Na počátku dvacátých let 21.století je k dispozici obrovské množství informací, mezi nimiž jsou i informace objevené v hlubokých proudech času. Naším úkolem je tyto informace zachytit a uchovat pro budoucí generace. Je však nutné pečlivě rozlišovat, protože mezi těmito informacemi mohou být i informace zavádějící, zamlžené, klamavé i vyloženě lživé, proto je třeba si informace ověřovat i z praktického a reálného hlediska. Informace, které pro vás mám, jsou informacemi, které shromažďovaly celé generace astrologů a všechny jsem ověřila ve svém osobním životě. Seznamte se s nimi v jednotlivých ČLENSKÝCH SEKCÍCH. Doporučuji postupovat chronologicky tak, jak je naznačeno, ale pracujte s ČLENSKÝMI SEKCEMI tak, jak to cítíte a jak je vám to příjemné.

Co vám nejlépe vyhovuje?

Všechno to, co se dovíte v ČLENSKÝCH SEKCÍCH, si můžete prakticky ověřit v tom, jak se tento vesmírný systém projevovat v běžném životě, konkrétně v naší zemi, tedy v České republice. Co myslíte? Jednali naši předci skutečně podle vesmírného působení? Seznamte se s tím, jak v českých zemích všechno probíhalo, prostřednictvím projektu NÁROD SOBĚ.

Pro porovnání se pak můžete seznámit s tím, co se v téže době dělo ve „zbytku světa“, a to prostřednictvím ČLENSKÉ SEKCE „Porozumět MINULOSTI“. Pak budete mít šanci porozumět PŘÍTOMNOSTI a pochopit i to, o co půjde v BUDOUCNOSTI.

Pokud vám všechno to, co souvisí s MAPOU ŽIVOTA, projektem NÁROD SOBĚ a ČLENSKÝMI SEKCEMI bude dávat smysl, budu ráda, když mě podpoříte dobrovolným příspěvkem. Dobrovolný příspěvek ve výši min. 200 Kč a max. 999 Kč zašlete, prosím, na č.ú. 2318774013/3030, jako v.s. uveďte své telefonní číslo a do poznámky dopište text „Dobrovolný příspěvek na projekt“.