Co Vám pomůže?

Zde se budeme věnovat projevu energií. Tento materiál jsem zpracovala proto, aby pomohl při zvládání negativního projevu energií, protože Vám to může pomoci i při práci s FRUSTRAČNÍ TABULKOU. V níže uvedené tabulce naleznete přehledně uspořádané energie s pozitivním i negativním způsobem projevu. V závěru je uvedená tabulka s informacemi o tom, jak negativní projev energie změnit na pozitivní.

Pozitivní a negativní projev vesmírných energií

SchopnostPozitivní projevNegativní projev
  Činnost SEBEPROSAZENÍ, SOBĚSTAČNOSTAktivní fyzická ČINNOST slouží v pozitivním smyslu pro vlastní přežití a pro nový začátek; tou nejhlavnější energií je SOBĚSTAČNOST  Negativním projevem aktivní fyzické ČINNOSTI je agresivita
        StabilizováníV pozitivním smyslu jde u stabilizování o citlivé a praktické upevnění toho, co bylo započato, a to především o STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace na úrovni finanční, prostorové i citové. Tou nejhlavnější energií je SEBEVYMEZENÍ a SEBEHODNOTA.  Negativním projevem STABILIZOVÁNÍ je ZÁVIST, bezohlednost, HROMADĚNÍ MAJETKU nebo naopak finanční problémy
    KomunikaceV pozitivním smyslu jde při KOMUNIKACI o výměnu pravdivých informací, které pomáhají, a to především s BLÍZKÝM OKOLÍM, tedy se sousedy, sourozenci, příbuznými, spolužáky…  V negativním smyslu jde u komunikace o příliš mnoho nepodstatných a povrchních informací, které nic neřeší
  Péče (EMOCE)POZITIVNÍM PROJEVEM je zde PÉČE o rodinu, původ, národ, vlast a všechno přirozené včetně planety ZeměNegativním projevem energie PÉČE je PŘECITLIVĚLOST A PÉČE O TO, CO NENÍ PŘIROZENÉ
      TvořeníV pozitivním smyslu jde o TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci, aby zůstalo zachováno to, co nosíme v hlavě. Zde se jedná především o projev pozitivních emocí, které nás těší a dělají nám radost a mohou potěšit i druhé lidi    Chybí-li TVŮRČÍ prvek, pak se tatáž energie projevuje negativně jako PÝCHA a POCITY NADŘAZENOSTI
    AnalyzováníV pozitivním smyslu jde u této energie o citlivé a praktické ANALYZOVÁNÍ na základě Vašich vlastních pocitůNegativně se tato energie projevuje jako ROZPITVÁVÁNÍ DETAILŮ až „puntičkářství“, kdy se kvůli detailu ztrácí ze zřetele celek a člověk „Kvůli stromům nevidí les“
  Navazování vztahůV pozitivním smyslu jde u této energie o navazování VZTAHŮ pro spolupráci a také o umění  Negativním projevem téže energie je nenávist; zákeřnost; vychytralost; sobectví
      TouhaV pozitivním smyslu se tato energie projevuje jako naplňování hluboké TOUHY hlubokým pochopením minulosti a toho, co se stalo, s čímž je spojena také hluboká proměna; TRANSFORMACE. Pomoci zde může i astrologie či psychologie    Negativně se energie touhy projevuje jako OVLÁDÁNÍ, DESTRUKCE, MOC, BEZMOC
  HledáníV pozitivním smyslu se tato energie projevuje jako HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině  Negativním projevem energie hledání je přehánění
  BudováníV pozitivním smyslu jde u této energie o BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, ve kterém je možné převzít zodpovědnost za své jednání  Negativně se tato energie projevuje jako omezování, pocity viny, trest
  OsvobozováníV pozitivním smyslu jde u této energie o vnitřní OSVOBOZENÍ od toho, co nás omezuje, k čemuž je možné využít i techniku.  Negativně se tato energie projevuje jako vzpoury a protesty
  PřijímáníV pozitivním smyslu jde u této energie o pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází a může inspirovatNegativně se tato energie projevuje jako, lži, podvody, chaos, zmatek, zamlžování skutečnosti, sklon k požívání alkoholu, drog a léků

Jak změnit negativní projev vesmírné energie na pozitivní

SchopnostJak při práci na své VIZI změníte negativní projev energií na pozitivní?
  Činnost SEBEPROSAZENÍ, SOBĚSTAČNOST (zNAMENÍ bERAN)Při práci na své VIZI začínáme prvním znamením zvěrokruhu, což je ZNAMENÍ BERAN. Toto je aktivní energie, kterou musíme využít k novému začátku; právě to je jeho úkol. Tím, že se zaměstnáme aktivní fyzickou ČINNOSTÍ při vlastním SEBEPROSAZENÍ, abychom byli SOBĚSTAČNÍ, nebudeme agresivní, protože jsou energii investujeme do toho, abychom ukázali, co umíme a co v nás je. V takovém případě nastane zcela zásadní změna, protože dospějeme k poznání, že dokážeme prosadit sebe sama a jsme soběstační, a to právě v té životní oblasti, kde máme znamení BERAN. Zapojíme-li aktivní fyzickou ČINNOST, pak agresivita nebude mít v našem životě místo a my dostaneme od života šanci se vlastními silami postarat o to, abychom mohli být sami sebou.
        Stabilizování (zNAMENÍ bÝK)To, co jsme začali, je třeba upevnit, aby to mělo trvalý charakter. Je třeba na tom pracovat vytrvale až k dokončení svého záměru. Právě k tomu máme se ZNAMENÍM BÝK dostatek vytrvalosti, citlivosti i praktičnosti. Právě takto VYMEZUJEME sami sebe a dáváme najevo svou vlastní HODNOTU. Nemáme-li vůli ukázat, jaká je naše vlastní HODNOTA, se kterou můžeme STABILIZOVAT svou životní situaci, pak začneme závidět těm, kteří tutéž příležitost využili. Začneme být vůči nim bezohlední a začneme svou vlastní osobní hodnotu měnit za peníze. Jednoduše budeme svou vlastní hodnotu prezentovat tím, co vlastníme a budeme si myslet, že čím více toho vlastníme, tím větší je naše osobní hodnota. Místo toho stačí dělat jen to, co umíme. Práce s materiálem je pro nás to nejlepší a také umění hospodařit s penězi. Zkuste to a sami uvidíte, že závist, bezohlednost, hromadění majetku je něco, co Vám v ničem nepomáhá a jen Vám to brání v uskutečnění Vašich záměrů. Dejte se tedy raději do práce a ukažte, co ve Vás je, co umíte, a při tom se zaměřte na tu životní oblast, kde máte znamení Býk.
        Komunikace (zNAMENÍ BLÍŽENCI)KOMUNIKACE je pro život důležitá, záleží ovšem na tom, jaké informace si vyměňujeme. Mělo by jít především o informace pravdivé, s jejichž pomocí jsme schopni se domluvit. Jinými slovy řečeno, to, co říkáme, bychom měli brát vážně a naprosto upřímně. Budeme-li si dělat z toho, o čem hovoříme, jen legraci, pak ani ostatní nás nebudou brát vážně a nebudeme-li upřímní, nikdo nám nebude věřit. To určitě nechceme. Proto se postarejte o to, aby Vás ti, s nimiž hovoříte, mohli brát vážně, protože pak se i Vy můžete něco zajímavého dovědět. Upřímná KOMUNIKACE přináší vzájemnou důvěru a s tím spojené pozitivní pocity, kdežto neupřímnost bývá později příčinou nedorozumění a leckdy také konfliktů a s tím spojených negativních emocí. Proto se postarejte o to, ať si za tím vším, co říkáte, můžete stát a vždycky si to obhájit. Vodítkem je Vám to místo horoskopu narození, kde máte znamení Blíženci.
      Péče (EMOCE) (zNAMENÍ RAK)Každý z nás se jistě chce cítit dobře a setkávat se v životě jen s pozitivními emocemi. To sice nelze stále, ale přesto existuje způsob, jak docílit toho, aby to bylo co nejčastěji. Pokud se při práci na projektu necítíte dobře, popřemýšlejte nad tím, zda to, co děláte, PEČUJE o to přirozené a jak dalece je to pravdivé. Také se ptejte, jak dalece to souzní s Vaším původem, protože to bývá právě náš původ, v čem se cítíme dobře. Jestliže zjistíte, že jste přecitlivělí nebo že PEČUJETE o něco, co není přirozené, pak změňte přístup a jděte třeba na procházku do lesa nebo někam jinam, kde se cítíte dobře, nebo se věnujte tomu, co naznačuje to místo horoskopu narození, kde máte znamení Rak.
      Tvoření (zNAMENÍ LEV)Každý z nás má vlohy a schopnosti, s nimiž chce ukázat, co umí. Nejvýraznější je zde TVOŘENÍ představované znamením Lev, u kterého projevujete pozitivní emoce a děláte to, co Vás těší a čím se můžete „blýsknout“, co mohou druzí lidé obdivovat a za co si Vás budou vážit. Pokud nechcete být TVŮRČÍ, pak se u Vás objeví jen PÝCHA a POCITY NADŘAZENOSTI, ale to určitě není důvod k obdivu. Pokud u sebe zaregistrujete pýchu anebo se budete cítit nadřazení, pak začněte něco tvořit, ať ukážete, co ve Vás je a co umíte.
      Analyzování (zNAMENÍ PANNA)Při ANALYZOVÁNÍ, tedy rozlišování toho, co pro svůj život skutečně potřebujete, můžete být poněkud nejistí; podle čeho máte ANALYZOVAT? Odpověď je přitom celkem snadná. Sledujte své vnitřní pocity a řiďte se podle toho, jak to cítíte. Pokud nebudete zapojovat city a pocity, budete jen rozpitvávat detaily a k žádnému výsledku se nepropracujete. Pokud si tedy v tomto ohledu nevíte rady, zaměřte se na tu životní oblast, kde máte znamení Panna a zde se rozhodujte na základě svých pocitů. „Rozpitvávání detailů“ a „puntičkářství“ si nevšímejte a dejte jen na své pozitivní pocity, jimiž se budete řídit.
        Navazování vztahů (zNAMENÍ VÁHY)Člověk potřebuje pro život i druhé lidi, s nimiž může navazovat vztahy, a to v té životní oblasti, kde je znamení Váhy. To už od samotného názvu představuje rovnováhu, z čehož lze usuzovat, že tam, kde máte znamení Váhy, by měla být rovnováha tak, aby měly svůj prostor obě strany, což je skvělé pro spolupráci. Je-li nastolena rovnováha, pak se dostaví i harmonie a souznění, což jsou opět pozitivní emoce, které u nás způsobují pozitivní pocity, stejně jako UMĚNÍ, které s tím vším také souvisí. Bonusem je u znamení Váhy také LÁSKA a PARTNERSTVÍ, takže pokud hledáte LÁSKU a PARTNERSTVÍ, pak se zaměřte na to místo horoskopu narození, kde máte znamení Váhy. Jestliže ovšem nechcete spolupracovat a vyhýbáte se partnerství, pak se u Vás nejspíš objevuje jen nenávist; zákeřnost; vychytralost; sobectví, čímž si ovšem připravujete negativní podmínky pro budoucnost. Chcete-li se těmto negativním emocím vyhnout a být emočně v pohodě, zaměřte se na harmonické vztahy, umění a to hezké, co potěší duši v té životní oblasti, kde máte v horoskopu narození znamení Váhy..
            Touha (zNAMENÍ ŠTÍR)V průběhu života se dříve nebo později může objevit něco, po čem začnete hluboce TOUŽÍT. Tato energie není hmotná, ale psychická. Za pomoci této energie můžete dospět až k samotné podstatě problému, kdy odhalíte, co skutečně je příčinou problému a tuto příčinu jste pak schopni i odstranit. Právě toho je schopno znamení Štír. Pokud máte tedy problém, se kterým si nevíte rady, a potřebujete se zaměřit k samotné podstatě problému, zaměřte se na místo, kde máte znamení Štír. To je schopno odhalit příčinu problému, tu vynést na povrch a odstranit ji právě hlubokým pochopením toho, co se stalo. Pokud to neuděláte, budete jen ovládáni a Váš život se může namísto transformace dostat k destrukci a ovládání. Je-li tomu tak i u Vás, zapojte psychickou energii hluboké TOUHY a popřemýšlejte o tom, po čem hluboce toužíte a co byste tam, kde máte znamení Štír, chtěli, ale opravdu moc chtěli změnit. Pak odhalte hlubokým pochopením, jaká je skutečná příčina tohoto stavu a ve své psychice si nastavte pozitivní vzorec, který Vám pomůže jít více do hloubky k hlubšímu pochopení Vašich problémů.
  Hledání (zNAMENÍ STŘELEC)V životě máte také k dispozici energii, se kterou můžete HLEDAT společnou cestu pro dalekou budoucnost. Toto je HLEDÁNÍ na duchovní rovině, kdy již HLEDÁTE něco více, než jen pozemské radovánky a rozptýlení. Dobrou zprávou tady je, že při tomto HLEDÁNÍ je Vám ukázán přesný směr. Jedná se o místo horoskopu narození, kde je znamení Střelec. Ale pozor. Je třeba mít na paměti, že toto HLEDÁNÍ musí mít duchovní rozměr a nesmíte při tom myslet jen sami na sebe, ale i na druhé lidi. Když to neuděláte, budete jen přehánět, což může v budoucnu způsobit, že „brzy budete na konci s dechem“, protože to prostě přeženete a pak budete jen těžko zvládat, co jste naslibovali. Pokud bude mít ovšem Vaše HLEDÁNÍ duchovní rozměr a o to dobré, čeho se Vám bude dostávat, se budete dělit s ostatními, pak si opět připravujete pozitivní podmínky pro budoucnost, což se k Vám opět vrátí v pozitivním smyslu. Při HLEDÁNÍ cesty pro dalekou budoucnost se tedy zaměřte na znamení STŘELEC a duchovní stránku života, která souvisí i s CIZINOU
      Budování (zNAMENÍ KOZOROH)Každý, kdo cokoli BUDOVAL, moc dobře ví, co to všechno obnáší. To nejdůležitější, co je s tím spojeno, je především zodpovědnost, vytrvalost, důslednost a také schopnost organizace; to všechno jsou vlastnosti znamení Kozoroh, který je schopen takový plán naplánovat, zorganizovat i dokončit. Vše musí být připraveno, aby to šlo podle připraveného PLÁNU. Zde je důležitá hlavně zodpovědnost, protože bez zodpovědnosti se mohou dostavit problémy jako jsou OMEZOVÁNÍ, pocity viny a následný trest. Proto je nevyhnutelné si při BUDOVÁNÍ ohlídat vše, co souvisí se znamením Kozoroh, aby se PLÁN vydařil.
      Osvobozování (zNAMENÍ VODNÁŘ)Každý člověk chce být také vnitřně svobodným jedincem. Tento obrat znamená SVOBODNĚ dělat to, v čem se cítíte dobře a přitom zcela originálně, třeba i za pomoci techniky. Jestliže se necítíte vnitřně SVOBODNÝMI, pak se u Vás nejspíš objevují jen vzpoury a protesty. V tuto chvíli bychom si však měli říci, že skutečnou podstatou OSVOBOZOVÁNÍ tam, kde je v horoskopu narození znamení Vodnář, je něco originálního, co Vás skutečně vnitřně OSVOBODÍ od toho, co Vás omezuje, k čemuž je možné využít i techniku.
  Přijímání (zNAMENÍ RYBY)Poslední energií je PŘIJÍMÁNÍ se znamením Ryby. Znamení Ryby jen pasivně PŘIJÍMÁ a „nechává pracovat Vesmír“, což je nutné brát v potaz. V tomto případě jde o pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ inspirace. Necháme-li „pracovat Vesmír“, pak nám bude Vesmír za pomoci upřímné modlitby nebo meditace přinášet inspiraci a dost možná i odpovědi na otázky, které už dlouho hledáme. Jedinou podmínkou je „nechat pracovat Vesmír“, který svou velejemnou energií jako poslední instance přehodnotí to, s čím jsme začali. Buď se nám bude vše dařit, což je známka toho, že naše ČINNOST souzní s Vesmírem A v takovém případě můžeme počítat s tím, že nám Vesmír bude pomáhat. Budeme-li se však Vesmíru „plést do řemesla“ a snažit se dělat to, na čem pracujeme, podle sebe a proti vesmírné přirozenosti, pak můžeme počítat s tím, že budeme problémy. V místě, kde  máme znamení Ryby, se bude tato energie projevovat negativně, tedy jako, lži, podvody, chaos, zmatek, zamlžování skutečnosti, sklon k požívání alkoholu, drog a léků. V pozitivním smyslu jde u této energie o pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází a může inspirovat. A toho bychom měli využít v plné míře, protože právě to je to, co se k nám vrací po tom, co jsme začali aktivní fyzickou ČINNOSTÍ. Tím se kruh uzavírá. Vše začíná tím, k čemu jsme  zavdali příčinu svou počáteční ČINNOSTÍ. To, zda konáte či nekonáte v souznění s Vesmírem se ukáže v té životní oblasti, kde máte v horoskopu narození znamení Ryby. Právě zde buď budete nuceni lhát, podvádět, budete zmatení a nuceni zamlžovat skutečnost anebo budete nuceni se se skutečností vypořádat za pomoci alkoholu, drog a léků. To je ta horší varianta. V tom lepším případě budete v té životní oblasti,  kde máte znamení Ryby, jen PŘIJÍMAT inspiraci pro nový začátek.

Když už teď víme, jak změnit negativní projev energie na pozitivní, můžeme si lépe charakterizovat a specifikovat svou VIZI a stanovit si pevnější PLÁN. Jak na to, to se dočtete po kliknutí na níže uvedené tlačítko VIZE.