Na tomto webu se seznamujeme s MAPOU ŽIVOTA, v níž je zaznamenáno a popsáno vše, co je součástí života. Informace zde uvedené je možné zaznamenat také ve formě TABULEK, v nichž je uvedeno, jak jsou všechny tyto veličiny začleněny do Vašeho života nebo do života jakéhokoli jiného člověka. Vzhledem k tomu, že už o MAPĚ ŽIVOTA díky tomuto webu něco víte, bude pro Vás vše mnohem srozumitelnější, a tak budete chápat i propojení jednotlivých TABULEK mezi sebou. To všechno naleznete v záložce TABULKY, kde jsou také ukázky všech uvedených TABULEK zpracovaných na základě údajů o narození. Stačí kliknout na níže uvedené tlačítko, najet myší na záložku TABULKY a tam si vybrat tu, která Vás zajímá. Nebo můžete začít od první záložky a chronologicky pokračovat, jak jdou za sebou, čímž se před Vámi začnou otevírat všechny možnosti, které pro Vás ŽIVOT přichystal.

NÁSTROJE, PROSTŘEDKY a VIZE PRO SJEDNOCOVÁNÍ

STUPNICE HODNOT a POSTOJŮ

Jsou to:

1. STAV VĚDOMÍ, NASTAVENÍ DUŠE, PŘÍSTUP

2. CHOVÁNÍ, PORUCHY CHOVÁNÍ

3. SOUBOR PŘESVĚDČENÍ

4. AKCE, ŘEŠENÍ

5. VÝSLEDKY

6. VÝKONNOST

Abyste si dokázali vše představit, naleznete níže tento materiál zpracovaný na základě mých údajů o narození. Podíváme se na to, jak se doplňují energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ s energiemi z EMOČNÍ TABULKY, propojíme přítomnost s minulostí a nastíníme si, kam jste se z OKAMŽIKU NAROZENÍ ve svém osobním rozvoji posunuli a jaké jsou nyní Vaše nové úkoly a životní výzvy

Pravidla pro zpracování vybrané TABULKY:

Existují však určitá pravidla, která je nutné dodržet, pokud chceme mít jakoukoli z vybraných TABULEK co nejpřesnější a tím i co nejspolehlivější, protože to vše souvisí také PLÁNEM pro vytváření Vašeho lepšího života.

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ

Nyní se tedy pojďme seznámit s vytvářením PLÁNU tak, abychom mu dobře rozuměli. Nejprve se seznámíme s TABULKOU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ, ovšem to, co je zde uvedeno, tedy co z TABULKY OKAMŽIKU NAROZENÍ musí být patrné, je platné pro každou TABULKU:

  • pro koho je zpracována; tedy Jméno a příjmení.
  • Datum narození, protože s každým datem narození jsou dány konkrétní energetické hodnoty určující životní úkoly
  • Místo narození, protože toto místo má na mapě své vlastní souřadnice, které určují vesmírné dění.
  • Čas narození je důležitý pro určení životních oblastí, ve kterých se projevují jednotlivé energie.

Začněte tedy kliknutím na níže uvedené tlačítko „Přehled všech TABULEK

ZPro kohokoli, koho toto téma zajímá a chtěl by vyzkoušet MAPU ŽIVOTA V PRAXI, mohu zpracovat osobní TABULKY, z nichž bude patrné, jak je to třeba právě u Vás. Bude mi k tomu stačit Vaše jméno, příjmení, datum, místo a čas narození.

Na základě těchto údajů Vám zpracuji Váš osobní MANUÁL s ÚVODEM připraveným pro Váš AKČNÍ PLÁN a pro Vaši VIZI vycházející z Vašeho současného emočního stavu tak, jak je naleznete níže zpracované na základě mých údajů o narození. Dozvíte se z něj, jaké energie na Vás působí a jak to ovlivňuje Váš současný život v porovnání s tím, jak to bylo v OKAMŽIKU VAŠEHO NAROZENÍ.

V praxi to znamená, že abych Vám mohla jakoukoli z TABULEK zpracovat, musím znát Vaše Jméno a příjmení, Datum narození, Místo narození a Čas narození. Na základě těchto údajů Vám mohu zpracovat tyto TABULKY.

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ

EMOČNÍ TABULKA

FRUSTRAČNÍ TABULKA

Kromě toho naleznete na jedné ze záložek také učební materiál, který Vám může pomoci například při uskutečňování Vaší VIZE nebo jakéhokoli projektu či plánu.

Nyní tedy můžete již přejít do záložky TABULKY, kde naleznete UKÁZKY všech TABULEK, které Vám mohu zpracovat.

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ A PROSTŘEDKY

Jak je patrné z nadpisů TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ, je jasné, že vše, co je uvedeno v TABULCE, to je platné pro každého zrozence, tedy i pro Vás, jen v poněkud jiném smyslu podle údajů o narození. Pojďme se tedy pustit do vyplnění TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍVAŠÍ VIZÍ, ať jste k uskutečnění té Vaší VIZE zase o něco blíže..

Například co se týče PROSTŘEDKŮ, máme všichni rovné šance, a záleží jen na nás, jak jich využijeme. Nyní si tedy připomeneme vše, co máme k dispozici a příště si řekneme, jak z toho všeho „namíchat koktejl“ Vašeho AKČNÍHO PLÁNU.

Pojďme se tedy pustit do vyplnění TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍMOU VIZÍ, ať víte, co můžete od TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ očekávat. Při vyplňování Vaší TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ již to všechno pro Vás nebude tak cizí a neznámé; protože už budete mít alespoň nějaké zkušenosti.

Z té by mělo být zřejmé:

dopsat podle MANUÁLU

Nyní se tedy pojďme seznámit s vytvářením PLÁNU tak, abychom mu dobře rozuměli. Nejprve se seznámíme s TABULKOU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ. Jak je patrné z nadpisu, informace zde uvedené, jsou platné pro mě. Každý člověk má však TABULKU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ s odlišným textem, TABULKU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ uvádím pouze jako příklad a vychází z mých údajů o narození, abychom hovořili o konkrétním člověku a Vy jste si dokázali vše lépe představit.

Pokud mi zašlete Vaše údaje o narození,

V záložce SPOLUPRÁCE naleznete opět jako ukázku TABULKU ????? ((EMOČNÍ?), kde bude porovnána moje TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ s TABULKOU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ člověka z mého blízkého okolí (jak se bude ta tabulka jmenovat?). Podobnou tabulku je možné zpracovat pro jakoukoli dvojici.

Podobně jako u základních lidských schopností můžete s pomocí profesionálních astrologů identifikovat své silné a slabé stránky v jednotlivých životních oblastech.

PŘEKOPÍROVAT TABULKU SCHOPNOSTÍ S POZITIVNÍM A NEGATIVNÍM PROJEVEME A POD TÍM NECHAT TEXT.

Všech těchto zkušeností a znalostí využijete, až si budete na základě těchto poznatků vysvětlovat, jak začít uskutečňovat nový PLÁN pro Váš nový ŽIVOT.

A to bude příště.

TABULKA Z OKAMŽIKU VAŠEHO NAROZENÍ

Jana Mašková

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ A PROSTŘEDKY

TABULKA Z OKAMŽIKU VAŠEHO NAROZENÍ

Jana Mašková

MOJE VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ
VIZE EnergieVIZE Oblast
Celá moje generace se SJEDNOCUJE při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI.  Já osobně se SJEDNOCUJI s lidmi, s nimiž sdílím stejné ideály, tedy s PŘÁTELI.  

K uskutečnění této VIZE potřebuji určité SCHOPNOSTI

SCHOPNOSTI

ŽITÍ, MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ,

U těchto SCHOPNOSTÍ uplatňuji tyto Energie takto

 ŽITÍ Při ŽITÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. Já osobně uplatňuji energii ŽITÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie.  MYŠLENÍ Při MYŠLENÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. Já osobně uplatňuji energii MYŠLENÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie. KOMUNIKACE   Já osobně uplatňuji KOMUNIKACI ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH.ANALYZOVÁNÍ Já osobně uplatňuji citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU..
K uskutečnění VIZE dále potřebuji OCENĚNÍ a ZDROJE OCENĚNÍ a ZDROJE Zde jde především o OCENĚNÍ vlastních osobních schopností a u ZDROJŮ jde především o to, čeho se mi dostává v bohaté míře. U OCENĚNÍ a ZDROJŮ uplatňuji tyto Energie v těchto životních Oblastech OCENĚNÍ Při OCENĚNÍ mi nejvíce pomáhá NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ. Já osobně uplatňuji OCENĚNÍ v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU. ZDROJ Při OCENĚNÍ je mým nejsilnějším ZDROJEM pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ, a to především PŘIJÍMÁNÍ inspirace. Já osobně uplatňuji tento nejsilnější ZDROJ při KOMUNIKACI s BLÍZKÝM OKOLÍM (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ.  
K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také PROSTŘEDKY a PLÁN PROSTŘEDKY a PLÁN Zde jde především o to, abychom měli pro uskutečnění své VIZE dostatek PROSTŘEDKŮ a dále je třeba mít stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit. V mém případě je to takto: PROSTŘEDKY Pro mě je nejdůležitějším PROSTŘEDKEM pro uskutečnění mé VIZE ZÍSKÁNÍ těch správných pravdivých informací při KOMUNIKACI. Při ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ uplatňuji aktivní, intelektuální KOMUNIKACI. Já osobně ZÍSKÁVÁM PROSTŘEDKY při spolupráci ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH. PLÁN Životní oblast, kde musím tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na něm pracovat, jsou moje FINANCE a mé STABILIZOVÁNÍ na úrovni finanční, prostorové a citové.      

Toto je UKÁZKAmou VIZÍ. Podobně mohu TABULKU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ s vlastní VIZÍ zpracovat komukoli. V záložce TABULKY naleznete TABULKU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ s VIZÍ člověka, s nímž úzce spolupracuji.

S touto TABULKOU se můžete seznámit opět v záložce TABULKY. Na první pohled se může zdát, že jsou obě TABULKY stejné, ale pokud se důkladně začtete, zjistíte, že je každá tabulka jiná.

V další části budete mít uvedeno, jak to všechno máte z okamžiku Vašeho narození začleněno do Vašeho života právě Vy.

Pojďme se tedy pustit do vyplnění TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍMOU VIZÍ, ať víte, co můžete od TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ očekávat. Při vyplňování Vaší TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ již to všechno pro Vás nebude tak cizí a neznámé; protože už budete mít alespoň nějaké zkušenosti.

SCHOPNOSTI

ŽITÍ, MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ,

U těchto SCHOPNOSTÍ uplatňuji tyto Energie takto

 ŽITÍ Při ŽITÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. Já osobně uplatňuji energii ŽITÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie.  MYŠLENÍ Při MYŠLENÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. Já osobně uplatňuji energii MYŠLENÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie. KOMUNIKACE   Já osobně uplatňuji KOMUNIKACI ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH.ANALYZOVÁNÍ Já osobně uplatňuji citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU..
K uskutečnění VIZE dále potřebuji OCENĚNÍ a ZDROJE OCENĚNÍ a ZDROJE Zde jde především o OCENĚNÍ vlastních osobních schopností a u ZDROJŮ jde především o to, čeho se mi dostává v bohaté míře. U OCENĚNÍ a ZDROJŮ uplatňuji tyto Energie v těchto životních Oblastech OCENĚNÍ Při OCENĚNÍ mi nejvíce pomáhá NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ. Já osobně uplatňuji OCENĚNÍ v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU. ZDROJ Při OCENĚNÍ je mým nejsilnějším ZDROJEM pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ, a to především PŘIJÍMÁNÍ inspirace. Já osobně uplatňuji tento nejsilnější ZDROJ při KOMUNIKACI s BLÍZKÝM OKOLÍM (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ.  
K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také PROSTŘEDKY a PLÁN PROSTŘEDKY a PLÁN Zde jde především o to, abychom měli pro uskutečnění své VIZE dostatek PROSTŘEDKŮ a dále je třeba mít stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit. V mém případě je to takto: PROSTŘEDKY Pro mě je nejdůležitějším PROSTŘEDKEM pro uskutečnění mé VIZE ZÍSKÁNÍ těch správných pravdivých informací při KOMUNIKACI. Při ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ uplatňuji aktivní, intelektuální KOMUNIKACI. Já osobně ZÍSKÁVÁM PROSTŘEDKY při spolupráci ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH. PLÁN Životní oblast, kde musím tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na něm pracovat, jsou moje FINANCE a mé STABILIZOVÁNÍ na úrovni finanční, prostorové a citové.      

POSKLÁDAT TABULKY,  JAK JDOU ZA SEBOU – já a pan on nebo ona, níže uvedený text ponechat.

Nyní tedy již víte, jak vypadá Vaše i moje TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ, takže se zase známe o něco lépe a snad si i lépe rozumíme. V druhém MANUÁLU, který je věnován TABULKÁM a práci s nimi, se dovíte, k čemu lze TABULKY  využít a jak Vám mohou pomoci.

V příštím MANUÁLU 3 již začneme toho, co jsme se dosud dověděli, využívat v praxi. Konkrétně nás bude zajímat, jak dalece mohou tyto informace pomoci při řešení problémů s psychickými problémy, především u dětí. Konkrétně nás bude zajímat Tourettův syndrom.

TABULKA Z OKAMŽIKU MÉHO NAROZENÍ

Jméno a Příjmení

Datum narození, Místo narození, Čas narození

MOJE VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ
VIZE EnergieVIZE Oblast
Celá moje generace se SJEDNOCUJE při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI.  Já osobně se SJEDNOCUJI s lidmi, s nimiž sdílím stejné ideály, tedy s PŘÁTELI.  

K uskutečnění této VIZE potřebujete níže uvedené SCHOPNOSTI

SCHOPNOSTI

ŽITÍ, MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ,

U těchto SCHOPNOSTÍ uplatňujete tyto Energie v těchto životních Oblastech

 ŽITÍ (Slunce) Zvolte položku. Zvolte položku.  MYŠLENÍ (Merkur) Zvolte položku. Zvolte položku. KOMUNIKACE (Blíženci)   Zvolte položku.ANALYZOVÁNÍ (Panna) Zvolte položku.
K uskutečnění VIZE dále potřebujete OCENĚNÍ a ZDROJE OCENĚNÍ a ZDROJE Zde jde především o OCENĚNÍ Vašich vlastních osobních schopností a u ZDROJŮ jde především o to, čeho se Vám dostává v bohaté míře. U OCENĚNÍ a ZDROJŮ uplatňujete tyto Energie v těchto životních Oblastech OCENĚNÍ (Venuše) Zvolte položku. Zvolte položku. ZDROJ (Jupiter) Zvolte položku. Zvolte položku.
K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také PROSTŘEDKY a PLÁN PROSTŘEDKY a PLÁN Zde jde především o to, abychom měli pro uskutečnění své VIZE dostatek PROSTŘEDKŮ a dále je třeba mít stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit. Ve Vašem případě je to takto: PROSTŘEDKY (Mars) Zvolte položku. Zvolte položku. Zvolte položku.   PLÁN (Kozoroh) (Neptun) Zvolte položku.      
Podobnou TABULKU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ mohu zpracovat pro kohokoli. Přesvědčit se můžete