do 1823 – POSILOVÁNÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ

1823-1853 – POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST

I v 19.století budeme sledovat dění v Čechách i ve světě. Začneme Spojenými státy americkými. S tím, co se dělo ve Spojených státech v 19.století, se seznámíte v e-booku, který si můžete stáhnout níže.

Z řádu, který byl v závěru 18.století BUDOVÁN a který navázal na to, co vzniklo při minulém POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST v letech 1577-1607, se následně v 19.století vyvinulo něco nového, a to v letech 1823-1853, kdy byl tento počátek zdůrazňován.

Třicet let trvání tohoto působení poukazuje na VESMÍRNOU ZKOUŠKU lidstva, která souvisela se stabilizováním, tedy vymezením toho, co vzniklo v roce 1821, kdy byl při duchovním rozvoji lidstva patrný také DUCHOVNÍ RŮST při aktivní fyzické ČINNOSTI pro vlastní přežití, jejímž negativním projevem je agresivita.

Jak je patrné z následujícího přehledu, namísto DUCHOVNÍHO RŮSTU bylo v 19.století patrné přehánění a namísto pevné STABILIZACE pak přišlo přehnané hromadění majetku a narušování území

TŘICETILETÉ TRVÁNÍPOUKAZUJE NA VESMÍRNOU ZKOUŠKU Co se tedy dělo v první polovině 19.století při POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST? Začneme ve Spojených státech amerických…

To bylo v době, kdy lidstvo HLEDALO nějakou společnou cestu pro SJEDNOCENÍ, s čímž ovšem zase mohl být spojený nějaký klam, protože v tom roce bylo všechno to DUCHOVNÍ opět ANALYZOVÁNO intelektem na osobní rovině a přizpůsobováno osobním potřebám… Pojďme se ale podívat na to, v čem je i 19.století podobné druhému desetiletí 21.století a v čem se naopak odlišuje…

1823-1853 – POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST

To bylo v době, kdy lidstvo HLEDALO nějakou společnou cestu pro SJEDNOCENÍ, s čímž ovšem zase mohl být spojený nějaký klam, protože v tom roce bylo všechno to DUCHOVNÍ opět ANALYZOVÁNO intelektem na osobní rovině a přizpůsobováno osobním potřebám… Pojďme se ale podívat na to, v čem je i 19.století podobné druhému desetiletí 21.století a v čem se naopak odlišuje… 1818-18URAN,NEPTUN VE STŘELCI,

1823-1853 – POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST

Z řádu, který byl v závěru 18.století BUDOVÁN a který navázal na to, co vzniklo při minulém POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST v letech 1577-1607, se následně v 19.století vyvinulo něco nového, a to v letech 1823-1853, kdy byl tento počátek zdůrazňován.

Třicet let trvání tohoto působení poukazuje na VESMÍRNOU ZKOUŠKU lidstva, která souvisela se stabilizováním, tedy vymezením toho, co vzniklo v roce 1821, kdy byl při duchovním rozvoji lidstva patrný také DUCHOVNÍ RŮST při aktivní fyzické ČINNOSTI pro vlastní přežití, jejímž negativním projevem je agresivita.

Jak je patrné z následujícího přehledu, namísto DUCHOVNÍHO RŮSTU bylo v 19.století patrné přehánění a namísto pevné STABILIZACE pak přišlo přehnané hromadění majetku a narušování území

TŘICETILETÉ TRVÁNÍPOUKAZUJE NA VESMÍRNOU ZKOUŠKU Co se tedy dělo při POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST v 19.století? Začneme ve Spojených státech amerických…

1843–1851 – PROBUZENÍ skrze ČINNOST

1850-1884,od 2097–POSILOVÁNÍ skrze STABILIZOVÁNÍ

Nyní, v druhém desetiletí 21.století, stojíme na křižovatce nové epochy lidstva a utváříme si řád, kterým se bude lidstvo řídit v příštích 250ti letech. V tomto řádu vycházíme z toho, co vzniklo právě v průběhu 19.století na počátku průmyslové revoluce. Při BUDOVÁNÍ nového řádu bychom se však měli vyvarovat chyb, kterých se lidstvo v minulosti dopustilo. Zvlášť závažném v tomto ohledu bylo období druhé poloviny 19.století, protože v té době, konkrétně v letech 1851-1884, docházelo k ovládání prostřednictvím peněz a také k narušování výsostného území národů a států. Co se v té době dělo? Pojďme opět otevřít knihy o historii

1851–1858 – PROBUZENÍ skrze STABILIZOVÁNÍ

1848-1861 – SJEDNOCOVÁNÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ

Důležité a zásadní roky 1851-1894 a POSILOVÁNÍ skrze STABILIZOVÁNÍ

Značnou část 2.poloviny 19.století probíhal proces proměny, v němž bylo možné POSÍLIT svou moc a vliv k ovládnutí svého života při STABILIZOVÁNÍ, a to v letech 1851-1894, což se projevovalo narušováním území a následným ovládáním, především penězi

·        1874-1889 a SJEDNOCOVÁNÍ skrze STABILIZOVÁNÍ

K POSILOVÁNÍ skrze STABILIZOVÁNÍ se v letech 1874-1889 přidalo také SJEDNOCOVÁNÍ skrze STABILIZOVÁNÍ…

19.století bylo bohaté na události, proto se jedná o velké množství informací. Z toho důvodu jsem 19.století rozdělila do několika sekcí.

19.století – Čechy

19.století – USA

19.století-Anglie

V každé z těchto sekcí naleznete nejen informace o momentálním dění té doby, navíc zde naleznete i úryvky z knih, které tuto dobu vystihují. Můžete si tak vytvářet jakýsi „příběh o historii“ i na základě osobních příběhů lidí tehdy žijících. V každé z částí se seznámíte také s tím, za jakého vesmírného působení k událostem došlo.

Ve 21.století musíme všechny ty uplynulé události přehodnotit, posoudit z hlediska našich současných zkušeností, které z těch minulých kroků byly životaschopné a skutečně pomáhaly a které byly naopak destruktivní a pro budoucnost si vybrat takové, které budou pomáhat, protože právě nyní vytváříme systém pro nový začátek, který bude patrný při průchodu planety Pluto znamením Kozoroh v letech???

Podobně jako v USA budeme si i v Anglii všímat osobností. V době druhé poloviny 19.astoletí získával své životní zkušenosti budoucí politik Winston Churchil…. Stáhněte si e-book, kde je psáno o osudech Winstona Churchila z druhé poloviny 19.století opsané z knihy „Život sira Winstona Churchilla“ od Jaroslava Matějky.

I v 19.století budeme sledovat dění v Čechách.

Druhá polovina 19.století

1851-1884 – POSILOVÁNÍ skrze STABILIZOVÁNÍ

1882-1914 – POSILOVÁNÍ skrze KOMUNIKACI

Z řádu, který byl v závěru 18.století BUDOVÁN a který navázal na to, co vzniklo při minulém POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST v letech 1577-1607, se následně v 19.století vyvinulo něco nového, a to v letech 1823-1853, kdy byl tento počátek zdůrazňován.

Třicet let trvání tohoto působení poukazuje na VESMÍRNOU ZKOUŠKU lidstva, která souvisela se stabilizováním, tedy vymezením toho, co vzniklo v roce 1821, kdy byl při duchovním rozvoji lidstva patrný také DUCHOVNÍ RŮST při aktivní fyzické ČINNOSTI pro vlastní přežití, jejímž negativním projevem je agresivita.

Jak je patrné z následujícího přehledu, namísto DUCHOVNÍHO RŮSTU bylo v 19.století patrné přehánění a namísto pevné STABILIZACE pak přišlo přehnané hromadění majetku a narušování území

V této časti se seznámíte s tím, co se dělo v závěru 18.století. Postupně zjistíte, že něco podobného se děje i v současnosti a že v současnosti se de facto završuje to, co se událo v závěru 18.století. Mimoto se seznámíte s tím, jaké bylo v té době patrné vesmírné dění.