To, jak žijeme TADY a TEĎ, je výsledkem minulého jednání. Nejenom nás samotných, ale celého lidstva. TADY a TEĎ jsme si připravovali svým konáním v MINULOSTI. Naše minulé pozitivní jednání nám přináší pozitivní situace a zážitky, negativní jednání v minulosti nám přináší negativní situace a zážitky. Podobně platí i to, že si v PŘÍTOMNOSTI připravujeme podmínky pro BUDOUCNOST.

Z uvedeného vyplývá, že problémy PŘÍTOMNOSTI mají svůj prapůvod v MINULOSTI, a to i v hodně hluboké MINULOSTI. V období 13.7.-20.12.2022 se završovalo dění uplynulých 500 let. Prožívali jsme tedy totéž, co prožívali naši předci na počátku 16.století. Ano, prožívali jsme období, kdy bylo v naší moci na osobní rovině řešit problémy uplynulých pěti set let a zároveň na základě svých osobních zkušeností ze současnosti připravit podmínky pro lepší život sobě i budoucím generacím.

Život s univerzálními principy

My všichni žijeme svůj život v rámci dvanácti základních principů. Tyto principy se nám opakovaně připomínají a nám stačí se s nimi seznámit a začít je využívat v plné šíři. Po celá staletí bylo toto hluboké poznání lidstvu utajeno, ale nyní, ve 21. století na počátku Věku Vodnáře, má lidstvo příležitost, která se nebude opakovat, a to posbírat všechny ty střípky hlubokého poznání uplynulých staletí a využít je ve svůj prospěch.

Dříve bylo toto poznání (v podstatně menším měřítku) výsadou těch nejbohatších. Astrolog a potažmo astrologie sloužila pouze jednomu člověku, a to panovníkovi – například v Praze v době rudolfínské – za vlády Rudolfa II.; astrologickými předpověďmi se řídil také Karel IV a mnozí další panovníci. Dnes existuje kniha pojednávající o bohaté astrologické minulosti Prahy („Praha astrologická“ od Svatopluka Svobody), kde jsou uvedeny různé pražské astrologické zajímavosti.

Astrologie pomáhala i v osmdesátých letech dvacátého století americkému prezidentovi Ronaldu Reganovi. Existuje přímý důkaz o tom, že všechna jednání té doby byla vedena s nejlepším načasováním na základě doporučení astroložky. Jedině díky tomu byla v osmdesátých letech 20. století jednání mezi Východem a Západem úspěšná. Přímým důkazem je kniha, kterou napsala astroložka, na jejíž astrologická doporučení Ronald Reagan v té době jednal („Co řekly hvězdy? aneb Astrologie v Bílém domě“ – Joan Quigley).

V minulosti zkrátka astrologie a hluboké pochopení, které přináší, vždycky pomáhala pouze jednotlivcům. Dnes je ale situace jiná, a tak je na čase, aby astrologie začala pomáhat i obyčejným lidem, kteří touží a žízní po hlubokém poznání. Nyní, ve 21. století, je navíc také na čase, aby se toto hluboké poznání, které astrologie přináší, zachovalo i pro budoucí generace. Nejenom pro nás, kteří žijeme v této výjimečné době, ale i pro ty, kteří přijdou po nás.

A právě vy můžete být těmi, kteří napomohou tomu, aby to tak mohlo být.

Univerzální poznatky TADY a TEĎ

V tuto chvíli jde o to seznámit se s univerzálními poznatky a začlenit je do běžného života na osobní rovině. Jak? Zdá se to být složité, ve skutečnosti je to však velice snadné. Nechte se vést MAPOU ŽIVOTA, kterou jsem pro vás zpracovala ve spolupráci s mým synem.

Věčný koloběh života – My a naše děti

Právě v tom spočívá koloběh života. Narodíme se s určitými schopnostmi, které jsme podědili po svých předcích a které ve svém životě dále rozvíjíme už v dětství.

Pak máme své vlastní děti, kterým předáme své zkušenosti do jejich psychické výbavy a naše děti tyto zkušenosti posunou na vyšší úroveň a doplní a obohatí to, co jsme vytvořili, o své vlastní poznatky a zkušenosti.

Děti jsou zkrátka naší radostí. Takový je koloběh událostí již po celá staletí, jen lidstvo o tom nemá ponětí. To je o důvod víc začít tento fakt brát v potaz právě nyní, ve 21. století.

V tuto chvíli je však situace taková, že značná část lidí děti nechce a odmítá, protože si s jejich výchovou neví rady a bojí se té zodpovědnosti, která je s tím spojena. O tom svědčí to, že se dnes mnoho mladých párů bude raději starat například o psy a kočky, namísto aby se staraly o děti. Dalším důkazem je geometrickou řadou vzrůstající počet dětí odložených do bejby-boxů a také počet handicapovaných dětí. Lidé nemají ponětí o tom, jak probíhá psychický rozvoj osobnosti a jak s dětmi pracovat, jak je vychovávat (což samozřejmě neplatí pro všechny).

Všichni lidé, kteří z jakýchkoli důvodů odmítají mít vlastní děti, si neuvědomují, že takovýmto způsobem nejenomže si připravují nepříznivou budoucnost, protože ve stáří nejspíš zůstanou zcela sami a nebude nikdo, kdo by jim pomohl, ale zároveň sami sebe ochuzují o mnoho milého a potěšujícího, co život s dětmi přináší.

Měli bychom dětem předávat především poselství lásky. Zároveň bychom je měli učit ctít svůj původ a vážit si odkazu svých předků. K tomu bychom ovšem měli dobře znát minulost našeho národa a uvědomit si propojení minulých událostí se současností. A nejen to. Důležité také je znát celkový rozměr života.

A právě proto je v SEKCI „VIZE a KOSMICKÉ SCHOPNOSTI“ záložka „Porozumět MAPĚ ŽIVOTA„, s níž se nyní seznámíme. Nejprve mi však dovolte, abych se představila.