Máme-li porozumět životu, pak stačí znát univerzální rozměr života a ten začlenit do toho, s čím se běžně setkáváme. Pak nejspíš zjistíme, že univerzální rozměr života je obsažen ve všem, ať už se jedná o běžné dění nebo náš osobní život. Seznamte se tedy s tím, jak jsou univerzální poznatky prakticky začleněny do toho, s čím se v životě setkáváte. Společně tak budeme hledat odpovědi na otázky dnešní doby.

1. Jak předcházet válkám? – ČINNOST

Pokud s něčím začínáme, pak záleží především na tom, JAK a PROČ začínáme? V minulosti mnoho nového začínalo válkami. 
Energii, kterou lidstvo vynakládá na válečné konflikty, je však dnes možné uplatnit i jinak a tím válkám předcházet. 

Více se dozvíte z e-booku „Jak předcházet válkám?“, který si stáhnete níže.

2. FINANCE – STABILIZOVÁNÍ

Tím, co začneme, si můžeme vydělávat peníze. Finance vždycky byly tím, co lidi zajímalo nejvíce. Podstatu finanční stability vystihl ve 20.století Robert Kiyósaki v Cashflow kvadrantu. S podstatou Cashflow kvadrantu je možné se seznámit ve videích z roku 2012, kde se dotkneme i tzv. astropsychologických kvadrantů.

Video z roku 2012 – CashFlow Kvadrant trochu jinak – VIDEO 1

Video z roku 2012 – CashFlow Kvadrant trochu jinak – VIDEO 2

Výše uvedená videa jsou z roku 2012,  ale všechno se mění, a tak doznal změny i CashFlow kvadrant propojený s astropsychologickými kvadranty. 

CashFlow Kvadrant pro 21.století


Aby totiž mohl Cashflow kvadrant fungovat i v 21.století, je třeba mu dát univerzální charakter. Stačí k tomu jednoduchá změna. O jakou změnu se jedná, to se dočtete v e-booku „CashFlow Kvadrant trochu jinak“ aneb „Jak propojit Cashflow kvadrant s horoskopem narození?„, který si můžete stáhnout níže.

3. Informace a KOMUNIKACE s blízkým okolím – KOMUNIKACE

Vzdělání je v životě člověka velice důležité stejně jako to, s kým se setkáváme ve svém blízkém okolí.  V každém případě jde o to, jak pracujeme s informacemi.

Při předávání informací mě napadlo, že vlastně existuje něco, co lze nazvat „ZLATÉ PRAVIDLO PRO KOMUNIKACI“, a tak jsem toto téma hned zpracovala do e-booku, který jsem zasílala zdarma na mém webu. Jenže postupem času ke mně přišla další „pravidla pro komunikaci“, a tak jsem je všechna zpracovala do e-booku „Jak uplatnit BRONZOVÉ, STŘÍBRNÉ, ZLATÉ, PLATINOVÉ a DIAMANTOVÉ pravidlo pro komunikaci?“, kde se dotkneme také témat, která jsou v současnosti do jisté míry tabu – přinejmenším tím, že se o nich moc nemluví. E-book „Jak uplatnit BRONZOVÉ, STŘÍBRNÉ, ZLATÉ, PLATINOVÉ a DIAMANTOVÉ pravidlo pro komunikaci?“ si stáhnete níže.

S tímto e-bookem si řekneme, jak je to s komunikací a jak je komunikace důležitá. To, co je řečeno o komunikaci, souvisí i s tím, jak se komunikací v přítomnosti připravujeme na budoucnost – třeba na důchod. To se dozvíte z e-booku „Penzijní reforma trochu jinak“ který si můžete stáhnout níže. V e-booku se dozvíte další podrobnosti k penzijní reformě i z hlediska doby, v níž byl tento e-book napsán.

I v důchodu záleží na tom, jak jsme zvládli první prototyp všech začátků.

4. První prototyp všech začátků – PÉČE

Pokud s čímkoli začínáme, musíme věnovat pozornost také tomu, jak dalece je to přirozené. Každý z nás má totiž ve své psychice zakódován první prototyp všech začátků – vznik planety Země.

To, co je uvedeno ve videu, je dále rozšířeno v prezentaci ke stažení níže

5. Dominantní energie (nejen) u dětí – Hraní a TVOŘENÍ

Každý člověk už v dětství potřebuje podchytit a naučit se uplatňovat svůj osobní potenciál. Tento potenciál v dalších letech dále rozvíjí a při tom čerpá z toho, s čím se setkal v dětství. A právě proto je důležité zvládnout dominantní energie jedince už v dětství, jak o tom píše Marie Hlávková v knize „Astropsychologie vašeho dítěte“, na jehož základě jsem zpracovala e-book o dominantních vlastnostech dětí. Nejprve si poslechněte video o tom, jak zvládat dominantní energie ˇ(nejen) u dětí. Hovořím zde o tom, že si e-book můžete stáhnout v příloze, ale vy si jej stáhnete pod videem.

Aby mohl projevu energií porozumět kdokoliv, zpracovala jsem všechny potřebné informace do e-booku „Jak zvládnout dominantní energie (nejen) u dětí?“, v němž je uvedeno to nejpodstatnější z knihy „Astropsychologie vašeho dítěte“, a přidala jsem ještě pár svých postřehů. 

E-book „Jak zvládnout dominantní energie (nejen) u dětí?“ si můžete stáhnout níže.

Mohu zpracovat i osobní astropsychologický rozbor jakéhokoli dítěte pro rodiče  či vychovatele dětí, případně i pro dospělé jedince s neřešenými problémy z dětství (dospělí tak mohou sami na sebe pohlédnout očima svých rodičů, případně pochopit to, v čem 
 při výchově chybovali jejich rodiče). 

6. Zaměstnání jako služba druhým lidem – ANALYZOVÁNÍ

Zdraví je to, co řeší většina lidí. A co byste řekli tomu, kdyby existovala možnost ovlivňovat svůj zdravotní stav pouhým myšlením?  Stačí si uvědomit, jaké jsou naše skutečné potřeby a jaká je hierarchie těchto potřeb.

Hierarchii lidských potřeb zmapoval již v první polovině 20.století americký psycholog Abraham Maslow. Jeho fenomén známý pod pojmem „Maslowova hierarchie osobních potřeb“ představuji ve videu, jméno Abrahama Maslowa zde však vyslovuji chybně anglicky,  ve skutečnosti se vyslovuje foneticky, tedy tak, jak je napsáno, nicméně informace o Maslowově hierarchii potřeb zde uvedené jsou platné i tak a naleznete je i na internetu. 

Ve videu hovořím o tom, že e-book „Cash Flow Kvadrant trochu jinak“ si můžete objednat v e-shopu, ale vy si tento e-book stáhnete výše (viz bod 2)

Po 7.minutě ve videu vysvětluji, jak postupovat, pokud se chcete seznámit s univerzálními principy – to, co je zde uvedeno, již není platné. Vy se s univerzálními principy seznamujete prostřednictvím MAPY ŽIVOTA a také v dalších videích níže. 

Projekt „Podnikání trochu jinak„, o kterém se zmiňuji v závěru, je k dispozici na www.janamaskova.cz

To, co je uvedeno ve videu, je zpracováno a rozšířeno o univerzální principy v e-booku.

7. ZDRAVÍ a VZTAHY – NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ

S druhými lidmi se setkáváme, abychom se díky nim něco naučili nebo naopak abychom my naučili něco druhé lidi, k čemuž se leckdy propracováváme skrze problémy, někdy i zdkravotní. V níže uvedeném videu je naznačeno, jak rozpoznat příčinu zdravotních problémů. Zde představuji diagram, kde je znázorněno, jaké části těla ovlivňují jednotlivá znamení zvěrokruhu. Diagram jsem získala na kurzu astrologie pořádaném astroložkou Tapi (Iva Tapi Synáková – nyní se již astrologii nevěnuje), bohužel se mi nepodařilo zjistit autora diagramu. Mimoto na začátku videa hovořím o projektech, které již nejsou aktuální.

V úvodu hovořím o e-booku „Jaká je skutečná příčina zdravotních problémů?“. Tento e-book byl nahrazen e-bookem „Jak si zachovat pevné zdraví a harmonické vztahy?“, který je možné si stáhnout níže,

Pokud hovoříme o vztazích, v níže uvedeném videu je jednoduché pravidlo, jak si udržet harmonické vztahy…

V tomto videu hovořím o e-booku „Jak na harmonické vztahy?“, tento e-book je nahrazen e-bookem „Jak si zachovat pevné zdraví a harmonické vztahy?„, který si můžete stáhnout níže.

To, co je ve videu uvedeno, je jen část  z toho, co je uvedeno v e-booku „Jak si zachovat pevné zdraví a harmonické vztahy?“, kde nalezneš i informaci o tom, jak si kromě pevného zdraví zachovat i harmonické vztahy.

Pro lepší pochopení vašeho partnera či partnerky si můžete nechat zpracovat váš „Partnerský horoskop“.

8. Co má rozhodující slovo v životě? – TOUHA

Při řešení problémů je třeba si uvědomit, že to, co v každém případě má vždy rozhodující slovo v našem životě, jsou naše city, tedy něco, co je nehmotné – co nelze zvážit, změřit, na co si nelze sáhnout a co souvisí s tím, jak se cítíme. Všechno začíná v rodině, pokračuje při vymezování vztahů a končí našimi kosmickými schopnostmi.

Jak je to s city?

Všechno začíná naším propojením s planetou Zemí. Zástupkyní planety – „Matky Země“ je v každé rodině maminka, která musí o dítě pečovat tak, jako planeta Země „pečuje“ o nás lidi – své „děti“.

To, jak je dítě citově vyživeno, se projeví při kontaktu s druhými lidmi. Pokud dítě ve svém dětství pozná skutečnou sílu mateřské lásky tím, že je náležitě pečováno o jeho duševní vývoj, pak může při kontaktu s druhými lidmi odolat všem nástrahám. Pokud tomu tak není, pak vyrůstá narušený jedinec.

Má-li jedinec po citové stránce jakýkoli citový deficit, který není řešen, pak se při kontaktu s druhými lidmi lehce nechá ovládat – například penězi, kdy se zpronevěří svému sepětí s planetou Zemí, nechá se např. uplatit a tím přispěje k devastaci životního prostředí nebo zničí odkaz našich předků.

V takovém případě ovšem nemůže rozvíjet své kosmické schopnosti. Místo toho je v konečném efektu nucen lhát nebo svému svědomí ulevuje alkoholem, drogami či léky.

Dříve nebo později se totiž opět připomene sepětí s planetou Zemí a takový jedinec se už nikdy nebude cítit dobře, protože kvůli touze po moci a penězích zpřetrhal své pouto s planetou Zemí a přispěl k devastaci planety Země.

Je tu ovšem ještě něco, co souvisí s ovládáním. Více se dozvíte z e-booku „Jaká je nejmocnější energie, která ovládá život každého člověka?“. E-book si můžete stáhnout níže

Univerzální principy pro život

Vše, co je součástí života, je naznačeno v horoskopu narození. Propojením jednotlivých částí horoskopu narození získáme dvanáct základních univerzálních principů, které pomohou lépe porozumět životu. Univerzální principy má každý z nás zakódovány ve své psychice již z okamžiku narození. Stačí se tedy seznámit s pravidly, s nimiž je možné univerzální principy rozpoznat v životě jakéhokoli člověka.

To, co je uvedeno v níže uvedených prezentacích , je zpracováno na základě podkladů, které jsem si připravovala při konání mého historicky prvního a také posledního kurzu astrologie pořádaného v roce 2006 zcela zdarma u mě doma pro pouhé tři účastnice jen proto, abych získala zkušenosti, a tak by u těchto prezentací mohl někdo namítnout, že se jedná o jakýsi kurz astrologie, ale není tomu tak. Jde o to porozumět životu a tím hlavním důvodem, proč zde tyto informace předávám, je, motivovat k tomu, abyste v životě dělali všechno tak, abyste na to mohli v budoucnu navázat a využít toho ve svůj prospěch, i když mezitím „uplyne spousta vody“ a stane se mnohé. Pokud víte, co chcete a jdete si vytrvale za tím, pak toho nakonec dosáhnete. Mezitím můžete vytvořit něco, co zůstane zachováno pro budoucnost, a to i přes to, že se to nepodaří na poprvé. Důležité je, že je to vytvořeno a může to zůstat zachováno. Nejlépe se to daří, pokud to objasňuje podstatu toho, co zůstává utajeno nebo skryto.

Zde jde mj. o hluboké pochopení za pomoci psychologie nebo astrologie. Propojením těchto oborů vznikla astropsychologie. V níže uvedených videích proniknete hlouběji do astropsychologických zákonitostí. Nejprve se seznamte s univerzálními principy a s tím, z čeho vycházejí a jak se projevují…

V prezentacích se zmiňuji o AstroAkademii, ale tento projekt je nahrazen projektem MAPA ŽIVOTA.

V další prezentaci se seznámíte s tím, jak se univerzální principy projevují v životě.

Třetí prezentace je věnována praktické části univerzálních principů.

To, co je uvedeno v prezentacích, bylo zpracováno i ve formě e-booku, ale vy se s tím seznámíte prostřednictvím MAPY ŽIVOTA, kde je vše graficky přehledně uspořádáno a zpracováno.

9. „Penzijní reforma trochu jinak“ opět na scéně – HLEDÁNÍ

Vše se děje v kruhu, a tak snad nepřekvapí, že právě to, jak probíhá rozvoj osobnosti, souvisí také s tím, jaký bude náš důchodový věk (viz e-book „Penzijní reforma trochu jinak“ ).

S pochopením toho, jak je to s penzijní reformou, souvisí i naše ochota převzít zodpovědnost za své konání a splnit si svůj karmický úkol, kterým připravujeme podmínky pro budoucí život nejen sobě, ale i generacím, které přijdou po nás. To lze pouze tehdy, pokud pochopíme ten nejzákladnější systém, a sice systém vesmírný. To je ostatně i náš úkol v tomto životě. A nejen to. Každý z nás má také svůj vlastní úkol jako příslušník své generace. Více se dozvíte v ČLENSKÉ SEKCI „Porozumět VESMÍRU“.