Pokud pracujete na své VIZI, pak musíte počítat také s tím, že nic není statické; tedy ani Vesmír. To, co jste měli nastaveno v okamžiku narození, se mění, protože se tím prověřuje vše, co je součástí Vesmíru. Právě toto je součást onoho PLÁNU, o kterém celou dobu hovoříme. Součástí PLÁNU jsou spouštěcí momenty, které celý systém rozpohybují, asi jako když natáhnete klíčkem hodinový strojek. Vše si můžete představit jako ORLOJ. Ve chvíli, kdy se otevřou okénka ORLOJE, začnou se v nich objevovat různé postavy, které něco představují. Každá tato postavička má v okénku vymezený svůj čas a pak je opět vystřídána postavičkou jinou.

Takto nějak to funguje i ve Vesmíru jen s tím rozdílem, že místo postaviček ORLOJE si můžeme představit vesmírná tělesa, tedy planety sluneční soustavy a také Slunce a Měsíc. S těmito vesmírnými tělesy a planetami jsme se seznámili již dříve, takže si je jen připomeneme:

  • VIZE: SJEDNOCOVÁNÍ (Neptun)
  • SCHOPNOSTI: ŽITÍ, MYŠLENÍ (Slunce, Merkur)
  • ANALYZOVÁNÍ, KOMUNIKACE a MYŠLENÍ (Znamení Panna, znamení Blíženci, Merkur)
  • OHODNOCENÍ, OCENĚNÍ; LÁSKA, SEBELÁSKA; UPEVNĚNÍ A SPOLUPRÁCE (Venuše, znamení Býk, znamení Váhy)
  • PROSTŘEDKY: ZÍSKÁVÁNÍ a ČINNOST (Mars, znamení Beran)
  • ZDROJE: DUCHOVNÍ RŮST A HLEDÁNÍ (Jupiter, znamení Střelec)
  • PLÁN: ZKOUŠKA A BUDOVÁNÍ (Saturn, znamení Kozoroh)

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA

A máme tady nový prvek pro PLÁNVESMÍRNOU ZKOUŠKU, tedy planetu Saturn, která by měla rovněž být součástí PLÁNU. Tady bychom si měli říci, že planeta Saturn je planetou karmy, takže její působení má karmické zabarvení a karmicky ovlivňuje (při negativním projevu zatěžuje) budoucí dění na několik let, desetiletí i staletí. To je třeba si uvědomit, a proto je nutné uposlechnout výzvy VESMÍRNÉHO UČITELE a zodpovědně projevovat energii znamení, kterým Saturn právě prochází, v pozitivním smyslu.

PLÁN-ZKOUŠKA A BUDOVÁNÍ (Saturn a znamení Kozoroh)

Aby bylo možné začít s uskutečněním VIZE, jinými slovy řečeno, má-li se VIZE NASTARTOVAT, pak jsou nepostradatelné také ZKOUŠKA a PLÁN. Zde jde především o to, abychom měli pro uskutečnění své VIZE stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit, a abychom měli možnost si celý PLÁN vyzkoušet a tím prověřit, zda je funkční a zda se tím NASTARTUJE něco, co budeme dále BUDOVAT a budeme schopni za to převzít zodpovědnost. Jaký úkol má KOLEGA s planetou Saturn z OKAMŽIKU NAROZENÍ, to se dočtete v KOLEGOVĚ TABULCE Z OKAMŽIKU NAROZENÍ, zde si ještě řekneme bližší informace o tom, jakou roli hraje planeta Saturn v našem životě jako „VESMÍRNÝ UČITEL“ v průběhu života, třeba právě v tuto chvíli, kdy zpracovávám tento materiál.

PLÁN a ZKOUŠKA; PŘIJÍMÁNÍ (Saturn)

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA v PŘIJÍMÁNÍ (Saturn v Rybách-7.3.2023-25.5.2025. 1.9.2025-14.2.2026)

Toto období je skutečnou vesmírnou ZKOUŠKOUPlaneta Saturn jako Vesmírný učitel prověřuje, jak je PLÁN připraven. Je-li vše v pořádku, pak můžeme v tomto období jen PŘIJÍMAT inspiraci a s její pomocí BUDOVAT nový řád. ANO, PRÁVĚ V POUHÉM PASIVNÍM PŘIJÍMÁNÍ TOHO, CO PŘICHÁZÍ A INSPIRUJE, JSME NYNÍ VESMÍREM ZKOUŠENI. V tomto čase se prověřuje to, jaké jsme si v minulých 2,5 letech připravili podmínky pro OSVOBOZOVÁNÍ, abychom mohli nyní skutečně pouze PŘIJÍMAT inspiraci. To je velice důležité, protože podobnou šanci má lidstvo vždy pouze jednou za 30 let. Tentokrát nám dává Vesmír šanci plnit si svou VESMÍRNOU ZKOUŠKU pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace v období 7.3.2023-25.5.2025, 1.9.2025-14.2.2026. V tomto období se zaměřte na místo, kde jen pasivně PŘIJÍMÁTE (znamení Ryby) a nechte se inspirovatBUDOVÁNÍ pevně daného PLÁNU a ŘÁDU v té životní oblasti, kde máte v horoskopu narození znamení Kozoroh. Anebo můžete prostě jen PŘIJÍMAT to, co k Vám přichází, přičemž je nutné dát si pozor na lži, podvody, zamlžování skutečnosti, chaos, zmatek a také požívání alkoholu, drog či léků. To by vedlo v té životní oblasti, kde máte v horoskopu narození znamení Kozoroh, pouze k omezování, strachu, pocitům viny, trestu…

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA-EMOČNÍ TABULKA-ŽIVOTNÍ OBLAST-VÍRA,FILOZOFIE,DALEKÉ CESTY, CIZINA (Saturn v 9.domě-21.4.-16.8.2023, 16.1.2024-3.5.2026, 30.10.2026-20.1.2027)

Při průchodu planety Saturn znamením Ryby je třeba „nechat pracovat Vesmír“ v té životní oblasti, kde máte v horoskopu narození znamení Ryby, U KOLEGY je to například 9.dům VÍRY, FILOZOFIE a také DALEKÝCH CEST a CIZINY.

DUCHOVNÍ RŮST – ZDROJE

DUCHOVNÍ RŮST a PŘIJÍMÁNÍ-Z okamžiku narození (Jupiter v Rybách)

Náš ročník má od svého narození možnost DUCHOVNĚ RŮST pouhým pasivním a citlivým PŘIJÍMÁNÍM inspirace. Právě to nám umožňuje jedna z nejjemnějších energií zvěrokruhu – Jupiter v Rybách. Měli bychom si ale stále připomínat, že na tuto energii je nutné se nejprve naladit, např. při meditaci, abychom se otevřeli vesmírné inspiraci, případně intuici. Pokud to neuděláme, pak se necháme snadno oklamat, snadno se necháme svést ke lhaní nebo budeme snášet lži od druhých lidí, čímž se může objevit chaos, zmatek anebo také sklony k požívání alkoholu, drog či léků. Abychom se těmto negativním projevům vyhnuli, bude lepší, pokud na to, co takto PŘIJMEME, nebudeme nijak reagovat a necháme se spíše inspirovat, jak toho využít a jak se o to podělit s druhými lidmi, například vytvořit nějaké umělecké dílo.

DUCHOVNÍ RŮST – ZDROJE

DUCHOVNÍ RŮST a STABILIZOVÁNÍ-16.5.2023-25.5.2024 (Jupiter v Býku)

Jupiter prochází znamením Býk pouze jedenkrát za 12 let. V té době máme však celý rok na to, abychom STABILIZOVALI svou životní situaci jak z hlediska finanční soběstačnosti, tak z hlediska vymezení vlastního prostoru a také pro uvědomění si své vlastní hodnoty. Měli bychom toho využít v plné míře, protože takovou příležitost budeme mít zase až za 12 let.

DUCHOVNÍ RŮST – ZDROJE

DUCHOVNÍ RŮST – Výklad: PŘIJÍMÁNÍ – STABILIZOVÁNÍ

Já a mí vrstevníci můžeme pro STABILIZOVÁNÍ čerpat PŘIJÍMANOU inspiraci z místa horoskopu narození, kde se nacházela v okamžiku našeho narození planeta Jupiter v Rybách. Jupiterem PŘIJATOU inspirací v té životní oblasti, kde se nacházel Jupiter v okamžiku našeho narození, můžeme upevnit a STABILIZOVAT svou životní situaci v tom místě horoskopu narození, kde v tomto období prochází planeta Jupiter znamením Býk. Je ale třeba si dát pozor na klam, lež, podvody, zamlžování faktů a také sklon k požívání alkoholu, drog či léků, a to ve VZTAZÍCH a také v souvislosti s FINANCEMI.

PROSTŘEDKY a PLÁN

K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také PROSTŘEDKY a PLÁN a něco pro POSÍLENÍ našeho záměru

Zde jde především o to, abychom měli pro uskutečnění své VIZE dostatek PROSTŘEDKŮ a dále je třeba mít stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit, přičemž máme k dispozici i planetu Pluto, která, pokud její energii využijete v pozitivním smyslu, bude náš záměr POSILOVAT.

PROSTŘEDKY-Okamžik narození
Energie-KOMUNIKACE
(Mars v Blížencích)
Pro mě je nejdůležitějším PROSTŘEDKEM při uskutečnění mé VIZE ZÍSKÁNÍ těch správných pravdivých informací KOMUNIKACÍ. Pro  ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ tedy uplatňuji aktivní, intelektuální KOMUNIKACI.

PROSTŘEDKY-Životní oblast
Já osobně ZÍSKÁVÁM PROSTŘEDKY při KOMUNIKACI ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH.
POSILOVÁNÍ Okamžik narození
Energie-ANALYZOVÁNÍ
(Pluto v Panně)
Moje generace musí ANALYZOVÁNÍ využít především v souvislosti se zdravím a k tomu, co potřebujeme k přežití – každý v té životní oblasti, kde má planetu Pluto v horoskopu narození. Právě v této životní oblasti by měla tato energie naší generaci pomoci s proměnou na základě vlastních pocitů.

PLÁN-Okamžik narození – Životní oblast
Energie-BUDOVÁNÍ
Životní oblast, kde musím tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na něm pracovat, jsou moje FINANCE. Právě zde musím BUDOVAT pevně daný ŘÁD,
který bude použitelný pro každého.

PROSTŘEDKY a PLÁN

K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také PROSTŘEDKY a PLÁN a něco pro POSÍLENÍ našeho záměru

Zde jde především o to, abychom měli pro uskutečnění své VIZE dostatek PROSTŘEDKŮ a dále je třeba mít stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit, přičemž máme k dispozici i planetu Pluto, která, pokud její energii využijeme v pozitivním smyslu, bude náš záměr POSILOVAT.

PROSTŘEDKY-Okamžik narození
Energie-KOMUNIKACE
(Mars v Blížencích)
Pro mě je nejdůležitějším PROSTŘEDKEM při uskutečnění mé VIZE ZÍSKÁNÍ těch správných pravdivých informací KOMUNIKACÍ. Pro  ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ tedy uplatňuji aktivní, intelektuální KOMUNIKACI.

PROSTŘEDKY-Životní oblast
Já osobně ZÍSKÁVÁM PROSTŘEDKY při KOMUNIKACI ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH.
POSILOVÁNÍ Okamžik narození
Energie-ANALYZOVÁNÍ (Pluto v Panně)
Moje generace musí ANALYZOVÁNÍ využít především v souvislosti se zdravím a k tomu, co potřebujeme k přežití – každý v té životní oblasti, kde má planetu Pluto v horoskopu narození. Právě v této životní oblasti by měla tato energie naší generaci pomoci s proměnou na základě vlastních pocitů.

PLÁN-Okamžik narození – Životní oblast
Energie-BUDOVÁNÍ
Životní oblast, kde musím tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na něm pracovat, jsou moje FINANCE. Právě zde musím BUDOVAT pevně daný ŘÁD,
který bude použitelný pro každého.

ZÍSKÁVÁNÍ – PROSTŘEDKY

ZÍSKÁVÁNÍ a KOMUNIKACE-Z okamžiku narození (Mars v Blížencích)

My všichni, kteří jsme se narodili s Marsem v Blížencích, využíváme informací, které ZÍSKÁVÁME při KOMUNIKACI tam, kde máme v horoskopu narození ve znamení Blíženci planetu Mars.

ZÍSKÁVÁNÍ – PROSTŘEDKY

ZÍSKÁVÁNÍ a TOUHA-12.10.2023-24.11.2023 (Mars ve Štíru)

Znamení Štír a tím i hlubokou TOUHU po změně nám průchodem znamením Štír připomíná planeta Mars každé dva roky. Jak je vidět z uvedeného, na změnu – transformaci – máme v roce 2023 pár týdnů. Je však třeba dát si pozor na agresivitu, destruktivitu, ovládání, touhu po moci a také pocity bezmoci atd.

ZÍSKÁVÁNÍ – PROSTŘEDKY

ZÍSKÁVÁNÍ – Výklad: KOMUNIKACE – TOUHA

Energie aktivníintelektuální KOMUNIKACE a energie pasivní a citlivé TOUHY si příliš nerozumí. KOMUNIKACE je aktivní energie, která zapojuje intelekt, kdežto TOUHA je pasivní a citlivá energie, která jde do hloubky a odhaluje samotnou podstatu. Při spojení aktivity a pasivity u těchto znamení zvěrokruhu tak může dojít k negativnímu projevu obou energií, a tak spojení těchto dvou energií využijte spíše na osobní rovině. Při uplatňování pasivní a citlivé TOUHY v té životní oblasti, kde máte ve svém horoskopu narození znamení Štír, zapojte psychologii, případně využijte astrologických poznatků k hlubokému poznání a proměně. O svých zkušenostech pak hovořte v té životní oblasti, kde máte ve svém horoskopu narození Marse v Blížencích.

BUDOVÁNÍ – PLÁN

BUDOVÁNÍ-Z okamžiku narození (Znamení Kozoroh)

BUDOVÁNÍ PLÁNU je v horoskopu narození naznačeno znamením Kozoroh. U znamení Kozoroh musíme ocenit především vytrvalost, důslednost, zodpovědnost, smysl pro organizaci a všechny další vlastnosti, které jsou nutné pro dokončení započatého projektu. Tyto vlastnosti může každý uplatnit v té životní oblasti, kde má v horoskopu narození znamení Kozoroh. Pokud neprojevíme energii znamení Kozoroh takto pozitivně, pak se tatáž energie bude projevovat negativně jako omezování, zákazy, příkazy, strach, pocity viny, trest …. atd.

Výklad: BUDOVÁNÍ PLÁNU

POSILOVÁNÍ – PLÁN

POSILOVÁNÍ a BUDOVÁNÍ ŘÁDU-Rok 2008-2024 (Pluto v KOZOROHU)

Planeta Pluto je nejmenší planeta sluneční soustavy s nejsilnějším účinkem. Vzhledem k jejímu pomalému pohybu zvěrokruhem nám dává dostatek času pro to, abychom vědomě změnili – transformovali – naše neplatné vzorce chování a životní postoje na takové, které pomáhají, přičemž Pluto proniká až k samotné podstatě.

Pokud se ovšem ke změně neodhodláme my sami, donutí nás k tomu planeta Pluto a Vesmír, a to dost možná způsobem, který se nám vůbec nebude líbit

POSILOVÁNÍ – PLÁN

POSILOVÁNÍ a BUDOVÁNÍ-2008-23.3.2023, 11.6.2023-21.1.2024, 2.9.2024-20.11.2024 (Pluto v Kozorohu)

Na uskutečnění PLÁNU pro BUDOVÁNÍ zcela nového řádu jsme měli poměrně dost času a pomáhala nám v tom (a ještě stále pomáhá) nejmocnější planeta Sluneční soustavy – planeta Pluto. Záleží ovšem na tom, jak jsme její energii využili a ještě využijeme. Planeta Pluto POSILUJE, záleží ovšem na nás, v jakém smyslu, protože planeta Pluto POSILUJE jak v pozitivním, tak v negativním smyslu. Buď nám pomůže zničit to, co už  nemá opodstatnění a nahradí to něčím jiným, co pomáhá a na čem usilovně pracujeme, aby mohlo dojít k hluboké proměně – to v případě, že se do celého procesu sami zapojíme.  Pokud se však sami nezapojíme, pak nejprve zničí, co nás podporuje a dost možná nás nechá padnout na samotné dno. To ovšem jen proto, abychom se měli od čeho odrazit a začali stoupat vzhůru, abychom se mohli nadechnout k novému životu. K tomu si ovšem musíme nejprve VYBUDOVAT pevně daný řád, podle kterého se bude všechno řídit a spolehlivě fungovat.

POSILOVÁNÍBUDOVÁNÍ

POSILOVÁNÍ a BUDOVÁNÍ ŘÁDU-Rok 2008-23.3.2023, 11.6.2023-21.1.2024, 2.9.-20.11.2024 (Pluto v KOZOROHU)

BUDOVÁNÍ PLÁNU je nejvíce patrné, pokud se ve znamení Kozoroh objeví planeta Pluto, což se děje, jak vidíte v přehledu, v letech 2008-2024. Planeta Pluto je planetou zániku a znovuzrození – to staré a nefunkční končí a je to nahrazeno něčím novým a funkčním, nebo lépe řečeno staronovým, co v minulosti fungovalo, a na to navázat a využít zkušeností z minulosti.

Jak je patrné z přehledu období, BUDOVÁNÍ ŘÁDU je dlouhodobá záležitost. Planeta Pluto nejprve zničírozbije to, co již není platné, aby to uvolnilo místo něčemu novému (nebo staronovému) a funkčnímu.

POSILOVÁNÍ – PLÁN

POSILOVÁNÍ a ANALYZOVÁNÍ-Z okamžiku narození (Pluto v Panně)

POSILOVÁNÍ a BUDOVÁNÍ ŘÁDU-Roky 2008-2024

Aby měl nově BUDOVANÝ ŘÁD skutečně trvalý charakter, je dobré mít do něj začleněno vše, co je součástí života. Právě to naleznete na těchto webových stránkách, aby to mohlo spolehlivě fungovat příštích 250 let. K tomu je třeba na základě svých vlastních pocitů citlivě a prakticky ANALYZOVAT, co skutečně je nutné pro život a přežití. Právě to je úkol naší generace narozené v 60.letech 20.století.

ANALYZOVÁNÍBUDOVÁNÍ

ANALYZOVÁNÍ – Z okamžiku narození (Pluto v Panně)

BUDOVÁNÍ – Roky 2008-2024 (Pluto v Kozorohu)

Znamení Kozoroh a znamení Panna jsou citlivá a zároveň praktická znamení, a tak mohou vzájemně spolupracovat a podporovat se, alespoň co se naší generace týká. V té životní oblasti, kde má naše generace v horoskopu narození Pluto v Panně, můžeme na základě svých vnitřních pocitů BUDOVAT pevně daný řád v té životní oblasti, kde právě prochází v horoskopu narození planeta Pluto znamením Kozoroh. Naše city a emoce nám ve znamení Panna napoví, co je dobré pro nás, druhé lidi i pro planetu Zemi.

BUDOVÁNÍ PLÁNU a VESMÍRNÁ ZKOUŠKA

Pokud zodpovědně a důsledně BUDUJEME pevně daný řád, je zde ještě něco, co lze nazvat „VESMÍRNÁ ZKOUŠKA„. Jedná se o planetu Saturn, která svým průchodem znameními zvěrokruhu prověřuje, zda je BUDOVANÝ PLÁN dostatečně pevný a také funkční a zda můžeme s jeho pomocí přebírat zodpovědnost za své konání. Planeta Saturn je jakýsi „VESMÍRNÝ UČITEL“ – přísný, ale spravedlivý, který nám předkládá životní úkoly, které není jednoduché zvládnout, ale pokud se nebojíme a pustíme se do díla, dostane se nám odměny v podobě úcty druhých lidí.

Výklad: PŘIJÍMÁNÍ – OSVOBOZOVÁNÍ

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA a OSVOBOZOVÁNÍ-Z okamžiku narození (Saturn ve Vodnáři)
VESMÍRNÁ ZKOUŠKA a PŘIJÍMÁNÍ-7.3.2023-25.5.2025, 1.9.2025-14.2.2026 (Saturn v Rybách)

Oproti planetám Mars a Jupiter, dává nám planeta Saturn pro splnění našich vesmírných úkolů podstatně více času. O to je důležitější, abychom tyto úkoly splnili, protože si tím připravujeme podmínky pro příštích 30 let. Já a mí vrstevníci máme možnost dospět vytrvalou a usilovnou prací k vnitřnímu OSVOBOZENÍ  od toho, co je omezuje, ovšem budeme  muset zapojit do tohoto OSVOBOZOVÁNÍ nějaký nový prvek, něco originálního. Může to mít něco společného třeba i s technikou. Při plnění VESMÍRNÉ ZKOUŠKY PŘIJÍMÁNÍM toho, co přichází, si musíme dát pozor, abychom se nenechali klamat a podvádět, měli bychom si dát  také pozor na požívání alkoholu, drog  či léků. Měli bychom jen PŘIJÍMAT inspiraci a pracovat na tom, abychom se s touto inspirací mohli vnitřně OSVOBODIT. Přijde  čas, a nebude to  dlouho trvat, už jen pár let, kdy z toho, jak se nám podaří na základě PŘIJATÉ inspirace OSVOBODIT, vznikne něco zcela nového. A jen na nás záleží, co to bude.

POSILOVÁNÍ a BUDOVÁNÍ PLÁNU K OSVOBOZOVÁNÍ

POSILOVÁNÍ a OSVOBOZOVÁNÍ-23.3.2023-11.6.2023, 21.1.2024-2.9.2024, 20.11.2024-11.3.2043, 29.8.2043-22.1.2044 (Pluto ve Vodnáři)

Po tom, co si VYBUDUJEME pevně daný ŘÁD, kterého se můžeme přidržet a do něhož se může zapojit každý podle svých vlastních schopností, pak budeme mít  šanci se vnitřně OSVOBODIT od toho, co nás omezuje. Nebudeme k tomu ale používat vzpoury a protesty, nýbrž zapojíme do systému něco zcela nového, originálního, každý podle svých schopností. Využít můžeme i techniku.

Výklad: JAK MŮŽE POMOCI NAŠE GENERACE?

POSILOVÁNÍ a ANALYZOVÁNÍ-Z okamžiku narození (Pluto v Panně)

Každá generace se může do celého procesu zapojit  podle svých možností a schopností. Třeba naše generace může napomáhat  citlivým a praktickým ANALYZOVÁNÍM v té životní oblasti, které se to týká. V případě naší generace jde například o POSILOVÁNÍ při ANALYZOVÁNÍ a konkrétně u mě to má souvislost s VÍROU, FILOZOFIÍ a také CIZINOU a DALEKÝMI CESTAMI.

Vzhledem k tomu, že je život se svým řádem na první pohled celkem složitý, nemusí jít vždycky všechno podle našich představ. Čas od času se setkáme i s negativními emocemi a pak může všechno skončit frustrací. Podívejte se, jak je to s frustrací na níže uvedeném odkazu.

Co se bude dít v letech 2024-2025?

POSILOVÁNÍ a OSVOBOZOVÁNÍ (Pluto ve Vodnáři)

ZÍSKÁVÁNÍ a ANALYZOVÁNÍ (Mars v Panně) – 17.6.-7.8.2025

ZÍSKÁVÁNÍ a NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ (Mars ve Váhách) – 7.8.-22.9.2025

ZÍSKÁVÁNÍ a TOUHA

Již nyní můžeme odhadovat, že na podzim roku 2024 dojde k nějaké změně, pro kterou se připravovaly podmínky již v roce 2023 v létě. Nejprve je nutné vše řádně ZANALYZOVAT (10.7.-27.8.2023, 17.6.-7.8.2025), pak začít spolupracovat (POZOR NA AGRESIVITU VE VZTAZÍCH! 27.8.-12.10.2023, 7.8.-22.9.2025)a  na začátku roku 2024 a na přelomu let 2025-2026 (4.1.-13.2.2024, 15.12.2025-23.1.2026) nejspíš proběhne proces, ve kterém bude BUDOVÁN nějaký PLÁN pro OSVOBOZENÍ od toho, co nás omezuje (13.2.-23.3.2024, 23.1.-2.3.2026), abychom mohli jen PŘIJÍMAT to, co k nám přichází (nejlépe inspiraci) (23.3.-30.4.2024, 2.3.-9.4.2026). Pak už může začít něco nového (30.4.2024-9.6.2024, 9.4.2026-18.5.2026), co nejspíš napomůže STABILIZACI situace; to ovšem pouze za předpokladu, že zůstane zachováno to, co je přirozené a o co je třeba PEČOVAT, aby to zůstalo zachováno.

Negativní projev PROSTŘEDKY a PÉČE Přecitlivělost, péče o to, co není přirozenéPozitivní projev PROSTŘEDKY a PÉČE PÉČE o rodinu, původ, národ, vlast, planetu Zemi a to přirozené
K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také ZKOUŠKA a PLÁN VESMÍRNÁ ZKOUŠKA a PLÁN Zde jde především o to, abyste měli pro uskutečnění své VIZE stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit, a abyste měli možnost si celý PLÁN vyzkoušetVESMÍRNÁ ZKOUŠKA z okamžiku narození: Energie; NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ VESMÍRNOU ZKOUŠKU pro uskutečnění Vaší VIZE si z okamžiku narození s karmickou planetou Saturn plníte NAVAZOVÁNÍM VZTAHŮ. VESMÍRNÁ ZKOUŠKA; EMOČNÍ TABULKA: Energie; PŘIJÍMÁNÍ[JM1]  V současné době je VESMÍRNOU ZKOUŠKOU s planetou Saturn prověřována Vaše VIZE pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace. VESMÍRNÁ ZKOUŠKA z okamžiku narození: ŽIVOTNÍ OBLAST Z okamžiku narození Vy osobně s planetou Saturn plníte VESMÍRNOU ZKOUŠKU v BLÍZKÉM OKOLÍ (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ. VESMÍRNÁ ZKOUŠKA; EMOČNÍ TABULKA: ŽIVOTNÍ OBLAST V současné době prověřujete VESMÍRNOU ZKOUŠKU s planetou Saturn v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU. VESMÍRNÁ ZKOUŠKA: Energie: NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ; PŘIJÍMÁNÍ V současné době je VESMÍRNOU ZKOUŠKOU s planetou Saturn prověřována Vaše VIZE pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace. Právě tato energie Vám může napovědět, jak dalece jsou důvěryhodné  Vaše VZTAHY a jak dalece s nimi můžete spolupracovat a inspirovat se. PLÁN Životní oblast, kde musím tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na něm pracovat, je moje vlastní OSOBNOST.           PLÁN Životní oblast, kde musím tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na něm pracovat, se týká hlubokého pochopení druhých lidí, především PARTNERŮ v mých BLÍZKÝCH VZTAZÍCH.. Patří sem také „peníze druhých lidí“(faktury, složenky, úvěry, hypotéky atd.,   PLÁN          

EMOČNÍ TABULKA PRO KOLEGOVU VIZI

KOLEGA

PLÁN a ZKOUŠKA; PŘIJÍMÁNÍ (Saturn)

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA v PŘIJÍMÁNÍ (7.3.2023-25.5.2025. 1.9.2025-14.2.2026)

Toto období je skutečnou vesmírnou ZKOUŠKOUPlaneta Saturn jako Vesmírný učitel prověřuje, jak je plán připraven. Je-li vše v pořádku, pak můžeme v tomto období jen PŘIJÍMAT inspiraci a s její pomocí BUDOVAT nový řád. ANO, PRÁVĚ V POUHÉM PASIVNÍM PŘIJÍMÁNÍ TOHO, CO PŘICHÁZÍ A INSPIRUJE, JSME NYNÍ VESMÍREM ZKOUŠENI. V tomto čase se prověřuje to, jaké jsme si v minulých 2,5 letech připravili podmínky pro OSVOBOZOVÁNÍ, abychom mohli nyní skutečně pouze PŘIJÍMAT inspiraci. To je velice důležité, protože podobnou šanci má lidstvo vždy pouze jednou za 30 let. Tentokrát nám dává Vesmír šanci plnit si svou VESMÍRNOU ZKOUŠKU pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace v období 7.3.2023-25.5.2025. 1.9.2025-14.2.2026. V tomto období se zaměřte na místo, kde jen pasivně PŘIJÍMÁTE (znamení Ryby) s nechte se inspirovat k BUDOVÁNÍ pevně daného PLÁNU a ŘÁDU. Vše máte uvedeno v tabulce.

Negativní projev PLÁN a ZKOUŠKA Přehnané hromadění majetku a peněz nebo naopak finanční problémy, pocity méněcennosti, neznalost vlastní hodnotyPozitivní projev PLÁN a ZKOUŠKA STABILIZOVÁNÍ toho, s čím bylo začato, na úrovni finanční (finanční soběstačnost), prostorové (vymezení prostoru) a citové (uvědomění si své vlastní hodnoty).

Toto je tabulka připravená pro Váš AKČNÍ PLÁN a pro Vaši VIZI vycházející z Vašeho současného emočního stavu. Tato tabulka slouží k tomu, abych Vám zde vyznačila, jaké energie na Vás působí a jak to ovlivňuje Váš současný život v porovnání s tím, jak to bylo v okamžiku Vašeho narození.

Při procesu, který je vylíčen v této EMOČNÍ TABULCEprojevujte svou energii  pozitivně. Ne vždy je to však možné. Pokud při budování PLÁNU něco chybí, může se objevit frustrace. A právě o frustraci se dočtete ve FRUSTRAČNÍ TABULCE.

FRUSTRAČNÍ TABULKA


Pokračovat můžete seznámením s EMOČNÍ TABULKOU a tudíž i s EMOCEMI mého KOLEGY.

PLÁN a ZKOUŠKA; ČINNOST (Saturn)

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA v ČINNOSTI (Saturn v Beranu-25.5.2025-1.9.2025, 14.2.2026-13.4.2028)

Po tom, co období PŘIJÍMÁNÍ skončí přijde čas na nový začátek, kdy budeme VESMÍREM ZKOUŠENI naopak v aktivní fyzické ČINNOSTI na začátku něčeho nového. Záleží tedy na tom, kolik inspirace do té doby budeme schopni PŘIJMOUT.

Toto je tabulka připravená pro Váš AKČNÍ PLÁN a pro Vaši VIZI vycházející z Vašeho současného emočního stavu. Tato tabulka slouží k tomu, abych Vám zde vyznačila, jaké energie na Vás působí a jak to ovlivňuje Váš současný život v porovnání s tím, jak to bylo v okamžiku Vašeho narození.

Abyste si udělali představu, jak taková EMOČNÍ TABULKA vypadá, připravila jsem pro Vás ukázku MOJÍ OSOBNÍ a také KOLEGOVY EMOČNÍ TABULKY. Začneme mou osobní EMOČNÍ TABULKOU.