Jmenuji se Jana Mašková a zabývám se astrologií od roku 2001, a to i přes to, že jsem nevěřila slovům mé kamarádky astroložky, která mi při výkladu horoskopu narození v roce 2000 řekla, že bych se měla astrologii věnovat, protože v ní dokážu něco velkého  „Jak bych já, obyčejná ženská mohla dokázat něco velkého v astrologii?´“ pomyslela jsem si tenkrát… Do studia astrologie  jsem se pustila jednoduše proto, protože jsem tu příležitost dostala a hlavně proto, protože mě astrologie skutečně zajímala. Zaujalo mě také tvrzení mé kamarádky, že ačkoli mám ve svém  horoskopu narození naznačenu celou řadu problémů, bude to právě astrologie, která mi s tím vším pomůže a že i já pak budu schopna pomáhat druhým lidem. To byla pro mě výzva – skutečně to tak je? Takové tvrzení je nutné prověřit v praxi. A tak se k zájmu o astrologii přidala ještě zvědavost, jak je to ve skutečnosti.

Při řešení problémů se ke mně dostávaly další možnosti, takže jsem se začala učit nové věci – například jsem se začala věnovat propojení astrologie a psychologie, astropsychologii dítěte, rozvoji osobnosti, propojení horoskopu narození a zdraví. To všechno mi začalo pomáhat a já jsem začala toužit po tom, podělit se o své zkušenosti a znalosti s ostatními a vše jim vysvětlit tak, aby i oni mohli toto vše využít ve svůj prospěch a ke zlepšení kvality života svého i svých blízkých.

Než jsem se k tomu ale propracovala, čekalo mě pročíst spoustu knih věnovaných astrologii a dalším podobným oborům (např. psychologie, zdraví, fungování vesmírného systému, rozvoj osobnosti), pečlivě jsem tyto informace shromažďovala a třídila tak, abych je mohla předat dalším zájemcům. To vyžadovalo mnoho času, často jsem věnovala i více než 12 hodin denně nejenom studiu, shromažďování a uplatňování svých zkušeností, ale hlavně zaznamenávání těchto informací ke zpracování nějakého plánu či systému, který by jednoduchým způsobem přivedl každého zájemce k jeho vlastnímu „Já“ i k onomu úplnému poznání. Čas, který jsem tomu všemu věnovala, nepovažuji za ztracený, protože vím, že může přinést prospěch a pomoc i ostatním.

Má touha pomáhat lidem prostřednictvím astrologie je dlouhodobá, a věřím, že astrologie může pomoci nejen poznání sebe sama, ale také při řešení finančních či jiných otázek či problémů.

Tato touha se postupně proměnila ve vizi a následně v několik projektů. Trvalo více než deset let usilovné práce, abych mohla tuto vizi uskutečnit – sen o sjednocení lidí tím, že lidem poradím, jak naplnit své životní cíle a VIZE a zároveň se naučit ovládat svůj život.

A právě proto vznikl tento web – aby měli všichni skutečně rovné šance.

Má práce je rozdělena do několika sekcí.

MAPA ŽIVOTA pro Váš nový život

Nejprve se po otevření www.astrojinak.com seznamte s „MAPOU ŽIVOTA pro Váš nový život“ a poté s tím, co se děje TADY a TEĎ

TADY a TEĎ jako propojení MINULOSTI, PŘÍTOMNOSTI a BUDOUCNOSTI

Zde se seznámíte s tím, jak se pravidelně propojuje minulost, přítomnost a budoucnost a jak je to všechno propojeno s univerzálními principy.

„O mně“

Zde se dozvíte pár informací o mně a v dalších sekcích také o tom, jak vznikal tento projekt.

Sekce „Pro Vás“

V sekci „Pro Vás“ mám pro Vás přehled všeho, co Vám může v životě pomoci.

Sekce „Minulost“

V sekci „Minulost“ se seznámíte s příběhem planety Země podle řecké mytologie, z níž všechno vychází.

Sekce „Přítomnost“

V sekci „Přítomnost“ se seznámíme s vlivy a výzvami, kterým je třeba nyní čelit, a jak mohou ovlivnit naši budoucnost. Na závěr vás seznámím s budoucími vlivy a jak se na budoucnost připravit.

Sekce „Vladař“

V sekci „Vladař“ je uvedeno, v čem se shoduje současné dění s tím, co se dělo před pěti sty lety. Budeme mít šanci posoudit tuto skutečnost nejen z hlediska tehdejšího dění, ale také budeme hledat  styčné body mezi tehdejším a současným vesmírným děním.

Sekce „Budoucnost“

V knize VLADAŘ si můžete přečíst, co v 15.-16.století dokázali jedinci, pokud využili svých schopností. Ve 21.století to může být podobné, pokud se lidé seznámí se svým osobním potenciálem. V sekci „ Budoucnost “ vás seznámím s tím, z čeho vycházíme v přítomnosti a dostanete příležitost seznámit se s budoucími vlivy i s tím, jak se na budoucnost připravit. Půjde vlastně o praktické kroky, jak uskutečnit to, co jste si předsevzali a poté dostanete příležitost to všechno přenést na osobní rovinu.

Sekce „Kontakty/Zdroje“

Jak jsem již zmínila, během své astrologické cesty jsem přečetla mnoho zajímavých knih, zdrojů a článků, přehled nejzajímavějších z nich najdete v sekci „Kontakty/Zdroje„.

Pokud můj web a mé úsilí pomohou alespoň jedinému člověku, bude to pro mě odměnou. Vítám vás tedy na svém webu a těším se na spolupráci s vámi.

Nyní vás seznámím s tím, jak to vlastně všechno začalo. Seznamte se s příběhem planety Země.

Pokračujte do sekce „Pro Vás