I 20.století bylo bohaté na události, v této části přidám i své osobní zážitky a vzpomínky a také zážitky a vzpomínky mé maminky, abyste měli možnost se seznámit nejenom s tím, jaká byla daná doba, ale také s tím, jak danou dobu prožívali obyčejní lidé.

uran ve střelci – 1897-1904

neptun v blížencích – 1887-1902

pluto v blížencích – 1882-1914

Z tohoto přehledu je patrné, že nejdůležitější jsou období průchodu planety Pluto

uran ve střelci – 1897-1904

neptun v blížencích – 1887-1902

pluto v blížencích – 1882-1914

vzhledem k tomu, že Neptun a Pluto jsou dvě nejpomaleji se pohybující planety, přičemž jedna z nich „nechává rozpouštět“ (Neptun) to, co Uran „rozbil“ a druhá to, co ještě zbylo a přitom nemá opodstatnění, totálně zničí (nejde-li to jinak, tak destrukcí), aby na tom místě mohlo „vyrůst“ něco nového (Pluto), budeme se zajímat o to, na jaké období tento čas navazuje – jedná se o období, během něhož planeta Uran procházela znamením Blíženci. což bylo v letech 1858-1866. To, jak se v těchto letech „PROBOUZELO skrze KOMUNIKACI“ se doráželo v závěru 19.a na počátku 20.století při SJEDNOCOVÁNÍ a POSILOVÁNÍ vlastní moci k ovládnutí svého života.

Z tohoto přehledu je patrné, že nejdůležitější jsou období průchodu planety Pluto

jupiter ve střelci

saturn v Kozorohu

To bylo v době, kdy lidstvo HLEDALO nějakou společnou cestu pro SJEDNOCENÍ, s čímž ovšem zase mohl být spojený nějaký klam, protože v tom roce bylo všechno to DUCHOVNÍ opět ANALYZOVÁNO intelektem na osobní rovině a přizpůsobováno osobním potřebám… Pojďme se ale podívat na to, v čem je i 19.století podobné druhému desetiletí 21.století a v čem se naopak odlišuje… 1818-18URAN,NEPTUN VE STŘELCI,

1823-1853 – POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST

Z řádu, který byl v závěru 18.století BUDOVÁN a který navázal na to, co vzniklo při minulém POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST v letech 1577-1607, se následně v 19.století vyvinulo něco nového, a to v letech 1823-1853, kdy byl tento počátek zdůrazňován.

Třicet let trvání tohoto působení poukazuje na VESMÍRNOU ZKOUŠKU lidstva, která souvisela se stabilizováním, tedy vymezením toho, co vzniklo v roce 1821, kdy byl při duchovním rozvoji lidstva patrný také DUCHOVNÍ RŮST při aktivní fyzické ČINNOSTI pro vlastní přežití, jejímž negativním projevem je agresivita.

Jak je patrné z následujícího přehledu, namísto DUCHOVNÍHO RŮSTU bylo v 19.století patrné přehánění a namísto pevné STABILIZACE pak přišlo přehnané hromadění majetku a narušování území

TŘICETILETÉ TRVÁNÍPOUKAZUJE NA VESMÍRNOU ZKOUŠKU Co se tedy dělo při POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST v 19.století? Začneme ve Spojených státech amerických…

co se dělo v letech 1935-1938. Opět se vrátíme do 30.let 20.století.

V dnešním mailu se posuneme do roku 1938 a řekneme si, co se v té době dělo.

STABILIZOVÁNÍ a OSVOBOZOVÁNÍ

I v tomto roce probíhalo originální STABILIZOVÁNÍ situace, ale tentokrát bylo toto STABILIZOVÁNÍ v rozporu s tím, co představuje OSVOBOZOVÁNÍ, které bylo v tom roce také aktuální. Tento rozpor způsoboval vnitřní nervozitu na osobní rovině

a negativní projev ve vnějším projevu, což byly vzpoury a protesty a také  hromadění majetku.

Rok 1938

Rok 1938 byl rokem, kdy se lidstvo OSVOBOZOVALO. V tom roce bylo možné se OSVOBODIT něčím, co bylo naprosto originální a nové. Negativním projevem  OSVOBOZENÍ je vzpoura a prostesty… 

Bude se to znovu opakovat…!

Výše uvedený přehled  od si tedy přečtěte pozorně! Období  odpovídá období ! Něco podobného se tedy děje i v současnosti, a tak je třeba se právě TADY a TEĎ čas na to, abychom se seznámili s tím, jaké pocity měli ti, kteří se v roce 1938 po Mnichovu zapojili do obrany státu. Možná nám přávě toto poznání odpoví na otázku – bylo možné druhé světové válce zabránit? 

Odpověď nám dává Ludvík Svoboda v knize Cestami života. Po přečtení toho, co je uvedeno na odkazu níže, Vám možná dojde, jak to ve skutečnosti bylo:

Ludvík Svoboda – Cestami života – vyd.1971 – Rok 1938

Ludvík Svoboda – Cestami života – vyd.1971 – Rok 1938

Rok 1938 – Mnichovská zrada

To, co je uvedeno výše, vyvrcholilo tím, co je dnes označováno jako „Mnichovská zrada“. Právě o tom, jak tento proces probíhal, máme svědectví nejvěrnější – přímo od tehdejšího československého prezicenta Edvarda Beneše. 

Kniha „Mnichovské dny“ – Dr. Edvard Beneš

Zde je přehled veškeré korespondence, která byla vyměněna mezi československým prezidentem Edvardem Benešem a německou stranou.

JM/Dobrá. Z přehledu dějin jsme se tedy seznámili s tím, co se děje, když lidé proti sobě bojují a škodí si. Tuto zkušenost tedy již lidstvo má a jde o zkušenost velice bohatou, ale spíše nepříjemnou.

Na samotném počátku této zkušenosti byla Darwinova teorie o přežití druhů s poukázáním na to, že aby člověk přežil, musí zabíjet. Tím se člověk pasoval do role zvířete, které nepřemýšlí, ale jedná pouze pudově. Jenže člověk má ještě něco, s čím se dosud nepočítalo. Tím „něčím“ jsou CITY.

A právě CITY jsou tím, z čeho budeme vycházet v nové filozofii, protože právě CITY rozhodují o tom, jestli náš život bude opravdu šťastný. Nevěříte? Hned vám to vysvětlím.

Všechno začíná už v rodině, to je ten úplný základ. Pokud člověk dostane v rodině dobrý základ, pak je schopen se vypořádat v životě prakticky s čímkoliv. Pokud člověk v rodině dobrý základ nedostane, pak ani nelze předpokládat, že bude jeho život šťastný. Všechno to souvisí s mateřským principem.

JM/Když už jsme se seznámili s Poselstvím rudého muže, přeneseme se teď do Vatikánu v první polovině 30.let 20.století.S tím se seznámíte v e-booku věnovaném církvi v tomto období 1933-1945