Věk Ryb a Věk Vodnáře

Než se rozepíšu o složitém a rozsáhlém tématu, jakým je Tourettův syndrom, ráda bych ujasnila svou VIZI, tedy proč jsem se do tak složitého tématu vlastně pustila. Tourettův syndrom má s tím, o čem budu psát, souvislost jen zčásti. Ve skutečnosti  jde o naprostou proměnu, transformaci, a to především ve společnosti a také na osobní rovině každého člověka a já Vám hned vysvětlím proč.

Hovoří se o tom, že na planetě Zemi začíná nová éra lidstva. A je to tak. Už před pár lety začal Věk Vodnáře, který bude, stejně jako nyní končící Věk Ryb, trvat přes 2000 let. Jistě uznáte, že 2000 let je už pořádný důvod pro naprostou proměnu, která by měla být trvalá. Ale nebojte se, nebude to nic drastického, stačí nahradit, tedy změnit životní postoje, které nám v životě způsobují problémy, postoji, které pomáhají a nastolují rovnováhu a harmonii.

Zatímco Věk Ryb byl o pouhém PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází, Věk Vodnáře nám může přinést skutečnou SVOBODU. To ovšem pouze v případě, že si ji zasloužíme, že pro to něco uděláme. Tím hlavním předpokladem je zodpovědnost a také život v harmonii a rovnováze jak sami se sebou, tak s druhými lidmi, tak se vším, co nás obklopuje. Jak na to, to se dočtete na tomto webu, který jsem napsala hlavně proto, aby byly tyto informace zaznamenány a zůstaly tudíž zachovány i pro budoucí generace, protože  změnou by měl v tomto čase projít každý jedinec a Vesmír nám to leckdy připomíná i dosti drastickým způsobem – například různými katastrofami, nemocemi nebo třeba i smrtí blízkých. Těch, které jsme milovali a po kterých zůstane v srdci prázdné místo.

Základem je, jak se cítíme ve své vlastní zemi, ve své vlasti, ve svém domově a rodině. O tom, jak se cítíme, rozhodujeme my sami, ale také třeba společenský systém a u dětí také rodina. Na tomto webu naleznete nápovědu a také návod, jak to udělat, abyste se cítili lépe a věděli jste, co dělat a abyste totéž umožnili i svým blízkým, třeba svým dětem.

Onou změnou by si měl projít každý jedinec. Někdo už si touto změnou prošel, někdo jí právě prochází, ale na někoho změna teprve čeká. A aby byla ona změna co nejméně bolestivá, abyste to vše lépe chápali a zvládali, proto vznikly tyto webové stránky s texty a informacemi, které Vám pomohou a ukážou cestu.

Změna by měla být samozřejmě k lepšímu tak, aby v nás vzbuzovala pozitivní emoce, radost a vnitřní spokojenost.

Je sice pravda, že ne vždy na nebi našeho života „svítí Slunce“ pro radost a vnitřní spokojenost, ale pokud chápeme, jak funguje život, pak si dokážeme poradit i s tím, co není právě příjemné.

Mojí VIZÍ je vytvořit takový společenský systém, do kterého se může zapojit každý svým přirozeným způsobem. S tímto společenským systémem se budou seznamovat již děti na školách a budou k němu vedeny. Chci docílit toho, aby lidé začali spolupracovat tak, aby mohlo dojít k té vytoužené rovnováze a harmonii, aby si lidé dokázali lépe rozumět; prostě proto, že budou všichni znát onen celek a budou všichni „na jedné vlně“.

Změna systému se mi připomíná stále častěji, přinejmenším proto, že přibývá lidí se zdravotními problémy a hlavně dětí. U těch se stále častěji objevuje Tourettův syndrom. A právě jemu je věnována část těchto webových stránek. Všechno má svou příčinu a nejinak je tomu i u Tourettova syndromu.

Pokud se Vám podaří odhalit příčinu Tourettova syndromu a tu odstraníte, pak tento syndrom u Vašeho dítěte přestane existovat anebo si s ním přinejmenším budete vědět rady. Pomohou Vám TABULKY, které Vám zpracuji na základě uvedení jména, příjmení, data, místa a času narození, a to nejen pro Vás, ale i pro Vaše dítě.

Tou nejzákladnější tabulkou je osobní TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ. Abyste si udělali představu, jak taková TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ vypadá, v záložce 1.TABULKY naleznete ukázku TABULKY 1.1. Tabulka z OKAMŽIKU MÉHO NAROZENÍ a MOJE VIZE z okamžiku narození zpracovanou na základě mých údajů o narození a zde další postup, který je určen dospělým. Nyní se ale budeme věnovat dětem a Tourettovu syndromu.

Tourettův syndrom u dětí. Co s ním?

Tourettův syndrom je nemoc, která se především u dětí objevuje stále častěji a my dospělí máme dvě možnosti; buď nad tím  mávnout rukou a říci si, že to tak prostě je a člověk s tím nic neudělá, takže se musí jen čekat, co se z toho vyvine, nebo si  říci, že každá nemoc má nějakou příčinu, a tak stačí tuto příčinu najít a změnit přístup, aby mohlo dojít k rovnováze mezi duševní a tělesnou stránkou osobnosti dítěte. A pak už stačí s dítětem jen jednat přirozeně tak, aby se dítě cítilo dobře a mohlo žít svůj vlastní život, aby zkrátka mohlo být samo sebou.

A právě proto píšu tento MANUÁL, abych vám vše vysvětlila, přičemž budeme vycházet ze skutečného života a z toho, co se skutečně stalo a dost  možná i nadále stává.

Tento MANUÁL píšu hlavně proto, aby každý rodič nebo dospělý, který pracuje či žije s dítětem s Tourettovým syndromem, věděl, jak s takovým dítětem pracovat a jak jej dovést k harmonii mezi tělesnou a duševní stránkou osobnosti, jak o tom píše ve své knize „Astrologie a zdraví“ Erich Bauer.

Než ovšem začnu psát, musím poznamenat, že ať se děje, co se děje, třeba i u dětí s Tourettovým syndromem, vždycky jde o zkoušku, jak tento úkol daný nám i našim dětem Vesmírem společnými silami zvládneme.

K tomu potřebujeme vědět, co nás spojuje, tedy nás a naše děti, a co nás naopak rozděluje. To, co nás spojuje, musíme dále posilovat a rozvíjet a u toho, co nás rozděluje, musíme dospět k pochopení, proč tomu tak je, tedy najít příčinu, onu příčinu zanalyzovat a pochopit a potom  změnit přístup. Jakmile změníme přístup my sami, můžeme očekávat, že onen přístup změní i děti. Ptáte  se, jak si mohu být tak jistá? Je  to z toho důvodu, že naše děti nám dělají zrcadlo a jen opakují to, co děláme my. A když my se začneme chovat tak, jak chceme, aby se chovaly naše děti, pak se to musí někde projevit. Možná si řeknete, že i přes to se může u dětí objevit nevhodné chování. V tom případě s dětmi více hovořte a vysvětlujte jim, proč by se měly chovat tak, jak říkáte, a jim to pomůže nejenom v současnosti a také v životě.

A pokud přijdou problémy? Například nevhodné chování? Co pak? Právě o tom je tento MANUÁL, ve kterém se budeme věnovat výhradně jednomu dítěti s Tourettovým syndromem, s nímž jsem v kontaktu a ukážu Vám postup, jak zjistit výjimečnost Vašeho dítěte a také napovědět, co udělat, aby se chování dítěte změnilo.

Úvodem

V těchto MANUÁLECH budeme  čerpat informace z různých oborů. My jsme sestavili tento systém na základě více než dvacetiletého bádání a hledání optimálního systému, který je jednoduchý, pochopitelný a účinný. Tento systém je kompilací z oboru astrologie, psychologie, školství, managementu projektu, podnikání, vývoje softwaru, informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a mnoha dalších zkušeností. Tyto obory mají mnoho společného z pohledu procesu učení a náš systém Vám tím pádem uspoří čas.

Kniha „Astrologie a ZDRAVÍ“

K těmto informacím přidáme informace zpracované na vědecké bázi a shrnuté v knize „ASTROLOGIE a ZDRAVÍ“ Ericha Bauera. Úryvky z této knihy jsou psány kurzívou a označené číslem stránky, kde v knize informaci naleznete. Přesvědčí Vás, že naše tělo je propojeno s duší i s Vesmírem.  O tom se zmíním na dalších stránkách. Teď jsme na samotném začátku, a tak bychom si měli charakterizovat, co vlastně je zdraví.

ÚVOD A PŘÍPRAVA – strana 5

 Zdraví je „stav středu a harmonie s bytím“, nemoc naopak „nepřítomností harmonie“. Toto pojetí zdraví a nemoci, včetně těla a duše, vás bude provázet celou knihou

Jejím cílem je nabídnout vám pomoc při předcházení nemoci a najít cestu zpět ke stavu harmonie. Jedná se o astrologického rádce, který se opírá o prastaré vědomosti o spojení vesmíru a člověka. Ještě před tři sta lety se o ně léčitelé obvykle opírali a léčili podle astrologické medicíny.

Vše se  řídí tzv. „slunečním znamením“, tedy znamením (neboli souhvězdím), kterým v okamžiku narození prochází Slunce.

Každý člověk zná (nebo by měl znát), jaké je jeho sluneční znamení, protože je to významný prvek nejen samotného horoskopu narození, ale navíc předává důležité informace i o samotném jedinci.

O sluneční  znamení se opírá i astrologické lékařství, ale kromě něj pracuje s celým horoskopem. A ten se samozřejmě nezakládá jen na slunečním znamení.

Při narození kohokoli z nás tedy stálo Slunce v určitém znamení, které nás jako osobnost ovlivňuje.

Ale na nebi je ještě více těles: Měsíc a planety Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto a Chiron. Všechny tyto planety zaujímaly při našem narození na nebi určitou  pozici, která zpravidla nebývá totožná s pozicí Slunce, ale všechny ho ovlivňují

Kniha „Astrologie a ZDRAVÍ“ – Erich Bauer

ASCENDENT – strana 8

Abychom totiž opravdu poznali všechny veličiny, důležité pro zdraví a léčení, potřebujeme víc informací než pouhé datum narození a z něj vyplývající pozice planet. Horoskop také ovlivňuje přesná hodina a  místo narození… V horoskopu je jeden bod, zvaný ascendent, který je zcela závislý na hodině a místě narození. Tento bod (pozor, nejde o planetu) všeobecně hraje  v astrologii důležitou roli, tedy i v souvislosti se zdravím a léčením.

Předcházení nemocem a jejich léčení

VĚDOMÍ – JEMNOHMOTNÝ LÉK– strana 15

Každé profylaxi a léčení musí předcházet poznání. Pochopení člověka podněcuje k tomu, aby  svůj určitý (chybný, nezdravý) způsob života nahradil lepším (zdravějším)…

Nicméně pochopení znamená ještě mnohem víc. Jsem přesvědčený o tom (Erich Bauer), že existuje  nějaké dorozumívání mezi duchem (rozum, poznání) a tělem, že vědění a pochopení vede k uzdravení. Uvědomění si faktu, že určité dispozice mohou vyvolávat určité  onemocnění, změní nejen chování, nýbrž i odpovídající tělesné funkce.

Poznání zahrnuje i pochopení vzájemného vlivu duše na tělo i naopak. Když chápete, jak pracuje váš organismus a jak vznikají somatická i psychická onemocnění, začnete žít zodpovědněji a uvědoměleji.

V knize je dále popsáno, jak s horoskopem pracovat k pochopení nemoci a jejímu vyléčení a  jsou zde dopodrobna popsány různé způsoby terapií i jiné léčebné metody. Tabulky, které si vyplníte podle knihy „ASTROLOGIE a ZDRAVÍ“, můžete doplnit tím, co naleznete v tomto manuálu a tyto informace doplnit o fyzicko-terapeutické kroky uvedené v knize „ASTROLOGIE a ZDRAVÍ“, které by měly napomoci rovnováze mezi tělesnou a duševní stránkou osobnosti..

Jak správně chápat symptomy: strana 19 až 20

Symptomy nelze považovat za informace o tom, co člověk má, nýbrž co mu chybí.

Musíme správně chápat pojem „nemoc“ a nevycházet pouze z porušeného nebo špatně fungujícího orgánu. Nemoc je komplexní stav stejně jako zdraví a je vždycky výrazem tělesně-duševní nerovnováhy. Ale  také prozrazuje pomoc a možnosti obnovení souladu.

Nemoc je vždycky zoufalým výrazem  organismu, snažícího se upoutat  na sebe  pozornost vědomí. Nicméně nelze očekávat, že jeho pochopení okamžitě odstraní všechny potíže, protože významnou roli hrají i životní zvyklosti. Takže se nemoc stává zbytečnou až po jejich změně. Třeba se musí přestat kouřit nebo do sebe cpát hromady jídla. To může být velmi svízelné a člověk přitom musí překonat sám sebe. Ale tyto  oběti mu bohatě vyváží to, co získá. Nalezení rovnováhy a harmonie.

LOCI MINORIS RESISTENTIAE – strana 21

Klasické lékařství vychází z toho, že nemoci postihují zvláště oslabené orgány nebo části těla. Buď se taková slabost považuje za dědičnou nebo následek nějakého zlozvyku. Když má někdo potíže s ledvinami, zdůvodní se nemoc jako vrozená nebo zděděná slabost  orgánu nebo když kuřák onemocní rakovinou plic, je její příčinou dlouholeté vdechování téru a nikotinu.

Lékařská astrologie respektive Astrologické lékařství postupuje jinak. V horoskopu najde místo se sníženou odolností („Loci minoris resistentiae“), prozrazující, pomocí kterých energií znamení zvířetníku člověk hlavně zvládá svůj život…

Určitá astrologická dispozice  nikdy automaticky nevyvolává nějakou nemoc, horoskop pouze  prozrazuje  jisté sklony. Nicméně záleží především na způsobu života, jestli se z nich skutečně stane  nějaký symptom  či nemoc. Kdo o sebe vědomě pečuje a věnuje pozornost tělu i duši, ten neonemocní. K uvědomělému a pozornému způsobu života  patří i to, že člověk přijme a rozvíjí vlohy, které mu daly hvězdy. Právě v tom spočívá hlavní příčina nemoci a bolesti, když  člověk plně nevyužívá svých schopností.

Jak je to  u Vás či Vašeho dítěte, to se dozvíte v tomto MANUÁLU včetně výkladu.

Plán

Posledním krokem je plán k uskutečnění Vaší vize, kdy Vašim dětem nebo Vám, jejich rodičům, položíme několik otázek, které pomohou se navigovat k úspěšné realizaci plánu Vaší VIZE.

Jste-li připraveni, pojďme se společně podívat, jaké schopnosti budete potřebovat.

Jak je to u Vás?

Protože žijeme na planetě Zemi, která je součástí Vesmíru, v okamžiku narození jsme od Vesmíru dostali vše, co potřebujeme k životu tak, abychom si na planetě Zemi mohli splnit svůj vesmírný úkol. V této části si řekneme, co všechno má Vaše dítě k dispozici a v závěru Vám na základě údajů o narození Vašeho dítěte předám v tabulce informace o tom, jak má Vaše dítě to všechno nastaveno Vesmírem z okamžiku narození.

Vesmír a Tourettův syndrom

To je známka toho, že Vesmír působící ve Vašem životě Vám naznačuje, jak a v jaké životní oblasti využít svou energii. Budete-li si plnit tyto své vesmírné úkoly, můžete očekávat, že bude ve Vašem životě probíhat vše hladce. Pokud se od svého vesmírného úkolu odchýlíte, můžete očekávat problémy. A nejinak je tomu i u Vašeho dítěte s Tourettovým syndromem. Je tedy docela klidně možné, že Tourettův syndrom je známkou toho, že se dítě odchyluje od svého vesmírného úkolu a vydává se zcela jinou životní cestou, než by mělo jít. Je to jednoduše z toho důvodu, že dítě neví, co má dělat a jak se má chovat. Je třeba se zamyslet nad tím, odkud čerpá informace a jaký má vzor, protože podle toho se pak chová. Pokud tedy dítě tráví nejvíce času u televize nebo tabletu s videy, pak se chová podle toho, co vidí v televizi nebo ve videu. Jenže to jsou vymyšlené příběhy, které ho nepovedou reálným životem a budou ho jen mást, protože představují život, který není skutečný. Proto je třeba najít pro dítě nějakou reálnou zábavu, která ho fakticky připraví pro život.

Pojďme se nyní vrátit k tomu, o čem je tento projekt, tedy k uskutečnění VIZE pro kohokoliv, to znamená Vás samotných i Vašich dětí. Svou VIZI máte skutečně naznačenu již z okamžiku narození a vede k ní celkem dlouhá cesta.

K uskutečnění VIZE pro lepší život jsou potřeba určité nástroje, které Vám s realizací vize pomohou; ať už té Vaší nebo VIZE Vašeho dítěte, která se začne s největší pravděpodobností projevovat v životě Vašeho dítěte zhruba ve věku kolem deseti let.. Jsou to:

  1. VIZE: SJEDNOCOVÁNÍ (Neptun)
  2. SCHOPNOSTI: ŽITÍ, MYŠLENÍ (Slunce, Merkur)
  3. ENERGIE PRO ŽITÍ (Slunce)
  4. ENERGIE PRO MYŠLENÍ (Merkur)
  5. MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ (Merkur, Blíženci, Panna)
  6. ANALYZOVÁNÍ a OHODNOCENÍ (Panna, Býk)
  7. OHODNOCENÍ, OCENĚNÍ; LÁSKA, SEBELÁSKA; UPEVNĚNÍ A SPOLUPRÁCE (Venuše)
  8. PROSTŘEDKY: ZÍSKÁVÁNÍ a ČINNOST (Mars)
  9. ZDROJE: DUCHOVNÍ RŮST A HLEDÁNÍ (Jupiter)
  10. PLÁN: ZKOUŠKA A BUDOVÁNÍ (Saturn)

PLÁN a Tourettův syndrom

I.            VIZE: SJEDNOCOVÁNÍ (Neptun)

U VIZE si musíme přiznat, že není z pozemského světa. Přichází k nám z Vesmíru a je určena nám a jenom nám – tedy i Vašemu dítěti, jehož úkolem pak je tuto Vizi uskutečnit. A právě proto, že VIZE nepochází z tohoto světa, ale z Vesmíru, je třeba se na ni naladit, protože nepřichází sama. Nejlepší a nejjednodušší způsob, jak to udělat, je využít upřímnou modlitbu nebo meditaci. V hlavní roli je zde planeta Neptun, která  potom přinese odpovědi na otázky, jež si možná Vaše dítě už delší dobu klade a které možná pomohou i s uskutečněním VIZE. Jaký je při SJEDNOCOVÁNÍ projev chování, to se dozvíte dále.

II.          SCHOPNOSTI: ŽITÍ, MYŠLENÍ (Slunce, Merkur)

Aby mohlo dítě svou VIZI uskutečnit, potřebuje k tomu určité schopnosti a nástroje, které mu v tom pomohou. Jsou to Slunce a Merkur, které představují ŽITÍ a MYŠLENÍ

III.         ENERGIE PRO ŽITÍ (Slunce)

Jedná se o energii, která dítěti nejvíce pomáhá v jeho ŽITÍ v té životní oblasti, které  se to týká. Tato energie jej dokáže nasměrovat, na co se soustředit při uskutečnění VIZE a také dává Vašemu dítěti smysl života. Jedná se o  energii  Slunce.

IV.        MYŠLENÍ (Merkur)

ŽITÍ ovšem patří také MYŠLENÍ. Pro MYŠLENÍ využívá Vaše dítě energii danou z okamžiku narození v životní oblasti, které se to týká. Jedná se o energii planety Merkur.

V.          MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ (Merkur, Blíženci, Panna)

MYŠLENÍ se používá ještě na dalších dvou úrovních. Jednak k běžné komunikaci a jednak k analýze toho, co se Vaše dítě při KOMUNIKACI dovědělo, přičemž při ANALYZOVÁNÍ využívá  svých vnitřních pocitů a emocí a rozhoduje se podle nich. PROČ? Je to jednoduše proto, protože tyto pocity jej spojují s jeho rodinou, původem, vlastí i planetou Zemí, která je Matkou nás všech.

Ještě něco k zamyšlení…

Pokud z něčeho nemáte Vy nebo Vaše dítě dobrý pocit, pak to nedělejte ani tomu nevěnujte pozornost, protože to nepomáhá ani Vám, ani druhým lidem a potažmo ani  planetě Zemi a Vašemu dítěti už vůbec ne!

VI.        ANALYZOVÁNÍ a OHODNOCENÍ (Panna, Býk)

Bude-li Vaše dítě citlivě a také prakticky ANALYZOVAT, lze očekávat, že se výsledek dostaví celkem rychle jako OHODNOCENÍ či OCENĚNÍ, byť možná v poněkud jiné podobě, než si představujete…

VII.       OHODNOCENÍ, OCENĚNÍ; LÁSKA, SEBELÁSKA; UPEVNĚNÍ A SPOLUPRÁCE (Býk, Venuše, Váhy)

Pokud začne Vaše dítě své schopnosti využívat v pozitivním smyslu, pak jej i lidé začnou vnímat jako pozitivního člověka a  začnou Vašemu dítěti poskytovat pozitivní zpětnou vazbu, což může být třeba jen úsměv, pochvala nebo nabídnutá pomoc anebo zájem o setkání. To  vše vzbuzuje pozitivní emoce, které pomáhají, proto je lze označit jako OCENĚNÍ nebo OHODNOCENÍ, protože pozitivní zpětná vazba opět pomáhá  v pozitivním smyslu, což v konečném efektu vede ke zdaru celého projektu. Základem je zde ovšem opět upřímnost, otevřenost, dobrá vůle i pravdivost a férovost konání. A to je to, co se musí dítě naučit už v dětství od těch, kteří  jsou s ním ve styku a vychovávají jej.

VIII.     PROSTŘEDKY; ZÍSKÁVÁNÍ a ČINNOST (Mars)

Pokud Vaše dítě s Tourettovým syndromem potřebuje cokoliv ZÍSKAT, pak zapojuje, stejně jako všichni ostatní, energii planety Mars. Záleží na tom, v jakém smyslu. Více se dozvíte v TABULCE.

IX.          ZDROJE; DUCHOVNÍ RŮST A HLEDÁNÍ (Jupiter)

V určitém okamžiku začne  dítě hledat ZDROJE, kterých se mu nedostává. Tehdy je třeba zkusit něco, co dítě dosud nezkusilo. A tím NĚČÍM může být DUCHOVNOHLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost na duchovní rovině, tedy s vlastním sebepřesahem, kdy již nemyslí jen samo na sebe, ale na to, jak pomáhat  druhým lidem. To je však součást přirozeného osobního rozvoje, který začíná zhruba mezi osmi až deseti roky věku. Právě v tomto věku se začíná ukazovat duchovní a vesmírný úkol dítěte, který jej pak provází takřka celý život a nejvíce je aktuální ve věku kolem osmnácti let. Stejný osobní rozvoj však  probíhá i u ostatních, tedy nejen u dětí a jedinců s Touretovým syndromem. Záleží tedy na tom, jak je dítě do té doby vedeno.

I zde je však jedna důležitá podmínka:

To lze jen tehdy, pokud má dítě svůj vlastní život zajištěn na všech úrovních podle předcházejícího postupu, což lze opět prověřit v tabulce. Je to také příprava dítěte na budoucnost.

X.          PLÁN; ZKOUŠKA A BUDOVÁNÍ (Saturn)

A nyní jsme se propracovali k poslednímu faktoru, kterým je PLÁN. I Vaše dítě s Tourettovým syndromem z okamžiku narození ve svém životě místo, kde si takový plán buduje. Je to místo, ve kterém se učí být zodpovědné a kde také získává co nejvíce zkušeností a roste jako osobnost.

Určitě sami uznáte, že má-li něco dobře fungovat, musí být zpracován nějaký konkrétní plán, podle kterého se bude vše řídit. I Vaše dítě s Tourettovým syndromem má dánu životní oblast a energii, s níž dokáže takový systém udržet v chodu.

PLÁN Vás provede  všemi úskalími, aby se projekt vydařil. Jde o plán, který je prověřený mnoha lety zkoumání a bádání a Vy teď můžete  převzít mé zkušenosti a pokusit se uskutečnit Vaši VIZI i VIZI Vašeho dítěte za pomoci tohoto  postupu. Záleží jen na Vás, zda využijete tento postup sami pro sebe nebo pro své dítě s Tourettovým syndromem. Spojením obou PLÁNŮ můžete dospět k překvapivému závěru…

TABULCE Z OKAMŽIKU NAROZENÍ Vašeho dítěte je uvedeno, o jakou energii se jedná a v jaké životní oblasti ji najdete.

Pokud hovoříme o PLÁNU, pak si musíme přiznat, že nejde o jednoduchou záležitost. Při BUDOVÁNÍ PLÁNU nás Vesmír vlastně ZKOUŠÍ ve vytrvalosti a důslednosti a také v tom, zda jsme schopni takový PLÁN dokončit a fakticky uskutečnit. Právě zde se nejvíce projevuje to, že ve Vesmíru není nic statické a že se všechno mění. I o PLÁNU se dozvíte v EMOČNÍ TABULCE, v jakém stadiu se nyní Váš PLÁN nachází a čemu byste měli věnovat pozornost a být důslední a vytrvalí, aby se PLÁN vydařil a zdárně DOBUDOVAL. Začneme tedy AKČNÍM PLÁNEM VAŠEHO DÍTĚTE pro uskutečnění VIZE Vašeho dítěte.

TOURETTŮV SYNDROM a VAŠE TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ