I v 19.století budeme sledovat dění v Čechách a ve světě. Začneme tím, jak se v té době prolínalo dění ve Spojených státech s děním v Evropě. To se dočtete v e-booku „POCHOPENÍ MINULOSTI-POSILOVÁNÍ SKRZE ČINNOST-1823-1853-EVROPA PO VÍDEŇSKÉM KONGRESU“, který si můžete stáhnout níže.

V tomto období v Evropě stále ještě doznívaly dozvuky Vídeňského kongresu

Zároveň se však připravovaly podmínky pro dění v druhé polovině 19.století.

To všechno vyvrcholilo v Evropě revolučním rokem 1848.

A jak to bylo v této době s průmyslovou revolucí?

Průmyslová revoluce

19.století – USA – Co zůstává skryto?

19.století-Anglie- Co zůstává skryto?

A nyní se pojďme seznámit s tím, co nám zůstává skryto v souvislosti s Anglií. Informaci o tom nalezneme v knize „Život sira Winstona“ od Jaroslava Matějky. Tuto informaci ještě doplníme o informace z internetu a z knihy „Dějepis na dlani“ (Helena Kohoutková, Martina Komsová) a nahlédneme také do knihy „Světovládné spiknutí“ G. Allena

A aby byly informace úplné, seznámíme se ještě s významným anglickým státníkem Winstonem Churchillem a na jeho příkladu si ukážeme, jak se v životě člověka prolíná odkaz jeho předků. Z jakých pocházel kořenů?

Nyní se přesuneme do let 1851-1984