VIZE MÉHO KOLEGY A JEHO GENERACE

KOLEGA

VIZE – EnergieVIZE Životní oblast
Celá generace mého KOLEGY se SJEDNOCUJE při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na DUCHOVNÍ ROVINĚ.  Můj KOLEGA se SJEDNOCUJE v UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH (léčebny, ústavy, kláštery, vězení, kasárna…) a také v souvislosti s tím, co bylo KOLEGOU  samotným nebo jeho předky vytěsněno do NEVĚDOMÍ  

Toto je UKÁZKATABULKY s VIZÍ MÉHO KOLEGY, kterou později propojíme s mouTABULKOU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ s mou VIZÍ.“ Nyní bychom si měli připomenout, že i můj KOLEGA, má-li začít s uskutečňováním VIZE, musí počítat s tím, že bude procházet určitým procesem, který bude nutné respektovat a brát v potaz. Jedná se o na sebe navazující NÁSTROJE a PROSTŘEDKY které tvoří jeden celek a vedou k naplnění KOLEGOVY VIZE a tím i ke SJEDNOCOVÁNÍ.

NÁSTROJE, PROSTŘEDKY a VIZE PRO SJEDNOCOVÁNÍ

KOLEGA

NÁSTROJE a PROSTŘEDKY jsou vlastně jakési stupnice HODNOT a POSTOJŮ, které každému, tedy i mému KOLEGOVI, pomáhají při uskutečnění jeho VIZE.

Jsou to:

STUPNICE HODNOT a POSTOJŮ

Jsou to:

1. STAV VĚDOMÍ, NASTAVENÍ DUŠE, PŘÍSTUP

2. CHOVÁNÍ, PORUCHY CHOVÁNÍ

3. SOUBOR PŘESVĚDČENÍ

4. AKCE, ŘEŠENÍ

5. VÝSLEDKY

6. VÝKONNOST

A aby byl výčet úplný, přidáme ještě další faktory, o kterých jsme dosud nehovořili. Všechny tyto faktory pak doplníme do TABULKY z okamžiku mého narození, s níž budeme dále pracovat.

TABULKA Z OKAMŽIKU MÉHO NAROZENÍ

Jana Mašková

10.8.1962, Praha, 15.40

Nyní se tedy pojďme seznámit s vytvářením PLÁNU tak, abychom mu dobře rozuměli. Nejprve se seznámíme s TABULKOU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ. Z té musí být patrné:

 • pro koho je zpracována; tedy Jméno a příjmení.
 • Datum narození, protože s každým datem narození jsou dány konkrétní energetické hodnoty určující životní úkoly
 • Místo narození, protože toto místo má na mapě své vlastní souřadnice, které určují vesmírné dění.
 • Čas narození je důležitý pro určení životních oblastí, ve kterých se projevují jednotlivé energie.

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ A PROSTŘEDKY

Jak je patrné z nadpisů TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ, je jasné, že vše, co je uvedeno v TABULCE, to je platné i pro každého jiného zrozence, tedy i u Vás, jen v poněkud jiném smyslu podle údajů o narození.

Například co se týče PROSTŘEDKŮ, máme všichni rovné šance, a záleží jen na nás, jak jich využijeme. Nyní si tedy připomeneme vše, co máme k dispozici a příště si řekneme, jak z toho všeho „namíchat koktejl“ Vašeho AKČNÍHO PLÁNU.

Pojďme se tedy pustit do vyplnění TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍMOU VIZÍ, ať víte, co můžete od TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ očekávat. Při vyplňování Vaší TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ již to všechno pro Vás nebude tak cizí a neznámé; protože už budete mít alespoň nějaké zkušenosti.

TABULKA Z OKAMŽIKU MÉHO NAROZENÍ

Jana Mašková

10. Srpen 1962, Praha, 15.40

MOJE VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ
VIZE EnergieVIZE Oblast
Celá moje generace se SJEDNOCUJE při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI.  Já osobně se SJEDNOCUJI s lidmi, s nimiž sdílím stejné ideály, tedy s PŘÁTELI.  

K uskutečnění této VIZE potřebuji určité SCHOPNOSTI

Dopsat davidovu vizi

SCHOPNOSTI

ŽITÍ, MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ,

U těchto SCHOPNOSTÍ uplatňuji tyto Energie  takto

  ŽITÍ Při ŽITÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. Já osobně uplatňuji energii ŽITÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie.  MYŠLENÍ Při MYŠLENÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. Já osobně uplatňuji energii MYŠLENÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie. KOMUNIKACE   Já osobně uplatňuji KOMUNIKACI ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH.ANALYZOVÁNÍ Já osobně uplatňuji citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU..
K uskutečnění VIZE dále potřebuji OCENĚNÍ a ZDROJE OCENĚNÍ a ZDROJE Zde jde především o OCENĚNÍ vlastních osobních schopností a u ZDROJŮ jde především o to, čeho se mi dostává v bohaté míře. U OCENĚNÍ a ZDROJŮ uplatňuji tyto Energie  v těchto životních Oblastech OCENĚNÍ Při OCENĚNÍ mi nejvíce pomáhá NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ. Já osobně uplatňuji OCENĚNÍ v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU. ZDROJ Při OCENĚNÍ je mým nejsilnějším ZDROJEM pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ, a to především PŘIJÍMÁNÍ inspirace. Já osobně uplatňuji tento nejsilnější  ZDROJ při KOMUNIKACI s BLÍZKÝM OKOLÍM (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ.  
K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také PROSTŘEDKY a PLÁN PROSTŘEDKY a PLÁN Zde jde především o to, abychom měli pro uskutečnění své VIZE dostatek PROSTŘEDKŮ a dále je třeba mít stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit. V mém případě je to takto: PROSTŘEDKY Pro mě je nejdůležitějším PROSTŘEDKEM pro uskutečnění mé VIZE ZÍSKÁNÍ těch správných pravdivých informací při KOMUNIKACI. Při  ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ uplatňuji aktivní, intelektuální KOMUNIKACI. Já osobně ZÍSKÁVÁM PROSTŘEDKY při spolupráci ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH. PLÁN Životní oblast, kde musím tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na něm pracovat, jsou moje FINANCE a mé STABILIZOVÁNÍ na úrovni finanční, prostorové a citové.      

„TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ MÉHO KOLEGY“ A PROSTŘEDKY

KOLEGA

NÁSTROJE, PROSTŘEDKY a VIZE PRO SJEDNOCOVÁNÍ

JAKÁ JE VIZE MÉHO KOLEGY A VIZE JEHO GENERACE PŘI SJEDNOCOVÁNÍ?

I pro mého KOLEGU je tedy nejdůležitější VIZE. K té mého KOLEGU – stejně jako všechny ostatní – podle TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ dovede planeta Neptun.

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍEMOČNÍ TABULKA TADY a TEĎ
SJEDNOCOVÁNÍ –Neptun Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: Neptun ve Štíru – Roky 1955-1970 SJEDNOCOVÁNÍ a TOUHA V okamžiku Vašeho narození se lidstvo SJEDNOCOVALO při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI.SJEDNOCOVÁNÍ –Neptun Energie TADY a TEĎ: Neptun v Rybách – Roky 2012-2026 SJEDNOCOVÁNÍ a PŘIJÍMÁNÍ V současné době se lidstvo SJEDNOCUJE pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace. Dokážeme přijímat inspiraci, ale stejně tak se může lehce objevit chaos, lež, podvody, zamlžování, zmatené myšlení atd.Je také třeba si dát pozor na požívání alkoholu,drog či léků
TOUHA a PŘIJÍMÁNÍ – OKAMŽIK NAROZENÍ a  TADY a TEĎ – Jak si rozumí? SJEDNOCOVÁNÍ při naplňování hluboké TOUHY a pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ se mohou doplňovat. Nejlepší způsob, jak tohoto působení využít je, dospět k proměně (TRANSFORMACI) za pomoci PŘIJÍMANÉ inspirace, a to v těch životních oblastech, kterých se to týká.
Výklad: PŘIJÍMÁNÍ – TOUHA Pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ je citlivá energie stejně, jako hluboká TOUHA, s níž se lidstvo SJEDNOCOVALO v okamžiku Vašeho narození. Lze tedy očekávat, že někdy v těchto letech začne docházet k hluboké proměně v souvislosti s tím, po čem hluboce TOUŽÍTE. Pomoci Vám může PŘIJÍMANÁ inspirace, která je nyní patrná. Projevovat se to bude jednak v té životní oblasti, kde se nachází planeta Neptun v okamžiku Vašeho narození a dále v té životní oblasti, kde se planeta Neptun nachází právě teď.  
VIZE-Životní oblast  Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: V okamžiku Vašeho narození působila planeta Neptun SJEDNOCOVÁNÍM v oblasti každodenních povinností, tedy „Služby druhým lidem“, zaměstnáním, stravováním, hygienou a zdravímVIZE- Životní oblast TADY a TEĎ: V současné době s planetou Neptun SJEDNOCUJI v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU.

EMOČNÍ TABULKA MÉHO KOLEGY

TABULKA Z OKAMŽIKU VAŠEHO NAROZENÍ a EMOČNÍ TABULKA pro Váš PLÁN a VIZI

EMOČNÍ TABULKA PRO VAŠI VIZI TADY a TEĎ – SJEDNOCOVÁNÍ

JménoPříjmení – Datum narození:         Místo narození:      Čas narození:

VIZE: SJEDNOCOVÁNÍ (Neptun) a PŘIJÍMÁNÍ – Roky 2012-2026

TABULKA Z OKAMŽIKU VAŠEHO NAROZENÍ a EMOČNÍ TABULKA pro Váš PLÁN a VIZI

EMOČNÍ TABULKA PRO VAŠI VIZI TADY a TEĎ – SCHOPNOSTI

JménoPříjmení – Datum narození:         Místo narození:      Čas narození:

SCHOPNOSTI: ŽITÍ, MYŠLENÍ, LÁSKA a SEBEHODNOTA, ZÍSKÁVÁNÍ

Bez svých osobních schopností bychom s naší VIZÍ nic nepořídili. Potřebujeme využít všech svých schopností, aby se naše VIZE mohla realizovat v plné míře. A protože realizovat svou velkou životní VIZI a PLÁN není právě snadná záležitost, budeme muset využít více svých osobních schopností,  s nimiž se nyní seznámíme. Za tímto účelem využijete těchto svých SCHOPNOSTÍ představovaných energiemi planet a znameními:

 • Slunce – ŽITÍ
 • Merkur – MYŠLENÍ
 • Venuše – LÁSKA a SEBEHODNOTA
 • Mars – ZÍSKÁVÁNÍ
 • Jupiter – DUCHOVNÍ RŮST
 • Saturn – VESMÍRNÁ ZKOUŠKA

Ke každé  planetě si nyní zpracujeme EMOČNÍ TABULKU, kde je uvedeno, jak je to u Vás TADY a TEĎ, abychom měli jsme v budoucnu z čeho vycházet.

EMOČNÍ TABULKA – Energie TADY a TEĎ – ŽITÍ

Slunce v Raku – ŽITÍ a PÉČE

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍEMOČNÍ TABULKA TADY a TEĎ
ŽITÍ –Slunce Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: Slunce ve Lvu – 23.07.-23.08. ŽITÍ a TVOŘENÍ V okamžiku Vašeho narození se lidstvo SJEDNOCOVALO při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI.ŽITÍ –Slunce Energie TADY a TEĎ Slunce v Raku – 21.06.2023-23.07.2023 ŽITÍ a PÉČE V současné době se lidstvo SJEDNOCUJE pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace. Dokážeme přijímat inspiraci, ale stejně tak se může lehce objevit chaos, lež, podvody, zamlžování, zmatené myšlení atd.
TOUHA a PŘIJÍMÁNÍ – OKAMŽIK NAROZENÍ a  TADY a TEĎ – Jak si rozumí? SJEDNOCOVÁNÍ při naplňování hluboké TOUHY a pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ se mohou doplňovat. Nejlepší způsob, jak tohoto působení využít je, dospět k proměně (TRANSFORMACI) za pomoci PŘIJÍMANÉ inspirace, a to v těch životních oblastech, kterých se to týká.
Výklad: PŘIJÍMÁNÍ – TOUHA Pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ je citlivá energie stejně, jako hluboká TOUHA, s níž se lidstvo SJEDNOCOVALO v okamžiku Vašeho narození. Lze tedy očekávat, že někdy v těchto letech začne docházet k hluboké proměně v souvislosti s tím, po čem hluboce TOUŽÍTE. Pomoci Vám může PŘIJÍMANÁ inspirace, která je nyní patrná. Projevovat se to bude jednak v té životní oblasti, kde se nachází planeta Neptun v okamžiku Vašeho narození a dále v té životní oblasti, kde se planeta Neptun nachází právě teď.  
VIZE-Životní oblast  Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: V okamžiku Vašeho narození působila planeta Neptun SJEDNOCOVÁNÍM v oblasti každodenních povinností, tedy „Služby druhým lidem“, zaměstnáním, stravováním, hygienou a zdravímVIZE- Životní oblast TADY a TEĎ: V současné době s planetou Neptun SJEDNOCUJI v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU.

SCHOPNOSTI: ŽITÍ, MYŠLENÍ (Slunce, Merkur)

Jak už jsme si několikrát řekli, pro  uskutečnění potřebujeme určité schopností. Přinejmenším potřebujeme vědět, jakou energii potřebujeme pro své ŽITÍ a pro zpracování informací potřebujeme MYŠLENÍ

Merkur v Raku – MYŠLENÍ a PÉČE

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍEMOČNÍ TABULKA TADY a TEĎ
MYŠLENÍ –Merkur Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: Merkur ve Lvu-26.7.-10.8. MYŠLENÍ a TVOŘENÍ V okamžiku Vašeho narození se lidstvo SJEDNOCOVALO při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI.MYŠLENÍ –Merkur Energie TADY a TEĎ Merkur v Raku – 21.06.2023-23.07.2023 MYŠLENÍ a PÉČE V současné době se lidstvo SJEDNOCUJE pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace. Dokážeme přijímat inspiraci, ale stejně tak se může lehce objevit chaos, lež, podvody, zamlžování, zmatené myšlení atd.
TOUHA a PŘIJÍMÁNÍ – OKAMŽIK NAROZENÍ a TADY a TEĎ – Jak si rozumí? SJEDNOCOVÁNÍ při naplňování hluboké TOUHY a pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ se mohou doplňovat. Nejlepší způsob, jak tohoto působení využít je, dospět k proměně (TRANSFORMACI) za pomoci PŘIJÍMANÉ inspirace, a to v těch životních oblastech, kterých se to týká.
Výklad: PŘIJÍMÁNÍ – TOUHA Pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ je citlivá energie stejně, jako hluboká TOUHA, s níž se lidstvo SJEDNOCOVALO v okamžiku Vašeho narození. Lze tedy očekávat, že někdy v těchto letech začne docházet k hluboké proměně v souvislosti s tím, po čem hluboce TOUŽÍTE. Pomoci Vám může PŘIJÍMANÁ inspirace, která je nyní patrná. Projevovat se to bude jednak v té životní oblasti, kde se nachází planeta Neptun v okamžiku Vašeho narození a dále v té životní oblasti, kde se planeta Neptun nachází právě teď.  
VIZE-Životní oblast  Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: V okamžiku Vašeho narození působila planeta Neptun SJEDNOCOVÁNÍM v oblasti každodenních povinností, tedy „Služby druhým lidem“, zaměstnáním, stravováním, hygienou a zdravímVIZE- Životní oblast TADY a TEĎ: V současné době s planetou Neptun SJEDNOCUJI v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU.

EMOČNÍ TABULKA – Energie TADY a TEĎ – MYŠLENÍ

JménoPříjmení – Město – Datum

Datum narození:      Místo narození:        Čas narození:

ANALYZOVÁNÍ, KOMUNIKACE a MYŠLENÍ (Merkur)

Při MYŠLENÍ s planetou Merkur nejenže si vyměňujeme informace, ale také informace ANALYZUJEME.

EMOČNÍ TABULKA PRO VAŠI VIZI TADY a TEĎ JménoPříjmení – Město – Datum Datum narození:      Místo narození:        Čas narození: SLUNCE – ŽITÍ

TABULKA Z OKAMŽIKU VAŠEHO NAROZENÍ a EMOČNÍ TABULKA pro Váš PLÁN a VIZI

EMOČNÍ TABULKA – Energie TADY a TEĎ – MYŠLENÍ

MYŠLENÍ v Raku – MYŠLENÍ a PÉČE – 21.6.-23.7.2023

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍEMOČNÍ TABULKA TADY a TEĎ
MYŠLENÍ –Merkur Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: Slunce ve Lvu – 23.07.2023-23.08.2023 ŽITÍ a TVOŘENÍ V okamžiku Vašeho narození se lidstvo SJEDNOCOVALO při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI.MYŠLENÍ-Merkur-Energie TADY a TEĎ: Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: Slunce ve Lvu – 23.07.2023-23.08.2023 ŽITÍ a TVOŘENÍ V současné době se lidstvo SJEDNOCUJE pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace. Dokážeme přijímat inspiraci, ale stejně tak se může lehce objevit chaos, lež, podvody, zamlžování, zmatené myšlení atd.
TOUHA a PŘIJÍMÁNÍ – OKAMŽIK NAROZENÍ a  TADY a TEĎ – Jak si rozumí? SJEDNOCOVÁNÍ při naplňování hluboké TOUHY a pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ se mohou doplňovat. Nejlepší způsob, jak tohoto působení využít je, dospět k proměně (TRANSFORMACI) za pomoci PŘIJÍMANÉ inspirace, a to v těch životních oblastech, kterých se to týká.
Výklad: PŘIJÍMÁNÍ – TOUHA Pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ je citlivá energie stejně, jako hluboká TOUHA, s níž se lidstvo SJEDNOCOVALO v okamžiku Vašeho narození. Lze tedy očekávat, že někdy v těchto letech začne docházet k hluboké proměně v souvislosti s tím, po čem hluboce TOUŽÍTE. Pomoci Vám může PŘIJÍMANÁ inspirace, která je nyní patrná. Projevovat se to bude jednak v té životní oblasti, kde se nachází planeta Neptun v okamžiku Vašeho narození a dále v té životní oblasti, kde se planeta Neptun nachází právě teď.  
VIZE-Životní oblast  Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: V okamžiku Vašeho narození působila planeta Neptun SJEDNOCOVÁNÍM v oblasti každodenních povinností, tedy „Služby druhým lidem“, zaměstnáním, stravováním, hygienou a zdravímVIZE- Životní oblast TADY a TEĎ: V současné době s planetou Neptun SJEDNOCUJI v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU.
EMOČNÍ TABULKA PRO VAŠI VIZI TADY a TEĎ JménoPříjmení – Město – Datum Datum narození:      Místo narození:        Čas narození: VENUŠE – LÁSKA, SEBELÁSKA

TABULKA Z OKAMŽIKU VAŠEHO NAROZENÍ a EMOČNÍ TABULKA pro Váš PLÁN a VIZI

EMOČNÍ TABULKA – Energie TADY a TEĎ – LÁSKA, SEBELÁSKA

Venuše v Raku – LÁSKA, SEBELÁSKA a PÉČE – 21.6.-23.7.2023

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍEMOČNÍ TABULKA TADY a TEĎ
ŽITÍ –Slunce Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: Slunce ve Lvu – 23.07.2023-23.08.2023 ŽITÍ a TVOŘENÍ   ŽITÍ –Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: Slunce ve Lvu – ŽITÍ skrze TVOŘENÍ V okamžiku Vašeho narození se lidstvo SJEDNOCOVALO při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI.ŽITÍ –Slunce Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: Slunce ve Lvu – 23.07.2023-23.08.2023 ŽITÍ a TVOŘENÍ   ŽITÍ-Energie TADY a TEĎ: Slunce v Raku – ŽITÍ skrze PÉČI V současné době se lidstvo SJEDNOCUJE pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace. Dokážeme přijímat inspiraci, ale stejně tak se může lehce objevit chaos, lež, podvody, zamlžování, zmatené myšlení atd.
TOUHA a PŘIJÍMÁNÍ – OKAMŽIK NAROZENÍ a  TADY a TEĎ – Jak si rozumí? SJEDNOCOVÁNÍ při naplňování hluboké TOUHY a pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ se mohou doplňovat. Nejlepší způsob, jak tohoto působení využít je, dospět k proměně (TRANSFORMACI) za pomoci PŘIJÍMANÉ inspirace, a to v těch životních oblastech, kterých se to týká.
Výklad: PŘIJÍMÁNÍ – TOUHA Pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ je citlivá energie stejně, jako hluboká TOUHA, s níž se lidstvo SJEDNOCOVALO v okamžiku Vašeho narození. Lze tedy očekávat, že někdy v těchto letech začne docházet k hluboké proměně v souvislosti s tím, po čem hluboce TOUŽÍTE. Pomoci Vám může PŘIJÍMANÁ inspirace, která je nyní patrná. Projevovat se to bude jednak v té životní oblasti, kde se nachází planeta Neptun v okamžiku Vašeho narození a dále v té životní oblasti, kde se planeta Neptun nachází právě teď.  
VIZE-Životní oblast  Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: V okamžiku Vašeho narození působila planeta Neptun SJEDNOCOVÁNÍM v oblasti každodenních povinností, tedy „Služby druhým lidem“, zaměstnáním, stravováním, hygienou a zdravímVIZE- Životní oblast TADY a TEĎ: V současné době s planetou Neptun SJEDNOCUJI v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU.
 • PROSTŘEDKY: ZÍSKÁVÁNÍ a ČINNOST (Mars)

PROSTŘEDKY pro uskutečnění Vaší VIZE získáváte za pomoci planety Mars.

EMOČNÍ TABULKA PRO VAŠI VIZI TADY a TEĎ JménoPříjmení – Město – Datum Datum narození:      Místo narození:        Čas narození: MARS – ZÍSKÁVÁNÍ

TABULKA Z OKAMŽIKU VAŠEHO NAROZENÍ a EMOČNÍ TABULKA pro Váš PLÁN a VIZI

EMOČNÍ TABULKA – Energie TADY a TEĎ – ZÍSKÁVÁNÍ

Mars v Raku – ŽITÍ a PÉČE – 21.6.-23.7.2023

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍEMOČNÍ TABULKA TADY a TEĎ
ŽITÍ –Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: Slunce ve Lvu – 23.07.2023-23.08.2023 ŽITÍ a TVOŘENÍ V okamžiku Vašeho narození se lidstvo SJEDNOCOVALO při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI.ŽITÍ-Energie TADY a TEĎ: Slunce v Raku – ŽITÍ skrze PÉČI ŽITÍ –Slunce Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: Slunce ve Lvu – 23.07.2023-23.08.2023 ŽITÍ a TVOŘENÍ V současné době se lidstvo SJEDNOCUJE pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace. Dokážeme přijímat inspiraci, ale stejně tak se může lehce objevit chaos, lež, podvody, zamlžování, zmatené myšlení atd.
TOUHA a PŘIJÍMÁNÍ – OKAMŽIK NAROZENÍ a  TADY a TEĎ – Jak si rozumí? SJEDNOCOVÁNÍ při naplňování hluboké TOUHY a pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ se mohou doplňovat. Nejlepší způsob, jak tohoto působení využít je, dospět k proměně (TRANSFORMACI) za pomoci PŘIJÍMANÉ inspirace, a to v těch životních oblastech, kterých se to týká.
Výklad: PŘIJÍMÁNÍ – TOUHA Pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ je citlivá energie stejně, jako hluboká TOUHA, s níž se lidstvo SJEDNOCOVALO v okamžiku Vašeho narození. Lze tedy očekávat, že někdy v těchto letech začne docházet k hluboké proměně v souvislosti s tím, po čem hluboce TOUŽÍTE. Pomoci Vám může PŘIJÍMANÁ inspirace, která je nyní patrná. Projevovat se to bude jednak v té životní oblasti, kde se nachází planeta Neptun v okamžiku Vašeho narození a dále v té životní oblasti, kde se planeta Neptun nachází právě teď.  
VIZE-Životní oblast  Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: V okamžiku Vašeho narození působila planeta Neptun SJEDNOCOVÁNÍM v oblasti každodenních povinností, tedy „Služby druhým lidem“, zaměstnáním, stravováním, hygienou a zdravímVIZE- Životní oblast TADY a TEĎ: V současné době s planetou Neptun SJEDNOCUJI v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU.

ZDROJE: DUCHOVNÍ RŮST A HLEDÁNÍ (Jupiter)

Ty nejbohatší ZDROJE pro Váš projekt nacházíte za pomoci planety Jupiter

EMOČNÍ TABULKA PRO VAŠI VIZI TADY a TEĎ JménoPříjmení – Město – Datum Datum narození:      Místo narození:        Čas narození: JUPITER – DUCHOVNÍ RŮST

TABULKA Z OKAMŽIKU VAŠEHO NAROZENÍ a EMOČNÍ TABULKA pro Váš PLÁN a VIZI

EMOČNÍ TABULKA – Energie TADY a TEĎ – DUCHOVNÍ RŮST

Jupiter v Býku – DUCHOVNÍ RŮST a STABILIZOVÁNÍ – 21.6.-23.7.2023

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍEMOČNÍ TABULKA TADY a TEĎ

TABULKA Z OKAMŽIKU VAŠEHO NAROZENÍ a EMOČNÍ TABULKA pro Váš PLÁN a VIZI

EMOČNÍ TABULKA – Energie TADY a TEĎ – DUCHOVNÍ RŮST

Jupiter v Býku – DUCHOVNÍ RŮST a STABILIZOVÁNÍ – 21.6.-23.7.2023

TABULKA Z OKAMŽIKU VAŠEHO NAROZENÍ a EMOČNÍ TABULKA pro Váš PLÁN a VIZI

EMOČNÍ TABULKA – Energie TADY a TEĎ – ZÍSKÁVÁNÍ

Mars v Raku – ŽITÍ a PÉČE – 21.6.-23.7.2023

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍEMOČNÍ TABULKA TADY a TEĎ
ŽITÍ –Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: Slunce ve Lvu – ŽITÍ skrze TVOŘENÍ ŽITÍ –Slunce Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: Slunce ve Lvu – 23.07.2023-23.08.2023 ŽITÍ a TVOŘENÍ V okamžiku Vašeho narození se lidstvo SJEDNOCOVALO při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI.ŽITÍ-Energie TADY a TEĎ: Slunce v Raku – ŽITÍ skrze PÉČI ŽITÍ –Slunce Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: Slunce ve Lvu – 23.07.2023-23.08.2023 ŽITÍ a TVOŘENÍ V současné době se lidstvo SJEDNOCUJE pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace. Dokážeme přijímat inspiraci, ale stejně tak se může lehce objevit chaos, lež, podvody, zamlžování, zmatené myšlení atd.
TOUHA a PŘIJÍMÁNÍ – OKAMŽIK NAROZENÍ a  TADY a TEĎ – Jak si rozumí? SJEDNOCOVÁNÍ při naplňování hluboké TOUHY a pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ se mohou doplňovat. Nejlepší způsob, jak tohoto působení využít je, dospět k proměně (TRANSFORMACI) za pomoci PŘIJÍMANÉ inspirace, a to v těch životních oblastech, kterých se to týká.
Výklad: PŘIJÍMÁNÍ – TOUHA Pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ je citlivá energie stejně, jako hluboká TOUHA, s níž se lidstvo SJEDNOCOVALO v okamžiku Vašeho narození. Lze tedy očekávat, že někdy v těchto letech začne docházet k hluboké proměně v souvislosti s tím, po čem hluboce TOUŽÍTE. Pomoci Vám může PŘIJÍMANÁ inspirace, která je nyní patrná. Projevovat se to bude jednak v té životní oblasti, kde se nachází planeta Neptun v okamžiku Vašeho narození a dále v té životní oblasti, kde se planeta Neptun nachází právě teď.  
VIZE-Životní oblast  Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: V okamžiku Vašeho narození působila planeta Neptun SJEDNOCOVÁNÍM v oblasti každodenních povinností, tedy „Služby druhým lidem“, zaměstnáním, stravováním, hygienou a zdravímVIZE- Životní oblast TADY a TEĎ: V současné době s planetou Neptun SJEDNOCUJI v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU.

ŽITÍ –Slunce

Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ:

Slunce ve Lvu – 23.07.2023-23.08.2023

ŽITÍ a TVOŘENÍ PLÁN: ZKOUŠKA A BUDOVÁNÍ (Saturn)

Celý projekt potom prověří planeta Saturn

TABULKA Z OKAMŽIKU VAŠEHO NAROZENÍ a EMOČNÍ TABULKA pro Váš PLÁN a VIZI

EMOČNÍ TABULKA – Energie TADY a TEĎ – VESMÍRNÁ ZKOUŠKA

Saturn v Rybách – VESRMÍRNÁ ZKOUŠKA a PŘIJÍMÁNÍ – 21.6.-23.7.2023

TABULKA Z OKAMŽIKU VAŠEHO NAROZENÍ a EMOČNÍ TABULKA pro Váš PLÁN a VIZI

EMOČNÍ TABULKA – Energie TADY a TEĎ – ZÍSKÁVÁNÍ

Mars v Raku – ŽITÍ a PÉČE – 21.6.-23.7.2023

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍEMOČNÍ TABULKA TADY a TEĎ
ŽITÍ –Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: Slunce ve Lvu – ŽITÍ skrze TVOŘENÍ ŽITÍ –Slunce Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: Slunce ve Lvu – 23.07.2023-23.08.2023 ŽITÍ a TVOŘENÍ V okamžiku Vašeho narození se lidstvo SJEDNOCOVALO při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI.ŽITÍ-Energie TADY a TEĎ: Slunce v Raku – ŽITÍ skrze PÉČI ŽITÍ –Slunce Energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: Slunce ve Lvu – 23.07.2023-23.08.2023 ŽITÍ a TVOŘENÍ V současné době se lidstvo SJEDNOCUJE pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM inspirace. Dokážeme přijímat inspiraci, ale stejně tak se může lehce objevit chaos, lež, podvody, zamlžování, zmatené myšlení atd.
TOUHA a PŘIJÍMÁNÍ – OKAMŽIK NAROZENÍ a  TADY a TEĎ – Jak si rozumí? SJEDNOCOVÁNÍ při naplňování hluboké TOUHY a pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ se mohou doplňovat. Nejlepší způsob, jak tohoto působení využít je, dospět k proměně (TRANSFORMACI) za pomoci PŘIJÍMANÉ inspirace, a to v těch životních oblastech, kterých se to týká.
Výklad: PŘIJÍMÁNÍ – TOUHA Pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ je citlivá energie stejně, jako hluboká TOUHA, s níž se lidstvo SJEDNOCOVALO v okamžiku Vašeho narození. Lze tedy očekávat, že někdy v těchto letech začne docházet k hluboké proměně v souvislosti s tím, po čem hluboce TOUŽÍTE. Pomoci Vám může PŘIJÍMANÁ inspirace, která je nyní patrná. Projevovat se to bude jednak v té životní oblasti, kde se nachází planeta Neptun v okamžiku Vašeho narození a dále v té životní oblasti, kde se planeta Neptun nachází právě teď.  
VIZE-Životní oblast  Z OKAMŽIKU NAROZENÍ: V okamžiku Vašeho narození působila planeta Neptun SJEDNOCOVÁNÍM v oblasti každodenních povinností, tedy „Služby druhým lidem“, zaměstnáním, stravováním, hygienou a zdravímVIZE- Životní oblast TADY a TEĎ: V současné době s planetou Neptun SJEDNOCUJI v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU.
VIZE – EnergieVIZE – Životní oblast
Celá moje generace se SJEDNOCUJE při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI.   Já osobně se SJEDNOCUJI s lidmi, s nimiž sdílím stejné ideály,
tedy s PŘÁTELI.  

K uskutečnění této VIZE potřebuji určité SCHOPNOSTI. Ty potřebuje každý člověk, ovšem u každého jedince je to jinak s ohledem na OKAMŽIK NAROZENÍ.

SCHOPNOSTI

Jana Mašková

ŽITÍ, MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ,

U těchto SCHOPNOSTÍ uplatňuji tyto Energie v těchto Životních oblastech takto

ŽITÍ – EnergieŽITÍ-Životní oblastMYŠLENÍ-EnergieMYŠLENÍ-Životní oblast
Při ŽITÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci.Já osobně uplatňuji energii ŽITÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie.Při MYŠLENÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci.Já osobně uplatňuji energii MYŠLENÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie.
KOMUNIKACE-Životní oblastANALYZOVÁNÍ-Životní oblast
Já osobně uplatňuji KOMUNIKACI ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH.Já osobně uplatňuji citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU.

K uskutečnění VIZE dále potřebuji OCENĚNÍ a ZDROJE

OCENĚNÍ a ZDROJE

Jana Mašková

Zde jde především o OCENĚNÍ vlastních osobních schopností a u ZDROJŮ jde především o to, čeho se nám dostává v bohaté míře.

OCENĚNÍ a ZDROJŮ uplatňuji tyto Energie  v těchto Životních oblastech

OCENĚNÍ-EnergieOCENĚNÍŽivotní oblastZDROJE-EnergieZDROJE-Životní oblast
Při OCENĚNÍ mi nejvíce pomáhá NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ.Lidé mě nejvíce OCEŇUJÍ v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU.Při OCENĚNÍ je mým nejsilnějším ZDROJEM pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ, a to především PŘIJÍMÁNÍ inspiraceJá osobně uplatňuji tento nejsilnější  ZDROJ při KOMUNIKACI s BLÍZKÝM OKOLÍM (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ

K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také PROSTŘEDKY PLÁN

PROSTŘEDKY a PLÁN

Jana Mašková

Zde jde především o to, abychom měli pro uskutečnění své VIZE dostatek PROSTŘEDKŮ a dále je třeba mít stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit. V mém případě je to takto

PROSTŘEDKY-EnergiePROSTŘEDKYŽivotní oblastPLÁN-EnergiePLÁN-Životní oblast
Pro mě je nejdůležitějším PROSTŘEDKEM pro uskutečnění mé VIZE ZÍSKÁNÍ těch správných pravdivých informací při KOMUNIKACI.
Při  ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ uplatňuji aktivní, intelektuální KOMUNIKACI.
Já osobně ZÍSKÁVÁM PROSTŘEDKY KOMUNIKACÍ při spolupráci ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH.Cíl PLÁNU je v současné době jednotný pro každého – BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, do něhož se  může zapojit každý podle svých vlastních schopností a s nímž může každý převzít zodpovědnost za své konání, abychom si mohli ve společnosti utvářet podmínky, s nimiž můžeme žít vyrovnaný život v souznění se svým vnitřním „Já“, s druhými lidmi i se vším tím, co nás obklopuje. Toto BUDOVÁNÍ musí být zodpovědné, vytrvalé, důsledné a musíme při jeho BUDOVÁNÍ prokázat dostatek trpělivosti až k úplnému dokončení.Životní oblast, kde musím tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na něm pracovat, jsou moje FINANCE a STABILIZOVÁNÍ mého života na úrovni finanční, prostorové a citové.

Toto je UKÁZKA TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ s mou VIZÍ. Nyní pokračujte ukázkou TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ s VIZÍ mého kolegy. Stačí kliknout na tlačítko níže.

UKÁZKA TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ MÉHO KOLEGY

TABULKA Z OKAMŽIKU MÉHO NAROZENÍ A PROSTŘEDKY

Jana Mašková

Máme-li začít s uskutečňováním VIZE, musíme počítat také s tím, že budeme procházet určitým procesem, který bude nutné respektovat a brát v potaz. Jedná se o na sebe navazující NÁSTROJE a PROSTŘEDKY které tvoří jeden celek a vedou ke SJEDNOCOVÁNÍ.

NÁSTROJE, PROSTŘEDKY a VIZE PRO SJEDNOCOVÁNÍ

NÁSTROJE a PROSTŘEDKY jsou vlastně jakési stupnice HODNOT a POSTOJŮ, které nám pomáhají při uskutečnění naší VIZE a také VIZE našich dětí. Jedná se o tyto nástroje a PROSTŘEDKY představující STUPNICE HODNOT a POSTOJŮ. Snimi ses podrobněji seznámíte na jiném místě těchto webových stránek.

Jsou to:

1. STAV VĚDOMÍ, NASTAVENÍ DUŠE, PŘÍSTUP

2. CHOVÁNÍ, PORUCHY CHOVÁNÍ

3. SOUBOR PŘESVĚDČENÍ

4. AKCE, ŘEŠENÍ

5. VÝSLEDKY

6. VÝKONNOST

A aby byl výčet úplný, přidáme ještě další faktory, o kterých jsme dosud nehovořili. Všechny tyto faktory pak doplníme do TABULKY z okamžiku mého narození, s níž budeme dále pracovat.

TABULKA Z OKAMŽIKU MÉHO NAROZENÍ

Jana Mašková

Všechny  TABULKY s PLÁNEM budou zpracovány podle výše uvedeného  postupu. U TABULKY OKAMŽIKU NAROZENÍ si navíc všímáme těchto faktorů:

·      VIZE

·      SCHOPNOSTI

·      OCENĚNÍ a ZDROJE

·      PROSTŘEDKY a PLÁN

Nejprve se tedy seznamte s mou VIZÍ, která je vlastně VIZÍ celé mojí generace, přičemž stejné pravidlo platí i u ostatních generací.

Z OKAMŽIKU MÉHO NAROZENÍ A MOJE VIZE

Jana Mašková

JAKÁ JE MOJE VIZE PŘI SJEDNOCOVÁNÍ
VIZE EnergieVIZE Oblast
Celá moje generace se SJEDNOCUJE při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI.   Já osobně se SJEDNOCUJI s lidmi, s nimiž sdílím stejné ideály, tedy s PŘÁTELI.  

K uskutečnění této VIZE potřebuji určité SCHOPNOSTI

SCHOPNOSTI

ŽITÍ, MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ,

U těchto SCHOPNOSTÍ uplatňuji tyto Energie a v těchto životních oblastech takto

 ŽITÍ Při ŽITÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. Já osobně uplatňuji energii ŽITÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie.MYŠLENÍ Při MYŠLENÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. Já osobně uplatňuji energii MYŠLENÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie.KOMUNIKACE   Já osobně uplatňuji KOMUNIKACI ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH.ANALYZOVÁNÍ Já osobně uplatňuji citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU..
K uskutečnění VIZE dále potřebuji OCENĚNÍ a ZDROJE OCENĚNÍ a ZDROJE Zde jde především o OCENĚNÍ vlastních osobních schopností a u ZDROJŮ jde především o to, čeho se nám dostává v bohaté míře. U OCENĚNÍ a ZDROJŮ uplatňuji tyto Energie  v těchto životních Oblastech OCENĚNÍ Při OCENĚNÍ mi nejvíce pomáhá NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ. Lidé mě nejvíce OCEŇUJÍ v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU. ZDROJ Při OCENĚNÍ je mým nejsilnějším ZDROJEM pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ, a to především PŘIJÍMÁNÍ inspirace. Já osobně uplatňuji tento nejsilnější  ZDROJ při KOMUNIKACI s BLÍZKÝM OKOLÍM (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ. 
K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také PROSTŘEDKY a PLÁN PROSTŘEDKY a PLÁN Zde jde především o to, abychom měli pro uskutečnění své VIZE dostatek PROSTŘEDKŮ a dále je třeba mít stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit. V mém případě je to takto: PROSTŘEDKY Pro mě je nejdůležitějším PROSTŘEDKEM pro uskutečnění mé VIZE ZÍSKÁNÍ těch správných pravdivých informací při KOMUNIKACI. Při  ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ uplatňuji aktivní, intelektuální KOMUNIKACI. Já osobně ZÍSKÁVÁM PROSTŘEDKY při spolupráci ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH. PLÁN Životní oblast, kde musím tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na něm pracovat, jsou moje FINANCE a mé STABILIZOVÁNÍ na úrovni finanční, prostorové a citové.     

Toto je UKÁZKA s TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ s mou VIZÍ, V další části budete mít uvedeno, jak to všechno máte z okamžiku Vašeho narození začleněno do Vašeho života právě Vy.

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ má tento stručný OBSAH.

00.              ÚVOD

V této části se seznámíte s pěti základními kroky našeho PLÁNU pro uskutečnění Vaší VIZE.

01.              VIZE

Dozvíte se, že při naplňování Vaší VIZE byste měli postupovat od malých krůčků k těm větším, radovat se i z maličkostí a přitom jít stále vytrvale za svou VIZÍ a CÍLEM. Je zde malá nápověda, jak to udělat.

02.              SCHOPNOSTI a DOVEDNOSTI

Zde získáte pár informací, jak se učit a co vše lze při učení využít. Napovíme Vám pár vychytávek, které Vám mohou při učení pomoci a v závěru budete mít šanci se seznámit s tím, jaké energie je při učení možné využít.

03.              ZDROJE

Zde se dozvíte, jak si ohlídat své ZDROJE a jak s nimi pracovat

04.              PROSTŘEDKY

Zde se seznámíte s TABULKOU Z OKAMŽIKU Vašeho NAROZENÍ a vším, co máte pro život i pro splnění Vaší VIZE k dispozici. Abyste si udělali konkrétní představu, o co jde, níže naleznete TABULKU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ s údaji mého okamžiku narození. Jednak proto, abychom se dokázali lépe pochopit a také proto, abyste měli údaje ze své osobní TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ s kým porovnávat.

05.              PLÁN

Zde Vám napovím, co všechno budete potřebovat k uskutečnění Vašeho PLÁNU a VIZE. Kromě VIZE a PLÁNU si pozveme na pomoc i Vaše duševní rozpoložení. Budeme zde více pracovat  s takzvanou EMOČNÍ tabulkou a napovíme si, jak odhadnout zdar či nezdar projektu, na kterém pracujete.

06.              VÝSLEDEK

Toto je tedy stručný obsah tohoto MANUÁLU. Budete-li mít dostatek trpělivosti, níže naleznete Vaši osobní TABULKU s Vašimi údaji z okamžiku narození, které Vás nasměrují k Vaší VIZI a naznačí Vám, jak dalece žijete v harmonii sami se sebou.

Začneme TABULKOU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ a dalšími TABULKAMI, které Vám pomohou lépe pochopit sebe sama i svůj život.

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ- Stručný OBSAH

V tomto MANUÁLU si položíme hned na začátku jednoduchou otázku.

Díky čemu se cítíte dobře a co chcete dělat?

Nyní si všechny tyto faktory poskládáme do „TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ“, abychom si jako členové své generace mohli plnit své vesmírné úkoly.

Zde je několik otázek, které Vám mohou pomoci identifikovat Vaši vizi. Připsat si však můžete i další otázky.

Ve Vesmíru je obsaženo vše, co potřebujeme k tomu, abychom mohli žít svůj život naplno. Výše jsme si vyjmenovali dvanáct vesmírných energií, které nám v tom pomáhají, a také dvanáct životních oblastí, v nichž se to všechno odehrává. To, čím nám napovídá Vesmír z okamžiku narození, je postavení vesmírných těles. Podle toho lze snadno rozpoznat, jaké jsou naše vesmírné úkoly. Stačí k tomu velice málo; údaje o narození. S těmito informacemi budete ke splnění Vaší  VIZE a PLÁNU zase o něco blíže. Jak je to s Vaší VIZÍ a PLÁNEM, to je uvedeno dále. To, co je uvedeno na dalších stránkách, se týká výhradně upřesnění VIZE vaší a naší generace a toho, jak tuto VIZI realizovat a využít k tomu energii, kterou máme pro tento účel dánu Vesmírem z OKAMŽIKU NAROZENÍ.

VAŠE VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ

Vaše VIZE, tedy VIZE vaší generace, je, stejně jako u všech ostatních generací, naznačena energií SJEDNOCOVÁNÍ, což je energie, která každé generaci pomáhá projevem „Božského Já“, tedy všeobjímající lásky, k uskutečnění „božského záměru“, a sice ke SJEDNOCENÍ, protože v rámci Vesmíru jsme si všichni rovni. Níže máte v tabulce uvedeno, jaká energie pomáhá při naplnění VIZE Vaší generaci a v jaké životní oblasti tuto VIZI Vy osobně realizujete.

VAŠE VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ Jméno, Příjmení, datum, místo, čas narození
VIZE-Energie Zvolte položku. Zvolte položku. VIZE-Životní oblast Zvolte položku. Zvolte položku.

DUŠE a Vy

Všechno to, o čem byla řeč výše a co bude následovat, jeplatné u každého zrozence, tedy u mě i u Vás, jen v poněkud jiném smyslu podle údajů o narození. Přečtěte si tedy, jak to máte v TABULCE Z OKAMŽIKU NAROZENÍ právě Vy. TABULKU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ naleznete níže nebo v dalším MANUÁLU.

Nejprve se ale budeme ještě chvíli UČIT. Tentokrát se budeme věnovat financím a finanční stabilizaci, s čímž do jisté míry souvisí i ČAS. Toto je však téma již pro druhý MANUÁL věnovaný TABULKÁM.

NAŠE SPOLEČNÁ VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ

Energie SJEDNOCOVÁNÍ obou našich generací na sebe navzájem působí. Záleží na tom, je-li to v pozitivním či negativním smyslu. To se dozvíte níže v TABULCE „NAŠE SPOLEČNÁ VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ“. Poradím Vám, jak bychom mohli energii SJEDNOCOVÁNÍ využít co nejlépe tak, abychom naplnili svou VIZI a navzájem se inspirovali pro SJEDNOCOVÁNÍ projevem „Božského Já“, tedy „všeobjímající lásky“ u obou generací.

V  TABULCE „NAŠE SPOLEČNÁ VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ“ se dočtete, jak se při  uskutečňování VIZE naše i vaše generace vzájemně ovlivňují a zároveň doplňují a jak to může při uskutečňování VIZE pomoci. U každého člena dané generace se tato VIZE projevuje v životní oblasti, jak je uvedeno v TABULKÁCH ve sloupci „VIZE-Životní oblast“. Ono SJEDNOCOVÁNÍ, o kterém je v textu řeč, představuje SJEDNOCOVÁNÍ při uskutečňování a naplňování VIZE, ať už naší nebo vaší generace.

NAŠE SPOLEČNÁ VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ Jana Mašková Jméno, Příjmení, datum, místo, čas narození
VIZE-Energie Zvolte položku.

Jak uskutečňujete Vaši VIZI?

Po tom, co jsme se seznámili s tím, jak obě naše generace naplňují své VIZE, je čas si přiznat, že v životě nejde vždycky všechno tak hladce, jak bychom si představovali, protože je tu ještě nehmotná stránka F F našeho  života a s ním naše emoce a pocity, které rozhodují o tom, jak se cítíme. To záleží na tom, jak projevujeme svou energii, zda pozitivně či negativně.

Nejprve se ale podíváme na to, jak jsou na tom obě naše generace s uskutečněním svých VIZÍ a jak si spolu tyto generace v souvislosti s uskutečňováním VIZÍ rozumí.

TABULKA PRO VAŠI VIZI PODLE DATA NAROZENÍ

Na začátku si vyjmenujeme  všech dvanáct  energií, které jsou přirozenou součástí života každého z nás, a přidáme dvanáct životních oblastí, ve kterých tyto energie působí podle toho, jak to bylo v OKAMŽIKU Vašeho NAROZENÍ.

A až se seznámíme s vaší i naší VIZÍ, seznámíte se i s TABULKOU z OKAMŽIKU NAROZENÍ, budeme věnovat pozornost svým EMOCÍM.

Nyní se podíváte, jak je to s Vašimi emocemi. To Vám prozradí EMOČNÍ a FRUSTRAČNÍ TABULKA, s nimiž se seznámíte na následujících stránkách

POKRAČOVAT  13.10.2023 15.45

EMOČNÍ TABULKA

Seznámíte se s EMOČNÍ TABULKOU, která vypovídá o tom, jak jste na tom v tuto chvíli s EMOCEMI pro plnění Vaší VIZE Vy sami, protože od toho se odvíjí všechno ostatní. Pojďme se tedy věnovat EMOČNÍ TABULCE.

.

„TABULKA VAŠÍ VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ“

tabulce PRO  VIZI PODLE DATA NAROZENÍ, kterou naleznete na následující stránce, si připomenete dvanáct vesmírných energií a dvanáct životních oblastí. Ty vesmírné energie a životní oblasti, které spolu souvisí, lehce rozpoznáte podle číselného označení. Takovýmto způsobem se seznámíte s tím, co všechno je součástí života a jaké vesmírné energie a životní oblasti spolu souvisí.

Nejprve si na následující stránce připomenete 12.ENERGIÍ a 12.ŽIVOTNÍCH OBLASTÍ PRO VIZI a a dalších stránkách pak naleznete tři TABULKY S VIZÍ KE SJEDNOCOVÁNÍ.

 

12ENERGIÍ a 12 ŽIVOTNÍCH OBLASTÍ pro VIZI

VESMÍRNÉ ENERGIE DŮLEŽITÉ PRO VAŠE TĚLO

1.ČINNOST

2.STABILIZOVÁNÍ

3.KOMUNIKCE

VESMÍRNÉ ENERGIE DŮLEŽITÉ PRO VAŠI DUŠI

4.PÉČE

5.TVOŘENÍ

6.ANALYZOVÁNÍ

VESMÍRNÉ ENERGIE DŮLEŽITÉ PRO VAŠE VZTAHY

7.NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ, SPOLUPRÁCE

8.TOUHA

9.HLEDÁNÍ CESTY PRO BUDOUCNOST NA DUCHOVNÍ ROVINĚ

VESMÍRNÉ ENERGIE DŮLEŽITÉ PRO VAŠE POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI

10.BUDOVÁNÍ PEVNĚ DANÉHO ŘÁDU

11.OSVOBOZOVÁNÍ

12.PŘIJÍMÁNÍ toho, co se k nám vrací, například inspirace

ŽIVOTNÍ OBLASTI DŮLEŽITÉ PRO VAŠE TĚLO

1.OSOBNOST

2.FINANCE

3.BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ

ŽIVOTNÍ OBLASTI DŮLEŽITÉ PRO VAŠI DUŠI

4.RODINA, PŮVOD, NÁROD, VLAST, PLANETA ZEMĚ

5.ZÁJMY, ZÁLIBY, HRY, DĚTI

6.KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, SLUŽBA DRUHÝM LIDEM, ZAMĚSTNÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, HYGIENA, ZDRAVÍ

ŽIVOTNÍ OBLASTI DŮLEŽITÉ PRO VAŠE VZTAHY

7.PARTNERSKÉ VZTAHY

8.BLÍZKÉ VZTAHY, PENÍZE DRUHÝCH LIDÍ, SEX, SMRT, TRANSFORMACE

9.VÍRA, FILOZOFIE, DALEKÉ CESTY, CIZINA

ŽIVOTNÍ OBLASTI DŮLEŽITÉ PRO VAŠE POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI

10.SPOLEČNOST

11.PŘÁTELÉ

12.UZAVŘENÉ PROSTORY, NEVĚDOMÍ

TABULKA PRO NAŠI VIZI KE SJEDNOCOVÁNÍ

Nejinak je tomu i u naší generace. VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ je stejná pro celé generace, a to nejen u té Vaší, ale i  u té naší, jen každý člen dané generace ji uplatňuje v jiné životní oblasti. Takto je to například u té naší generace a u mě.

NAŠE VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ Jana Mašková
VIZE-Energie Zvolte položku. Zvolte položku. VIZE-Životní oblast Zvolte položku. Zvolte položku.

TABULKA PRO VAŠI VIZI PODLE DATA NAROZENÍ

KDE JE TĚCH 12 ENERGIÍ?

Nejprve si vyjmenujeme  všech dvanáct  energií, které jsou přirozenou součástí života každého z nás, a přidáme dvanáct životních oblastí, ve kterých tyto energie působí podle toho, jak to bylo v OKAMŽIKU Vašeho (a také našeho) NAROZENÍ.

A až se v tomto MANUÁLU 2 seznámíme s vaší i naší VIZÍ, seznámíte se i s TABULKOU z OKAMŽIKU NAROZENÍ, budeme prostřednictvím EMOČNÍ TABULKY věnovat pozornost svým EMOCÍM.

To ale až v MANUÁLU 3.

Emoční tabulka – Zdroje

„Čas jsou peníze“

Chcete-li dosáhnout Vašeho cíle a vidět splnění své VIZE, i k tomu budete potřebovat nějaké ZDROJE. Ty si můžete představit jako množství časupeněz nebo obojího. Mít zdroje pro práci na Vaší vizi je klíčovým faktorem k odstranění frustrace, která obvykle následuje, pokud se něčeho z toho nedostává. Pojďme mluvit o čase a penězích.

Peníze[JM1] 

Peníze mohou výrazně urychlit dosažení Vaší VIZE. To ovšem jen v případě, že můžete zaměstnat mnoho vysoce kvalifikovaných lidí, kteří pro Vás pracují a pomáhají Vám na Vaší cestě. To Vám obvykle ušetří spoustu času, bohužel většina z nás nemá mnoho peněz nazbyt.

Učení dovednostem

Je zde také jeden negativní vliv na Vaši cestě, když odmítnete aspekt učení se nové dovednosti. Učení dovednosti dává odměňující pocit, že jsme něco dokázali, že jsme se něco naučili. Pokud někomu „jen zaplatíme“, aby udělal to, co chceme, pak se nic nenaučíme a naopak se můžeme cítit prázdní a také pociťovat tak trochu úzkost.

Peníze a uskutečňování VIZE a CÍLE

S největší pravděpodobností budete muset přidělit trochu peněz pro Vaši VIZI, abyste dosáhli svého cíle. To však pomůže jen na krátkou dobu. I když to není náš záměr poskytnout komplexní systém správy peněz, zde jsou některé rady, které mohou pomoci.

Stanovte si cíle:

Rozhodněte se, čeho chcete finančně dosáhnout, jako je spoření na dům nebo splacení dluhu.

Sestavte si rozpočet:

Naplánujte si, kolik peněz utratíte za různé věci, a sledujte své výdaje, abyste nepřekročili svůj rozpočet.

Sledujte výdaje:

Zaznamenávejte si, za co utrácíte, abyste věděli, kam Vaše peníze jdou.

Snižte dluh:

Nejprve zaplaťte dluhy s vysokým úrokem a použijte strategie, jako je dluhová sněhová koule nebo metoda dluhové laviny[JM2] [JM3] .

Ušetřete a vytvořte nouzový fond:

Pravidelně si odkládejte peníze na neočekávané výdaje.

Automatizujte spoření a platby účtů:

Udělejte automatické ukládání a placení účtů, abyste nezapomněli nebo neutratili příliš mnoho.

Dávejte pozor na utrácení:

Před nákupem přemýšlejte, rozlišujte mezi potřebami a přáními a vyhněte se impulzivním nákupům.

Informace o osobních financích:

Vzdělávejte se v otázkách peněz prostřednictvím knih, blogů nebo kurzů.

Investujte moudře:

Jakmile dostatečně naspoříte, zvažte dlouhodobé investice, jako jsou akcie nebo nemovitosti.

Kontrola a úprava:

Pravidelně kontrolujte svůj rozpočet, sledujte pokrok a podle potřeby provádějte změny.

Efektivní správa peněz, disciplína a důslednost

Pamatujte, že efektivní správa peněz vyžaduje disciplínu a důslednost. Je několik dobrých zdrojů na Internetu o tom, jak spravovat Vaše peníze, nicméně těmi nejefektivnějšími knihami jsou:

U většiny z těchto materiálů budete muset trávit více času, abyste dosáhli Vaši VIZI, a to především kvůli omezeným penězům jako zdrojům.

Na druhou stranu, pokud máte dost peněz a Váš čas je drahý, pak nestojí za to použít Vaše peníze, aby Vám pomohly, pokud Vás cesta baví a učíte se na cestě.

Myslíte si, že byste mohli získat nějaké peníze pro Váš cíl po odstranění zbytečných zvyků spojených s luxusem utrácení?

Čas

Všechno chce čas a tam není výjimka na plnění své VIZE. Proto je důležitý Time management. Time management je vlastně velmi dobrá dovednost. Mohli bychom Vám doporučit vyhledat si další podrobnosti z velkého množství online zdrojů a kurzů souvisejících s Time managementem. Nicméně abychom ušetřili Váš čas, přidáváme postup, který Vám může napomoci ujasnit si, jak pokračovat.

Stanovte si jasné cíle

Definujte své sny a rozdělte je na menší, proveditelné cíle. Ujistěte se, že Vaše cíle jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART).

Stanovte si priority svých cílů:

Určete, které cíle jsou pro vás nejdůležitější, a podle toho je upřednostněte. Zaměřte se na cíle, které jsou v souladu s Vašimi hodnotami a mají nejvyšší dopad na Vaši celkovou výši.

Plánujte si čas:

Pomocí plánovače, kalendáře nebo digitálních nástrojů naplánujte své aktivity a přidělte čas konkrétním úkolům souvisejícím s Vašimi cíli. Vyhraďte si čas pro práci na svých snech.

Identifikujte činnosti, které plýtvají časem:

Identifikujte činnosti, které zabírají značné množství Vašeho času, aniž by výrazně přispěly k Vašim cílům. Omezte nebo odstraňte tyto plýtvače času, abyste získali více času na smysluplné úkoly.

Procvičte si efektivní alokaci času[JM4] :

Přidělte si časové bloky pro konkrétní aktivity a dodržujte je. Rozdělte své cíle na menší úkoly a každému úkolu přiřaďte časové úseky. Buďte realističtí ohledně toho, kolik času potřebujete, a vyhněte se přehnaným závazkům.

Vyhněte se multitaskingu:

Multitasking může snížit produktivitu a soustředění. Místo toho se zaměřte na jeden úkol a věnujte mu plnou pozornost. To Vám pomůže plnit úkoly efektivněji a kvalitněji.

Zvládejte rozptýlení:

Minimalizujte rozptýlení, které může vykolejit Vaše soustředění a produktivitu. Přepněte telefon do tichého režimu nebo použijte aplikace, které blokují rušivé webové stránky. Najděte si klidné a vyhrazené pracovní místo, abyste minimalizovali vyrušování.

Naučte se říkat ne:

Dávejte si pozor na příliš mnoho závazků nebo činností, které nejsou v souladu s Vašimi CÍLI. Naučte se říkat NE žádosti nebo příležitostem, které přispívají k Vaším dlouhodobým aspiracím.

Rozdělte úkoly na zvládnutelné části:

Rozdělte složité nebo zahlcující úkoly do menších, zvládnutelných kroků. Díky tomu jsou méně skličující a snadněji splnitelné ve Vámi přiděleném čase.

Pravidelně vyhodnocujte a upravujte:

Pravidelně vyhodnocujte svůj pokrok a podle potřeby upravujte svůj čas a strategie. Buďte flexibilní a otevření přizpůsobování svých plánů, abyste optimalizovali svůj Time management.

Efektivní řízení času

Pamatujte, že efektivní řízení času vyžaduje disciplínu, sebeuvědomění a odhodlání. Tím, že si upřednostníte své cílenaplánujete si čas a zůstanete soustředění, můžete si přidělit potřebný čas k práci na splnění svých snů. Náš systém je již dokonalý mnoha aspekty Time managementu a měla by to být pravděpodobně první dovednost, kterou si osvojíte a která Vám pomůže k dosažení mnohé z Vaší VIZE štěstí.

Jaké by byly nejlepší tři aspekty, které ovlivní Váš efektivní Time management?

Načasování

Načasování je všechno. Při správném načasování můžete sami vyřešit spoustu problémů a překážek. Je velmi obtížné vědět, kdy je nejlepší čas co udělat. Obecným vodítkem je následovat své pocity, protože ty nejsou ovlivněny negativními emocemi, jako je strach nebo lenost.

Oslovit profesionály

Další efektivní způsob, jak překonat problém načasování, je oslovit profesionály. Astrologie jako věda umí nabídnout velmi efektivní způsob, jak identifikovat vhodné časové období pro konkrétní aktivity. Najděte si šikovného astrologa, který Vám poradí, anebo se můžete obrátit přímo na nás, rádi Vám pomůžeme.

Závěr

S největší pravděpodobností budete na své cestě potřebovat čas, peníze nebo obojí. My jsme pokryli několik bodů souvisejících s penězi a časem vedení a hovořili jsme také o načasování. Abych pokryl tato dvě témata, sám bych mohl popsat stovky stran a věnovat tomu mnoho hodin. Podobné by to bylo i s Vámi. I Vy byste museli dlouho bádat, abyste se dověděli, kam se podívat a co hledat. Měli byste být vybaveni vším, co souvisí s plánováním a realizací Vaší VIZE. S jasnou VIZÍsadou dovedností, s pobídkami a zdroji budete úspěšní.

EMOČNÍ TABULKOU se seznámíte v MANUÁLU věnovaném TABULKÁM a E-BOOKŮM s informacemi určenými právě Vám a vycházejícími z okamžiku Vašeho narození.

Čas jsou peníze, ale schopnost hospodařit s časem a penězi je obojí.

Tato teoretická sekce našeho systému je tímto komplexní. Pokračovat budeme cvičením a aplikací těch málo znalostí, které jsme se naučili, a při té příležitosti se seznámíte s dalšími NÁSTROJI a PROSTŘEDKY a také se zmíníme o STUPNICI HODNOT a POSTOJŮ. V praktické části nám pomohou informace uvedené v TABULCE Z OKAMŽIKU NAROZENÍ, kde se budeme postupně seznamovat s tím, jak jsme součástí Vesmíru my všichni, tedy i Vy.

 1.     I.          Vize[JM5]  – SJEDNOCOVÁNÍ

„Vize je, kde všechno začíná“

Jak identifikovat svou VIZI?

Chcete-li identifikovat svou VIZI, je důležité ji formulovat jednou větou. Určete co, kde, proč kdy; víte-li jak. Zaměřte svou vizi na sebe na svá zlepšení, to Vám přinese tu největší odměnu. Pokud se Vám podaří formulovat Vaše vize v jedné větě, pak je třeba udělat nějaké konkrétní detaily každý den. Zde je jeden příklad:

Budu se učit píseň „Všechno nejlepší“. Píseň na klavír budu hrát pro mého kamaráda na večírku za tři týdny, takže ho to přiměje se smát a být šťastný!

Tato jednoduchá věta má cíl získat určité „časové okno“. Důvod? Dá se vylepšit přidáním například následujícího rozšíření:

Kontroly dosáhnu několika Youtube tutoriály a cvičení na klavír mých starých babiček, a to[JM6] [JM7]  patnáct minut po práci každý den kromě neděle.

Formulovat Vaše VIZE a pokud možno nastínění Vašeho plánu je klíčovým faktorem úspěchu.

NAŠE SPOLEČNÁ VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ

Začneme samotnou VIZÍ vaší i naší generace pro SJEDNOCOVÁNÍ a při té příležitosti se opět budeme UČIT. Přidáme  si tak další zajímavé informace pro práci s VIZÍ. Příklady realizace VIZE pro SJEDNOCOVÁNÍ naleznete dále.

 1. [JM8]  – SJEDNOCOVÁNÍ

„Vize je, kde všechno začíná“

Věřte si

Chcete-li pomoci s dosažením své VIZE, pak si vytvořte jednu nebo několik fází, které použijete k tomu, abyste uvěřili ve Váš úspěch. Je to jednoduché. Vytvoříte větu založenou na klíčových faktorech úspěchu z Vaší VIZE. Na základě předchozího příkladu učení klavírní písně mohu formulovat následující větu:

Pokaždé, když cvičím na klavír, jsem lepší a lepší!

Tato věta musí vycházet z přítomnosti. Její smysl a také znění působí jako rozkaz a její účinek se zvyšuje opakováním. Opakujte tuto větu, než půjdete spát, začněte třemi opakováními a rozšiřte je na každý desátý den. Větu můžete opakovat třeba tak dlouho, dokud neusnete.

Toto je tajemství autosugesce a pomůže Vám získat jistotu a zlepšit Vaše učení.

Závěr

Zjistili jsme, že dokonce malé vylepšení vytvoří skvělý efekt a je lepší zlepšovat svůj život štěstí krok za krokem v malých krůčcích. Mluvili jsme o důležitosti časové osy a měření úspěšnosti, probrali jsme, jak vyjádřit svou vizi a jak jí podpořit Váš proces. Nyní jste vybaveni jádrem znalosti na Vaší cestě k Vaší „fotbalové brance“.

Náš systém je založen na základních krocích odstranění překážky a negativních emocí na Vaší cestě ke šťastnějšímu životu nebo Vašemu cíli.

Mnoho lidí si myslí, že peníze, bohatství a moc jsou aspekty šťastného života, který je skvělý. To je ovšem chyba. Tento systém Vám moc nepomůže. Vždy je třeba se zaměřit spíše na sebe a své dovednosti než na vnější faktory. Toto pravidlo platí obecně, nikoli jen pro tento případ.

.

FRUSTRACE a FRUSTRAČNÍ TABULKA

Frustrační tabulka v češtině

Nyní, když už máme povědomí o tom, jak je to s frustrací a jaké učební pomůcky máme k dispozici, můžeme si Frustrační tabulku přeložit do češtiny, abychom s ní mohli pracovat a lépe jí porozuměli:

Vision: VIZE

Skills: SCHOPNOSTI

Incentives: OHODNOCENÍ

Resources: PROSTŘEDKY

Action Plan: PLÁN

Organisational Success: VÝSLEDEK

Frustrační tabulka

Některé faktory v tabulCE chybí, a to zcela záměrně, protože právě to je samotným základem frustrace i toho, že se nám naše projekty či VIZE leckdy nedaří uskutečnit. Vše si vysvětlíme na následujících stránkách.

Frustrační tabulka v angličtině

I této tabulce budeme říkat „Frustrační tabulka“, protože jsou v ní naznačeny příčiny frustrace. Zdroj této tabulky pochází z angličtiny. Nejprve se tedy podíváme na „Frustrační tabulku“ v původním, anglickém jazyce a já Vám ji pak přeložím do češtiny a vše Vám v češtině vysvětlím.  

Frustrační tabulka v češtině

Pojďme si tedy vytvořit „Frustrační tabulku v češtině.“ Nyní si přepíšeme Frustrační tabulku do češtiny. Používat budeme tyto výrazy:

Obdélník: se zakulacenými rohy: VIZE

Frustrace a psychika

Na předcházejících stránkách jsme se dočetli, že frustrace je víceméně psychický stav, který nám brání v uskutečnění našich záměrů. Z toho vyplývá, že vše je záležitostí psychiky a také myšlení a že záleží jen na nás, jak se k tomuto faktu postavíme. Záleží také na tom, jaká je naše „frustrační tolerance“

Frustrační tolerance

Abychom zlepšili svou frustrační toleranci, musíme nejprve identifikovat zdroj naší frustrace nebo jej odstranit. Stále budeme vystaveni určité míře frustrace a abychom zlepšili svou toleranci k frustraci, musíme také záměrně připravit či vytvářet situaci či situace, kdy frustrace pravděpodobně nastane. Když se vědomě rozhodneme těmto situacím čelit, můžeme se naučit ovládat své reakce a stát se sebevědomější.

Deník úspěchu

Chcete-li zaznamenávat svůj pokrok, můžete si založit Deník úspěchuPostup k uskutečnění své VIZE naleznete v MANUÁLU „NAUČTE SE PLNIT SI SVÉ VIZE – TABULKY a E-BOOKY“. V tomto MANUÁLU naleznete informace, které Vám pomohou.

UPRAVIT Nyní tedy postupte k MANUÁLU č.2 „NAUČTE SE PLNIT SI SVÉ VIZE – Osobní TABULKY a E-BOOKY“, kde najdete postup, jak si za pomoci osobních TABULEK a E-BOOKŮ PLNIT SVÉ SNY a začít s něčím novým.

MANUÁL č.2

„NAUČTE SE PLNIT SI SVÉ VIZE

Osobní TABULKY A E-BOOKY“

POKRAČOVAT 13.10.2023-0.15-Seznam 2 a SCHOPNOSTI

U tohoto Seznamu nám musí být jasné, co sledujeme a jaké SCHOPNOSTI chceme v PROJEKTU uplatnit. Jestliže dokumentujeme veškerý pokrok, pak můžeme vidět, jak zapojením našich vlastních SCHOPNOSTÍ dostává PROJEKT naprosto originální a neopakovatelný ráz, kterým můžeme inspirovat druhé.

START a DUŠEVNÍ rozpoložení

A tak se právě nyní zaměříme na onen start, ale uděláme to trochu jinak, než dosud. Začneme něčím, co nebývá zvykem, a sice DUŠÍ.

Nastavení DUŠE souvisí také se stavem vědomí.Celkovým přístupem, co může ovlivňovat i stav vědomíDUŠEVNÍ rozpoloženístav vědomí a nastavení duše může být také příčinou poruchy chování vycházející ze souboru přesvědčení, které jsme získali.

Pokud se objeví takovýto problém, měli bychom najít nějaké řešení, které přinese výsledky také ke zvýšení výkonnosti.

Jak je to s POKROKEM?

Tím, že sami sledujeme svůj pokrok, můžeme být svědky pokrokU, kterého jsme dosáhli, a vzdálenosti, kterou jsme urazili, takže je zřejmé, že pouze my můžeme určit, zda jsme udělali dobrý pokrok. Příklad Vašeho Deníku úspěchu[JM9]  Vám poskytneme v posledním kroku našeho systému zvaného plán.

Pojďme se seznámit s PLÁNEM.

PLÁN, VIZE, START a DUŠE

Pokud začínáme s nějakým plánem, je třeba, abychom si uvědomili, že zde půjde nejenom o hmotnou stránku života, ale i o tu nehmotnou.

PLÁN (BUDOVÁNÍ; Kozoroh)

My se v této části pokusíme rozlišit, kdy použít hmotný a kdy nehmotný faktor. To půjde celkem snadno, protože jsme si již celou řadu těchto faktorů naznačili a vysvětlili. Nyní se pokusíme poskládat všechno do jednoho celku, aby to dávalo smysl a také to souznělo s tím, co jsme si dosud řekli

Začneme stupnicí hodnot a postojů.

STUPNICE HODNOT a POSTOJŮ

Jsou to:

1.STAV VĚDOMÍ, NASTAVENÍ DUŠE, PŘÍSTUP

Zde je propojen intelektmyšlení a emoceIntelekt a tím i MYŠLENÍ souvisí s KOMUNIKACÍ a ANALYZOVÁNÍM a je to doplňováno emocemi, tedy nehmotnou stránkou života. Ovšem jsou to právě emoce, co rozhoduje o tom, jak se cítíme, takže pokud máme při uskutečňování naší VIZE nějaké problémy, začít bychom měli tím, jak se cítíme, zda je v rovnováze tělesná a duševní stránka naší osobnosti.

2.CHOVÁNÍ, PORUCHY CHOVÁNÍ

Chování vychází z toho, jak se prosazujeme a jak o sobě dáváme vědět. Právě zde záleží na tom, zda svou energii projevujeme pozitivně nebo negativně, tedy s čím a jak začínáme.

3.SOUBOR PŘESVĚDČENÍ

Soubor přesvědčení vychází z toho, jak MYSLÍME a KOMUNIKUJEME a hlavně S KÝM. Proto je tak důležité, s kým se setkáváme a o čem spolu hovoříme.

4.AKCE, ŘEŠENÍ

Každá AKCE by měla vést k nějakému řešení, záleží ovšem na tom, k jaké AKCI se odhodláte. Bude-li mít pozitivní nebo negativní projev. V každém případě je to tak, že nejprve musí být nějaká ČINNOST, při níž byste měli vědět, jaký bude dopad tohoto jednání na dalekou budoucnost, především na duchovní rovině, kterou je nutné v životě HLEDAT

5.VÝSLEDKY

Výsledky se dostaví podle toho, jak využijete svou energii. Základní projev energií a také životních oblastí již známe z předchozích částí a my si projev energií nyní ještě rozšíříme o další projevy včetně těch negativních.

6.VÝKONNOST

výkonnost souvisí s tím, jak projevujeme svou energii. Pozitivní projev energie přináší zvýšení výkonnostinegativní projev energie výkonnost většinou snižuje.

Základní lidské schopnosti a jejich projev

Nyní se blíže seznámíme se základními lidskými SCHOPNOSTMI a řekneme si, jak základním lidským schopnostem porozumět, jak se projevují…

Každá z těchto schopností má dva druhy projevu, které rozhodují o kvalitě Vašeho života. Zde totiž záleží na tom, zda energii dané schopnosti projevujete pozitivně či negativně.

Pozitivní projev přináší pozitivní situace a pozitivní podmínky pro budoucnost, kdežto negativní projev přináší pravý opak – negativní situace a negativní podmínky pro budoucnost

Pojďme se podívat, jak to vypadá v praxi, protože je to právě ten druh projevu, který ve svém životě v dané životní oblasti uplatňujete, co rozhoduje o kvalitě Vašeho života. Rozhodnutí je tedy na Vás. Jestliže se Vám nedaří uskutečnit Vaši VIZI či PROJEKT kvůli negativnímu projevu energií, stačí změnit negativní projev na projev pozitivní. ANO, TAK JEDNODUCHÉ TO JE! Jak nahradit negativní projev energií projevem pozitivním, abyste se cítili lépe, to se dozvíte v MANUÁLU s TABULKAMI v části věnované emocím a frustraci.

PLÁN, VIZE, START a DUŠE

VIZE a její uskutečnění

Jak je patrné z výše uvedeného, všechno se v životě točí kolem projevu energií, přičemž každá ta energie je posuzována z poněkud jiného úhlu pohledu Z OKAMŽIKU NAROZENÍ.

Máte-li začít s uskutečňováním VIZE, musíte počítat také s tím, že budete procházet určitým procesem, který bude nutné respektovat a brát v potaz. Jedná se o na sebe navazující NÁSTROJE a PROSTŘEDKY které tvoří jeden celek.

NÁSTROJE a PROSTŘEDKY

NÁSTROJE a PROSTŘEDKY jsou vlastně jakési stupnice HODNOT a POSTOJŮ, které nám pomáhají při uskutečnění naší VIZE. Tyto nástroje a PROSTŘEDKY jsme si rozebrali trochu podrobněji, abychom jim lépe porozuměli, již dříve, takže nyní si je jen připomeneme.

1.   VIZE PRO SJEDNOCOVÁNÍ

Pro uskutečnění své VIZE je třeba využít všech svých SCHOPNOSTÍ.

2.   SCHOPNOSTI

Zde je přehled SCHOPNOSTÍ, které Vám pomohou při realizaci Vaší VIZE.

 • pro MYŠLENÍ (Merkur)
 • (Merkur)

3. SEBEHODNOTA (Venuše)

Energie Vaší vlastní SEBEHODNOTY a životní oblast, v níž toto své OHODNOCENÍ a OCENĚNÍ nalézáte a uplatňujete

4.PROSTŘEDKY (Mars)

Energie, se kterou ZÍSKÁVÁTE PROSTŘEDKY pro naplnění své VIZE, a životní oblast, kde tyto prostředky získáváte a uplatňujete

5.VESMÍRNÝ DÁRCE (Jupiter)

Energie, kterou Vám poskytuje ze svých bohatých ZDROJŮ VESMÍRNÝ DÁRCE, a životní oblast, kde tyto ZDROJE uplatňujete

6.VESMÍRNÝ UČITEL (Saturn)

Energie, se kterou se učíte překonávat překážky a přebírat zodpovědnost za své konání, a životní oblast, kde tuto VESMÍRNOU ZKOUŠKU uplatňujete

TLAK (Saturn)

Pokud začne působit svou omezující energií VESMÍRNÝ UČITEL, pak se může stát, že začneme pociťovat určitý TLAK a začneme mít pocit, že musíme něco udělat, aby se energie uvolnila. Je dost možné, že se objeví něco zcela nového, nějaká naprosto originální možnost nebo situace, která nám při plnění úkolů VESMÍRNÉHO UČITELE pomůže. Zkuste to podle toho, jak to máte nastaveno z okamžiku narození. Dost možná se tak „narodí“ zcela nový a originální plán pro Vaši VIZI.

MANUÁLU věnovaném TABULKÁM Vás seznámím s kompletní TABULKOU s konkrétními informacemi Z OKAMŽIKU NAROZENÍ.

III.START

TLAK A EMOCE

Na předcházejících stránkách jsme se seznámili s tím, jak je to s VIZÍ vaší i naší generace.Níženaleznete mj. i TABULKU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ, se kterou se můžete nechat inspirovat k uskutečnění té Vaší VIZE a vytvoření Vašeho PLÁNU, abychom měli všichni rovné šance.

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ

Jméno a Příjmení

Vše, co potřebujete vědět, máte uvedeno v této Vaší TABULCE Z OKAMŽIKU NAROZENÍ, takže je Vám již jasné, jaká Energie se projevuje v jaké životní Oblasti. V TABULCE Z OKAMŽIKU NAROZENÍ máte přehled všeho, co je Vám „dáno do vínku“ z okamžiku narození, od energií po životní oblasti, kde tyto energie projevujete.

Nyní se tedy pojďme seznámit s vytvářením PLÁNU tak, abychom mu dobře rozuměli. Nejprve se seznámíme s TABULKOU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ. Z té musí být patrné:

Toto vše je uvedeno právě v TABULCE Z OKAMŽIKU NAROZENÍ, ale údaje jsou platné a vychází se z nich i v dalších TABULKÁCH. Zkuste prostřednictvím TABULEK uvedených v tomto MANUÁLU přemýšlet o svém životě více do hloubky a tím si uvědomovat příčiny různých situací ve Vašem životě.

Nejprve si ale připomeneme onu VIZI. V rámci UČENÍ naleznete v tomto MANUÁLU další informace, které Vám mohou pomoci i při práci s MANUÁLEM věnovaném TABULKÁM.

Jaká je moje VIZE?

Moje VIZE vychází z toho, co mě trápí. A to, co mě trápí nejvíce, jsou nepřirozené vzorce chování, jimiž se lidé řídí. Místo toho, aby tyto vzorce pomáhaly, tak škodí – škodí člověku samotnému, ostatním  lidem, přírodě i samotné planetě Zemi. Vzorce chování mohou pomáhat jedině tehdy, pokud jsou přirozené a pokud souzní s člověkem samotným, s druhými lidmi i se vším, co nás obklopuje. Má VIZE tedy je udělat něco pro to, aby byl svět zase normální a spolehlivý. Vím, že je to možné, pokud lidé budou žít podle jednotného systému a přitom každý sám za sebe a naprosto svobodný. A vím také, jak to udělat – stačí se SJEDNOTIT a přitom být zodpovědný. Existuje systém, jak této VIZE dosáhnout a právě tuto VIZI Vám představím v tomto MANUÁLU 2. VIZE slouží k tomu, abychom se napojili na Vesmír a nechali se od něj inspirovat, například při meditaci. Návod, jak na to, se dozvíte v tomto MANUÁLU 2. VIZE, o které je řeč, by Vám měla otevírat další možnosti pro SJEDNOCOVÁNÍ všeobjímající láskou a projevem vlastního „Božského Já“.

Tato TABULKA Z OKAMŽIKU MÉHO NAROZENÍ je ukázkou toho, jak taková TABULKA vypadá a co v ní všechno naleznete. Je to něco, co nás může všechny sjednotit.

PŘEKOPÍROVAT TABULKU NEBO TEXT

A nyní je zde již téměř poslední fáze úkolu. Začneme pomalu utvářet postup Vašeho AKČNÍHO PLÁNU, se kterým Vás nyní seznámím.

Vzhledem k ochraně osobních údajů GDPR uvádím pouze jméno a příjmení. Ostatní údaje – datum, místo a čas narození, Vám pro kontrolu zašlu v mailu.

 K uskutečnění Vašeho plánu využijeme poněkud jiný postup, který se však zdá být srozumitelnější. Postup bude takovýto:

SCHOPNOSTI 

životní schopnosti, tedy jak myslíme, jak komunikujeme, jak analyzujeme, máme dány z okamžiku narození a pokud se naučíme jich využít v pozitivním smyslu, pak nám jejich vědomé využití pomůže posunout se dále a nalézt smysl života, který nám zároveň pomůže uskutečnit naše vize.

Jedná se vlastně o soubor schopností a dovedností, které běžně používáme již od svého narození a jsou pro nás jakýmsi darem od života. Ty DARY jsou tři; DAR ŽITÍDAR ŘEČI A DAR MYŠLENÍ (KOMUNIKACEANALYZOVÁNÍ) a jsou to opravdu DARY, protože život za to od nás nic nechce vyjma toho, abychom je používali ku prospěchu svého vlastního života i ostatních lidí.

DAR ŽITÍ

Tím největším a nejvzácnějším DAREM je DAR ŽITÍ, proto bychom měli ŽÍT tak, abychom rozdávali radost a napomáhali šíření pozitivních emocí, které pomáhají i druhým lidem radovat se ze života.

Dar ŽITÍ Vám poskytuje schopnosti, které dávají smysl Vašemu životu a naplňují Vás radostí.

JAK ROZPOZNÁTE DAR ŽITÍ?

DAR ŽITÍ se Vám nejvíce připomíná tím, co děláte nejraději. Jak je to u Vás, to se dozvíte z TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ.

DAR ŘEČI; KOMUNIKACE A DAR MYŠLENÍ

Dalším DAREM je DAR ŘEČI a MYŠLENÍ, který nejenomže nám pomáhá formulovat myšlenky, ale také komunikovat a získávat tak myšlenky nové. Při řeči můžete vysvětlit a ujasnit, o co Vám jde tak, aby Vám ostatní dobře porozuměli a myšlení Vám zase pomůže promyslet vše do hloubky, aby to tak mohlo být.

TABULCE Z OKAMŽIKU NAROZENÍ se dozvíte, čím nejvíce se zabýváte při KOMUNIKACI a při MYŠLENÍ:.

OCENĚNÍ

OCENĚNÍ a pozitivní zpětná vazba pomáhá v pozitivním smyslu, což v konečném efektu vede ke zdaru celého projektu, protože vzbuzuje pozitivní emoceTABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ Vám napoví, co lidé nejvíce oceňují právě u Vás.

Jak je patrné z uvedeného, je zřejmé, že pro OCENĚNÍ je třeba udělat něco více, než je běžné, a to něco, co způsobuje pozitivní emoce, které se k Vám pak vrací.

PROSTŘEDKY – UPRAVIT TEXT-14.10.2023-13.30

TEXT POROVNAT S TÍM, CO JE NAPSÁNO V TÉ TABULCE O POZITIVNÍM A NEGATIVNÍM PROJEVU ENERGIÍ

Pokud chybí prostředky, pak to způsobuje frustraci a jen těžko se propracujete k ocenění a k získání prostředků, které potřebujete. A právě tomu, jak s frustracemi pracovat a jak si s nimi poradit, se budeme věnovat v příštím e-booku s tabulkou, která by měla napomoci celkovému rozluštění.

Nyní bychom měli ještě doplnit, že pokud Vám chybí PROSTŘEDKY na uskutečnění projektu, začne se u Vás objevovat frustraceFrustraci si můžeme představit jako stav, kdy duše člověka po něčem touží, ale nemůže to uskutečnit z jakéhokoli důvodu, takže postupně ztrácí radost ze života. Sami uznáte, že to opravdu není fér.

A nyní jsme se propracovali k poslednímu faktoru, kterým je PLÁN. I VY máte z okamžiku narození ve svém životě místo, kde si takový plán budujete. Je to místo, ve kterém se učíte být zodpovědní, ale kde také získáváte co nejvíce zkušeností a rostete jako osobnost. Odměnou pak pro Vás je úcta druhých lidí a samozřejmě projekt, který pomáhá ostatním a „šlape jako hodinky“.

PROSTŘEDKY a PLÁN – ZKOUŠKA A BUDOVÁNÍ PLÁNU

TABULCE Z OKAMŽIKU NAROZENÍ naleznete tuto životní oblast tam, kde BUDUJETE pevně daný plán.

I když víme a známe, jak máme z OKAMŽIKU NAROZENÍ nastaven projev energií v životních oblastech, přesto se může dříve nebo později objevit situace, kdy se necítíme právě dobře, protože to, co se v našem životě odehrává, nesouzní s našimi pocity a můžeme mít také pocit, že to, co se děje, se diametrálně liší od toho, jak máme vše nastaveno Z okamžiku narození. A právě to je čas, kdy se u nás může změnit náš emoční stavPozitivní emoce se mohou změnit na negativní nebo se může dokonce objevit frustrace.

Pro tentokrát je to vše. Pokračovat budeme tím, co se bude dít, pokud u Vás bude při BUDOVÁNÍ PLÁNU něco chybět

Naučte se opět milovat sami sebe i svůj život!

PLÁN, VIZE, START a DUŠE

KDYŽ NĚCO CHYBÍ

Dosud jste se tedy seznámili s TABULKOU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ, která Vám napověděla, jak je to z OKAMŽIKU VAŠEHO NAROZENÍ s rozložením vesmírných energií v životních oblastech. V souvislosti s FRUSTRAČNÍ TABULKOU, o které budeme hovořit nyní, obohatíme tyto informace o skutečnost, že to, co je uvedeno v TABULCE Z OKAMŽIKU NAROZENÍ, může být s FRUSTRAČNÍ TABULKOU v rozporu a způsobovat emoční i psychické potíže, které pak brání v tom, abychom realizovali naše PLÁNY. I k tomu může dojít, protože i samotná frustrace má své vlastní příčiny, se kterými se seznámíme v tomto e-booku.

FRUSTRAČNÍ TABULKA je schopna Vás dovést ještě dále a Vaši frustraci změnit tak, aby se negativní projev změnil na pozitivní. To se nám podaří, pokud budeme vědět, jakou energii využít v pozitivním smyslu. To, co je však u FRUSTRAČNÍ TABULKY nejdůležitější, je, abychom měli k dispozici vše, co k uskutečnění svého PLÁNU potřebujeme, tedy aby BYLO VŠE K DISPOZICI a NIC NECHYBĚLO.

Nyní se tedy podíváme na FRUSTRAČNÍ TABULKU ještě jednou a seznámíme se s tím, co se stane a jaký bude výsledek, pokud bude chybět některý z uvedených faktorů.

Co všechno je součástí FRUSTRAČNÍ TABULKY a jak FRUSTRAČNÍ TABULCE rozumět?

KDYŽ NĚCO CHYBÍ

Abychom hovořili zcela otevřeně a řekli jsme úplně všechno, je třeba vědět také to, že pokud něco z toho, co potřebujeme pro uskutečnění projektu, chybí, pak to způsobuje frustraci a my si hned řekneme jakou. Pak si povíme, jestli existuje také způsob, jak se takové frustrace zbavit. O tom ale zase v příštím e-booku.

V níže uvedené tabulce je uvedeno, co se stane a jaký bude výsledek, pokud chybí některý z faktorů. Nejprve si řekneme, co všechno je součástí FRUSTRAČNÍ TABULKY a jak tomu porozumět.

Ty faktory, které jsou k mání, jsou zapsány červenou kurzívou nebo červenou kurzívou ve žlutém poli.

ČERNĚ JSOU OZNAČENÉ FAKTORY, KTERÉ CHYBĚJÍ A JSOU ŠIPKOU PROPOJENy s posledním sloupcem VÝSLEDEK

FRUSTRAČNÍ TABULKA

Frustrace

Budeme si tedy všímat těchto témat, byť jsou pro nás tak trochu nezvyklá. Tato témata nyní rozebereme poněkud zeširoka, abychom je mohli začlenit do jednotné struktury, se kterou pak budeme pracovat a která nás povede.

STRUKTURA:

1.   VIZE

Máte-li mít rádi život i sami sebe, pak je nejlepší mít něco, čemu se budete věnovat. To NĚCO by mohla být nějaká Vaše VIZE; něco, co byste rádi uskutečnili.

Projekt se však může zdařit pouze v případě, že je k dispozici vše, co je potřeba – VIZE, SCHOPNOSTI, OCENĚNÍ, PROSTŘEDKY i PLÁN. Jedině za těchto okolností se může dostavit ÚSPĚCH

VIZESCHOPNOSTIOCENĚNÍPROSTŘEDKYPLÁNVÝSLEDEK
VIZESCHOPNOSTIOCENĚNÍPROSTŘEDKYPLÁNÚSPĚCH  

2.    SCHOPNOSTI

Pokud máte VIZI, pak je třeba mít také schopnosti, s nimiž tuto VIZI uskutečníte. Schopnosti jsou soubor dovedností, které Vám mohou s realizací Vaší VIZE      pomociJedná se hlavně o Myšlenívlastní SEBEhodnotU a zkušenosti a také o schopnost získat to, co potřebujete pro uskutečnění svého záměru.

Máte-li vizi, dostatečné ocenění a prostředky a také akční plán, ale chybí Vám schopnosti pro uskutečnění Vašeho projektu, pak se dostaví úzkost a nejspíš také nejistota a sklíčenost

3.   OCENĚNÍ

Jsou-li k dispozici schopnosti, ocenění, prostředky a akční plán, ale chybí ona VIZE, pak lze dříve nebo později očekávat zmatek

4.   PROSTŘEDKY

Jestliže máte vizi a schopnosti, s nimiž můžete svou VIZI uskutečnit, máte-li dostatek prostředků i akční plán, ale chybí Vám ocenění, pak lze očekávat, že projekt bude postupovat jen velmi, velmi pomalu a změna bude probíhat zpomaleným tempem, protože nikdo nebude mít motivaci

5.   PLÁN

Jestliže máte vizi, schopnosti, jste dostatečně ocenění a máte i akční plán, ale chybí Vám prostředky, které k uskutečnění projektu potřebujete, pak můžete očekávat skutečnou frustraci. Frustrace je stav, kdy člověk po něčem hluboce touží, ale nemůže toho docílit, protože mu chybí prostředky k dosažení takového stavu. Může to v mnohém souviset také se životní situací, kdy Vám chybí něco, co Vaše duše nutně potřebuje, ale nedostává se jí toho. Lze tedy říci, že se jedná o citovou záležitost, jež je součástí rovnováhy mezi tělesnou a duševní stránkou Vaší osobnosti, která souvisí i se zdravím a psychickou pohodou.

6.   PLÁN a VIZE

Na první pohled se může zdát, že frustrace pramenící z nedostatku prostředků je pro projekt to nejhorší, protože to má souvislost s city a emocemi, ale je tu ještě něco mnohem horšího, a to je, pokud chybí plán. Není-li u projektu stanovený pevně daný plán, pak i přes veškerou snahu se to všechno dříve nebo později ukáže jako FALEŠNÝ START, se kterým nic nezvládnete, a dočkáte se jenom ZKLAMÁNÍ.

7.   START a DUŠE

Pojďme se tedy podívat na VIZI z hlediska DUŠE

O tom ale zase až v příštím e-booku, kdy si naznačíme, jak propojit minulost a přítomnost. V tuto chvíli si budeme ještě chvíli všímat FRUSTRAČNÍ TABULKY a řekneme si, jak negativní projev energií nahradit projevem pozitivním, abychom mohli naši VIZI dovést k úspěšnému závěru. Všímat si budeme tedy těch projevů energií, které jsou pro nás relevantní a řekneme si, jak je změnit v pozitivním smyslu, protože právě to je samotná podstata toho, abychom se při uskutečňování naší VIZE cítili dobře.

Co Vám pomůže?

ZKONTROLOVAT, JAK TO TAM JE Při práci na FRUSTRAČNÍ TABULCE nám pomohou informace uvedené v TABULCE Z OKAMŽIKU NAROZENÍ“. Nejprve si tedy vyberte energie, které se týkají právě Vás a pak si vysvětlíme, jak vyžít získaných informací pro pozitivní změnu ve Váš prospěch. Pojďme na to. Čerpat budeme z výše uvedené „TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ“. Moji i Vaši „TABULKU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ“ naleznete výše. V níže uvedené tabulce naleznete přehledně uspořádané energie s pozitivním i negativním způsobem projevu.

Pozitivní a negativní projev vesmírných energií

SchopnostPozitivní projevNegativní projev
  Činnost SEBEPROSAZENÍ, SOBĚSTAČNOSTAktivní fyzická ČINNOST slouží v pozitivním smyslu pro vlastní přežití a pro nový začátek; tou nejhlavnější energií je SOBĚSTAČNOST  Negativním projevem aktivní fyzické ČINNOSTI je agresivita
        StabilizováníV pozitivním smyslu jde u stabilizování o citlivé a praktické upevnění toho, co bylo započato, a to především o STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace na úrovni finanční, prostorové i citové. Tou nejhlavnější energií je SEBEVYMEZENÍ a SEBEHODNOTA.  Negativním projevem STABILIZOVÁNÍ je ZÁVIST, bezohlednost, HROMADĚNÍ MAJETKU nebo naopak finanční problémy
    KomunikaceV pozitivním smyslu jde při KOMUNIKACI o výměnu pravdivých informací, které pomáhají, a to především s BLÍZKÝM OKOLÍM, tedy se sousedy, sourozenci, příbuznými, spolužáky…  V negativním smyslu jde u komunikace o příliš mnoho nepodstatných a povrchních informací, které nic neřeší
  Péče (EMOCE)POZITIVNÍM PROJEVEM je zde PÉČE o rodinu, původ, národ, vlast a všechno přirozené včetně planety ZeměNegativním projevem energie PÉČE je PŘECITLIVĚLOST A PÉČE O TO, CO NENÍ PŘIROZENÉ
      TvořeníV pozitivním smyslu jde o TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci, aby zůstalo zachováno to, co nosíme v hlavě. Zde se jedná především o projev pozitivních emocí, které nás těší a dělají nám radost a mohou potěšit i druhé lidi    Chybí-li TVŮRČÍ prvek, pak se tatáž energie projevuje negativně jako PÝCHA a POCITY NADŘAZENOSTI
    AnalyzováníV pozitivním smyslu jde u této energie o citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ na základě Vašich vlastních pocitůNegativně se tato energie projevuje jako ROZPITVÁVÁNÍ DETAILŮ až „puntičkářství“, kdy se kvůli detailu ztrácí ze zřetele celek a člověk „Kvůli stromům nevidí les“
  Navazování vztahůV pozitivním smyslu jde u této energie o navazování VZTAHŮ pro spolupráci a také o umění  Negativním projevem téže energie je nenávist; zákeřnost; vychytralost; sobectví
      TouhaV pozitivním smyslu se tato energie projevuje jako naplňování hluboké TOUHY hlubokým pochopením minulosti a toho, co se stalo, s čímž je spojena také hluboká proměna; TRANSFORMACE. Pomoci zde může i astrologie či psychologie    Negativně se energie touhy projevuje jako OVLÁDÁNÍ, DESTRUKCE, MOC, BEZMOC
  HledáníV pozitivním smyslu se tato energie projevuje jako HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině  Negativním projevem energie hledání je přehánění
  BudováníV pozitivním smyslu jde u této energie o BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, ve kterém je možné převzít zodpovědnost za své jednání  Negativně se tato energie projevuje jako omezování, pocity viny, trest
  OsvobozováníV pozitivním smyslu jde u této energie o vnitřní OSVOBOZENÍ od toho, co nás omezuje, k čemuž je možné využít i techniku.  Negativně se tato energie projevuje jako vzpoury a protesty
  PřijímáníV pozitivním smyslu jde u této energie o pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází a může inspirovatNegativně se tato energie projevuje jako, lži, podvody, chaos, zmatek, zamlžování skutečnosti, sklon k požívání alkoholu, drog a léků

Jak změnit negativní projev vesmírné energie na pozitivní

SchopnostJak při práci na své VIZI změníte negativní projev energií na pozitivní?
  Činnost SEBEPROSAZENÍ, SOBĚSTAČNOST (zNAMENÍ bERAN)Při práci na své VIZI začínáme prvním znamením zvěrokruhu, což je ZNAMENÍ BERAN. Toto je aktivní energie, kterou musíme využít k novému začátku; právě to je jeho úkol. Tím, že se zaměstnáme aktivní fyzickou ČINNOSTÍ při vlastním SEBEPROSAZENÍ, abychom byli SOBĚSTAČNÍ, nebudeme agresivní, protože jsou energii investujeme do toho, abychom ukázali, co umíme a co v nás je. V takovém případě nastane zcela zásadní změna, protože dospějeme k poznání, že dokážeme prosadit sebe sama a jsme soběstační, a to právě v té životní oblasti, kde máme znamení BERAN. Zapojíme-li aktivní fyzickou ČINNOST, pak agresivita nebude mít v našem životě místo a my dostaneme od života šanci se vlastními silami postarat o to, abychom mohli být sami sebou.
        Stabilizování (zNAMENÍ bÝK)To, co jsme začali, je třeba upevnit, aby to mělo trvalý charakter. Je třeba na tom pracovat vytrvale až k dokončení svého záměru. Právě k tomu máme se ZNAMENÍM BÝK dostatek vytrvalosti, citlivosti i praktičnosti. Právě takto VYMEZUJEME sami sebe a dáváme najevo svou vlastní HODNOTU. Nemáme-li vůli ukázat, jaká je naše vlastní HODNOTA, se kterou můžeme STABILIZOVAT svou životní situaci, pak začneme závidět těm, kteří tutéž příležitost využili. Začneme být vůči nim bezohlední a začneme svou vlastní osobní hodnotu měnit za peníze. Jednoduše budeme svou vlastní hodnotu prezentovat tím, co vlastníme a budeme si myslet, že čím více toho vlastníme, tím větší je naše osobní hodnota. Místo toho stačí dělat jen to, co umíme. Práce s materiálem je pro nás to nejlepší a také umění hospodařit s penězi. Zkuste to a sami uvidíte, že závist, bezohlednost, hromadění majetku je něco, co Vám v ničem nepomáhá a jen Vám to brání v uskutečnění Vašich záměrů. Dejte se tedy raději do práce a ukažte, co ve Vás je, co umíte, a při tom se zaměřte na tu životní oblast, kde máte znamení Býk.
        Komunikace (zNAMENÍ BLÍŽENCI)KOMUNIKACE je pro život důležitá, záleží ovšem na tom, jaké informace si vyměňujeme. Mělo by jít především o informace pravdivé, s jejichž pomocí jsme schopni se domluvit. Jinými slovy řečeno, to, co říkáme, bychom měli brát vážně a naprosto upřímně. Budeme-li si dělat z toho, o čem hovoříme, jen legraci, pak ani ostatní nás nebudou brát vážně a nebudeme-li upřímní, nikdo nám nebude věřit. To určitě nechceme. Proto se postarejte o to, aby Vás ti, s nimiž hovoříte, mohli brát vážně, protože pak se i Vy můžete něco zajímavého dovědět. Upřímná KOMUNIKACE přináší vzájemnou důvěru a s tím spojené pozitivní pocity, kdežto neupřímnost bývá později příčinou nedorozumění a leckdy také konfliktů a s tím spojených negativních emocí. Proto se postarejte o to, ať si za tím vším, co říkáte, můžete stát a vždycky si to obhájit. Vodítkem je Vám to místo horoskopu narození, kde máte znamení Blíženci.
      Péče (EMOCE) (zNAMENÍ RAK)Každý z nás se jistě chce cítit dobře a setkávat se v životě jen s pozitivními emocemi. To sice nelze stále, ale přesto existuje způsob, jak docílit toho, aby to bylo co nejčastěji. Pokud se při práci na projektu necítíte dobře, popřemýšlejte nad tím, zda to, co děláte, PEČUJE o to přirozené a jak dalece je to pravdivé. Také se ptejte, jak dalece to souzní s Vaším původem, protože to bývá právě náš původ, v čem se cítíme dobře. Jestliže zjistíte, že jste přecitlivělí nebo že PEČUJETE o něco, co není přirozené, pak změňte přístup a jděte třeba na procházku do lesa nebo někam jinam, kde se cítíte dobře, nebo se věnujte tomu, co naznačuje to místo horoskopu narození, kde máte znamení Rak.
      Tvoření (zNAMENÍ LEV)Každý z nás má vlohy a schopnosti, s nimiž chce ukázat, co umí. Nejvýraznější je zde TVOŘENÍ představované znamením Lev, u kterého projevujete pozitivní emoce a děláte to, co Vás těší a čím se můžete „blýsknout“, co mohou druzí lidé obdivovat a za co si Vás budou vážit. Pokud nechcete být TVŮRČÍ, pak se u Vás objeví jen PÝCHA a POCITY NADŘAZENOSTI, ale to určitě není důvod k obdivu. Pokud u sebe zaregistrujete pýchu anebo se budete cítit nadřazení, pak začněte něco tvořit, ať ukážete, co ve Vás je a co umíte.
      Analyzování (zNAMENÍ PANNA)Při ANALYZOVÁNÍ, tedy rozlišování toho, co pro svůj život skutečně potřebujete, můžete být poněkud nejistí; podle čeho máte ANALYZOVAT? Odpověď je přitom celkem snadná. Sledujte své vnitřní pocity a řiďte se podle toho, jak to cítíte. Pokud nebudete zapojovat city a pocity, budete jen rozpitvávat detaily a k žádnému výsledku se nepropracujete. Pokud si tedy v tomto ohledu nevíte rady, zaměřte se na tu životní oblast, kde máte znamení Panna a zde se rozhodujte na základě svých pocitů. „Rozpitvávání detailů“ a „puntičkářství“ si nevšímejte a dejte jen na své pozitivní pocity, jimiž se budete řídit.
        Navazování vztahů (zNAMENÍ VÁHY)Člověk potřebuje pro život i druhé lidi, s nimiž může navazovat vztahy, a to v té životní oblasti, kde je znamení Váhy. To už od samotného názvu představuje rovnováhu, z čehož lze usuzovat, že tam, kde máte znamení Váhy, by měla být rovnováha tak, aby měly svůj prostor obě strany, což je skvělé pro spolupráci. Je-li nastolena rovnováha, pak se dostaví i harmonie a souznění, což jsou opět pozitivní emoce, které u nás způsobují pozitivní pocity, stejně jako UMĚNÍ, které s tím vším také souvisí. Bonusem je u znamení Váhy také LÁSKA a PARTNERSTVÍ, takže pokud hledáte LÁSKU a PARTNERSTVÍ, pak se zaměřte na to místo horoskopu narození, kde máte znamení Váhy. Jestliže ovšem nechcete spolupracovat a vyhýbáte se partnerství, pak se u Vás nejspíš objevuje jen nenávist; zákeřnost; vychytralost; sobectví, čímž si ovšem připravujete negativní podmínky pro budoucnost. Chcete-li se těmto negativním emocím vyhnout a být emočně v pohodě, zaměřte se na harmonické vztahy, umění a to hezké, co potěší duši v té životní oblasti, kde máte v horoskopu narození znamení Váhy..
            Touha (zNAMENÍ ŠTÍR)V průběhu života se dříve nebo později může objevit něco, po čem začnete hluboce TOUŽÍT. Tato energie není hmotná, ale psychická. Za pomoci této energie můžete dospět až k samotné podstatě problému, kdy odhalíte, co skutečně je příčinou problému a tuto příčinu jste pak schopni i odstranit. Právě toho je schopno znamení Štír. Pokud máte tedy problém, se kterým si nevíte rady, a potřebujete se zaměřit k samotné podstatě problému, zaměřte se na místo, kde máte znamení Štír. To je schopno odhalit příčinu problému, tu vynést na povrch a odstranit ji právě hlubokým pochopením toho, co se stalo. Pokud to neuděláte, budete jen ovládáni a Váš život se může namísto transformace dostat k destrukci a ovládání. Je-li tomu tak i u Vás, zapojte psychickou energii hluboké TOUHY a popřemýšlejte o tom, po čem hluboce toužíte a co byste tam, kde máte znamení Štír, chtěli, ale opravdu moc chtěli změnit. Pak odhalte hlubokým pochopením, jaká je skutečná příčina tohoto stavu a ve své psychice si nastavte pozitivní vzorec, který Vám pomůže jít více do hloubky k hlubšímu pochopení Vašich problémů.
  Hledání (zNAMENÍ STŘELEC)V životě máte také k dispozici energii, se kterou můžete HLEDAT společnou cestu pro dalekou budoucnost. Toto je HLEDÁNÍ na duchovní rovině, kdy již HLEDÁTE něco více, než jen pozemské radovánky a rozptýlení. Dobrou zprávou tady je, že při tomto HLEDÁNÍ je Vám ukázán přesný směr. Jedná se o místo horoskopu narození, kde je znamení Střelec. Ale pozor. Je třeba mít na paměti, že toto HLEDÁNÍ musí mít duchovní rozměr a nesmíte při tom myslet jen sami na sebe, ale i na druhé lidi. Když to neuděláte, budete jen přehánět, což může v budoucnu způsobit, že „brzy budete na konci s dechem“, protože to prostě přeženete a pak budete jen těžko zvládat, co jste naslibovali. Pokud bude mít ovšem Vaše HLEDÁNÍ duchovní rozměr a o to dobré, čeho se Vám bude dostávat, se budete dělit s ostatními, pak si opět připravujete pozitivní podmínky pro budoucnost, což se k Vám opět vrátí v pozitivním smyslu. Při HLEDÁNÍ cesty pro dalekou budoucnost se tedy zaměřte na znamení STŘELEC a duchovní stránku života, která souvisí i s CIZINOU
      Budování (zNAMENÍ KOZOROH)Každý, kdo cokoli BUDOVAL, moc dobře ví, co to všechno obnáší. To nejdůležitější, co je s tím spojeno, je především zodpovědnost, vytrvalost, důslednost a také schopnost organizace; to všechno jsou vlastnosti znamení Kozoroh, který je schopen takový plán naplánovat, zorganizovat i dokončit. Vše musí být připraveno, aby to šlo podle připraveného PLÁNU. Zde je důležitá hlavně zodpovědnost, protože bez zodpovědnosti se mohou dostavit problémy jako jsou OMEZOVÁNÍ, pocity viny a následný trest. Proto je nevyhnutelné si při BUDOVÁNÍ ohlídat vše, co souvisí se znamením Kozoroh, aby se PLÁN vydařil.
      Osvobozování (zNAMENÍ VODNÁŘ)Každý člověk chce být také vnitřně svobodným jedincem. Tento obrat znamená SVOBODNĚ dělat to, v čem se cítíte dobře a přitom zcela originálně, třeba i za pomoci techniky. Jestliže se necítíte vnitřně SVOBODNÝMI, pak se u Vás nejspíš objevují jen vzpoury a protesty. V tuto chvíli bychom si však měli říci, že skutečnou podstatou OSVOBOZOVÁNÍ tam, kde je v horoskopu narození znamení Vodnář, je něco originálního, co Vás skutečně vnitřně OSVOBODÍ od toho, co Vás omezuje, k čemuž je možné využít i techniku.
  Přijímání (zNAMENÍ RYBY)Poslední energií je PŘIJÍMÁNÍ se znamením Ryby. Znamení Ryby jen pasivně PŘIJÍMÁ a „nechává pracovat Vesmír“, což je nutné brát v potaz. V tomto případě jde o pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ inspirace. Necháme-li „pracovat Vesmír“, pak nám bude Vesmír za pomoci upřímné modlitby nebo meditace přinášet inspiraci a dost možná i odpovědi na otázky, které už dlouho hledáme. Jedinou podmínkou je „nechat pracovat Vesmír“, který svou velejemnou energií jako poslední instance přehodnotí to, s čím jsme začali. Buď se nám bude vše dařit, což je známka toho, že naše ČINNOST souzní s Vesmírem A v takovém případě můžeme počítat s tím, že nám Vesmír bude pomáhat. Budeme-li se však Vesmíru „plést do řemesla“ a snažit se dělat to, na čem pracujeme, podle sebe a proti vesmírné přirozenosti, pak můžeme počítat s tím, že budeme problémy. V místě, kde  máme znamení Ryby, se bude tato energie projevovat negativně, tedy jako, lži, podvody, chaos, zmatek, zamlžování skutečnosti, sklon k požívání alkoholu, drog a léků. V pozitivním smyslu jde u této energie o pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází a může inspirovat. A toho bychom měli využít v plné míře, protože právě to je to, co se k nám vrací po tom, co jsme začali aktivní fyzickou ČINNOSTÍ. Tím se kruh uzavírá. Vše začíná tím, k čemu jsme  zavdali příčinu svou počáteční ČINNOSTÍ. To, zda konáte či nekonáte v souznění s Vesmírem se ukáže v té životní oblasti, kde máte v horoskopu narození znamení Ryby. Právě zde buď budete nuceni lhát, podvádět, budete zmatení a nuceni zamlžovat skutečnost anebo budete nuceni se se skutečností vypořádat za pomoci alkoholu, drog a léků. To je ta horší varianta. V tom lepším případě budete v té životní oblasti,  kde máte znamení Ryby, jen PŘIJÍMAT inspiraci pro nový začátek.

POKRAČOVAT 14.10.2023-22.00

NECHAT TO TAM? 14.1,.2023 EMOČNÍ TABULKA vychází z TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ. Budeme se tedy držet  této struktury a ke každému prostředku si přidáme další zajímavé informace.

VÁŠ AKČNÍ PLÁN K USKUTEČNĚNÍ VAŠÍ VIZE

Jak je to u Vás?

Pokud pracujete na své VIZI, pak musíte počítat také s tím, že nic není statické; tedy ani Vesmír. To, co jste měli nastaveno v okamžiku narození, se mění, protože se tím prověřuje vše, co je součástí Vesmíru. Právě toto je součást onoho PLÁNU, o kterém celou dobu hovoříme. Součástí PLÁNU jsou spouštěcí momenty, které celý systém rozpohybují, asi jako když natáhnete klíčkem hodinový strojek. Vše si můžete představit jako ORLOJ. Ve chvíli, kdy se otevřou okénka ORLOJE, začnou se v nich objevovat různé postavy, které něco představují. Každá tato postavička má v okénku vymezený svůj čas a pak je opět vystřídána postavičkou jinou.

Takto nějak to funguje ve Vesmíru jen s tím rozdílem, že místo postaviček ORLOJE si můžeme představit vesmírná tělesa, tedy planety sluneční soustavy a také Slunce a Měsíc. Přiblížím Vám zde alespoň některé: PŘEPSAT SEZNAM

KOMUNIKACE a ANALYZOVÁNÍ

I zde tedy využíváte MYŠLENÍ a energii planety Merkur, s níž na jedné straně při KOMUNIKACI přijímáte a předáváte informace a na straně druhé tyto informace ANALYZUJETE.na základě svých pocitů.

PROSTŘEDKY; ZÍSKÁVÁNÍ a ČINNOST (Mars)

Pokud potřebujete cokoliv ZÍSKAT, pak zapojujete energii planety Mars. Záleží na tom, v jakém smyslu. Více se dozvíte v TABULCE.

PLÁN; ZKOUŠKA A BUDOVÁNÍ (Saturn)

Pokud hovoříme o PLÁNU, pak si musíme přiznat, že nejde o jednoduchou záležitost. Při BUDOVÁNÍ PLÁNU nás Vesmír vlastně ZKOUŠÍ ve vytrvalosti a důslednosti a také v tom, zda jsme schopni takový PLÁN dokončit a fakticky uskutečnit. Právě zde se nejvíce projevuje to, že ve Vesmíru není nic statické a že se všechno mění. I o PLÁNU se dozvíte v TABULCE, v jakém stadiu se nyní Váš PLÁN nachází a čemu byste měli věnovat pozornost a být důslední a vytrvalí, aby se PLÁN vydařil a zdárně DOBUDOVAL.

POKRAČOVAT 13.10.2023-17.00

Obdélník: se zakulacenými rohy: VIZE

 III.START

TABULKA Z OKAMŽIKU VAŠEHO NAROZENÍ

14.10.2023-11.50 PŘEPSAT TEXTY A DÁT POD TABULKU MÉHO OKAMŽIKU NAROZENÍ, A POD TO DÁT POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ PROJEV, AŤ JE TO VŠECHNO POHROMADĚ

Jméno a Příjmení

MOJE VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ
VIZE EnergieVIZE Oblast
Zvolte položku.  Zvolte položku.  

K uskutečnění této VIZE potřebujete níže uvedené SCHOPNOSTI

SCHOPNOSTI

Jméno a Příjmení

ŽITÍ, MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ,

U těchto SCHOPNOSTÍ uplatňujete tyto Energie v těchto životních Oblastech

 ŽITÍ (Slunce) Zvolte položku. Zvolte položku.  MYŠLENÍ (Merkur) Zvolte položku. Zvolte položku.KOMUNIKACE (Blíženci)   Zvolte položku.ANALYZOVÁNÍ (Panna) Zvolte položku.
K uskutečnění VIZE dále potřebujete OCENĚNÍ a ZDROJE OCENĚNÍ a ZDROJE Jméno a Příjmení Zde jde především o OCENĚNÍ Vašich vlastních osobních schopností a u ZDROJŮ jde především o to, čeho se Vám dostává v bohaté míře. U OCENĚNÍ a ZDROJŮ uplatňujete tyto Energie v těchto životních Oblastech OCENĚNÍ (Venuše) Zvolte položku. Zvolte položku. ZDROJ (Jupiter) Zvolte položku. Zvolte položku.
K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také PROSTŘEDKY a PLÁN PROSTŘEDKY a PLÁN Jméno a Příjmení Zde jde především o to, abychom měli pro uskutečnění své VIZE dostatek PROSTŘEDKŮ a dále je třeba mít stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit. Ve Vašem případě je to takto: PROSTŘEDKY (Mars) Zvolte položku. Zvolte položku. Zvolte položku.   PLÁN (Kozoroh) (Neptun) Zvolte položku.      

STRUKTURA:

TABULKA Z OKAMŽIKU vašeho NAROZENÍ

Jméno a Příjmení

Datum narození, Místo narození, Čas narození

MOJE VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ
VIZE EnergieVIZE Oblast
Celá moje generace se SJEDNOCUJE při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI.  Já osobně se SJEDNOCUJI s lidmi, s nimiž sdílím stejné ideály, tedy s PŘÁTELI.  

K uskutečnění této VIZE potřebujete níže uvedené SCHOPNOSTI

SCHOPNOSTI

ŽITÍ, MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ,

U těchto SCHOPNOSTÍ uplatňujete tyto Energie v těchto životních Oblastech

 ŽITÍ (Slunce) Zvolte položku. Zvolte položku.  MYŠLENÍ (Merkur) Zvolte položku. Zvolte položku.KOMUNIKACE (Blíženci)   Zvolte položku.ANALYZOVÁNÍ (Panna) Zvolte položku.
K uskutečnění VIZE dále potřebujete OCENĚNÍ a ZDROJE OCENĚNÍ a ZDROJE Zde jde především o OCENĚNÍ Vašich vlastních osobních schopností a u ZDROJŮ jde především o to, čeho se Vám dostává v bohaté míře. U OCENĚNÍ a ZDROJŮ uplatňujete tyto Energie v těchto životních Oblastech OCENĚNÍ (Venuše) Zvolte položku. Zvolte položku. ZDROJ (Jupiter) Zvolte položku. Zvolte položku.
K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také PROSTŘEDKY a PLÁN PROSTŘEDKY a PLÁN Zde jde především o to, abychom měli pro uskutečnění své VIZE dostatek PROSTŘEDKŮ a dále je třeba mít stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit. Ve Vašem případě je to takto: PROSTŘEDKY (Mars) Zvolte položku. Zvolte položku. Zvolte položku.   PLÁN (Kozoroh) (Neptun) Zvolte položku.      

STRUKTURA:

POKRAČOVAT 14.10.2023

Pozitivní a negativní projev vesmírných energií

SchopnostPozitivní projevNegativní projev
  Činnost SEBEPROSAZENÍ, SOBĚSTAČNOSTAktivní fyzická ČINNOST slouží v pozitivním smyslu pro vlastní přežití a pro nový začátek; tou nejhlavnější energií je SOBĚSTAČNOST  Negativním projevem aktivní fyzické ČINNOSTI je agresivita
        StabilizováníV pozitivním smyslu jde u stabilizování o citlivé a praktické upevnění toho, co bylo započato, a to především o STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace na úrovni finanční, prostorové i citové. Tou nejhlavnější energií je SEBEVYMEZENÍ a SEBEHODNOTA.  Negativním projevem STABILIZOVÁNÍ je ZÁVIST, bezohlednost, HROMADĚNÍ MAJETKU nebo naopak finanční problémy
    KomunikaceV pozitivním smyslu jde při KOMUNIKACI o výměnu pravdivých informací, které pomáhají, a to především s BLÍZKÝM OKOLÍM, tedy se sousedy, sourozenci, příbuznými, spolužáky…  V negativním smyslu jde u komunikace o příliš mnoho nepodstatných a povrchních informací, které nic neřeší
  Péče (EMOCE)POZITIVNÍM PROJEVEM je zde PÉČE o rodinu, původ, národ, vlast a všechno přirozené včetně planety ZeměNegativním projevem energie PÉČE je PŘECITLIVĚLOST A PÉČE O TO, CO NENÍ PŘIROZENÉ
      TvořeníV pozitivním smyslu jde o TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci, aby zůstalo zachováno to, co nosíme v hlavě. Zde se jedná především o projev pozitivních emocí, které nás těší a dělají nám radost a mohou potěšit i druhé lidi    Chybí-li TVŮRČÍ prvek, pak se tatáž energie projevuje negativně jako PÝCHA a POCITY NADŘAZENOSTI
    AnalyzováníV pozitivním smyslu jde u této energie o citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ na základě Vašich vlastních pocitůNegativně se tato energie projevuje jako ROZPITVÁVÁNÍ DETAILŮ až „puntičkářství“, kdy se kvůli detailu ztrácí ze zřetele celek a člověk „Kvůli stromům nevidí les“
  Navazování vztahůV pozitivním smyslu jde u této energie o navazování VZTAHŮ pro spolupráci a také o umění  Negativním projevem téže energie je nenávist; zákeřnost; vychytralost; sobectví
      TouhaV pozitivním smyslu se tato energie projevuje jako naplňování hluboké TOUHY hlubokým pochopením minulosti a toho, co se stalo, s čímž je spojena také hluboká proměna; TRANSFORMACE. Pomoci zde může i astrologie či psychologie    Negativně se energie touhy projevuje jako OVLÁDÁNÍ, DESTRUKCE, MOC, BEZMOC
  HledáníV pozitivním smyslu se tato energie projevuje jako HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině  Negativním projevem energie hledání je přehánění
  BudováníV pozitivním smyslu jde u této energie o BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, ve kterém je možné převzít zodpovědnost za své jednání  Negativně se tato energie projevuje jako omezování, pocity viny, trest
  OsvobozováníV pozitivním smyslu jde u této energie o vnitřní OSVOBOZENÍ od toho, co nás omezuje, k čemuž je možné využít i techniku.  Negativně se tato energie projevuje jako vzpoury a protesty
  PřijímáníV pozitivním smyslu jde u této energie o pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází a může inspirovatNegativně se tato energie projevuje jako, lži, podvody, chaos, zmatek, zamlžování skutečnosti, sklon k požívání alkoholu, drog a léků

Naučte se opět milovat SVŮJ ŽIVOT i sami sebe! – VÁŠ AKČNÍ PLÁN K USKUTEČNĚNÍ VAŠÍ VIZE – Jak je to u Vás?

VIZE: SJEDNOCOVÁNÍ (Neptun)

Právě proto, že VIZE nepochází z tohoto světa, ale z Vesmíru, je třeba se na ni naladit, protože nepřichází sama. Nejlepší a nejjednodušší způsob, jak to udělat, je využít upřímnou modlitbu nebo meditaci

V hlavní roli je zde planeta Neptun, která Vám potom přinese odpovědi na otázky, které si možná už delší dobu kladete a které Vám možná pomohou i s uskutečněním Vaší VIZE.

MYŠLENÍ (Merkur)

ŽITÍ ovšem patří také MYŠLENÍ. Pro MYŠLENÍ využíváte energii danou z okamžiku narození v životní oblasti, které se to týká. Jedná se o energii planety Merkur.

OHODNOCENÍ, OCENĚNÍ; LÁSKA, SEBELÁSKA; UPEVNĚNÍ A SPOLUPRÁCE (Venuše)

planetou Venuše nejenže si můžete zajistit harmonické vztahy a přitáhnout do svého života to hezké, navíc Vám může Venuše pomoci při spolupráci s druhými lidmi a také v oblasti financíPlaneta Venuše však umí ukázat i svou nevlídnou a negativní tvář – umí být i zákeřná a bezohledná. Záleží tedy na tom, jak energii planety Venuše využijete. Více se dozvíte z TABULKY.

ZDROJE; DUCHOVNÍ RŮST A HLEDÁNÍ (Jupiter)

ZDROJE jsou něco, co nás přesahuje a čeho se nám dostává v bohaté míře. Jak je to v tuto chvíli u Vás, to se dozvíte v TABULCE. Záleží totiž jenom na Vás, jak s těmito bohatými ZDROJI naložíte. Chcete-li si je nechat pouze sami pro sebe, budete jen přehánět, až se to obrátí proti Vám. Dostáváte-li takové bohaté ZDROJE z Vesmíru, měli byste se o ně podělit. V TABULCE máte uvedeno, jakých ZDROJŮ a v jaké ŽIVOTNÍ OBLASTI se Vám nyní dostává v bohaté míře, případně jak s nimi nejlépe naložit a jak jich nejlépe využít. To Vám napoví planeta Jupiter.

TOHLE NECHAT NA ZAČÁTKU

00.ÚVOD-Učení TOTO BY MĚLO BÝT NA ZAČÁTKU

Toto je Váš osobní MANUÁL s ÚVODEM připraveným pro Váš AKČNÍ PLÁN a pro Vaši VIZI vycházející z Vašeho současného emočního stavu. Dozvíte se z něj, jaké energie na Vás působí a jak to ovlivňuje Váš současný život v porovnání s tím, jak to bylo v okamžiku Vašeho narození.

Tolik tedy k tomu, co máte k dispozici při realizaci Vašeho PLÁNU a VIZE. To je pro tentokrát vše.

Níže se podíváme na to, jak se doplňují energie Z OKAMŽIKU NAROZENÍ s energiemi z EMOČNÍ TABULKY, propojíme přítomnost s minulostí a nastíníme si, kam jste se z OKAMŽIKU NAROZENÍ ve svém osobním rozvoji posunuli a jaké jsou nyní Vaše nové úkoly a životní výzvy

 

Nyní se tedy pojďme seznámit s vytvářením PLÁNU tak, abychom mu dobře rozuměli. Nejprve se seznámíme s TABULKOU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ. Jak je patrné z nadpisu, informace zde uvedené, jsou platné pro mě.

Jaká oblast Vašeho života je nejvděčnější, pokud zažíváte úspěch, kompliment a povzbuzení?

Podobně jako u základních lidských schopností můžete s pomocí profesionálních astrologů identifikovat své silné a slabé stránky v jednotlivých životních oblastech.

PŘEKOPÍROVAT TABULKU SCHOPNOSTÍ S POZITIVNÍM A NEGATIVNÍM PROJEVEME A POD TÍM NECHAT TEXT.

Všech těchto zkušeností a znalostí využijete, až si budete na základě těchto poznatků vysvětlovat, jak začít uskutečňovat nový PLÁN pro Váš nový ŽIVOT.

A to bude příště.

TABULKA Z OKAMŽIKU VAŠEHO NAROZENÍ

Jana Mašková

TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ A PROSTŘEDKY

TABULKA Z OKAMŽIKU VAŠEHO NAROZENÍ

Jana Mašková

MOJE VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ
VIZE EnergieVIZE Oblast
Celá moje generace se SJEDNOCUJE při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI.  Já osobně se SJEDNOCUJI s lidmi, s nimiž sdílím stejné ideály, tedy s PŘÁTELI.  

K uskutečnění této VIZE potřebuji určité SCHOPNOSTI

SCHOPNOSTI

ŽITÍ, MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ,

U těchto SCHOPNOSTÍ uplatňuji tyto Energie takto

 ŽITÍ Při ŽITÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. Já osobně uplatňuji energii ŽITÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie.  MYŠLENÍ Při MYŠLENÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. Já osobně uplatňuji energii MYŠLENÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie.KOMUNIKACE   Já osobně uplatňuji KOMUNIKACI ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH.ANALYZOVÁNÍ Já osobně uplatňuji citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU..
K uskutečnění VIZE dále potřebuji OCENĚNÍ a ZDROJE OCENĚNÍ a ZDROJE Zde jde především o OCENĚNÍ vlastních osobních schopností a u ZDROJŮ jde především o to, čeho se mi dostává v bohaté míře. U OCENĚNÍ a ZDROJŮ uplatňuji tyto Energie v těchto životních Oblastech OCENĚNÍ Při OCENĚNÍ mi nejvíce pomáhá NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ. Já osobně uplatňuji OCENĚNÍ v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU. ZDROJ Při OCENĚNÍ je mým nejsilnějším ZDROJEM pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ, a to především PŘIJÍMÁNÍ inspirace. Já osobně uplatňuji tento nejsilnější ZDROJ při KOMUNIKACI s BLÍZKÝM OKOLÍM (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ. 
K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také PROSTŘEDKY a PLÁN PROSTŘEDKY a PLÁN Zde jde především o to, abychom měli pro uskutečnění své VIZE dostatek PROSTŘEDKŮ a dále je třeba mít stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit. V mém případě je to takto: PROSTŘEDKY Pro mě je nejdůležitějším PROSTŘEDKEM pro uskutečnění mé VIZE ZÍSKÁNÍ těch správných pravdivých informací při KOMUNIKACI. Při ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ uplatňuji aktivní, intelektuální KOMUNIKACI. Já osobně ZÍSKÁVÁM PROSTŘEDKY při spolupráci ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH. PLÁN Životní oblast, kde musím tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na něm pracovat, jsou moje FINANCE a mé STABILIZOVÁNÍ na úrovni finanční, prostorové a citové.     

Toto je UKÁZKA s mou VIZÍ, V další části budete mít uvedeno, jak to všechno máte z okamžiku Vašeho narození začleněno do Vašeho života právě Vy.

Pojďme se tedy pustit do vyplnění TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ s MOU VIZÍ, ať víte, co můžete od TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ očekávat. Při vyplňování Vaší TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ již to všechno pro Vás nebude tak cizí a neznámé; protože už budete mít alespoň nějaké zkušenosti.

SCHOPNOSTI

ŽITÍ, MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ,

U těchto SCHOPNOSTÍ uplatňuji tyto Energie takto

 ŽITÍ Při ŽITÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. Já osobně uplatňuji energii ŽITÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie.  MYŠLENÍ Při MYŠLENÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. Já osobně uplatňuji energii MYŠLENÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie.KOMUNIKACE   Já osobně uplatňuji KOMUNIKACI ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH.ANALYZOVÁNÍ Já osobně uplatňuji citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU..
K uskutečnění VIZE dále potřebuji OCENĚNÍ a ZDROJE OCENĚNÍ a ZDROJE Zde jde především o OCENĚNÍ vlastních osobních schopností a u ZDROJŮ jde především o to, čeho se mi dostává v bohaté míře. U OCENĚNÍ a ZDROJŮ uplatňuji tyto Energie v těchto životních Oblastech OCENĚNÍ Při OCENĚNÍ mi nejvíce pomáhá NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ. Já osobně uplatňuji OCENĚNÍ v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU. ZDROJ Při OCENĚNÍ je mým nejsilnějším ZDROJEM pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ, a to především PŘIJÍMÁNÍ inspirace. Já osobně uplatňuji tento nejsilnější ZDROJ při KOMUNIKACI s BLÍZKÝM OKOLÍM (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ. 
K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také PROSTŘEDKY a PLÁN PROSTŘEDKY a PLÁN Zde jde především o to, abychom měli pro uskutečnění své VIZE dostatek PROSTŘEDKŮ a dále je třeba mít stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit. V mém případě je to takto: PROSTŘEDKY Pro mě je nejdůležitějším PROSTŘEDKEM pro uskutečnění mé VIZE ZÍSKÁNÍ těch správných pravdivých informací při KOMUNIKACI. Při ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ uplatňuji aktivní, intelektuální KOMUNIKACI. Já osobně ZÍSKÁVÁM PROSTŘEDKY při spolupráci ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH. PLÁN Životní oblast, kde musím tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na něm pracovat, jsou moje FINANCE a mé STABILIZOVÁNÍ na úrovni finanční, prostorové a citové.     

POSKLÁDAT TABULKY,  JAK JDOU ZA SEBOU – já a pan on nebo ona, níže uvedený text ponechat.

Nyní tedy již víte, jak vypadá Vaše i moje TABULKA Z OKAMŽIKU NAROZENÍ, takže se zase známe o něco lépe a snad si i lépe rozumíme. V druhém MANUÁLU, který je věnován TABULKÁM a práci s nimi, se dovíte, k čemu lze TABULKY  využít a jak Vám mohou pomoci.

V příštím MANUÁLU 3 již začneme toho, co jsme se dosud dověděli, využívat v praxi. Konkrétně nás bude zajímat, jak dalece mohou tyto informace pomoci při řešení problémů s psychickými problémy, především u dětí. Konkrétně nás bude zajímat Tourettův syndrom.

TABULKA Z OKAMŽIKU MÉHO NAROZENÍ

Jméno a Příjmení

Datum narození, Místo narození, Čas narození

MOJE VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ
VIZE EnergieVIZE Oblast
Celá moje generace se SJEDNOCUJE při naplňování hluboké TOUHY až k TRANSFORMACI.  Já osobně se SJEDNOCUJI s lidmi, s nimiž sdílím stejné ideály, tedy s PŘÁTELI.  

K uskutečnění této VIZE potřebujete níže uvedené SCHOPNOSTI

SCHOPNOSTI

ŽITÍ, MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ,

U těchto SCHOPNOSTÍ uplatňujete tyto Energie v těchto životních Oblastech

 ŽITÍ (Slunce) Zvolte položku. Zvolte položku.  MYŠLENÍ (Merkur) Zvolte položku. Zvolte položku.KOMUNIKACE (Blíženci)   Zvolte položku.ANALYZOVÁNÍ (Panna) Zvolte položku.
K uskutečnění VIZE dále potřebujete OCENĚNÍ a ZDROJE OCENĚNÍ a ZDROJE Zde jde především o OCENĚNÍ Vašich vlastních osobních schopností a u ZDROJŮ jde především o to, čeho se Vám dostává v bohaté míře. U OCENĚNÍ a ZDROJŮ uplatňujete tyto Energie v těchto životních Oblastech OCENĚNÍ (Venuše) Zvolte položku. Zvolte položku. ZDROJ (Jupiter) Zvolte položku. Zvolte položku.
K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také PROSTŘEDKY a PLÁN PROSTŘEDKY a PLÁN Zde jde především o to, abychom měli pro uskutečnění své VIZE dostatek PROSTŘEDKŮ a dále je třeba mít stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit. Ve Vašem případě je to takto: PROSTŘEDKY (Mars) Zvolte položku. Zvolte položku. Zvolte položku.   PLÁN (Kozoroh) (Neptun) Zvolte položku.      

SCHOPNOSTI

ŽITÍ, MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, ANALYZOVÁNÍ,

U těchto SCHOPNOSTÍ uplatňuji tyto Energie  takto

  ŽITÍ Při ŽITÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. Já osobně uplatňuji energii ŽITÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie.  MYŠLENÍ Při MYŠLENÍ uplatňuji TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci. Já osobně uplatňuji energii MYŠLENÍ při HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH i za pomoci astrologie a psychologie. KOMUNIKACE    Já osobně uplatňuji KOMUNIKACI ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH.ANALYZOVÁNÍ Já osobně uplatňuji citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU..
K uskutečnění VIZE dále potřebuji OCENĚNÍ a ZDROJE OCENĚNÍ a ZDROJE Zde jde především o OCENĚNÍ vlastních osobních schopností a u ZDROJŮ jde především o to, čeho se mi dostává v bohaté míře. U OCENĚNÍ a ZDROJŮ uplatňuji tyto Energie  v těchto životních Oblastech OCENĚNÍ Při OCENĚNÍ mi nejvíce pomáhá NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ. Já osobně uplatňuji OCENĚNÍ v oblasti VÍRY, FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s CIZINOU. ZDROJ Při OCENĚNÍ je mým nejsilnějším ZDROJEM pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ, a to především PŘIJÍMÁNÍ inspirace. Já osobně uplatňuji tento nejsilnější  ZDROJ při KOMUNIKACI s BLÍZKÝM OKOLÍM (sousedé, sourozenci, příbuzní, spolužáci) a také při VZDĚLÁNÍ. 
K uskutečnění VIZE jsou nepostradatelné také PROSTŘEDKY a PLÁN PROSTŘEDKY a PLÁN Zde jde především o to, abychom měli pro uskutečnění své VIZE dostatek PROSTŘEDKŮ a dále je třeba mít stanoven pevně daný PLÁN, kterým se bude všechno řídit. V mém případě je to takto: PROSTŘEDKY Pro mě je nejdůležitějším PROSTŘEDKEM pro uskutečnění mé VIZE ZÍSKÁNÍ těch správných pravdivých informací při KOMUNIKACI. Při  ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ uplatňuji aktivní, intelektuální KOMUNIKACI. Já osobně ZÍSKÁVÁM PROSTŘEDKY při spolupráci ve svých PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH. PLÁN Životní oblast, kde musím tento PLÁN uskutečňovat a usilovně a zodpovědně na něm pracovat, jsou moje FINANCE a mé STABILIZOVÁNÍ na úrovni finanční, prostorové a citové.