A nyní se posuneme v minulém dění kousek dále, a sice do 16.století, protože právě toto období také souvisí s 21.stoletím.

My pohlédneme na minulost ze dvou hledisek. Jednak z hlediska celosvětových dějin a také z hlediska dějin našeho českého i slovenského národa, kde se budeme zabývat událostmi uplynulých 245 let, ale v další záložce upozorním na to, že přítomnost má určité styčné body s ještě hlubší minulostí a my si řekneme jakou.

Postupte tedy na záložku Přítomnost.