Pokud jsme se seznámili s Příběhem Gaie – Matky Země a jejím prostřednictvím i s řeckou mytologií, která byla samotným základem pro řeckou i světovou kulturu, nastal nejspíš čas začít se věnovat NÁBOŽENSTVÍ. Zde budeme čerpat z knihy NÁBOŽENSTVÍ autorky MYRTLE LANGLEYOVÉ. Úvod knihy totiž naprosto odpovídá tomu, o čem je celá tato webová stránka.

NÁBOŽENSTVÍ

ÚVOD

Když jako nemluvňata přicházíme na tento svět, nemáme žádné zkušenosti, neznáme jediné slovo; v našem vědomí neexistují myšlenky ani představy. Prostě jenom jsme, vnímáme jen to, co nás bezprostředně obklopuje, a jsme zahrnuti láskou našich rodičů. A jak vyrůstáme, začínáme si být vědomi sami sebe a širšího okolí; učíme se komunikovat pomocí řeči a smyslů. Naše myšlení a naše duše se otevírá myšlenkám a představám, zkušenostem a reflexím. Klademe si otázky a hledáme odpovědi. Kdo jsem? Proč je svět takový, jaký je? Proč lidé umírají? Proč nejsou všichni šťastní? Jaké vlastnosti má Bůh? Existuje doopravdy, Právě tyto otázky si kladla světová náboženství a jejich zakladatelé a dávala si na ně různé, a přece zároveň velmi podobné odpovědi. „Poznávej sám sebe.“ „Poznávej Boha“ V těchto dvou radách je zahrnuto veškeré náboženské hledání a usilování. A zároveň nám pomáhá nalézt vnitřní mír a štětí, které jsme poznali jako děti.

A já jen doplním, že při tomto procesu hledání a nalézání se také učíme a zdokonalujeme se. Není to jen pasivní přijímání toho, co k nám přichází, je to i praktické uplatňování těchto poznatků a zkušeností.

A nyní všechny tyto poznatky přeneseme do PŘÍTOMNOSTI.