AKČNÍ PLÁN K USKUTEČNĚNÍ VIZE

TABULKA Z OKAMŽIKU MÉHO NAROZENÍ

Jak je to u Vašeho dítěte?

Nyní se tedy pojďme seznámit s vytvářením PLÁNU tak, abychom mu dobře rozuměli. Nejprve se seznámíme s TABULKOU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ. Z té musí být patrné:

  • pro koho je zpracována; tedy Jméno a příjmení dítěte.
  • Datum narození, protože s každým datem narození jsou dány konkrétní energetické hodnoty určující životní úkoly
  • Místo narození, protože toto místo má na mapě své vlastní souřadnice, které určují vesmírné dění.
  • Čas narození je důležitý pro určení životních oblastí, ve kterých se projevují jednotlivé energie.

Všechny TABULKY s PLÁNEM tedy budou zpracovány podle tohoto postupu. Pro názornost Vám nejprve představím mou vlastní TABULKU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ.

POKRAČOVAT 28.9.2023 20.45

TABULKA Z OKAMŽIKU MÉHO NAROZENÍ A PROSTŘEDKY

Jana Mašková

Máme-li začít s uskutečňováním VIZE, musíme počítat také s tím, že budeme procházet určitým procesem, který bude nutné respektovat a brát v potaz. Jedná se o na sebe navazující NÁSTROJEPROSTŘEDKY které tvoří jeden celek.

NÁSTROJE, PROSTŘEDKY a VIZE PRO SJEDNOCOVÁNÍ

NÁSTROJE a PROSTŘEDKY jsou vlastně jakési stupnice HODNOT a POSTOJŮ, které Vám pomáhají při uskutečnění Vaší VIZE a také VIZE Vašeho dítěte. Tyto nástroje a PROSTŘEDKY jsme si rozebrali trochu podrobněji již v jedné z minulých částí, takže nyní si je jen připomeneme. Jedná se o tyto nástroje a PROSTŘEDKY představující STUPNICE HODNOT a POSTOJŮ.STUPNICE HODNOT a POSTOJŮ

Jsou to:

1. STAV VĚDOMÍ, NASTAVENÍ DUŠE, PŘÍSTUP

2. CHOVÁNÍ, PORUCHY CHOVÁNÍ

3. SOUBOR PŘESVĚDČENÍ

4. AKCE, ŘEŠENÍ

5. VÝSLEDKY

6. VÝKONNOST

A aby byl výčet úplný, přidáme ještě další faktory, o kterých jsme dosud nehovořili. Všechny tyto faktory pak doplníme do TABULKY z okamžiku mého narození, s níž budeme dále pracovat.

SCHOPNOSTI

ŽITÍ, MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ,

U těchto SCHOPNOSTÍ uplatňujete tyto Energie v těchto životních Oblastech

 ŽITÍ Zvolte položku. Zvolte položku.  MYŠLENÍ Zvolte položku. Zvolte položku. KOMUNIKACE Zvolte položku. Zvolte položku.  ANALYZOVÁNÍ Zvolte položku. 
K uskutečnění VIZE dále potřebujete OCENĚNÍ a ZDROJE OCENĚNÍ a ZDROJE Zde jde především o OCENĚNÍ Vašich vlastních osobních schopností a u ZDROJŮ jde především o to, čeho se Vám dostává v bohaté míře. U OCENĚNÍ a ZDROJŮ uplatňujete tyto Energie v těchto životních Oblastech OCENĚNÍ Zvolte položku. Zvolte položku. ZDROJ Zvolte položku. Zvolte položku.
K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také PROSTŘEDKY a PLÁN PROSTŘEDKY a PLÁN Zde jde především o to, abychom měli pro uskutečnění své VIZE dostatek PROSTŘEDKŮ a dále je třeba mít stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit. Ve Vašem případě je to takto: PROSTŘEDKY Zvolte položku. Zvolte položku. Zvolte položku.           PLÁN Zvolte položku. Zvolte položku. PLÁN          

Jsou to:

STUPNICE HODNOT a POSTOJŮ

1. STAV VĚDOMÍ, NASTAVENÍ DUŠE, PŘÍSTUP

2. CHOVÁNÍ, PORUCHY CHOVÁNÍ

3. SOUBOR PŘESVĚDČENÍ

4. AKCE, ŘEŠENÍ

5. VÝSLEDKY

6. VÝKONNOST

I.PLÁN (BUDOVÁNÍ; Kozoroh)

My se v této části pokusíme rozlišit, kdy použít hmotný a kdy nehmotný faktor. To půjde celkem snadno, protože jsme si již celou řadu těchto faktorů naznačili a vysvětlili. Nyní se pokusíme poskládat všechno do jednoho celku, aby to dávalo smysl a také to souznělo s tím, co jsme si dosud řekli

Začneme tedy stupnicí hodnot a postojů.

STUPNICE HODNOT a POSTOJŮ

Jsou to:

  1. STAV VĚDOMÍ, NASTAVENÍ DUŠE, PŘÍSTUP
  2. CHOVÁNÍ, PORUCHY CHOVÁNÍ
  3. SOUBOR PŘESVĚDČENÍ
  4. AKCE, ŘEŠENÍ
  5. VÝSLEDKY
  6. VÝKONNOST