Vše, co je uvedeno v osobní TABULCE Z OKAMŽIKU NAROZENÍ S VIZÍ, je platné pro každého zrozence, tedy i pro mě a pro Vás, jen v poněkud jiném smyslu podle údajů o narození.

Jak je to s VIZÍ u našich generací?

Energie SJEDNOCOVÁNÍ obou našich generací na sebe navzájem působí. Záleží na tom, je-li to v pozitivním či negativním smyslu. To se dozvíte níže.

Poradím Vám, jak bychom mohli energii SJEDNOCOVÁNÍ využít co nejlépe tak, abychom naplnili svou VIZI a navzájem se inspirovali pro SJEDNOCOVÁNÍ projevem „Božského Já“, tedy „všeobjímající lásky“ u obou generací.

TABULCE „NAŠE SPOLEČNÁ VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ“ se dočtete, jak se při  uskutečňování VIZE dvě generace vzájemně ovlivňují a zároveň doplňují a jak to může při uskutečňování VIZE pomoci. U každého člena dané generace se tato VIZE projevuje v životní oblasti, jak je uvedeno v TABULKÁCH ve sloupci „VIZE-Životní oblast“. Ono SJEDNOCOVÁNÍ, o kterém je v textu řeč, představuje SJEDNOCOVÁNÍ při uskutečňování a naplňování VIZE jakýchkoli dvou generací.  Vy se zde seznámíte se SPOLEČNOU VIZÍ KE SJEDNOCOVÁNÍ mé a KOLEGOVY generace.

Na ukázku SPOLEČNÉ VIZE KE SJEDNOCOVÁNÍ mé a KOLEGOVY generace se můžete podívat po kliknutí na tlačítko níže.

Akční plán pro Vaši VIZI a EMOČNÍ TABULKA

Jak uskutečňujete Vaši VIZI?

Po tom, co jsme se seznámili s tím, jak obě naše generace naplňují své VIZE, je čas si přiznat, že v životě nejde vždycky všechno tak hladce, jak bychom si představovali, protože je tu ještě nehmotná stránka našeho  života a s ním naše emoce a pocity, které rozhodují o tom, jak se cítíme. To záleží na tom, jak projevujeme svou energii, zda pozitivně či negativně.

V textu se zmiňuji o VIZI. Zde bychom si měli upřesnit, že tato VIZE je platná pro celou mojí generaci, jedná se tedy o generační úkol. Podobné je to u jakékoli jiné generace, tedy i u té Vaší. VIZE skutečně nemají všechny generace stejné.

Podobné je to i u lidí. Každý člověk má svou vlastní energetickou hodnotu, kterou uplatňuje v konkrétní životní oblasti. Uvedu zde VIZI a TABULKU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ nejenom mou vlastní, ale také člověka, s nímž úzce spolupracuji – mého KOLEGY.

Nyní se seznamte s TABULKOU Z OKAMŽIKU MÉHO NAROZENÍ s MOU VIZÍ, ať víte, co můžete od TABULKY Z OKAMŽIKU NAROZENÍ očekávat. Pokud si později necháte zpracovat Vaši osobní TABULKU Z OKAMŽIKU NAROZENÍ s VAŠÍ VIZÍ , pak již to všechno pro Vás nebude tak cizí a neznámé, protože už budete mít určité zkušenosti.

Ve VZTAZÍCH by mělo jít především o SPOLUPRÁCI. Chcete-li se dovědět více, stačí kliknout na níže uvedené tlačítko „SPOLUPRÁCE„.