Při KOMUNIKACI jde vždy o KOMUNIKACI se svým blízkým okolím – se sousedy, sourozenci, příbuznými, spolužáky … Pokud bylo v tomto obodbí takto KOMUNIKOVÁNO, mohlo to přinášet hluboký vhled. To ovšem záleželo na tom, jak dalece spolupracovaly či nespolupracovaly planety mezi sebou. Jak to tentokrát bylo, to se dozvíte v e-booku „POSILOVÁNÍ skrze KOMUNIKACI – 1882-1914“

Podívejme se tedy do přehledu událostí z této doby, jak dalece tomu tak v tomto období skutečně bylo…

Svět v 2.pol.19.stol.

Anglie a Churchill

JM/ Pojďme nahlédnout do života Winstona Churchilla na přelomu 80.a 90.let 19.století. Winston v té době právě dokončoval svá studia a rozhodovalo se o jeho dalším působení. I toto vše, jak se dočtete dále, mělo souvislost s politickým děním v Anglii a Winstonovou buducností

Co zůstává skryto? – Anglie

Co zůstává skryto? – USA

Světová impéria

Věda, kultura a společnost-přelom 19.a 20.st

První světová válka