I v 19.století budeme sledovat dění v Čechách i ve světě. Začneme Spojenými státy americkými. S tím, co se dělo ve Spojených státech v 19.století, se seznámíte v e-booku, který si můžete stáhnout níže.

Z řádu, který byl v závěru 18.století BUDOVÁN a který navázal na to, co vzniklo při minulém POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST v letech 1577-1607, se následně v 19.století vyvinulo něco nového, a to v letech 1823-1853, kdy byl tento počátek zdůrazňován.

1840-JM/Zde se opět dostáváme do období roku 1814, kdy planeta Saturn dokončovala svůj průchod znamením Kozoroh.

TŘICETILETÉ TRVÁNÍPOUKAZUJE NA VESMÍRNOU ZKOUŠKU Co se tedy dělo v první polovině 19.století při POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST? Začneme ve Spojených státech amerických…

Třicet let trvání tohoto působení poukazuje na VESMÍRNOU ZKOUŠKU lidstva, která souvisela se stabilizováním, tedy vymezením toho, co vzniklo v roce 1821, kdy byl při duchovním rozvoji lidstva patrný také DUCHOVNÍ RŮST při aktivní fyzické ČINNOSTI pro vlastní přežití, jejímž negativním projevem je agresivita.

Jak je patrné z následujícího přehledu, namísto DUCHOVNÍHO RŮSTU bylo v 19.století patrné přehánění a namísto pevné STABILIZACE pak přišlo přehnané hromadění majetku a narušování území

V tomto období stále ještě doznívaly dozvuky Vídeňského kongresu

Zároveň se však připravovaly podmínky pro dění v druhé polovině 19.století.

To všechno vyvrcholilo v Evropě revolučním rokem 1848.

A jak to bylo v této době s průmyslovou revolucí?

Průmyslová revoluce

19.století – USA – Co zůstává skryto?

19.století-Anglie- Co zůstává skryto?

A nyní se pojďme seznámit s tím, co nám zůstává skryto v souvislosti s Anglií. Informaci o tom nalezneme v knize „Život sira Winstona“ od Jaroslava Matějky. Tuto informaci ještě doplníme o informace z internetu a z knihy „Dějepis na dlani“ (Helena Kohoutková, Martina Komsová) a nahlédneme také do knihy „Světovládné spiknutí“ G. Allena

A aby byly informace úplné, seznámíme se ještě s významným anglickým státníkem Winstonem Churchillem a na jeho příkladu si ukážeme, jak se v životě člověka prolíná odkaz jeho předků. Z jakých pocházel kořenů?