Zde se soustředíme spíše na události mého osobního života a zmíníme se i o některých událostech v naší zemi. Budete tak mít možnost se seznámit s tím, jak si ovládat svůj vlastní život.

V roce 2023 dostane lidstvo příležitost se skutečně vnitřně OSVOBODIT od toho, co nás omezuje. To, co nás nejvíce omezuje, je však především naše zastaralé myšlení a neplatné vzorce chování, jimiž se řídíme, i když nám způsobují problémy. Leckdy bývá příčinou i to, že neznáme úplnou pravdu a skutečnost, jaká je. Projekt využívající „správného načasování“, dává příležitost začít s něčím zcela novým a neotřelým tak, aby mohly být objektivně řešeny i všechny problémy současnosti.

Budete-li chtít si ve svém životě ověřit, jak funguje „správné načasování“, budete mít příležitost již v roce 2023. Systém „správného načasování“ jsem odhalila v roce 2013 a testovat jsem jej začala od roku 2014. Nyní dávám tuto příležitost i vám.

V tomto ročním projektu obdržíte informace o tom, čím bude výjimečný rok 2023 a čemu v době výjimečného působení věnovat pozornost ve svém horoskopu narození a tím i ve svém životě. Uvedena budou přesná období působení ve dnech. Pojďme společně dokázat, že využitím správného načasování můžeme společnými silami dokázat to, co se zdá být nemožné!

Tento projekt bude přístupný na přelomu prosince a ledna. Sledujte tuto stránku, až bude projekt aktuální, naleznete zde odkaz, případně vyplňte níže uvedený formulář a já vám informaci o projektu zašlu mailem.

Podrubrika Podrubriky Rok 2023 a budoucnost – Pro ČLENY

X. SPOLEČNOST

Abychom pochopili současnost, je třeba hluboké poznání minulosti. S tím se seznámíš v níže uvedeném videu. V. Pjakin nás informuje o tom, jak je to s řízením dnešní společnosti. Video je v ruštině s českými titulky.

VIDEO
V. Pjakin, Otázky a odpovědi – speciální díl o GP a struktuře elit (z 7.8.2014)
Podívat se na video

Na výše uvedené video bylo skutečně možné se podívat ještě na přelomu let 2021-2022, ale pokud si kliknete na odkaz, pak si přečtete, že video bylo odstraněno, protože porušuje pravidla o projevech nenávisti. Vzhledem k tomu, že jsem s něčím takovým počítala, přepsala jsem přednášku a ty si můžeš níže stáhnout e-book s mým komentářem.

V.-Pjakin-Otazky-a-odpovedi-specialni-dil-o-GP-a-strukture-elitStáhnout

Nová pravidla by měla namísto „pravidel projevu nenávisti“ spíše stanovovat „pravidla projevu lásky a spolupráce“ a k tomu je nutné leckdy přijmout i to, co bychom nejraději vůbec nevěděli a přesto se jedná o něco, co je pravdivé. Jak je patrné z uvedeného, je zde nastavený systém, který je udržován určitou skupinou lidí, do níž se zapojují vybraní jedinci. Proč se ale do této skupiny zařazují pouze vybraní jedinci? Systém přece musí dávat šance k uplatnění komukoli, nejenom těm „vyvoleným“. A tak zde máme výzvu – pojďme utvářet systém, do kterého se může zapojit kdokoliv. A čerpejme přitom z toho přirozeného, co tady již bylo a co se osvědčilo. To je ta nejjednodušší cesta – „cesta běhu vody“, jak se říká. I voda si volí svou cestu sama, překážky obchází nebo proráží, podle toho, jakou má sílu, a její proud nabývá stále na síle jenom tím, že teče přirozeně. Pojďme to udělat, jako ta voda, každý sám za sebe a tak, abychom se všichni cítili dobře a měli jsme k životu a také k přežití to, co potřebujeme. 

KROK 11 je o sdílení společných ideálů. Lidé se sdíleli odjakživa a o Češích to platí dvojnásob. Pojďme pohlédnout do minulosti z poněkud jiného úhlu pohledu – z toho univerzálního. S tímto poznáním se propracujeme k tomu, že období let 2012-2026 odpovídá v určitém smyslu letům 1847-1862. Přitom zjistíme, že již v té době měli lidé potřebu se spojovat a vytvářet spolky, v nichž mohli uplatnit své vlastní já. O tom, že měl vznik těchto spolků své opodstatnění, svědčí to, že spolky, které v Čechách vznikly v 19.století, existují dodnes – jsou to Sokolové a Baráčníci.

TJ SOKOL

Tělocvičná jednota Sokol vznikla v roce 1861.

TJ Sokol
Spolek vznikl v roce 1861 
HISTORIE SOKOLA

Tělocvičná jednota Sokol má za cíl především udržovat tělesnou kondici pravidelným cvičením. Je zde však ještě další spolek, který vznikl v 19.století a jehož úkolem je udržování lidových tradic. 

Baráčníci

Tento spolek byl založen o něco později, ale jeho vznik probíhal souběžně se Sokolem.

Baráčníci
Spolek byl založen v roce 1869 
HISTORIE
ČESKÉHO BARÁČNICTVA

Jak je to se spoluprací států?

Nejen lidé se spojují. Potřebu spojovat se mají i jednotlivé státy. Po druhé světové válce bylo nutné především stabilizovat hospodářství, a tak vznikla Rada vzájemné hospodářské pomoci, zkráceně RVHP, kdy si hospodářsky vzájemně pomáhaly státy socialistického bloku. Mimoto se státy spojily také z hlediska společné obrany a bezpečnosti ve Varšavské smlouvě. A jaký byl výsledek této spolupráce? To se dozvíte níže v příspěvku „Hostýn v úplňku“.

1988-1996-Hostyn-v-uplnkuStáhnout

RVHP i Varšavská smlouva byly po roce 1989 zrušeny a Československo rozděleno. Česká republika pak vstoupila do NATO, čemuž se podřídilo všechno to, co se dělo v naší armádě. Více o tom v níže uvedeném příspěvku „Armáda včera a dnes … A co zítra?“ z roku 2018.

armada-vcera-a-dnes-a-co-zitraStáhnout

Jak je to ve 21.století?Jde především o převzetí zodpovědnosti

Jaký máte pocit z výše uvedených informací? Právě naše vnitřní pocity jsou tím, čemu musíme věnovat pozornost i při sdílení společných ideálů. Zahrnuje současný stav armády to, co souvisí s univerzálními principy? Je naše armáda současnosti stvořená pro ŽIVOT? Za co asi zodpovídají současní armádní velitelé?

Pokud hovoříme o převzetí zodpovědnosti, pak se musíme ptát, zda v České republice existuje politické hnutí, které by mohlo zastupovat všech 12 univerzálních principů?

Jak se sdružují Češi ve 21.století?

Odpověď na výše uvedenou otázku ohledně politického hnutí, které by mohlo zastupovat všech 12 univerzálních principů, je kladná. Takové hnutí existuje nebo spíš existovalo. Jedná se o hnutí PRAMENY. Hnutí PRAMENY bylo zaspáno do rejstříku 3.8.2021 a o dva měsíce později mělo své kandidátky v parlamentních volbách ve všech regionech naší vlasti.  Jedná se o seskupení devíti subjektů, přičemž zapojit se do dění mohli i jednotlivci. V současné době jsou všechny zúčastněné subjekty i nadále v kontaktu, ale již ne pod hlavičkou PRAMENY.

 Jedním z PRAMENŮ v roce 2021 byla také skupina OTEVŘENÍ VĚDCI, kteří mj. poukazují na nutnost změnit vědecký přístup k životu na spirituální úroveň.

Výzva skupiny OTEVŘENÍ VĚDCI

Skupina-OV-bez-obrStáhnout

Tato výzva ke mně přišla v roce 2018 od jedné mé klientky, která už nechtěla dále pokračovat v hlubokém poznání života s mými projekty. Je to tak v pořádku, každý má svobodnou volbu a může se svobodně rozhodovat i v souvislosti s univerzálními projekty. V roce 2018 v té chvíli něco končilo a zároveň něco začínalo – končila má spolupráce s mou klientkou a začínala moje spolupráce se skupinou Otevřených vědců. Tak by to mělo být s každým konáním člověka. Pokud něco splní svůj účel, skončí to a začne něco nového. K čemu vedla moje spolupráce se skupinou Otevřených vědců, to se dočteš v KROKU 12.