JAK MŮŽE POMOCI EMOČNÍ TABULKA PŘI SPOLUPRÁCI?

EMOČNÍ TABULKA PRO VIZI MÉHO KOLEGY

KOLEGA

VAŠE EMOČNÍ VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ; VIZE (Neptun)
Vize: Energie: OKAMŽIK NAROZENÍ: HLEDÁNÍ V okamžiku Vašeho narození se lidstvo SJEDNOCOVALO při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost..   Vize: Energie: EMOČNÍ TABULKA: PŘIJÍMÁNÍ V současné době se lidstvo SJEDNOCUJE pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace. Dokážeme přijímat inspiraci, ale stejně tak se může lehce objevit chaos, lež, podvody, zamlžování, zmatené myšlení a také sklon k požívání alkoholu, drog či léků. VIZE: Energie: PŘIJÍMÁNÍ; HLEDÁNÍ SJEDNOCOVÁNÍ při HLEDÁNÍ společné cesty a pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ si příliš nerozumí. HLEDÁNÍ jako aktivní energie bude nejspíš přehánět, což bude při pouhém pasivním PŘIJÍMÁNÍ způsobovat chaos a nedorozumění. Bude tedy lepší pracovat na osobní rovině.VIZE: ŽIVOTNÍ OBLAST Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: V okamžiku Vašeho narození u Vás působila planeta Neptun SJEDNOCOVÁNÍM v oblasti každodenních povinností, tedy „Služby druhým lidem“, zaměstnání, stravování, hygieny a zdraví.   VIZE: ŽIVOTNÍ OBLAST EMOČNÍ TABULKA V současné době s planetou Neptun SJEDNOCUJETE v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU..   VIZE:ŽIVOTNÍ OBLAST KOLIK NA TO MÁTE ČASU?  

SJEDNOCOVÁNÍ: PŘIJÍMÁNÍ (Neptun)

SJEDNOCOVÁNÍ je dlouhodobá záležitost a trvá několik let. Je to z toho důvodu, protože se takto  připravují podmínky pro další generace tak, aby mělo lidstvo dostatek času tuto VIZI uskutečnit. SJEDNOCOVÁNÍ pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace je patrné v letech 2012 až 2026.

Negativní projev SJEDNOCOVÁNÍ a PŘIJÍMÁNÍ Klam, lež, podvody, chaos, zmatek, zamlžování skutečnosti, sklon k požívání alkoholu, drog a léků atd.Pozitivní projev SJEDNOCOVÁNÍ a PŘIJÍMÁNÍ Pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází a může inspirovat. Zde musíme „nechat pracovat Vesmír“

SJEDNOCOVÁNÍ: PŘIJÍMÁNÍ a HLEDÁNÍ (Neptun)

Chcete-li si připravit pozitivní podmínky pro budoucnost, postarejte se o to, abyste právě teď uplatňovali pozitivní projev, takže PŘIJÍMEJTE inspiraci pro SJEDNOCOVÁNÍ při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině.

EMOČNÍ TABULKA PRO VAŠI VIZI

JménoPříjmení – Město

Datum narození:      Místo narození:        Čas narození:

VAŠE EMOČNÍ VIZE SCHOPNOSTÍ; ŽITÍ (Slunce)
ŽITÍ: Energie: OKAMŽIK NAROZENÍ: TVOŘENÍ V okamžiku Vašeho narození lidstvu při ŽITÍ nejvíce prospívalo TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci.   ŽITÍ: Energie: EMOČNÍ TABULKA; PÉČE V současné době lidstvu při ŽITÍ za pomoci Slunce nejvíce prospívá citlivá a empatická PÉČE o to, co je přirozené a co souvisí s rodinou, původem, národem, vlastí a také s planetou Zemí.   ŽITÍ: Energie: TVOŘENÍ; PÉČE Slunce v současné době ŽITÍM připomíná citlivou a empatickou PÉČI o to přirozené, především o planetu Zemi. Energie PÉČE je sice pasivní, ale pokud převezmete vůdčí roli a  zapojíte TVOŘENÍ, což je Vám vlastní, pak to přinese minimálně radost a potěšení.ŽITÍ: ŽIVOTNÍ OBLAST Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: V okamžiku Vašeho narození u Vás působilo Slunce ŽITÍM v oblasti FINANCÍ.   ŽITÍ: ŽIVOTNÍ OBLAST NAZNAČENÁ V EMOČNÍ TABULCE V současné době se Sluncem uplatňujete ŽITÍ jako OSOBNOST.   ŽITÍ-ŽIVOTNÍ OBLAST KOLIK NA TO MÁTE ČASU?  

ŽITÍ a PÉČE (Slunce)

Při ŽITÍ si připravujeme podmínky pro svůj další život z krátkodobého hlediska. SJEDNOCOVÁNÍ je dlouhodobá záležitost a trvá několik let, ale podmínky pro SJEDNOCOVÁNÍ si připravujeme při každodenním ŽITÍ. Slunce nám připomíná energii PÉČE o to, co souvisí s rodinou, původem, národem, vlastí i planetou Zemí každý rok ve stejnou dobu, letos je to 21.6.2023 až 24.7.2023. Věnujte se v této době především své rodině a také práci na zahrádce či na poli

Negativní projev ŽITÍ a PÉČE Přecitlivělost; péče o to, co není přirozenéPozitivní projev ŽITÍ a PÉČE PÉČE o rodinu, původ, národ, vlast a také o planetu Zemi, zkrátka o to, co je přirozené;

Chcete-li se cítit dobře, postarejte se o to, abyste právě teď uplatňovali pozitivní projev této energie, takže PEČUJTE o to, co je přirozené, včetně planety Země a také o svůj původ a čerpejte z odkazu Vašich předků.

ŽITÍ a TVOŘENÍ (Slunce)

Při ŽITÍ si připravujeme podmínky pro svůj další život z krátkodobého hlediska. Slunce nám připomíná energii TVOŘENÍ každý rok ve stejnou dobu, letos je to 23.7.2023 až 23.8.2023. Sami na zahrádce uvidíte, jak příroda TVOŘÍ, můžete to zkusit podle ní. Vysadíte-li si na zahrádce  květiny, uvidíte, jaká je to neskutečná krása.

Co se týče TVOŘENÍ, neplatí to samozřejmě jen pro zahrádku, ale pro všechno, co stojí za to zachytit, aby to zůstalo zachováno.

Negativní projev ŽITÍ a TVOŘENÍ Pýcha, pocity nadřazenostiPozitivní projev ŽITÍ a TVOŘENÍ TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci, aby zůstalo zachováno to, co potěší.

EMOČNÍ TABULKA PRO VAŠI VIZI

JménoPříjmení – Město

Datum narození:      Místo narození:        Čas narození:

VAŠE EMOČNÍ VIZE SCHOPNOSTÍ; MYŠLENÍ; (Merkur)
MYŠLENÍ; Energie: OKAMŽIK NAROZENÍ: TVOŘENÍ V okamžiku Vašeho narození lidstvu při MYŠLENÍ s planetou Merkur nejvíce prospívalo TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. MYŠLENÍ; Energie: EMOČNÍ TABULKA: PÉČE V současné době lidstvu při MYŠLENÍ nejvíce prospívá citlivá a empatická PÉČE o to, co je přirozené a co souvisí s rodinou, původem, národem, vlastí a také s planetou Zemí. MYŠLENÍ: Energie: TVOŘENÍ; PÉČE Merkur v současné době MYŠLENÍM připomíná citlivou a empatickou PÉČI o to přirozené, především o planetu Zemi. Energie PÉČE je sice pasivní, ale pokud převezmete vůdčí roli a při MYŠLENÍ zapojíte TVOŘENÍ, pak to přinese minimálně radost a potěšení.MYŠLENÍ; ŽIVOTNÍ OBLAST Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: V okamžiku Vašeho narození u Vás působil Merkur MYŠLENÍM v oblasti FINANCÍ.   MYŠLENÍ; ŽIVOTNÍ OBLAST NAZNAČENÁ V EMOČNÍ TABULCE V současné době s Merkurem uplatňujete MYŠLENÍ jako OSOBNOST. Jako OSOBNOST můžete PROMYSLET a připravit se na určité kroky v oblasti FINANCÍ.   MYŠLENÍ:-ŽIVOTNÍ OBLAST KOLIK NA TO MÁTE ČASU?  

MYŠLENÍ; PÉČE a TVOŘENÍ (Merkur)

Při ŽITÍ si připravujeme podmínky pro svůj další život z krátkodobého hlediska, přičemž nám výrazným způsobem pomáhá i MYŠLENÍ, což bývá každý rok zhruba ve stejnou dobu. Letos MYŠLENÍ připomíná planetou Merkur PÉČI ve dnech 27.6.2023 až-11.7.2023 a při TVOŘENÍ je s planetou Merkur MYŠLENÍ patrné ve dnech 11.7.2023 až 29.7.2023.

Negativní projev MYŠLENÍ a PÉČE Přecitlivělost; péče o to, co není přirozenéPozitivní projev MYŠLENÍ a PÉČE PÉČE o rodinu, původ, národ, vlast a také o planetu Zemi, zkrátka o to, co je přirozené;
Negativní projev MYŠLENÍ a TVOŘENÍ Pýcha, pocity nadřazenostiPozitivní projev MYŠLENÍ a TVOŘENÍ TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci, aby zůstalo zachováno to, co potěší.


EMOČNÍ TABULKA PRO VAŠI VIZI

JménoPříjmení – Město

Datum narození:           Místo narození:        Čas narození:

VAŠE EMOČNÍ VIZE SCHOPNOSTÍ; OCENĚNÍ; LÁSKA;SEBELÁSKA; SEBEHODNOTA (Venuše)
LÁSKA, SEBELÁSKA, SEBEHODNOTA; Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: Energie: ANALYZOVÁNÍ V okamžiku Vašeho narození lidstvu při projevu LÁSKY, SEBELÁSKY a při uplatňování své vlastní SEBEHODNOTY nejvíce prospívalo citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ na základě vlastních pocitů.   LÁSKA, SEBELÁSKA, SEBEHODNOTA; EMOČNÍ TABULKA: Energie;  TVOŘENÍ V současné době lidstvu při projevu LÁSKY, SEBELÁSKY a při uplatňování své vlastní SEBEHODNOTY nejvíce prospívá TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci.   LÁSKA, SEBELÁSKA, SEBEHODNOTA; Energie: ANALYZOVÁNÍ; TVOŘENÍ V okamžiku Vašeho narození šlo o projev LÁSKY, SEBELÁSKY i vlastní SEBEHODNOTY citlivým a praktickým ANALYZOVÁNÍM. Zapojte nyní TVOŘIVOST,která je Vám vlastní z okamžiku narození,a ve spolupráci s ostatními vytvořte krásná,praktická a citlivá dílaLÁSKA, SEBELÁSKA, SEBEHODNOTA -ŽIVOTNÍ OBLAST Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: V okamžiku Vašeho narození u Vás působila Venuše projevem LÁSKY, SEBELÁSKY i své vlastní SEBEHODNOTY v BLÍZKÉM OKOLÍ (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ.   LÁSKA, SEBELÁSKA, SEBEHODNOTA; ŽIVOTNÍ OBLAST NAZNAČENÁ V EMOČNÍ TABULCE V současné době s Venuší uplatňujete LÁSKU, SEBELÁSKU i svou vlastní SEBEHODNOTU v oblasti FINANCÍ.   LÁSKA, SEBELÁSKA, SEBEHODNOTA; ŽIVOTNÍ OBLAST KOLIK NA TO MÁTE ČASU?  

LÁSKA, SEBELÁSKA, SEBEHODNOTA a TVOŘENÍ (Venuše)

I planeta Venuše nám připomíná všechny vesmírné energie. Tentokrát si průchodem planety Venuše znamením Lev připomínáme TVOŘENÍ. To se nám rovněž připomíná každý rok zhruba v tuto dobu. Tentokrát je to ve dnech 5.6.2023 až 9.10.2023. Právě v tomto období máme prostor na to, abychom při TVOŘENÍ zachytili své pozitivní city a pocity. Takto můžeme zachytit to hezké, co má svou vnitřní hodnotu a může potěšit nejenom nás, ale i ostatní lidi. Také můžeme ukázat, že něco umíme a pochlubit se, co se nám podařilo, což opět zvýší naši hodnotu. Tím nejdůležitějším však je, že to TVŮRČÍM způsobem zůstane zachováno.

Negativní projev TVOŘENÍ Pýcha, pocity nadřazenosti, sebestřednostPozitivní projev TVOŘENÍ TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci, aby zůstaly zachovány pozitivní city a to hezké a hodnotné.


VAŠE EMOČNÍ VIZE SCHOPNOSTÍ; ZDROJE; (Jupiter)
ZDROJE: Energie: okamžik narození: NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ V okamžiku Vašeho narození bylo pro lidstvo s planetou Jupiter nejsilnějším ZDROJEM NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ.   ZDROJE; Energie:  EMOČNÍ TABULKA: STABILIZOVÁNÍ V současné době je pro lidstvo s planetou Jupiter nejsilnějším ZDROJEM STABILIZOVÁNÍ na úrovni finanční, prostorové a citové.. ZDROJE;  Energie: STABILIZOVÁNÍ a NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ V současné době je pro lidstvo s planetou Jupiter nejsilnějším ZDROJEM STABILIZOVÁNÍ na úrovni finanční, prostorové a citové. To si celkem dobře rozumí s NAVAZOVÁNÍM VZTAHŮ z okamžiku Vašeho narození. Vaše ZDROJE se tak mohou celkem dobře doplňovat.     ZDROJE; ŽIVOTNÍ OBLAST Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: V okamžiku Vašeho narození působila u Vás planeta Jupiter jako nejsilnější ZDROJ v BLÍZKÉM OKOLÍ (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ.   ZDROJE;-ŽIVOTNÍ OBLAST NAZNAČENÁ V EMOČNÍ TABULCE V současné době působí Jupiter ve Vašem životě jako nejsilnější ZDROJ s lidmi, s nimiž sdílíte stejné ideály, tedy mezi PŘÁTELI.   ZDROJE; ŽIVOTNÍ OBLAST KOLIK NA TO MÁTE ČASU?  

ZDROJE a STABILIZOVÁNÍ (Jupiter)

Tam, kde se při svém průchodu Vesmírem, objeví planeta Jupiter, bychom měli využít vesmírné podpory, ale nepřehánět. Tato vesmírná podpora je patrná vždy jen jednou za dvanáct let, takže bychom ji měli využít na maximum v pozitivním smyslu.

V tomto čase nám planeta Jupiter poskytuje ZDROJE ke STABILIZOVÁNÍ toho, s čím jsme začali v loňském roce při aktivní fyzické ČINNOSTI. V těchto měsících planeta Jupiter průchodem znamením Býk vše STABILIZUJE tak, aby to mělo pevný a trvalý charakter. Tuto šanci máme v období 16.5.2023 až 26.5.2024. Využijte tohoto období pro získání ZDROJŮ tak, abyste mohli upevnit to, na čem jste v minulých měsících začali pracovat.  Odpověď na otázku, kde ony ZDROJE hledat, naleznete v EMOČNÍ TABULCE výše ve sloupečku „ZDROJE -ŽIVOTNÍ OBLAST NAZNAČENÁ V EMOČNÍ TABULCE“

Negativní projev ZDROJE a STABILIZOVÁNÍ Přehnané hromadění majetku a peněz nebo naopak finanční problémy, pocity méněcennosti, neznalost vlastní hodnotyPozitivní projev ZDROJE a STABILIZOVÁNÍ STABILIZOVÁNÍ toho, s čím bylo začato, na úrovni finanční (finanční soběstačnost), prostorové (vymezení prostoru) a citové (uvědomění si své vlastní hodnoty).
VAŠE EMOČNÍ VIZE SCHOPNOSTÍ – ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ (Mars)
PROSTŘEDKY;-Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: PÉČE V okamžiku Vašeho narození lidstvo s planetou Mars ZÍSKÁVALO PROSTŘEDKY za pomoci citlivé a empatické PÉČE o to, co je přirozené a co souvisí s rodinou, původem, národem, vlastí a také s planetou Zemí. PROSTŘEDKY; Energie; EMOČNÍ TABULKA: TVOŘENÍ V současné době s planetou Mars lidstvo nejvíce ZÍSKÁVÁ PROSTŘEDKY TVOŘENÍM pro vlastní reprezentaci. PROSTŘEDKY: Energie: PÉČE; TVOŘENÍ V současné době lidstvo s planetou Mars ZÍSKÁVÁ PROSTŘEDKY TVOŘENÍM pro reprezentaci. Jedná se o aktivní energii,která přebírá vůdčí roli,ale s Vaší energií pro ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ při PÉČI o to přirozené z okamžiku narození dodejte svému TVOŘENÍ i citPROSTŘEDKY;-ŽIVOTNÍ OBLAST Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: V okamžiku Vašeho narození jste s planetou Mars ZÍSKÁVAL/A PROSTŘEDKY jako OSOBNOST. PROSTŘEDKY;-ŽIVOTNÍ OBLAST NAZNAČENÁ V EMOČNÍ TABULCE Kolik času na to máte? V současné době s Marsem ZÍSKÁVÁTE PROSTŘEDKY v oblasti FINANCÍ PROSTŘEDKY; ŽIVOTNÍ OBLAST KOLIK NA TO MÁTE ČASU? V současné době s Marsem ZÍSKÁVÁTE PROSTŘEDKY jako OSOBNOST, a to v období 25.8.2024 až 28.10.2024     PROSTŘEDKY;-ŽIVOTNÍ OBLAST NAZNAČENÁ V EMOČNÍ TABULCE Kolik času na to máte? Vesmírem máte pro tento úkol vyhrazeno období 16.5.2023 až 18.7.2023, 28.10.2024 až 13.1.2025, 12.4.2025 až 25.6.2025


PROSTŘEDKY a TVOŘENÍ (Mars)

Tam, kde se při svém průchodu Vesmírem, objeví planeta Mars, bychom měli s něčím začít a přitom si dát pozor na agresivitu. Právě toto je totiž čas na nový začátek, kterému dodává planeta Mars dostatečnou jiskru a impuls. Tato vesmírná podpora je patrná vždy jednou za 2 roky, takže si zde vlastně připravujeme podmínky pro příští dva roky.

V tomto čase s planetou Mars můžete ZÍSKAT PROSTŘEDKY, které potřebujete k realizaci Vašeho PLÁNU nebo VIZE. Tentokrát je tím pravým PROSTŘEDKEM TVOŘENÍ, na které je čas v období 20.5.2023-10.7.2023, 4.11.2024-6.1.2025, 18.4.-17.6.2025. Využijte tohoto období pro získání PROSTŘEDKŮ tak, abyste mohli uskutečnit a zrealizovat svou VIZI i svůj PLÁN.

Negativní projev PROSTŘEDKY a TVOŘENÍ Pýcha, pocity nadřazenostiPozitivní projev PROSTŘEDKY a TVOŘENÍ TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci, projev pozitivních emocí a citů

PROSTŘEDKY a PÉČE (Mars)

Pro získání PROSTŘEDKŮ k uskutečnění a realizace Vaší VIZE a Vašeho PLÁNU mimo TVOŘENÍ se také připomíná péče o rodinu, původ, národ, vlast, planetu Zemi a o to přirozené. Toto téma se připomínalo 23.4.-11.6.2021 a 25.3.-20.5.2023. V těchto obdobích jsme si připravovali podmínky pro ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ při PÉČI na příští působení, což bude 4.9.-4.11.2024, 6.1.-18.4.2025.

Co se bude dít v letech 2024-2025?

Již nyní můžeme odhadovat, že na podzim roku 2024 dojde k nějaké změně, pro kterou se budou připravovat podmínky již v roce 2023 v létě. Nejprve bude nutné vše řádně ZANALYZOVAT (10.7.-27.8.2023, 17.6.-7.8.2025), pak začít spolupracovat (POZOR NA AGRESIVITU VE VZTAZÍCH! 27.8.-12.10.2023, 7.8.-22.9.2025)a  na začátku roku 2024 a na přelomu let 2025-2026 (4.1.-13.2.2024, 15.12.2025-23.1.2026) nejspíš proběhne proces, ve kterém bude BUDOVÁN nějaký PLÁN pro OSVOBOZENÍ od toho, co nás omezuje (13.2.-23.3.2024, 23.1.-2.3.2026), abychom mohli jen PŘIJÍMAT to, co k nám přichází (nejlépe inspiraci) (23.3.-30.4.2024, 2.3.-9.4.2026). Pak už může začít něco nového (30.4.2024-9.6.2024, 9.4.2026-18.5.2026), co nejspíš napomůže STABILIZACI situace; to ovšem pouze za předpokladu, že zůstane zachováno to, co je přirozené a o co je třeba PEČOVAT, aby to zůstalo zachováno.

Negativní projev PROSTŘEDKY a PÉČE Přecitlivělost, péče o tom, co není přirozenéPozitivní projev PROSTŘEDKY a PÉČE PÉČE o rodinu, původ, národ, vlast, planetu Zemi a to přirozené
K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také ZKOUŠKA a PLÁN VESMÍRNÁ ZKOUŠKA a PLÁN Zde jde především o to, abyste měli pro uskutečnění své VIZE stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit, a abyste měli možnost si celý PLÁN vyzkoušet. VESMÍRNÁ ZKOUŠKA z okamžiku narození: Energie; NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ VESMÍRNOU ZKOUŠKU pro uskutečnění Vaší VIZE si z okamžiku narození s karmickou planetou Saturn plníte NAVAZOVÁNÍM VZTAHŮ. VESMÍRNÁ ZKOUŠKA; EMOČNÍ TABULKA: Energie; PŘIJÍMÁNÍ[JM1]  V současné době je VESMÍRNOU ZKOUŠKOU s planetou Saturn prověřována Vaše VIZE pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace. VESMÍRNÁ ZKOUŠKA z okamžiku narození: ŽIVOTNÍ OBLAST Z okamžiku narození Vy osobně s planetou Saturn plníte VESMÍRNOU ZKOUŠKU v BLÍZKÉM OKOLÍ (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ. VESMÍRNÁ ZKOUŠKA; EMOČNÍ TABULKA: ŽIVOTNÍ OBLAST V současné době prověřujete VESMÍRNOU ZKOUŠKU s planetou Saturn v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU. VESMÍRNÁ ZKOUŠKA: Energie: NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ; PŘIJÍMÁNÍ V současné době je VESMÍRNOU ZKOUŠKOU s planetou Saturn prověřována Vaše VIZE pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace. Právě tato energie Vám může napovědět, jak dalece jsou důvěryhodné  Vaše VZTAHY a jak dalece s nimi můžete spolupracovat a inspirovat se. PLÁN Životní oblast, kde musím tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na něm pracovat, je moje vlastní OSOBNOST.           PLÁN Životní oblast, kde musím tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na něm pracovat, se týká hlubokého pochopení druhých lidí, především PARTNERŮ v mých BLÍZKÝCH VZTAZÍCH.. Patří sem také „peníze druhých lidí“(faktury, složenky, úvěry, hypotéky atd.,   PLÁN          

PLÁN a ZKOUŠKA; PŘIJÍMÁNÍ (Saturn)

Toto období je skutečnou vesmírnou ZKOUŠKOU. Planeta Saturn jako Vesmírný učitel prověřuje, jak je plán připraven. Je-li vše v pořádku, pak můžeme v tomto období jen PŘIJÍMAT inspiraci a s její pomocí BUDOVAT nový řád. ANO, PRÁVĚ V POUHÉM PASIVNÍM PŘIJÍMÁNÍ TOHO, CO PŘICHÁZÍ A INSPIRUJE, JSME NYNÍ VESMÍREM ZKOUŠENI. V tomto čase se prověřuje to, jaké jsme si v minulých 2,5 letech připravili podmínky pro OSVOBOZOVÁNÍ, abychom mohli nyní skutečně pouze PŘIJÍMAT inspiraci. To je velice důležité, protože podobnou šanci má lidstvo vždy pouze jednou za 30 let. Tentokrát nám dává Vesmír šanci plnit si svou VESMÍRNOU ZKOUŠKU pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace v období 7.3.2023-25.5.2025. 1.9.2025-14.2.2026. V tomto období se zaměřte na místo, kde jen pasivně PŘIJÍMÁTE (znamení Ryby) s nechte se inspirovat k BUDOVÁNÍ pevně daného PLÁNU a ŘÁDU. Vše máte uvedeno v tabulce.

Negativní projev PLÁN a ZKOUŠKA Přehnané hromadění majetku a peněz nebo naopak finanční problémy, pocity méněcennosti, neznalost vlastní hodnotyPozitivní projev PLÁN a ZKOUŠKA STABILIZOVÁNÍ toho, s čím bylo začato, na úrovni finanční (finanční soběstačnost), prostorové (vymezení prostoru) a citové (uvědomění si své vlastní hodnoty).

Toto je tabulka připravená pro Váš AKČNÍ PLÁN a pro Vaši VIZI vycházející z Vašeho současného emočního stavu. Tato tabulka slouží k tomu, abych Vám zde vyznačila, jaké energie na Vás působí a jak to ovlivňuje Váš současný život v porovnání s tím, jak to bylo v okamžiku Vašeho narození.

Pokud Vás to zajímá, dejte mi vědět údaje o narození a já Vám to všechno napíšu i s výkladem.


 [JM1]