Co se bude dít do konce 21.století?

POSILOVÁNÍ a OSVOBOZOVÁNÍ (Pluto ve Vodnáři)

ZÍSKÁVÁNÍ a ANALYZOVÁNÍ (Mars v Panně) – 17.6.-7.8.2025

ZÍSKÁVÁNÍ a NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ (Mars ve Váhách) – 7.8.-22.9.2025

ZÍSKÁVÁNÍ a TOUHA

Již nyní můžeme odhadovat, že na podzim roku 2024 dojde k nějaké změně, pro kterou se připravovaly podmínky již v roce 2023 v létě. Nejprve je nutné vše řádně ZANALYZOVAT (10.7.-27.8.2023, 17.6.-7.8.2025), pak začít spolupracovat (POZOR NA AGRESIVITU VE VZTAZÍCH! 27.8.-12.10.2023, 7.8.-22.9.2025)a  na začátku roku 2024 a na přelomu let 2025-2026 (4.1.-13.2.2024, 15.12.2025-23.1.2026) nejspíš proběhne proces, ve kterém bude BUDOVÁN nějaký PLÁN pro OSVOBOZENÍ od toho, co nás omezuje (13.2.-23.3.2024, 23.1.-2.3.2026), abychom mohli jen PŘIJÍMAT to, co k nám přichází (nejlépe inspiraci) (23.3.-30.4.2024, 2.3.-9.4.2026). Pak už může začít něco nového (30.4.2024-9.6.2024, 9.4.2026-18.5.2026), co nejspíš napomůže STABILIZACI situace; to ovšem pouze za předpokladu, že zůstane zachováno to, co je přirozené a o co je třeba PEČOVAT, aby to zůstalo zachováno.

Negativní projev PROSTŘEDKY a PÉČE Přecitlivělost, péče o to, co není přirozenéPozitivní projev PROSTŘEDKY a PÉČE PÉČE o rodinu, původ, národ, vlast, planetu Zemi a to přirozené
K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také ZKOUŠKA a PLÁN VESMÍRNÁ ZKOUŠKA a PLÁN Zde jde především o to, abyste měli pro uskutečnění své VIZE stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit, a abyste měli možnost si celý PLÁN vyzkoušetVESMÍRNÁ ZKOUŠKA z okamžiku narození: Energie; NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ VESMÍRNOU ZKOUŠKU pro uskutečnění Vaší VIZE si z okamžiku narození s karmickou planetou Saturn plníte NAVAZOVÁNÍM VZTAHŮ. VESMÍRNÁ ZKOUŠKA; EMOČNÍ TABULKA: Energie; PŘIJÍMÁNÍ[JM1]  V současné době je VESMÍRNOU ZKOUŠKOU s planetou Saturn prověřována Vaše VIZE pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace. VESMÍRNÁ ZKOUŠKA z okamžiku narození: ŽIVOTNÍ OBLAST Z okamžiku narození Vy osobně s planetou Saturn plníte VESMÍRNOU ZKOUŠKU v BLÍZKÉM OKOLÍ (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ. VESMÍRNÁ ZKOUŠKA; EMOČNÍ TABULKA: ŽIVOTNÍ OBLAST V současné době prověřujete VESMÍRNOU ZKOUŠKU s planetou Saturn v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU. VESMÍRNÁ ZKOUŠKA: Energie: NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ; PŘIJÍMÁNÍ V současné době je VESMÍRNOU ZKOUŠKOU s planetou Saturn prověřována Vaše VIZE pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace. Právě tato energie Vám může napovědět, jak dalece jsou důvěryhodné  Vaše VZTAHY a jak dalece s nimi můžete spolupracovat a inspirovat se. PLÁN Životní oblast, kde musím tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na něm pracovat, je moje vlastní OSOBNOST.           PLÁN Životní oblast, kde musím tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na něm pracovat, se týká hlubokého pochopení druhých lidí, především PARTNERŮ v mých BLÍZKÝCH VZTAZÍCH.. Patří sem také „peníze druhých lidí“(faktury, složenky, úvěry, hypotéky atd.,   PLÁN          

EMOČNÍ TABULKA PRO KOLEGOVU VIZI

KOLEGA

PLÁN a ZKOUŠKA; PŘIJÍMÁNÍ (Saturn)

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA v PŘIJÍMÁNÍ (7.3.2023-25.5.2025. 1.9.2025-14.2.2026)

Toto období je skutečnou vesmírnou ZKOUŠKOUPlaneta Saturn jako Vesmírný učitel prověřuje, jak je plán připraven. Je-li vše v pořádku, pak můžeme v tomto období jen PŘIJÍMAT inspiraci a s její pomocí BUDOVAT nový řád. ANO, PRÁVĚ V POUHÉM PASIVNÍM PŘIJÍMÁNÍ TOHO, CO PŘICHÁZÍ A INSPIRUJE, JSME NYNÍ VESMÍREM ZKOUŠENI. V tomto čase se prověřuje to, jaké jsme si v minulých 2,5 letech připravili podmínky pro OSVOBOZOVÁNÍ, abychom mohli nyní skutečně pouze PŘIJÍMAT inspiraci. To je velice důležité, protože podobnou šanci má lidstvo vždy pouze jednou za 30 let. Tentokrát nám dává Vesmír šanci plnit si svou VESMÍRNOU ZKOUŠKU pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace v období 7.3.2023-25.5.2025. 1.9.2025-14.2.2026. V tomto období se zaměřte na místo, kde jen pasivně PŘIJÍMÁTE (znamení Ryby) s nechte se inspirovat k BUDOVÁNÍ pevně daného PLÁNU a ŘÁDU. Vše máte uvedeno v tabulce.

Negativní projev PLÁN a ZKOUŠKA Přehnané hromadění majetku a peněz nebo naopak finanční problémy, pocity méněcennosti, neznalost vlastní hodnotyPozitivní projev PLÁN a ZKOUŠKA STABILIZOVÁNÍ toho, s čím bylo začato, na úrovni finanční (finanční soběstačnost), prostorové (vymezení prostoru) a citové (uvědomění si své vlastní hodnoty).

Toto je tabulka připravená pro Váš AKČNÍ PLÁN a pro Vaši VIZI vycházející z Vašeho současného emočního stavu. Tato tabulka slouží k tomu, abych Vám zde vyznačila, jaké energie na Vás působí a jak to ovlivňuje Váš současný život v porovnání s tím, jak to bylo v okamžiku Vašeho narození.

Při procesu, který je vylíčen v této EMOČNÍ TABULCEprojevujte svou energii  pozitivně. Ne vždy je to však možné. Pokud při budování PLÁNU něco chybí, může se objevit frustrace. A právě o frustraci se dočtete ve FRUSTRAČNÍ TABULCE.