Církev sehrála ve Věku Ryb významnou roli, bohužel zcela jinak, než by měla. Více se o tom dozvíte v této části.

Rok 1814 – Tovaryšstvo Ježíšovo

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tovary%C5%A1stvo_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ovo

řád … fakticky nikdy zcela nezanikl a v roce 1814 jej papež Pius VII. celosvětově obnovil.

To bylo v době, kdy lidstvo HLEDALO nějakou společnou cestu pro SJEDNOCENÍ, s čímž ovšem zase mohl být spojený nějaký klam, protože v tom roce bylo všechno to DUCHOVNÍ opět ANALYZOVÁNO intelektem na osobní rovině a přizpůsobováno osobním potřebám… Pojďme se ale podívat na to, v čem je i 19.století podobné druhému desetiletí 21.století a v čem se naopak odlišuje… 1818-18URAN,NEPTUN VE STŘELCI,

PLUTO KONJUNKCE SATURN V RYBÁCH KVADRATURA URAN, NEPTUN VE STŘELCI

BERANU (???)

1823-1853 – POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST

1834-1848 – SJEDNOCOVÁNÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ

1843–1851 – PROBUZENÍ skrze ČINNOST

1848-1861 – SJEDNOCOVÁNÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ

1851–1858 – PROBUZENÍ skrze STABILIZOVÁNÍ

1823-1853 – POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST

Z řádu, který byl v závěru 18.století BUDOVÁN a který navázal na to, co vzniklo při minulém POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST v letech 1577-1607, se následně v 19.století vyvinulo něco nového, a to v letech 1823-1853, kdy byl tento počátek zdůrazňován.

Třicet let trvání tohoto působení poukazuje na VESMÍRNOU ZKOUŠKU lidstva, která souvisela se stabilizováním, tedy vymezením toho, co vzniklo v roce 1821, kdy byl při duchovním rozvoji lidstva patrný také DUCHOVNÍ RŮST při aktivní fyzické ČINNOSTI pro vlastní přežití, jejímž negativním projevem je agresivita.

Jak je patrné z následujícího přehledu, namísto DUCHOVNÍHO RŮSTU bylo v 19.století patrné přehánění a namísto pevné STABILIZACE pak přišlo přehnané hromadění majetku a narušování území

TŘICETILETÉ TRVÁNÍPOUKAZUJE NA VESMÍRNOU ZKOUŠKU Co se tedy dělo při POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST v 19.století? Začneme ve Spojených státech amerických…