POSILOVÁNÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ

POSILOVÁNÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ – 1797-1823, 2043-2068

JM/ Pojem „Svatá aliance“ byl projevem planety Pluto v Rybách. Toto znamení představuje jemnou inspirující energii, planeta Pluto však tuto energii v té době narušovala  svou ničivou energií. V té době šlo o to, aby se lidé POSILOVALI skrze PŘIJÍMÁNÍ toho přirozeného, co k nim přichází, k čemuž lze přirozenou touhu po svobodě jistě přiřadit.

JM/Z astrologického hlediska se zde jedná o celý oběh planety Saturn zvěrokruhem. A byla to právě energie planety Saturn, která byla v roce 1815 potlačena. Planeta Saturn v roce 1815 i v roce 1845 procházela znamením Vodnář – se Saturnem ve Vodnáři jde o ZKOUŠKU skrze OSVOBOZOVÁNÍ.

V závěru předcházejícího působení planety Saturn ve znamení Vodnář skončila koloniální závislost USA na Anglii… Stejný požadavek se tedy objevil i v Evropě v roce 1815. Lidé si jednoduše uvědomili, že chtějí být svobodní, ale panovníci měli z jejich svobody STRACH, což je jeden z negativních projevů planety Saturn. Panovníci si moc dobře uvědomovali, že pokud se lidé stanou svobodnými, jejich zloba se obrátí proti panovníkům, kteří byli původci jejich nesvobody. Přitom si panovníci neuvědomovali, že pokud by dali lidem svobodu, lidé by mohli začít dělat to, co je pro ně přirozené, čímž  by byla jejich energie účelně využita a nebyla by uplatňována při protestech. Tím hlavním důvodem strachu panovníků bylo ve skutečnosti vědomí panovníků, že pokud by se jejich poddaní stali svobodnými a začali by dělat to, co je pro ně přirozené, oni – panovníci – by nemohli normálně žít, jednoduše proto, protože nebyli zvyklí starat se sami o sebe, protože je to nikdo nenaučil. V dalším textu si tedy budeme na pozadí historických událostí všímat také pouti planety Saturn.

JM/Máme-li povědomí o astrologických souvislostech, pak víme, že ZAČÁTEK je v astrologii zastoupen prvním znamením zvěrokruhu, tedy znamením BERAN.

V roce 1848 byla patrná tato vesmírná působení:

Uran v Beranu-PROBUZENÍ skrze ČINNOST18431851
Neptun v Rybách-SJEDNOCENÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ18471862
Pluto v Beranu-POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST18221853

Tyto planetární vlivy jsou pro nás zajímavé tím, že dvě z těchto zásadních postavení jsou patrná i v roce 2013.

Jedno z těchto postavení je velice silné a poukazuje na SJEDNOCENÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ toho přirozeného, co k nám přichází

Neptun v Rybách-SJEDNOCENÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ18471862
Neptun v Rybách-SJEDNOCENÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ20112026

Druhé z těchto postavení klade důraz na PROBUZENÍ své vlastní osobní přirozenosti skrze ČINNOST

Uran v Beranu-PROBUZENÍ skrze ČINNOST18431851
Uran v Beranu-PROBUZENÍ skrze ČINNOST20102019

A také zde máme zásadní planetární aspekty ovlivňující vývoj událostí v roce 1848 – tento aspekt působí i v roce 2013, ovšem v souvislosti s budováním nového společenského řádu (Pluto v Kozorohu-POSILOVÁNÍ skrze BUDOVÁNÍ).

Sextil-pozitivní aspekt18481850Sextil-pozitivní aspekt18401851
Pluto v Beranu-POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST18221853Neptun v Rybách-SJEDNOCENÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ18471862

Zde je třeba si uvědomit, že znamení BERAN a znamení RYBY jsou navzájem zcela odlišná – zatímco znamení BERAN je jako první znamení zvěrokruhu nejaktivnějším znamením, znamení RYBY  je naopak jako poslední znamení zvěrokruhu znamením nejpasivnějším. S pozitivním aspektem obou planet se tyto síly navzájem doplňují a spolupracují, ale je třeba je VĚDOMĚ přijmout. Jde tedy o to skloubit dva základní postoje k vesmírnému dění – na jedné straně nutnost aktivně jednat (znamení BERAN) a na druhé straně nutnost nechat věci plynout svým vlastním tempem, aniž bychom do nich zasahovali (znamení RYBY). Každý člověk má dán svůj vlastní způsob, jak tuto energii zpracovat, už v okamžiku narození…

V roce 1848 procházela znamením Beran i planeta PROBUZENÍ Uran, která se v roce 1849 dostala do úzkého aspektu vůči planetě Pluto. V 19.století se tento aspekt projevil, jak se dozvíme dále, u mnoha osobností té doby při nových objevech, ke kterým došlo, a to především v souvislosti s technikou. Ona „ČINNOST“ měla být zaměřena především na zajištění obživy svými vlastními silami, takže k ČINNOSTI  mělo docházet především na osobní úrovni (znamení Beran) ve smyslu využívání osobních vloh a schopností, negativním projevem tohoto postavení je agresivita pro vlastní  prosazení a osvobození, a také vzpoury.

Konjunkce-neutrální aspekt18491852Konjunkce-neutrální aspekt18491852
Uran v Beranu-PROBUZENÍ skrze ČINNOST18431851Pluto v Beranu-POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST18221853
Pluto v Beranu-POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST18221853
Pluto v Kozorohu-POSILOVÁNÍ skrze BUDOVÁNÍ20082024

V roce 2013 prochází planeta Pluto, která je všeobecně považována za planetu transformace, znamením Kozoroh, které představuje – řekněme – vesmírný řád. Toto postavení poukazuje na POSILOVÁNÍ skrze BUDOVÁNÍ, je tedy třeba počítat s tím, že aby byl nastolen skutečně platný řád, bude nutné jej vybudovat a tudíž je třeba počítat s tím, že to nebude hned, bude to vyžadovat notnou dávku vytrvalosti a mnoho úsilí. Planeta Pluto v Kozorohu je v roce 2013 v NEPŘÍZNIVÉM aspektu vůči planetě Uran v Beranu. Zde je třeba poznamenat, že nositelkou řádu je v roce 2013 společnost, z čehož vyplývá, že společenské „POSILOVÁNÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ“ je v rozporu s „PROBUZENÍM skrze ČINNOST“. To lze vysvětlit tak, že společenský výklad POSILOVÁNÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ může být na překážku vlastnímu osobnímu PROBUZENÍ skrze ČINNOST. V každém případě v roce 2013 jsou ve společnosti připravovány podmínky pro to, co bude „POSILOVAT skrze ČINNOST“ v době příštího působení planety Pluto v  Beranu v letech 2067-2097.

SJEDNOCOVÁNÍ skrze HLEDÁNÍ odporuje vnitřně POSILOVÁNÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ – 1808-1822

JM/Od roku 1808  působil nepříznivý aspekt mezi Neptunem, tedy planetou SJEDNOCENÍ a planetou Pluto – tedy planetou POSILOVÁNÍ, takže na sebe navzájem narážely síly aktivně HLEDAJÍCÍ cestu ke SJEDNOCENÍ, kde jistou roli hrála i ciziny (Neptun ve Střelci) a síly POSILUJÍCÍ pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ toho, co přicházelo (Pluto v Rybách).

netpun v Blížencích kvadratura Pluto v Rybách

Negativní aspekt mezi planetami Neptun a Pluto bude patrný od roku 2057. Ještě do začátku 30.let 21.století však máme šanci využívat nyní již jen občasného příznivého aspektu, který však působí dlouhodobě již několik desetiletí (cca od poloviny 20.století). Během tohoto dlouhodobého působení si musíme připravit podmínky pro negativní působení v druhé polovině 21.století, které je naznačená výše. Do té doby je třeba pochopit vyšší smysl tohoto působení.  Planeta Pluto bude v té době ve stejném znamením, v jakém byla na začátku 19.století, planeta Neptun bude po většinu tohoto působení ve znamení Blíženci, které je protilehlé vůči znamení Střelec. Ve znamení Blíženci může planeta Neptun při přijímání a předávání informací poskytovat inspiraci, ale také může klamat.

SJEDNOCOVÁNÍ skrze BUDOVÁNÍ – 1820-1834

SJEDNOCOVÁNÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ – 1834-1848

SJEDNOCOVÁNÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ

SJEDNOCOVÁNÍ skrze ČINNOST

SJEDNOCOVÁNÍ skrze STABILIZOVÁNÍ

SJEDNOCOVÁNÍ skrze KOMUNIKACI-2051-2066

sjednocování SRKZE péči – 2065-2070

PROBUZENÍ skrze NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ

PROBUZENÍ skrze TOUHU

PROBUZENÍ skrze HLEDÁNÍ 1814-1821

V roce 1817 se k negativnímu aspektu Neptuna a Pluta přidal ještě negativní aspekt planety Pluto – tedy POSILOVÁNÍ – vůči planetě Uran, která PROBOUZÍ energii nutnou pro osvobození.

uran ve střelci kvadratura pluto v beranu – 2071-2076

Negativní aspekt mezi planetami Uran a Pluto bude, podle mého  zjištění, patrný i v letech 2071-2076. Právě v té době bude nutné udělat něco pro to, aby se lidstvo mohlo osvobodit v globálním měřítku. K tomu bude moci dojít, až planeta Uran postoupí do znamení Vodnář, do té doby však čeká lidstvo ještě mnoho úkolů, především se musí naučit přijmout zodpovědnost za své konání.

uran ve střelci konjunkce neptun e střelci – 1818-1824

V roce 1818 navíc začal působit aspekt, ke kterému dochází v každém století pouze jedenkrát. V 19.století se v tomto aspektu spojila planeta PROBUZENÍ a planeta SJEDNOCENÍ při HLEDÁNÍ cesty k osvobození.

Stejný aspekt byl patrný i ve 20.století, ovšem v poněkud jiném duchu:

uran v kozorohu – 1988-1996

neptun v kozorohu – 1984-1998

PROBUZENÍ skrze BUDOVÁNÍ-2072-2079

PROBUZENÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ – 1828-1836, 1996-2004

JM/ Toto byl jistě projev planety URAN, která v té době procházela znamením VODNÁŘ a poukazovala na PROBUZENÍ skrze OSVOBOZENÍ. Svou roli zde mohla také sehrát planeta PLUTO ve znamení BERAN, kde šlo o POSILOVÁNÍ skrze ČINNOST.

uran konjunkce neptun – 1990-1996

Příště bude tento úzký aspekt obou planet probíhat ve 22.století.

A co se pod působením tohoto aspektu dělo v roce 1818?

PROBUZENÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ

PROBUZENÍ skrze ČINNOST

PROBUZENÍ skrze STABILIZOVÁNÍ

PROBUZENÍ skrze KOMUNIKACI

PROBUZENÍ skrze PÉČI

PROBUZENÍ skrze TVOŘENÍ

PROBUZENÍ skrze ANALYZOVÁNÍ

PROBUZENÍ skrze NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ

PROBUZENÍ skrze TOUHU

PROBUZENÍ skrze HLEDÁNÍ – 1814-1821

PROBUZENÍ skrze BUDOVÁNÍ

PROBUZENÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ

SJEDNOCOVÁNÍ skrze JM/Právě toto je projev nepříznivého SJEDNOCOVÁNÍ skrze KOMUNIKACI (Neptun v Blížencích – 1807-1902), kdy je citlivá energie „všeobjímající lásky“ a „Božského Já“ (Neptun) při KOMUNIKACI přizpůsobována intelektem, jak se to komu hodí (Blíženci)…