V této části projektu MAPA ŽIVOTA se dozvíte, co dokáže jedinec.

Ano, historické události jsou většinou „dramatem jednoho muže“, vždy jde o jednoho jediného člověka, kolem kterého se všechno točí…

Seznamte se s tím, jak jednotlivci dokázali ovládat osudy celých národů, jen tím, že dali najevo svou moc…  A také proto, že ostatní z nich měli STRACH a nevěděli, že i oni mají svůj díl MOCI, kterou mohou použít. Zde je hodně důležité vzdělání, protože to ovlivňuje samotné myšlení každého člověka, proto by mělo mít vzdělání univerzální charakter.

Moc je ani ne tak v protisíle protestu, jako v protisíle jednání. To si  v minulosti uvědomovali lidé ve chvílích nejtěžších, kdy byli donuceni bránit svůj vlastní domov – a to jen proto, že pro své vlastní přežití nemohli jednat jinak.

Uplynulá tisíciletí, kamkoli se do minulosti ohlédneme, jsou prošpikována válkami a agresí. Doufejme, že to, co je psáno v tomto e-booku, zůstane pouhou minulostí, která bude pro budoucí generace neuvěřitelná, protože už se nebude nikdy opakovat. Na  pozadí historických událostí je možné si uvědomit i působení vesmírných vlivů a také to, že jsme s to naučit se s těmito vlivy pracovat.

Češi a historie

Při čtení e-booku si uvědomíte, že každá významná historická událost se připravovala již dávno před tím, než propukla a ve světové historii jsou to právě české dějiny, které jsou v tomto ohledu výjimečné.

 Češi vždy reagovali na historické události podle situace a také podle citu a vždy věděli, jak mají aktivně jednat, jindy jen pasivně vyčkávali, jako národ nikdy nebyli agresivní a nevedli útočné války,  a v pravý čas dávali prostor spolupráci…

O čem vypovídá historie?

Při seznamování s historií si uvědomíme, že rozloha území patřící panovníkovi nemá vůbec žádný význam ani trvalou hodnotu, dříve nebo později (přinejmenším po smrti panovníka) se většinou promění. Na druhou stranu např. kulturní památky či umělecká díla přetrvávají po staletí – to je např. případ naší vlastní historie, zářným příkladem jsou však i egyptské pyramidy..

Z historie se také můžeme poučit v tom, že pokud měl vladař úspěšně vládnout, musel to dělat tak, aby si ze svých poddaných udělal „spolupracovníky“, kteří jej budou podporovat. Např. Marie Terezie se svými poddanými nesoupeřila, naopak jim vycházela vstříc a energii, kterou takto ušetřila, mohla soustředit na řešení jiných důležitých věcí.

Máme-li nyní, na počátku druhého desetiletí 21.století – v důležitém okamžiku lidských dějin na počátku Věku Vodnáře, učinit konkrétní kroky pro počátek budování nového řádu, který bude platný dnes i v budoucnu, musíme čerpat z minulosti.

V minulosti musíme na jedné straně hledat to, co pomáhalo, a na straně druhé se vyvarovat chyb, které způsobovaly problémy odrážející se v současném dění 21.století

Celá situace si žádá zcela nový přístup, a proto je nutný upřímný a pravdivý pohled do minulosti, nejednostranný, ale naopak z více úhlů pohledu.

I to je důvod, proč se budeme seznamovat s historickými událostmi na základě různých knih, které o těchto událostech objektivně vypovídají.

Abychom všechno poskládali do jednoho celku daného systémem, kterého jsme všichni součástí, budeme procházet jednotlivými historickými událostmi podle působení vesmírných vlivů, tedy podle toho, jak planety sluneční soustavy procházely znameními zvěrokruhu. V každém tom období se prostřednictvím knih pojednávajících o té době, seznámíme s tím, co se skutečně dělo a tuto informaci si doplníme o informaci o „vesmírném dění“.

Takto nejenom že se seznámíme s tím, jak to ve skutečnosti bylo s historickými událostmi, navíc si takto propojíme dění uplynulých staletí s tím, co se bude dít ve 21.století a řekneme si, jak se na ta období připravit.

Co vás čeká v této ČLENSKÉ SEKCI?

V této ČLENSKÉ SEKCI se seznámíte s celou historií zahrnující celý Věk Ryb. Za tímto účelem je tato ČLENSKÁ SEKCE rozdělena do dvou části.

Uplynulých 245 let

V této části si zmapujeme dění v uplynulých 245 letech z různých úhlů pohledu, abychom si vytvořili ucelený obrázek

Církev

A protože jsem zjistila, že od počátku Věku Ryb se celou historií táhne jako červená nit příběh církví, budeme se v druhé části věnovat církvi.

Jednotlivá období s navíc propojíme informací o vesmírném působení, čímž si můžeme mj. propojit i různá období minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

  • Projdeme hlubokou minulostí od počátku Věku Ryb až po současnost a budeme si všímat toho, co se dělo
  • Při lepším pochopení jednotlivých historických událostí vám pomohou úryvky z knih – výjimečné úryvky z výjimečných knih
  • Mimoto se seznámíte s tím, jak bylo to vše ovlivněno vesmírným působením…
  • … a také si toto vesmírné působení propojíme s přítomností i budoucnosti
  • Povíme si, jak to bylo s církví
  • Toto je naprosto unikátní pohled na dějiny, kterým bychom měli na počátku Veku Vodnáře důkladně porozumět včetně toho, co nám zůstávalo po celá staletí skryto

Proč právě toto období?

Tohoto období si všímáme ne z toho důvodu, že se v té době děly tak významné věci, ale právě z hlediska vesmírného dění. V letech ???? totiž probíhalo něco podného jako v letech 2010-2017 – v té době začínalo něco nového (PROBUZENÍ skrze ČINNOST Uran v Beranu), co bylo v rozporu (POSILOVÁNÍ skrze BUDOVÁNÍ – Pluto v Kozorohu – negativní aspekt kvadratury poukazoval na rozpor mezi energií aktivní fyzické ČINNOSTI při novém začátku a citlivým a důsledným BUDOVÁNÍM nového rádu), ovšem zatímco v 18.století se lidé sjednocovali tím, že si to, co k nim přicházelo, analyzovali a přizpůsobovali svým vlastním potřebám, což také napomáhalo budování nového řádu (a to i přes to, že zde byl aspekt klamu), ve 21.století pomáhala při BUDOVÁNÍ řádu pravá a nefalšovaná inspirace, kterou můžeme přijímat až do roku 2026 – naposledy mělo lidstvo podobnou šanci v 19.století, kdy zároveň začínalo něco nového, co vykrystalizovalo z řádu vybudovaného v druhé polovině 18.století.

jak to mohu tvrdit? Se vším vás postupně seznámím, nejprve je však třeba si ustanovit nějakou filozofii, z toho důvodu bude dobré, když si zhrneme všechno to, co bylo v historii z filozofického hlediska a vybereme to, co může v dnešní době obstát a přežít do budoucna.

V tomto díle se tedy ponoříme trochu hlouběji do historických událostí, abychom pochopili jejich samotnou podstatu. Lépe tak budeme chápat i nynější dění.

Po tom, co jsme si v prvních dvou dílech trilogie přečetli, jak se rozvíjela situace ve světě v průběhu předcházejících staletí, řekneme si v tomto závěrečném díle, na základě jakých filozofií vše probíhalo. Je to z toho důvodu, že toto období je završením končícícho věku Ryb, a to v období let 2012-2026 – v těchto letech si lidstvo bezpodmínečně musí vyřešit to, co souvisí s pouhým pasivním přijímáním toho, co přichází, i jak tomu porozumět, s čímž souvisí:

  • To, jak komunikujeme, tedy jaké přijímáme a předáváme informace.
  • To, jak tyto informace analyzujeme tak, abychom se my sami cítili dobře
  • To, jak tyto informace šíříme při hledání další cesty a jak dalece je tato cesta pravdivá a přijatelná pro všechny
  • To, co v konečném efektu přijímáme (mělo by to být inspirace namísto lží, podvodů, klamu, chaosu, zmatku nebo požívání alkoholu, drog či léků)

·        1851-1894 a POSILOVÁNÍ skrze STABILIZOVÁNÍ

·        1874-1889 a SJEDNOCOVÁNÍ skrze STABILIZOVÁNÍ

POSILOVÁNÍ skrze STABILIZOVÁNÍ se v letech 1874-1889 přidalo také SJEDNOCOVÁNÍ skrze STABILIZOVÁNÍ…

Důležité a zásadní roky 1851-1894 a POSILOVÁNÍ skrze STABILIZOVÁNÍ

Značnou část 2.poloviny 19.století probíhal proces proměny, v němž bylo možné POSÍLIT svou moc a vliv k ovládnutí svého života při STABILIZOVÁNÍ, a to v letech 1851-1894, což se projevovalo narušováním území a následným ovládáním, především penězi

Vesmírná zkouška v ČINNOSTI – 4.11.1851-22.2.1852 (Saturn v Beranu)

A toto vše souvisí s tím, co začneme.

Přístup k těmto informacím získáte po zaplacení dobrovolného příspěvku.