Aktivní a intelektuální KOMUNIKACE je připomínána pokaždé, kdy prochází nějaká planeta sluneční soustavy znamením Blíženci.

Aktivní a intelektuální KOMUNIKACE na osobní rovině

To bývá každý měsíc při průchodu Luny znamením Blíženci a každý rok při průchodu Slunce, Merkura a Venuše znamením Blíženci, což je na přelomu května a června, tedy v době, kdy se to, co bylo zaseto, dále rozšiřuje a rozrůstá do okolí. Nejsilněji se aktivní a intelektuální KOMUNIKACE projevuje každý rok při průchodu planety Merkur znamením Blíženci. To je ten správný čas pro KOMUNIKACI s blízkým okolím (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci).

Planeta Mars připomíná svým průchodem znamením Blíženci ZÍSKÁVÁNÍ toho, co potřebujeme k přežití, při KOMUNIKACI jednou za dva roky, většinou zhruba půl roku.

Průchod Slunce, Měsíce a také planet Merkur, Venuše a Mars znamením Blíženci trvá několik týdnů až měsíců, a tak působí spíše na osobní rovině.

Aktivní a intelektuální KOMUNIKACE na duchovní rovině

Průchod planety Jupiter znamením Blíženci připomíná z hlediska DUCHOVNÍHO RŮSTU aktivní a intelektuální KOMUNIKACI s blízkým okolím jednou za 12 let po dobu jednoho roku (12-13 měsíců), přičemž tato KOMUNIKACE může mít něco společného i s cizinou. Toto je však pro Jupiter nepříznivé postavení, a tak je třeba si v tom čase dát pozor na příliš mnoho nepodstatných a povrchních informací bez hlubšího smyslu. Vždy je třeba dávat informacím duchovní rozměr.

Průchod planety Saturn připomíná průchodem znamením Blíženci aktivní a intelektuální KOMUNIKACI s blízkým okolím z hlediska plnění karmické VESMÍRNÉ ZKOUŠKY jednou za 30 let po dobu 2,5 roku. Toto je čas, kdy je třeba si při KOMUNIKACI s blízkým okolím při předávání informací uvědomovat i zodpovědnost, která je s tím spojena.

Poznámka: Bližší informace k jednotlivým pojmům naleznete v SEKCI Porozumět MAPĚ ŽIVOTA v e-booku „OBECNÁ MAPA ŽIVOTA-Jak jí porozumět?„; bližší informace ke zmiňovaným aspektům naleznete v SEKCI Porozumět VESMÍRU v části věnované řešení problémů.

Aktivní a intelektuální KOMUNIKACE při plnění generačních úkolů

Zvláště důležitý je průchod generačních planet znamením Blíženci, kdy se při KOMUNIKACI s blízkým okolím připravují podmínky pro celé budoucí generace lidstva v příštích staletích. Kdy bylo toto působení v uplynulých 245 letech nejsilnější a proč? To se dovíte z e-booku níže.

POSILOVÁNÍ skrze KOMUNIKACI – Pluto v Blížencích – 1882-1914

Co se v té době dělo v Čechách?

A jak se to všechno promítalo v dění v Čechách? To se dočteme v knize „Dějepis na dlani“ (Helena Kohoutková, Martina Komsová) a tento pohled doplníme ještě pohledem T.G.Masaryka z té doby

I v tomto období se formoval budoucí Československý stát.

Češi a Slováci

A jak se v této době formoval budoucí společný stát Čechů a Slováků? Přečtěte si o tom v e-booku.

Tomáš Garrigue Masaryk

A jaký byl v té době osobní život T.G. Masaryka? To se dočtete v e-booku.

Jak to bylo s Rukopisy?

Velkým tématem závěru 19.století byl v Čechách spor o pravost Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského. Pojďme se podívat na toto téma z různých úhlů pohledu.

T.G. Masaryk a jeho děti

V této době se také formoval vztah T.G.Masaryka s jeho dětmi, především nejmladším synem Janem. I zde se ukázalo, jak důležitá je komunikace.

Sokol

A jak to bylo v té době se Sokolem? O tom se dočtete v e-booku níže, kde jsou zaznamenány i informace, které měly zcela zásadní vliv na vývoj událostí za první světové války.

Baráčníci

Nyní ještě doplnění, jak to bylo v té době s Baráčníky.

A jsme ve 20.století. Co se dělo v době mezi oběma světovými válkami? Skutečně se v té době PEČOVALO o rodinu, národ, vlast…? Odpověď naleznete po kliknutí na tlačítko níže.