Pasivní a praktické STABILIZOVÁNÍ je připomínáno pokaždé, kdy prochází nějaká planeta sluneční soustavy znamením Býk.

Pasivní a praktické STABILIZOVÁNÍ na osobní rovině

To bývá každý měsíc při průchodu Luny znamením Býk a každý rok při průchodu Slunce, Merkura a Venuše znamením Býk, což bývá na přelomu dubna a května, tedy v době, kdy si to, co bylo zaseto, „vymezuje svůj prostor“ Nejsilněji se pasivní a praktické STABILIZOVÁNÍ projevuje každý rok při průchodu planety Venuše znamením Býk. V tomto čase si při pasivním a praktickém STABILIZOVÁNÍ můžeme uvědomovat i svou vlastní hodnotu a také STABILIZOVAT svou životní situaci na úrovni finanční, prostorové a citové.

Planeta Mars připomíná ZÍSKÁVÁNÍ toho, co potřebujeme k přežití, při STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace, průchodem znamením Býk jednou za dva roky po dobu necelých dvou měsíců.

Průchod Slunce, Měsíce a také planet Merkur, Venuše a Mars znamením Býk trvá několik týdnů až měsíc, a tak působí spíše na osobní rovině.

Pasivní a praktické STABILIZOVÁNÍ na duchovní rovině

Průchod planety Jupiter znamením Býk připomíná z hlediska DUCHOVNÍHO RŮSTU pasivní a praktické STABILIZOVÁNÍ, tedy vymezení toho, co bylo započato průchodem planety Jupiter znamením Beran, jednou za 12 let po dobu jednoho roku (12-13 měsíců).

Průchod planety Saturn znamením Býk připomíná pasivní a praktické STABILIZOVÁNÍ při sebevymezení z hlediska plnění karmické VESMÍRNÉ ZKOUŠKY jednou za 30 let po dobu 2,5 roku.

Pasivní a praktické STABILIZOVÁNÍ při plnění generačních úkolů

Zvláště důležitý je průchod generačních planet znamením Býk, kdy se STABILIZOVÁNÍM na úrovní finanční, prostorové a citové připravují podmínky pro celé budoucí generace lidstva v příštích staletích.

Kdy bylo toto působení v uplynulých 245 letech nejsilnější a proč? To se dovíte z e-booku níže.

Poznámka: Bližší informace k jednotlivým pojmům naleznete v ČLENSKÉ SEKCI Porozumět MAPĚ ŽIVOTA v e-booku „OBECNÁ MAPA ŽIVOTA-Jak jí porozumět?„; bližší informace ke zmiňovaným aspektům naleznete v ČLENSKÉ SEKCI Porozumět VESMÍRU v části věnované řešení problémů.

Co se v té době dělo v Čechách?

A jak se to všechno promítalo v dění v Čechách? To se dočteme v knize „Dějepis na dlani“ (Helena Kohoutková, Martina Komsová)

Tolik tedy oficiální zdroje. A nyní se podíváme na celou situaci „zblízka“.

50.roky 19.století – Bachův absolutismus

Pro bližší seznámení s tím, jak se žilo v Praze v době Bachova absolutismu, otevřeme knihu „Sňatky z rozumu“ Vladimíra Neffa, abychom se seznámili s tím, jak to v té době vypadalo v Praze a jak to bylo s českým jazykem.

Jezuitská kolej v Praze

V knize „Sňatky z rozumu“ se můžeme seznámit i s tím, jak to tenkrát vypadalo v klementinské jezuitské koleji i s tím, jak to bylo s oněmi prohranými bitvami u Solferina a Magenty

František Josef I.

A jak na tom byl v té době František Josef I.? I o tom vypráví kniha „Sňatky z rozumu„.

Rok 1866 – Bitva u Hradce Králové

V knize „Sňatky z rozumu“ je také podrobně vylíčena bitva u Hradce Králové.

60.roky 19.století – Americký klub v Praze

O tom, co se dělo v 60.letech 19.století, se dočteme v knize „Císařské fialky“ Vladimíra Neffa. V té době založil Vojta Náprstek v Praze Americký dámský klub, kde hovořil o tom, jak může technika pomoci při zvládání domácích prací a také o tom, že by se měly ženy vzdělávat…

Tomáš Garrigue Masaryk

Tento čas představoval také významné období v životě prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Co se u něj v té době dělo? otevřeme knihu „Toulky českou minulostí – Díl 14„, kterou sepsal Petr Hora-Hořejš.

Příprava na vznik Československa

I v tomto období se připravovaly podmínky pro vznik samostatného Československého státu. Bližší informace nalezneme v knize „KORESPONDENCE – T.G.Masaryk – slovenští veřejní činitelé (do r.1918)

Jak vidíme, naši předci nenechávali nic náhodě. Jak se v tomto čase zachováme my? Budeme mít dostatek trpělivosti a vytrvalosti k tomu, abychom v letech 2018-2025 pevně a trvale STABILIZOVALI svou životní situaci na úrovní finanční, prostorové a citové?

Spolky druhé poloviny 19.století

Nyní si ještě pro úplnost připomeneme, jak to bylo se spolky, které vznikly v této době a které jsou i ve 21.století vzácným dědictvím našich předků

Sokol

Jak se v této době STABILIZOVALA Tělocvičná jednota Sokol? Jak je patrné z přehledu, bez ohledu na to, co se v té době dělo na politické scéně, tělocvik a vzájemné sportovní soupeření byl to, co Čechy a Němce spojovalo.

Kromě Sokola vznikl v druhé polovině 19.století další spolek, který přetrval do dnešních dnů – baráčníci.

Baráčníci