POROVNÁNÍ KOMUNISMU A FAŠISMU

DND-str. 191/ Komunismus i fašismus označujeme jako totalitní režimy nebo ideologie. V době svého vzniku byly chápány protikladně, přesto měly několik společných rysů:

  • Demagogie
  • Vláda jedné strany (odstranění plurality názorů)
  • naprostá podřízenost jedince státu
  • potlačení lidských a občanských práv (státní teror, policejní dohled)
  • vůdcovský princip (neomezená osobní diktatura)
  • masová propaganda (rozhlas, film, tisk, škola)
  • státem řízené hospodářství.

JM/Porovnám-li zde uvedené znaky totalitních ideologií, kterými je vedle fašismu označován i komunismus, pak vidím, že se jedná o tytéž prvky, kterými se vyznačuje česká společnost poloviny druhého desetiletí 21.století, kdy už je v „Česku“ komunismus „zneškodněn“… Podle mého názoru je to z toho důvodu, že neexistuje jednotná filozofie, podle níž by se vláda řídila…Leckteré z výše uvedených „společných rysů“ na nás v roce 2016 číhají takřka na každém kroku. Na každém kroku jsme reklamou a vším tím, s čím se setkáváme i na ulicích, masírováni moderním proamerickým postojem, kterým je ovlivňována psychika, lidé jsou pod záminkou boje proti islámu a/nebo terorismu hlídáni takřka na každém kroku, šíří se atmosféra strachu a obav z ohrožení bezpečí, psychika člověka je neustále ve střehu, kdy se zas bude muset něčeho obávat, propaganda v podobě rozhlasu, filmu, tisku a také škol nezůstává pozadu, hospodářství nemáme řízené státem, ale Evropskou unií, která nám diktuje, co a jak můžeme a nemůžeme vyrábět, velká část hospodářství je v cizích rukou, hospodářství je rozkradeno, životní prostředí vytrvale drancováno, internet umožňuje kontrolu takřka nad čímkoli, co se týče osobních zájmů či aktivit… Všechno se musí registrovat, stát chce mít stoprocentní kontrolu nad každým pohybem. Neexistuje sice „vláda jedné strany“, ale mezi jednotlivými stranami dochází k neustálým rozporům a vzájemnému osočování, každou chvíli vyplouvají na povrch nějaké podvody a politické kauzy poukazující na podvodné machinace a nezdravé podhoubí naší politické scény – tyto kauzy však už ponechávají lidi klidnými, protože každý si řeší své vlastní problémy související s obyčejným přežitím a nemá čas na politiku… Pokud mám tento stav porovnat s „totalitním“ komunistickým režimem, pak musím říci, že podle mého názoru je nynější režim mnohem totalitnější, než celých 40 let režimu komunistického, a že komunistický režim byl mnohem demokratičtější, než režim poloviny druhého desetiletí 21.století…PROČ? Kde je tedy chyba? Nejspíš i odpověď na tuto otázku naleznete v druhém dílu tohoto e-booku… JM/

Odlišnosti komunismu a fašismu:

  • Sociální základna
  • Historický vývoj
  • Konečné cíle (komunismus – vznik beztřídní společnosti, fašismus-vznik jednotného silného státu, nadvláda „vyšší rasy“ nad ostatními)

JM/Jen tak pro zajímavost – co je špatného na tom, že komunisté usilovali o vznik beztřídní společnosti, kde jsou si všichni rovni…? Nemuselo by jít o naprostou rovnost mezi všemi vrstvami obyvatel, ale spíše o něco, čemu můžeme říkat „rovnost šancí“… tedy aby každý člověk měl šanci rozpoznat a rozvíjet své schopnosti, dělat to, co umí a vydělávat si tím peníze… K tomuto poznatku jsem dospěla v 21. století, ale teď se podíváme, co se dělo v první polovině 20.století…?

NÁVRHY ŘEŠENÍ KRIZE

DND-str. 194/Jednotlivé země hledaly cestu, jak krizi čelit. Vznikly dvě protichůdné teorie – jedna navrhovala posílit státní zásahy do ekonomiky (J.M.Keynes), druhá propagovala zásady liberalismu a volného trhu (A.F.von Hayek). Dodnes (kniha byla vydána v r. 2007) nebylo rozhodnuto, která z obou teorií je efektivnější.

JM/Svým způsobem má každá teorie nějaký přijatelný základ, na němž by bylo možné stavět tak, aby se ze „dvou protichůdných teorií“ stala jedna teorie, v níž bude z každé „protichůdné teorie“ něco … V roce 2016 se nejspíš objevuje další teorie, která by mohla být směsicí obou teorií, protože každá z těchto dvou teorií má své opodstatnění … Více o tom v druhém díle tohoto e-booku.