V druhé polovině 19.století byla patrná celá řada významných planetárních vlivů. V té době šlo o STABILIZOVÁNÍ toho, co začalo v předcházejících 30ti letech. V níže uvedených e-boocích si můžete ověřit, jak se to všechno projevovalo v dění té doby.

Anglie-Winston Churchill

Co zůstává skryto?

Evropa po Vídeňském kongresu

Svět v 2. polovině 19.století

Nyní si shrneme, co se dělo v 2.polovině 19.století.

A takto jsme se propracovali k závěru 19.a počátku 20.století. Konkrétně k letům 1882-1914