Naučte se opět milovat život i sami sebe!

Tourettův syndrom u dětí. Co s ním?

Zde se budeme věnovat především dětem. Tourettův syndrom je nemoc, která se především u dětí objevuje stále častěji a my dospělí máme dvě možnosti; buď nad tím  mávnout rukou a říci si, že to tak prostě je a člověk s tím nic neudělá, takže se musí jen čekat, co se z toho vyvine, nebo si  říci, že každá nemoc má nějakou příčinu, a tak stačí tuto příčinu najít a změnit přístup, aby mohlo dojít k rovnováze mezi duševní a tělesnou stránkou osobnosti dítěte. A pak už stačí s dítětem jen jednat přirozeně tak, aby se dítě cítilo dobře a mohlo žít svůj vlastní život, aby zkrátka mohlo být samo sebou.

A právě proto píšu tyto řádky, abych Vám vše vysvětlila, přičemž budeme vycházet ze skutečného života a z toho, co se skutečně stalo a dost  možná i nadále stává.

Toto vše píšu hlavně proto, aby každý rodič nebo dospělý, který pracuje či žije s dítětem s Tourettovým syndromem, věděl, jak s takovým dítětem pracovat a jak jej dovést k harmonii mezi tělesnou a duševní stránkou osobnosti, jak o tom píše ve své knize „Astrologie a zdraví“ Erich Bauer.

Než ovšem začnu psát, musím poznamenat, že ať se děje, co se děje, třeba i u dětí s Tourettovým syndromem, vždycky jde o zkoušku, jak tento úkol daný Vám i Vašim dětem Vesmírem společnými silami zvládnete.

K tomu potřebujete vědět, co Vás spojuje, tedy Vás a Vaše děti, a co Vás naopak rozděluje. To, co Vás spojuje, musíte dále posilovat a rozvíjet a u toho, co Vás rozděluje, musíte dospět k pochopení, proč tomu tak je, tedy najít příčinu, onu příčinu zanalyzovat a pochopit a potom změnit přístup. Jakmile změníte přístup Vy sami, můžete očekávat, že onen přístup změní i dítě.

Ptáte  se, jak si mohu být tak jistá?

Je  to z toho důvodu, že děti nám dělají zrcadlo a jen opakují to, co děláme my, jejich rodiče. A když my se začneme chovat tak, jak chceme, aby se chovaly naše děti, pak se to musí někde projevit. Možná si řeknete, že i přes to se může u dětí objevit nevhodné chování. V tom případě s dětmi více hovořte a vysvětlujte jim, proč by se měly chovat tak, jak říkáte, a jak mu to pomůže v současnosti a také v životě. Možná by bylo dobré se dítěte zeptat, jak se cítí a jestli je něco, z čeho nemá dobrý pocit. Právě to by mohla být ona příčina, kterou by pak stačilo jen odstranit.

Zajímavé na tom je, že budeme vycházet z MANUÁLU,
který má něco společného s technikou (viz níže odstavec „Úvodem“).
Hned na začátku se také dozvíte, že tento MANUÁL není
pouze o astrologii, ale že vychází z různých oborů.

Úvodem

Tento systém byl sestaven na základě více
než dvacetiletého bádání a hledání optimálního systému, který je
jednoduchý, pochopitelný a účinný. Tento systém je
kompilací z oboru astrologie, psychologie, školství, managementu
projektu, podnikání, vývoje softwaru, informačních technologií, kybernetické
bezpečnosti a mnoha dalších zkušeností
. Tyto obory mají
mnoho společného z pohledu procesu učení a náš systém Vám tím pádem uspoří
čas.

A pokud přijdou problémy? Například nevhodné chování? Co pak? Také o tom je tato webová stránka a konkrétně tato záložka věnovaná Tourettovu syndromu.

Jak je to u Vás?

Protože žijeme na planetě Zemi, která je součástí Vesmíru, v okamžiku narození jsme od Vesmíru dostali vše, co potřebujeme k životu tak, abychom si na planetě Zemi mohli splnit svůj vesmírný úkol. O tom se zmiňuje i Erich Bauer ve své knize „ASTROLOGIE a ZDRAVÍ“, kde píše.

Erich Bauer a kniha „ASTROLOGIE a ZDRAVÍ“

Určitá astrologická dispozice  nikdy automaticky nevyvolává nějakou nemoc, horoskop pouze  prozrazuje  jisté sklony. Nicméně záleží především na způsobu života, jestli se z nich skutečně stane  nějaký symptom  či nemoc. Kdo o sebe vědomě pečuje a věnuje pozornost tělu i duši, ten neonemocní. K uvědomělému a pozornému způsobu života  patří i to, že člověk přijme a rozvíjí vlohy, které mu daly hvězdy. Právě v tom spočívá hlavní příčina nemoci a bolesti, když  člověk plně nevyužívá svých schopností.

V knize ASTROLOGIE A ZDRAVÍ je mnoho zajímavých postřehů, které Vám pomohou lépe chápat příčiny nemocí, k nimž můžeme počítat i Tourettův syndrom, Ty, které Vám v pochopení pomohou nejvíce, jsem opsala a Vy si je můžete přečíst v manuálu, který si stáhnete níže.

To je známka toho, že Vesmír působící v našem životě nám naznačuje, jak a v jaké životní oblasti využít svou energii. Budeme-li si plnit tyto své vesmírné úkoly, můžeme očekávat, že bude v našem životě probíhat vše hladce. Pokud se od svého vesmírného úkolu odchýlíme, můžeme očekávat problémy. A nejinak je tomu i u dítěte s Tourettovým syndromem. Je tedy docela klidně možné, že Tourettův syndrom je známkou toho, že se dítě odchyluje od svého vesmírného úkolu a vydává se zcela jinou životní cestou, než by mělo jít. Je to jednoduše z toho důvodu, že dítě neví, co má dělat a jak se má chovat. Je třeba se zamyslet nad tím, odkud čerpá informace a jaký má vzor, protože podle toho se pak chová. Pokud tedy dítě tráví nejvíce času u televize nebo tabletu s videy, pak se chová podle toho, co vidí v televizi nebo ve videu. Jenže to jsou vymyšlené příběhy, které ho nepovedou reálným životem a budou ho jen mást, protože představují život, který není skutečný. Proto je třeba najít pro dítě nějakou reálnou zábavu, která ho fakticky připraví pro život.

Kniha ASTROLOGIE a ZDRAVÍ Ericha Bauera Vám může v tomto ohledu hodně pomoci, proto zde přidávám manuál s citací těch nejdůležitějších pasáží z knihy, které Vám pomohou při hlubším pochopení příčin zdravotních a psychických problémů včetně Tourettova syndromu. Manuál „Kniha „Astrologie a ZDRAVÍ“ – Erich Bauer si můžete stáhnout níže.

Kniha „Astrologie a zdraví“-Erich Bauer-úryvky z knihy ke stažení

osobní TABULCE, kterou Vám mohu zpracovat pro dítě s Tourettovým syndromem, na které mi pošlete údaje o narození, tedy jméno, příjmení, datum, místo a čas narození, můžeme společně odhalit výjimečnost Vašeho dítěte a také napovědět, co udělat, aby se chování dítěte změnilo

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ dítěte s Tourettovým syndromem

Jak to může být u dítěte s Tourettovým syndromem, to se dozvíte v osobní „TABULCE z OKAMŽIKU NAROZENÍ dítěte s Tourettovým syndromem“ a dalších TABULKÁCH včetně výkladů. Ukázky všech TABULEK, které mohu zpracovat, ať už pro Vás či pro Vaše dítě, naleznete v záložce 1. TABULKY a také zde v záložce 4. TOURETTŮV SYNDROM. Z důvodu GDPR jde pouze o ukázky zpracované na základě mých osobních údajů o narození a osobních údajů o narození dítěte s Tourettovým syndromem, s nímž pracuji, abyste měli představu, jak taková TABULKA zpracovaná pro dítě s Tourettovým syndromem vypadá a co všechno v ní naleznete.

S ukázkou „TABULKY z OKAMŽIKU NAROZENÍ dítěte s Tourettovým syndromem“ se seznámíte po kliknutí na tlačítko níže.