Při seznamování s minulostí se seznámíme se vším, co se dělo takřka od počátku Věku Ryb, přičemž zvláštní pozornost věnujeme období od závěru 18.století po současnost, protože to představuje posledních 245 let, kdy si můžeme vědomě zpracovat všechno to, co se v uplynulých 245ti letech dělo.

Přelom 18. a 19. století

V této části se tedy seznámíte s tím, co se dělo v závěru 18. a na počátku 19. století.

Závěr 18. a počátek 19.století byl bohatý na události. Pojďme se s nimi seznámit postupně. Začneme na začátku 19.století, kdy ve světovém dění „hrál prim“ Napoleon Bonaparte.

Reakcí na Napoleonovy dobyvačné války byl Vídeňský kongres.

A jak to bylo v Evropě po Vídeňském kongresu?

Již v tomto období se připravovaly podmínky pro dění v druhé polovině 19.století…

A jak to bylo v té době s průmyslovou revolucí?

Toto vše jsou běžně dostupné informace. Nás může ovšem zajímat ještě to, že v roce 1822 se narodili rodiče jednoho budoucího velkého anglického státníka…

A tímto jsme se přesunuli do 19.století. Pojďme se seznámit s tím, jak to tenkrát bylo.