negativně ovlivnit pro své ego a často nemají s našimi schopnostmi mnoho společného. Vědět, že se cítíme být verbálně napadeni pouze lidmi, kterým připisujeme vysokou hodnotu, je zásadní.

Jen ten, kdo byl na podobné cestě jako my, může naše rozhodnutí přesně vyhodnotit; vše ostatní je jen předpoklad.

Vnější vlivy můžeme snadno eliminovat tím, že máme jasně stanovený cíl a VIZI,  a za nimi  vášnivě jdeme. Jak na to, to se dočtete v druhém MANUÁLU.

Nejprve se budeme v tomto MANUÁLU věnovat VIZI a prověříme si, jak taková VIZE vypadá v praxi a jak s ní pracovat. To se dočtete na následujících stránkách.

pokračujte na záložku VIZE