Tourettův syndrom u dětí. Co s ním?

V tomto MANUÁLU se budeme věnovat především dětem. Tourettův syndrom je nemoc, která se u dětí objevuje stále častěji a my dospělí máme dvě možnosti; buď nad tím  mávnout rukou a říci si, že to tak prostě je a člověk s tím nic neudělá, takže se musí jen čekat, co se z toho vyvine, nebo si  říci, že každá nemoc má nějakou příčinu, a tak stačí tuto příčinu najít a změnit přístup, aby mohlo dojít k rovnováze mezi duševní a tělesnou stránkou dítěte. A pak už stačí s dítětem jen jednat přirozeně tak, aby se dítě cítilo dobře a mohlo žít svůj vlastní život, aby zkrátka mohlo být samo sebou.

A právě proto píšu tento MANUÁL, abych vám vše vysvětlila, přičemž budeme vycházet ze skutečného života a z toho, co se skutečně stalo a dost  možná i nadále stává.

Tento MANUÁL píšu hlavně proto, aby každý rodič nebo dospělý, který pracuje či žije s dítětem s Tourettovým syndromem, věděl, jak s takovým dítětem pracovat a jak jej dovést k harmonii mezi tělesnou a duševní stránkou osobnosti, jak o tom píše ve své knize „Astrologie a zdraví“ Erich Bauer.

Než ovšem začnu psát, musím poznamenat, že ať se děje, co se děje, třeba i u dětí s Tourettovým syndromem, vždycky jde o zkoušku, jak tento úkol daný nám i našim dětem Vesmírem společnými silami zvládneme.

K tomu potřebujeme vědět, co nás spojuje, tedy nás a naše děti, a co nás naopak rozděluje. To, co nás spojuje, musíme dále posilovat a rozvíjet a u toho, co nás rozděluje, musíme dospět k pochopení, proč tomu tak je, tedy najít příčinu, onu příčinu zanalyzovat a pochopit a potom  změnit přístup. Jakmile změníme přístup my sami, můžeme očekávat, že oen přístup změní i děti. Ptáte  se, jak si mohu být tak jistá? Je  to z toho důvodu, že naše děti nám dělají zrcadlo a jen opakují to, co děláme my. A když my se začneme chovat tak, jak chceme, aby se chovaly naše děti, pak se to musí někde projevit. Možná si řeknete, že i přes to se může u dětí objevit nevhodné chování. V tom případě s dětmi více hovořte a vysvětlujte jim, proč by se měly chovat tak, jak říkáte, a jim to pomůže nejenom v současnosti a také v životě.

A pokud přijdou problémy? Například nevhodné chování? Co pak? Právě o tom je tento MANUÁL, ve kterém se budeme věnovat výhradně dítěti, na které mí pošlete údaje o narození, tedy jméno, příjmení, datum, místo a čas narození. Jedině s těmito údaji dokážeme zjistit výjimečnost Vašeho dítěte a také napovědět, co udělat, aby se chování dítěte změnilo.

Zajímavé na tom je, že budeme vycházet z manuálu, který má něco společného s technikou

ÚRYVEK Z KNIHY (KDE HO MÁM?) Rozdíl mezi tímto MANUÁLEM a knihou Astrologie a zdraví je ten, že budeme používat stejné prostředky, ale rozdílné postupy.

Hned na začátku se také dozvíte, že tento MANUÁL není pouze o astrologii, ale že vychází z různých oborů, jak se dočtete dále.

Naučte se opět milovat život i sami sebe!

Úvodem

V těchto MANUÁLECH budeme  čerpat informace z různých oborů. My jsme sestavili tento systém na základě více než dvacetiletého bádání a hledání optimálního systému, který je jednoduchý, pochopitelný a účinný. Tento systém je kompilací z oboru astrologie, psychologie, školství, managementu projektu, podnikání, vývoje softwaru, informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a mnoha dalších zkušeností. Tyto obory mají mnoho společného z pohledu procesu učení a náš systém Vám tím pádem uspoří čas.

Kniha „Astrologie a ZDRAVÍ“

K těmto informacím přidáme informace zpracované na vědecké bázi a shrnuté v knize „ASTROLOGIE a ZDRAVÍ“ Ericha Bauera. Úryvky z této knihy jsou psány kurzívou a označené číslem stránky, kde v knize informaci naleznete. Přesvědčí Vás, že naše tělo je propojeno s duší i s Vesmírem.  O tom se zmíním na dalších stránkách. Teď jsme na samotném začátku, a tak bychom si měli charakterizovat, co vlastně je zdraví.

ÚVOD A PŘÍPRAVA – strana 5

 Zdraví je „stav středu a harmonie s bytím“, nemoc naopak „nepřítomností harmonie“. Toto pojetí zdraví a nemoci, včetně těla a duše, vás bude provázet celou knihou

Jejím cílem je nabídnout vám pomoc při předcházení nemoci a najít cestu zpět ke stavu harmonie. Jedná se o astrologického rádce, který se opírá o prastaré vědomosti o spojení vesmíru a člověka. Ještě před tři sta lety se o ně léčitelé obvykle opírali a léčili podle astrologické medicíny.

Vše se  řídí tzv. „slunečním znamením“, tedy znamením (neboli souhvězdím), kterým v okamžiku narození prochází Slunce.

Každý člověk zná (nebo by měl znát), jaké je jeho sluneční znamení, protože je to významný prvek nejen samotného horoskopu narození, ale navíc předává důležité informace i o samotném jedinci.

O sluneční  znamení se opírá i astrologické lékařství, ale kromě něj pracuje s celým horoskopem. A ten se samozřejmě nezakládá jen na slunečním znamení.

Při narození kohokoli z nás tedy stálo Slunce v určitém znamení, které nás jako osobnost ovlivňuje.

Ale na nebi je ještě více těles: Měsíc a planety Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto a Chiron. Všechny tyto planety zaujímaly při našem narození na nebi určitou  pozici, která zpravidla nebývá totožná s pozicí Slunce, ale všechny ho ovlivňují

Kniha „Astrologie a ZDRAVÍ“ – Erich Bauer

ASCENDENT – strana 8

Abychom totiž opravdu poznali všechny veličiny, důležité pro zdraví a léčení, potřebujeme víc informací než pouhé datum narození a z něj vyplývající pozice planet. Horoskop také ovlivňuje přesná hodina a  místo narození… V horoskopu je jeden bod, zvaný ascendent, který je zcela závislý na hodině a místě narození. Tento bod (pozor, nejde o planetu) všeobecně hraje  v astrologii důležitou roli, tedy i v souvislosti se zdravím a léčením.

Předcházení nemocem a jejich léčení

VĚDOMÍ – JEMNOHMOTNÝ LÉK– strana 15

Každé profylaxi a léčení musí předcházet poznání. Pochopení člověka podněcuje k tomu, aby  svůj určitý (chybný, nezdravý) způsob života nahradil lepším (zdravějším)…

Nicméně pochopení znamená ještě mnohem víc. Jsem přesvědčený o tom (Erich Bauer), že existuje  nějaké dorozumívání mezi duchem (rozum, poznání) a tělem, že vědění a pochopení vede k uzdravení. Uvědomění si faktu, že určité dispozice mohou vyvolávat určité  onemocnění, změní nejen chování, nýbrž i odpovídající tělesné funkce.

Poznání zahrnuje i pochopení vzájemného vlivu duše na tělo i naopak. Když chápete, jak pracuje váš organismus a jak vznikají somatická i psychická onemocnění, začnete žít zodpovědněji a uvědoměleji.

V knize je dále popsáno, jak s horoskopem pracovat k pochopení nemoci a jejímu vyléčení a  jsou zde dopodrobna popsány různé způsoby terapií i jiné léčebné metody. Tabulky, které si vyplníte podle knihy „ASTROLOGIE a ZDRAVÍ“, můžete doplnit tím, co naleznete v tomto manuálu a tyto informace doplnit o fyzicko-terapeutické kroky uvedené v knize „ASTROLOGIE a ZDRAVÍ“, které by měly napomoci rovnováze mezi tělesnou a duševní stránkou osobnosti..

jak správně chápat symptomy: strana 19 až 20

Symptomy nelze považovat za informace o tom, co člověk má, nýbrž co mu chybí.

Musíme správně chápat pojem „nemoc“ a nevycházet pouze z porušeného nebo špatně fungujícího orgánu. Nemoc je komplexní stav stejně jako zdraví a je vždycky výrazem tělesně-duševní nerovnováhy. Ale  také prozrazuje pomoc a možnosti obnovení souladu.

Nemoc je vždycky zoufalým výrazem  organismu, snažícího ses upoutat  na sebe  pozornost vědomí. Nicméně nelze očekávat, že jeho pochopení okamžitě odstraní všechny potíže, protože významnou roli hrají i životní zvyklosti. Takže se nemoc stává zbytečnou až po jejich změně. Třeba se musí přestat kouřit nebo do sebe cpát hromady jídla. To může být velmi svízelné a člověk přitom musí překonat sám sebe. Ale tyto  oběti mu bohatě vyváží to, co získá. Nalezení rovnováhy a harmonie.

LOCI MINORIS RESISTENTIAE – strana 21

Klasické lékařství vychází z toho, že nemoci postihují zvláště oslabené orgány nebo části těla. Buď se taková slabost považuje za dědičnou nebo následek nějakého zlozvyku. Když má někdo potíže s ledvinami, zdůvodní se nemoc jako vrozená nebo zděděná slabost  orgánu nebo když kuřák onemocní rakovinou plic, je její příčinou dlouholeté vdechování téru a nikotinu.

Lékařská astrologie respektive Astrologické lékařství postupuje jinak. V horoskopu najde místo se sníženou odolností („Loci minoris resistentiae“), prozrazující, pomocí kterých energií znamení zvířetníku člověk hlavně zvládá svůj život…

Určitá astrologická dispozice  nikdy automaticky nevyvolává nějakou nemoc, horoskop pouze  prozrazuje  jisté sklony. Nicméně záleží především na způsobu života, jestli se z nich skutečně stane  nějaký symptom  či nemoc. Kdo o sebe vědomě pečuje a věnuje pozornost tělu i duši, ten neonemocní. K uvědomělému a pozornému způsobu života  patří i to, že člověk přijme a rozvíjí vlohy, které mu daly hvězdy. Právě v tom spočívá hlavní příčina nemoci a bolesti, když  člověk plně nevyužívá svých schopností.

Jak je to  u Vás či Vašeho dítěte, to se dozvíte v tomto MANUÁLU včetně výkladu.

Plán

Posledním krokem je plán k uskutečnění Vaší vize, kdy Vašim dětem nebo Vám, jejich rodičům, položíme několik otázek, které pomohou se navigovat k úspěšné realizaci plánu Vaší VIZE.

Jste-li připraveni, pojďme se společně podívat, jaké schopnosti budete potřebovat.

Jak je to u Vás?

Protože žijeme na planetě Zemi, která je součástí Vesmíru, v okamžiku narození jsme od Vesmíru dostali vše, co potřebujeme k životu tak, abychom si na planetě Zemi mohli splnit svůj vesmírný úkol. V této části si řekneme, co všechno má Vaše dítě k dispozici a v závěru Vám na základě údajů o narození Vašeho dítěte předám v tabulce informace o tom, jak má Vaše dítě to všechno nastaveno Vesmírem z okamžiku narození.

Vesmír a Tourettův syndrom

To je známka toho, že Vesmír působící ve Vašem životě Vám naznačuje, jak a v jaké životní oblasti využít svou energii. Budete-li si plnit tyto své vesmírné úkoly, můžete očekávat, že bude ve Vašem životě probíhat vše hladce. Pokud se od svého vesmírného úkolu odchýlíte, můžete očekávat problémy. A nejinak je tomu i u Vašeho dítěte s Tourettovým syndromem. Je tedy docela klidně možné, že Tourettův syndrom je známkou toho, že se dítě odchyluje od svého vesmírného úkolu a vydává se zcela jinou životní cestou, než by mělo jít. Je to jednoduše z toho důvodu, že dítě neví, co má dělat a jak se má chovat. Je třeba se zamyslet nad tím, odkud čerpá informace a jaký má vzor, protože podle toho se pak chová. Pokud tedy dítě tráví nejvíce času u televize nebo tabletu s videy, pak se chová podle toho, co vidí v televizi nebo ve videu. Jenže to jsou vymyšlené příběhy, které ho nepovedou reálným životem a budou ho jen mást, protože představují život, který není skutečný. Proto je třeba najít pro dítě nějakou reálnou zábavu, která ho fakticky připraví pro život.

Pojďme se nyní vrátit k tomu, o čem je tento projekt, tedy k uskutečnění VIZE pro kohokoliv, to znamená Vás samotných i Vašich dětí. Svou VIZI máte skutečně naznačenu již z okamžiku narození a vede k ní celkem dlouhá cesta.

V první řadě se seznámíme s tím, jaké budeme potřebovat NÁSTROJErealizaci VIZE; ať už Vaší nebo VIZE Vašeho dítěte, která se začne s největší pravděpodobností projevovat v životě Vašeho dítěte zhruba ve věku kolem deseti let.

K uskutečnění VIZE pro lepší život jsou potřeba určité nástroje, které Vám s realizací vize pomohou; ať už té Vaší nebo VIZE Vašeho dítěte. Jsou to:

PLÁN a Tourettův syndrom

I.            VIZE: SJEDNOCOVÁNÍ (Neptun)

U VIZE si musíme přiznat, že není z pozemského světa. Přichází k nám z Vesmíru a je určena nám a jenom nám – tedy i Vašemu dítěti, jehož úkolem pak je tuto Vizi uskutečnit. A právě proto, že VIZE nepochází z tohoto světa, ale z Vesmíru, je třeba se na ni naladit, protože nepřichází sama. Nejlepší a nejjednodušší způsob, jak to udělat, je využít upřímnou modlitbu nebo meditaci. V hlavní roli je zde planeta Neptun, která  potom přinese odpovědi na otázky, jež si možná Vaše dítě už delší dobu klade a které možná pomohou i s uskutečněním VIZE. Jaký je při SJEDNOCOVÁNÍ projev chování, to se dozvíte dále.

II.          SCHOPNOSTI: ŽITÍ, MYŠLENÍ (Slunce, Merkur)

Aby mohlo dítě svou VIZI uskutečnit, potřebuje k tomu určité schopnosti a nástroje, které mu v tom pomohou. Jsou to Slunce a Merkur, které představují ŽITÍ a MYŠLENÍ

III.         ENERGIE PRO ŽITÍ (Slunce)

Jedná se o energii, která dítěti nejvíce pomáhá v jeho ŽITÍ v té životní oblasti, které  se to týká. Tato energie jej dokáže nasměrovat, na co se soustředit při uskutečnění VIZE a také dává Vašemu dítěti smysl života. Jedná se o  energii  Slunce.

IV.        MYŠLENÍ (Merkur)

ŽITÍ ovšem patří také MYŠLENÍ. Pro MYŠLENÍ využívá Vaše dítě energii danou z okamžiku narození v životní oblasti, které se to týká. Jedná se o energii planety Merkur.

V.          MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ (Merkur, Blíženci, Panna)

MYŠLENÍ se používá ještě na dalších dvou úrovních. Jednak k běžné komunikaci a jednak k analýze toho, co se Vaše dítě při KOMUNIKACI dovědělo, přičemž při ANALYZOVÁNÍ využívá  svých vnitřních pocitů a emocí a rozhoduje se podle nich. PROČ? Je to jednoduše proto, protože tyto pocity jej spojují s jeho rodinou, původem, vlastí i planetou Zemí, která je Matkou nás všech.

Ještě něco k zamyšlení…

Pokud z něčeho nemáte Vy nebo Vaše dítě dobrý pocit, pak to nedělejte ani tomu nevěnujte pozornost, protože to nepomáhá ani Vám, ani druhým lidem a potažmo ani  planetě Zemi a Vašemu dítěti už vůbec ne!

VI.        ANALYZOVÁNÍ a OHODNOCENÍ (Panna, Býk)

Bude-li Vaše dítě citlivě a také prakticky ANALYZOVAT, lze očekávat, že se výsledek dostaví celkem rychle jako OHODNOCENÍ či OCENĚNÍ, byť možná v poněkud jiné podobě, než si představujete…

VII.       OHODNOCENÍ, OCENĚNÍ; LÁSKA, SEBELÁSKA; UPEVNĚNÍ A SPOLUPRÁCE (Býk, Venuše, Váhy)

Pokud začne Vaše dítě své schopnosti využívat v pozitivním smyslu, pak jej i lidé začnou vnímat jako pozitivního člověka a  začnou Vašemu dítěti poskytovat pozitivní zpětnou vazbu, což může být třeba jen úsměv, pochvala nebo nabídnutá pomoc anebo zájem o setkání. To  vše vzbuzuje pozitivní emoce, které pomáhají, proto je lze označit jako OCENĚNÍ nebo OHODNOCENÍ, protože pozitivní zpětná vazba opět pomáhá  v pozitivním smyslu, což v konečném efektu vede ke zdaru celého projektu. Základem je zde ovšem opět upřímnost, otevřenost, dobrá vůle i pravdivost a férovost konání. A to je to, co se musí dítě naučit už v dětství od těch, kteří  jsou s dítětem ve styku a vychovávají jej.

VIII.     PROSTŘEDKY; ZÍSKÁVÁNÍ a ČINNOST (Mars)

Pokud Vaše dítě s Tourettovým syndromem potřebuje cokoliv ZÍSKAT, pak zapojuje, stejně jako všichni ostatní, energii planety Mars. Záleží na tom, v jakém smyslu. Více se dozvíte v TABULCE.

IX.          ZDROJE; DUCHOVNÍ RŮST A HLEDÁNÍ (Jupiter)

V určitém okamžiku začne  dítě hledat ZDROJE, kterých se mu nedostává. Tehdy je třeba zkusit něco, co dítě dosud nezkusilo. A tím NĚČÍM může být DUCHOVNOHLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost na duchovní rovině, tedy s vlastním sebepřesahem, kdy již nemyslí jen samo na sebe, ale na to, jak pomáhat  druhým lidem. To je však součást přirozeného osobního rozvoje, který začíná zhruba mezi osmi až deseti roky věku. Právě v tomto věku se začíná ukazovat duchovní a vesmírný úkol dítěte, který jej pak provází takřka celý život a nejvíce je aktuální ve věku kolem osmnácti let. Stejný osobní rozvoj však  probíhá i u ostatních, tedy nejen u dětí a jedinců s Touretovým syndromem. Záleží tedy na tom, jak je dítě do té doby vedeno.

I zde je však jedna důležitá podmínka:

To lze jen tehdy, pokud má dítě svůj vlastní život zajištěn na všech úrovních podle předcházejícího postupu, což lze opět prověřit v tabulce. Je to také příprava dítěte na budoucnost.

X.          PLÁN; ZKOUŠKA A BUDOVÁNÍ (Saturn)

A nyní jsme se propracovali k poslednímu faktoru, kterým je PLÁN. I Vaše dítě s Tourettovým syndromem z okamžiku narození ve svém životě místo, kde si takový plán buduje. Je to místo, ve kterém se učí být zodpovědné a kde také získává co nejvíce zkušeností a roste jako osobnost.

Určitě sami uznáte, že má-li něco dobře fungovat, musí být zpracován nějaký konkrétní plán, podle kterého se bude vše řídit. I Vaše dítě s Tourettovým syndromem má dánu životní oblast a energii, s níž dokáže takový systém udržet v chodu.

PLÁN Vás provede  všemi úskalími, aby se projekt vydařil. Jde o plán, který je prověřený mnoha lety zkoumání a bádání a Vy teď můžete  převzít mé zkušenosti a pokusit se uskutečnit Vaši VIZI i VIZI Vašeho dítěte za pomoci tohoto  postupu. Záleží jen na Vás, zda využijete tento postup sami pro sebe nebo pro své dítě s Tourettovým syndromem. Spojením obou PLÁNŮ můžete dospět k překvapivému závěru…

TABULCE Z OKAMŽIKU NAROZENÍ je uvedeno, o jakou energii se jedná a v jaké životní oblasti ji najdete.

Začneme tedy AKČNÍM PLÁNEM VAŠEHO DÍTĚTE pro uskutečnění VIZE Vašeho dítěte.

VIZE

Naše vize je prostá:

„Naučit Vás zase spokojeně žít. Naučte se opět milovat svůj život i sami sebe!

AKČNÍ PLÁN VAŠEHO DÍTĚTE

Každý má nárok na spokojený život. Jelikož pojem spokojenost je individuální, my jsme   sestavili jednoduchý systém, který Vás dovede k Vaší vnitřní spokojenosti. Tento systém byl budován na základě více než sedmnácti let zkušeností (a chyb), nyní Vám však může pomoci s nalezením VIZE  spokojenosti Vaší i spokojenosti Vašeho dítěte.

PLÁN má pět kroků:

KROK1-Vize;

KROK2-Schopnosti;

KROK3-Ohodnocení;

KROK4-Prostředky;

KROK5-Plán

Tento jednoduchý plán pomůže i Vašemu dítěti s Tourettovým syndromem nalézt VIZI spokojenosti, naučí jej, jak najít schopnosti, které potřebuje k uskutečnění své VIZE. Dále se podíváme, jak dítě vnitřně ohodnotit a nalézt PROSTŘEDKY nutné k uskutečnění jeho VIZE spokojenosti. Nakonec Vám předáme plán k praktickému použití a uskutečnění.

Tento systém je de facto univerzální a lze jej použít nejen k nalezení Vaší spokojenosti, ale také k uskutečnění podnikatelského zájmu, projektu, učení atd. V tomto MANUÁLU se pokusíme využít těchto informací také k řešení problémů, které způsobuje Tourettův syndrom.

Nyní se podívejme na uskutečnění vize Vašeho dítěte s Tourettovým syndromem za použití tohoto systému v praxi:

KROK1-Vize

S naší vizíNaučit Vás zase spokojeně žít„, jste již seznámeni.

KROK2-Schopnosti

K nalezení Vaší VIZE i VIZE Vašeho dítěte jsou důležité schopnosti, které jsou nezbytné k životu. Pak můžete svou VIZI nejen nalézt, ale také uskutečnit a úspěšně realizovat. My Vás naučíme základy toho, jak se učit, protože to je důležité k tomu, jak najít vizi i pro Vaše dítě s Tourettovým syndromem.

KROK3-Ohodnocení

Naší nejvyšší odměnou bude, pokud Vám tento systém pomůže a dáte nám zpětnou vazbu nebo s námi budete sdílet Váš příběh.

KROK4-PLÁN; JAK TO UDĚLAT, ABY SE PROJEKT VYDAŘIL?

Na tomto místě Vám prozradím malé tajemství, které Vám může při spolupráci s Vaším dítětem s Tourettovým syndromem výrazně pomoci.

Čerpat přitom můžete z mých zkušeností při práci na tomto projektu, kdy jsem zjistila, že při utváření PLÁNU jsou důležité dva faktory. Jedním faktorem je vesmírná ENERGIE, kterou při utváření PLÁNU využíváte, a druhým faktorem je ŽIVOTNÍ OBLAST, v níž se plán uskutečňuje. Stačí si tedy všímat faktorů, které mají s BUDOVÁNÍM PLÁNU něco společného a využít je jak u dítěte s Tourettovým syndromem, tak u Vás samotných.

Planeta Saturn a omezení

Tak například planeta Saturn; tam, kde se objeví, musíme počítat s problémy, s překonáváním překážek a s plněním různých úkolů, které nám bude Vesmír předkládat. Toto se týká každého, tedy i Vás i dítěte s Tourettovým syndromem. V jaké životní oblasti a v jakém smyslu to můžeme očekávat, to se dočtete v EMOČNÍ TABULCE.

I dítě s Tourettovým syndromem má z okamžiku narození ve svém životě místo, kde si takový plán buduje. Je to místo, ve kterém se učí být zodpovědné a kde také překonáváním překážek a omezení získává co nejvíce zkušeností a roste jako osobnost. Odměnou pak pro něj je úcta druhých lidíprojekt, který pomáhá ostatním a „šlape jako hodinky“.

Z toho vyplývá, že překážek a omezení není třeba se bát, ale naopak je vítat jako příležitost, jak se naučit něco nového a postoupit ve svém osobním rozvoji zase o něco dále. V TABULCE se dočtete, jak to má právě Vaše dítě s Tourettovým syndromem dáno z okamžiku narození.

KROK5-BUDOVÁNÍ PLÁNU A ČAS

Nenechte se však mýlit. BUDOVÁNÍ plánu není jednoduchá, snadná ani krátkodobá záležitost. Vyžaduje si především Váš ČAS. Ten ČAS, který nyní investujete  do BUDOVÁNÍ Vašeho PLÁNU, se Vám v budoucnu mnohonásobně vrátí, protože budete mít připravené podmínky z minulosti a z minulosti budete také čerpat zkušenosti. A totéž platí i pro Vaše dítě s Tourettovým syndromem.

KROK6-SPRÁVNÉ NAČASOVÁNÍ

Mnohem více Vám však může napomoci SPRÁVNÉ NAČASOVÁNÍ. V tom pomůže EMOČNÍ TABULKA, kde  budete mít uvedeno prakticky vše; postavení planet z OKAMŽIKU NAROZENÍ; dále postavení planet TADY a TEĎ, které vypovídá o Vašem současném emočním stavu. Zde bude také uveden výklad, jak se to projevuje ve Vašem životě i v oblasti emocí. Podobné to bude i v EMOČNÍ TABULCE Vašeho dítěte s Tourettovým syndromem.

Mimoto je tu ještě jedno důležité pravidlo pro stanovení plánu, které musím zopakovat, i když již zaznělo

DŮLEŽITÉ PRAVIDLO PRO STANOVENÍ PLÁNU

PLÁN je vždy spojen se ZODPOVĚDNOSTÍ za vlastní konání. Mějte to, prosím, na paměti nejen při vytváření Vašeho PLÁNU, ale kdykoli v životě!

TABULKA PRO VIZI VAŠEHO DÍTĚTE z OKAMŽIKU NAROZENÍ

A jsme u TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ, se kterou se nejprve seznámíme a pak s ní budeme pracovat.

Nejprve si opět vyjmenujeme  všech dvanáct  energií, které jsou přirozenou součástí života každého z nás, tedy i Vašeho dítěte. Tyto energie jsou v tabulce přiřazené k dvanácti životním oblastem tak, jak to mělo Vaše  dítě s Tourettovým syndromem dáno v okamžiku narození. Takovýmto způsobem si nastíníte vesmírné úkoly dané Vašemu dítěti s Tourettovým syndromem v okamžiku narození, s nimiž budete později pracovat.

12ENERGIÍ a 12 ŽIVOTNÍCH OBLASTÍ pro Vaše dítě

VESMÍRNÉ ENERGIE DŮLEŽITÉ PRO TĚLO VAŠEHO DÍTĚTE

1.ČINNOST

2.STABILIZOVÁNÍ

3.KOMUNIKACE

VESMÍRNÉ ENERGIE DŮLEŽITÉ PRO DUŠI VAŠEHO DÍTĚTE

4.PÉČE

5.TVOŘENÍ

6.ANALYZOVÁNÍ

VESMÍRNÉ ENERGIE DŮLEŽITÉ PRO VZTAHY VAŠEHO DÍTĚTE

7.NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ, SPOLUPRÁCE

8.TOUHA

9.HLEDÁNÍ CESTY PRO BUDOUCNOST NA DUCHOVNÍ ROVINĚ

VESMÍRNÉ ENERGIE DŮLEŽITÉ PRO POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI VAŠEHO DÍTĚTE

10.BUDOVÁNÍ PEVNĚ DANÉHO ŘÁDU

11.OSVOBOZOVÁNÍ

12.PŘIJÍMÁNÍ toho, co se k nám vrací, například inspirace

ŽIVOTNÍ OBLASTI DŮLEŽITÉ PRO TĚLO VAŠEHO DÍTĚTE

1.OSOBNOST

2.FINANCE

3.BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ

ŽIVOTNÍ OBLASTI DŮLEŽITÉ PRO DUŠI VAŠEHO DÍTĚTE

4.RODINA, PŮVOD, NÁROD, VLAST, PLANETA ZEMĚ

5.ZÁJMY, ZÁLIBY, HRY, DĚTI

6.KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, SLUŽBA DRUHÝM LIDEM, ZAMĚSTNÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, HYGIENA, ZDRAVÍ

ŽIVOTNÍ OBLASTI DŮLEŽITÉ PRO VZTAHY VAŠEHO DÍTĚTE

7.PARTNERSKÉ VZTAHY

8.BLÍZKÉ VZTAHY, PENÍZE DRUHÝCH LIDÍ, SEX, SMRT, TRANSFORMACE

9.VÍRA, FILOZOFIE, DALEKÉ CESTY, CIZINA

ŽIVOTNÍ OBLASTI DŮLEŽITÉ PRO POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI VAŠEHO DÍTĚTE

10.SPOLEČNOST

11.PŘÁTELÉ

12.UZAVŘENÉ PROSTORY, NEVĚDOMÍ

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ VAŠEHO DÍTĚTE

VAŠE DÍTĚ

Ve Vesmíru je obsaženo vše, co potřebujeme k tomu, abychom mohli žít svůj život naplno. Výše jsme si vyjmenovali dvanáct vesmírných energií, které nám v tom pomáhají, a také dvanáct životních oblastí, které nám umožňují žít život v celé jeho šíři a naplno.

To, čím nám napovídá Vesmír z okamžiku narození, je postavení vesmírných těles. Podle toho lze snadno rozpoznat, jaké jsou vesmírné úkoly i u Vašeho dítěte s Tourettovým syndromem. Stačí k tomu velice málo; údaje o narození.

Všechno v životě začíná prvním nádechem a prvním zakřičením. Tím dává děťátko najevo, že je mezi námi a dává o sobě vědět hlasitým způsobem, abychom si toho všimli.

A právě toto je okamžik, kdy se můžeme začít seznamovat s tím, co je uvedeno v TABULCE Z OKAMŽIKU NAROZENÍ, abychom z toho mohli později čerpat. Začneme VIZÍ KE SJEDNOCOVÁNÍ.

VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ u VAŠEHO DÍTĚTE

Vaše VIZE i VIZE Vašeho dítěte je, stejně jako u všech ostatních generací, naznačena energií SJEDNOCOVÁNÍ, což  je energie, která pomáhá projevem „Božského Já“, tedy všeobjímající lásky, k uskutečnění „božského záměru“, a sice ke SJEDNOCENÍ, protože v rámci Vesmíru jsme  si všichni rovni. Nejinak je tomu i u Vás a Vašeho dítěte.

VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ u VAŠEHO DÍTĚTE Jméno a příjmení dítěte
  VIZE ENERGIE K uskutečnění VIZE Vašeho dítěte se celá jeho generace SJEDNOCUJE pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM. Dítě PŘIJÍMÁ především inspiraci, ale stejně tak se může lehce objevit chaos a zmatené myšlení. Zvolte položku.VIZE SJEDNOCOVÁNÍ v životní oblasti či oblastech Vaše dítě SJEDNOCUJE při svém uplatnění ve SPOLEČNOSTI.  

K uskutečnění této VIZE potřebuje Vaše dítě níže uvedené SCHOPNOSTI.

SCHOPNOSTI u VAŠEHO DÍTĚTE

Jméno a příjmení dítěte

ŽITÍ, MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ

U těchto SCHOPNOSTÍ uplatňuje Vaše dítě tyto Energie  v těchto životních Oblastech

ENERGIE ŽITÍ Při ŽITÍ uplatňuje Vaše dítě ANALYZOVÁNÍ na základě svých pocitů. V životní oblasti Vaše dítě uplatňuje energii ŽITÍ ve své RODINĚ, PŮVODU, NÁRODU, VLASTI….ENERGIE MYŠLENÍ Při MYŠLENÍ uplatňuje Vaše dítě energii NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ. V životní oblasti Vaše dítě uplatňuje energii MYŠLENÍ prostřednictvím ZÁJMŮ, ZÁLIB, HER a také při kontaktu s DĚTMI.KOMUNIKACE v životní oblasti či oblastech Vaše dítě uplatňuje KOMUNIKACI jako OSOBNOST a také v UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH (léčebny, ústavy, kláštery, vězení, kasárna), čerpá také z NEVĚDOMÍ, tedy z toho, co bylo v minulosti vytěsněno dítětem samotným nebo jeho předky.  ANALYZOVÁNÍ v životní oblasti Vaše dítě uplatňuje citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ prostřednictvím ZÁJMŮ, ZÁLIB, HER a také při kontaktu s DĚTMI. Zvolte položku.

                                                                     K uskutečnění VIZE Vaše dítě dále potřebuje OCENĚNÍ a ZDROJE

OCENĚNÍ a ZDROJE VAŠEHO DÍTĚTE

Jméno a příjmení dítěte

Zde jde především o OCENĚNÍ vlastních osobních schopností a u ZDROJŮ jde především o to, čeho se Vašemu dítěti dostává v bohaté míře.

U OCENĚNÍ a ZDROJŮ uplatňuje Vaše dítě tyto Energie  v těchto životních Oblastech

OCENĚNÍ Při OCENĚNÍ Vašemu dítěti nejvíce pomáhá TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. V životní oblasti Vaše dítě uplatňuje OCENĚNÍ v BLÍZKÉM OKOLÍ (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ.ZDROJE Při OCENĚNÍ je nejsilnějším ZDROJEM Vašeho dítěte ANALYZOVÁNÍ na základě vlastních pocitů. V životní oblasti Vaše dítě uplatňuje tento nejsilnější ZDROJ ve své RODINĚ, PŮVODU, NÁRODU, VLASTI….

K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také PROSTŘEDKY a PLÁN

PROSTŘEDKY a PLÁN

Jméno a příjmení dítěte

Zde jde především o to, aby mělo dítě pro uskutečnění své VIZE dostatek PROSTŘEDKŮ a dále je třeba mít stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit.

V případě Vašeho dítěte je to takto:

PROSTŘEDKY Pro Vaše dítě je nejdůležitějším PROSTŘEDKEM při uskutečnění jeho VIZE TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. Při  ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ uplatňuje Vaše dítě TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci s převzetím vůdčí role. V životní oblasti Vaše dítě ZÍSKÁVÁ PROSTŘEDKY v BLÍZKÉM OKOLÍ (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ.PLÁN Životní oblast, kde musí Vaše dítě tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na něm pracovat, jsou jeho PARTNERSKÉ VZTAHY pro SPOLUPRÁCI Plnění PLÁNU se týká i hlubokého pochopení druhých lidí – PARTNERŮ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH též za pomoci astrologie či psychologie, a také PENĚZ DRUHÝCH LIDÍ (úvěry, půjčky, hypotéky, investice atd