Tabulka z OKAMŽIKU MÉHO NAROZENÍ a Moje VIZE

Tou nejzákladnější tabulkou je Vaše osobní TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ. Abyste si udělali představu, jak bude taková TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ vypadat a jak s ní budete pracovat, uvádím níže jako ukázku TABULKU z okamžiku narození zpracovanou na základě mých údajů o narození a společně s ní postup, jak budeme pokračovat.

Moje VIZE

Mojí VIZÍ je vytvořit takový společenský systém, do kterého se může zapojit každý svým přirozeným způsobem. S tímto společenským systémem se budou seznamovat již děti na školách a budou k němu vedeny. Chci docílit toho, aby lidé začali spolupracovat tak, aby mohlo dojít k té vytoužené rovnováze a harmonii, aby si lidé dokázali lépe rozumět; prostě proto, že budou všichni znát onen celek.

TABULKA Z OKAMŽIKU MÉHO NAROZENÍ

Níže se tedy seznamte s mou osobní TABULKOU OKAMŽIKU NAROZENÍ, jejíž součástí je také moje osobní VIZE vycházející z mého OKAMŽIKU NAROZENÍ.

Dnes se již všeobecně ví, že leckteré psychické a zdravotní problémy mají dědičný charakter, proto zpracovávám TABULKY také pro rodiče a děti. Je sice pravda, že ne vždy na nebi našeho života „svítí Slunce“ pro radost a vnitřní spokojenost, ale pokud chápeme, jak funguje život, pak si dokážeme poradit i s tím, co není právě příjemné.

Nyní se tedy pojďme seznámit s vytvářením PLÁNU tak, abychom mu dobře rozuměli. Nejprve se seznámíme s TABULKOU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ. Z té musí být patrné:

  • pro koho je zpracována; tedy Jméno a příjmení.
  • Datum narození, protože s každým datem narození jsou dány konkrétní energetické hodnoty určující životní úkoly
  • Místo narození, protože toto místo má na mapě své vlastní souřadnice, které určují vesmírné dění.
  • Čas narození je důležitý pro určení životních oblastí, ve kterých se projevují jednotlivé energie.

Všechny TABULKY s PLÁNEM tedy budou zpracovány podle tohoto postupu. Pro názornost Vám nejprve představím mou vlastní TABULKU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ.

TABULKA Z OKAMŽIKU MÉHO NAROZENÍ A PROSTŘEDKY

Jana Mašková

Máme-li začít s uskutečňováním VIZE, musíme počítat také s tím, že budeme procházet určitým procesem, který bude nutné respektovat a brát v potaz. Jedná se o na sebe navazující NÁSTROJEPROSTŘEDKY které tvoří jeden celek a vedou ke SJEDNOCOVÁNÍ.

NÁSTROJE, PROSTŘEDKY a VIZE PRO SJEDNOCOVÁNÍ

NÁSTROJE a PROSTŘEDKY jsou vlastně jakési stupnice HODNOT a POSTOJŮ, které nám pomáhají při uskutečnění naší VIZE a také VIZE našich dětí. Jedná se o tyto nástroje a PROSTŘEDKY představující STUPNICE HODNOT a POSTOJŮ.

Jsou to:

1. VIZE

2. SCHOPNOSTI

3. OCENĚNÍ A ZDROJE

4. PROSTŘEDKY A PLÁN

A aby byl výčet úplný, přidáme ještě další faktory, o kterých jsme dosud nehovořili. Všechny tyto faktory pak doplníme do TABULKY z okamžiku mého narození, s níž budeme dále pracovat.

TABULKA Z OKAMŽIKU MÉHO NAROZENÍ

Jana Mašková

Nyní se tedy pojďme seznámit s vytvářením PLÁNU tak, abychom mu dobře rozuměli. Nejprve se seznámíme s TABULKOU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ. Z té musí být patrné:

  • pro koho je zpracována; tedy Jméno a příjmení.
  • Datum narození, protože s každým datem narození jsou dány konkrétní energetické hodnoty určující životní úkoly
  • Místo narození, protože toto místo má na mapě své vlastní souřadnice, které určují vesmírné dění.
  • Čas narození je důležitý pro určení životních oblastí, ve kterých se projevují jednotlivé energie.

Všechny  TABULKY s PLÁNEM tedy budou zpracovány podle tohoto  postupu.

U TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ si všímáme těchto faktorů:

VIZE
SCHOPNOSTI

OCENĚNÍ a ZDROJE

PROSTŘEDKY a PLÁN

Nejprve se tedy seznamte s mou VIZÍ, která je vlastně VIZÍ celé mojí generace, přičemž stejné pravidlo platí i u ostatních generací.

TABULKLA Z OKAMŽIKU MÉHO NAROZENÍ A MOJE VIZE

Jana Mašková

JAKÁ JE MOJE VIZE PŘI SJEDNOCOVÁNÍ

VIZE EnergieVIZE Oblast
Celá moje generace se SJEDNOCUJE při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI.Já osobně se SJEDNOCUJI s lidmi, s nimiž sdílím stejné ideály, tedy s PŘÁTELI.

K uskutečnění této VIZE potřebuji určité SCHOPNOSTI

SCHOPNOSTI

ŽITÍ, MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ,

U SCHOPNOSTÍ uplatňuji tyto Energie a v těchto životních oblastech takto

Toto je UKÁZKATABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ s mou VIZÍ, V další části budete mít uvedeno, jak to všechno máte z okamžiku Vašeho narození začleněno do Vašeho života právě Vy.